ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 343 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πρωτοβουλία

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

MYTILINEOS

Η MYTILINEOS - Energy & Metals είναι μία διεθνής βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία που δραστηριοποιείται μέσω δύο επιχειρηματικών Κλάδων: Ενέργειας και Μεταλλουργίας. Η Εταιρεία τοποθετείται στρατηγικά στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης ως ολοκληρωμένο utility, ενώ καθιερώνεται ως σημείο αναφοράς της ανταγωνιστικής «πράσινης» μεταλλουργίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Διαθέτει ενοποιημένο κύκλο εργασιών και EBITDA που ανέρχονται σε 6,35 δισ. ευρώ και 823 εκ. ευρώ αντιστοίχως και απασχολεί περισσότερους από 5.442 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

https://www.mytilineos.com

 

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστo στοιχείο του “εταιρικού DNA” της MYTILINEOS και κατ’ επέκταση της μακροπρόθεσμης επιχειρηματικής της στρατηγικής. Αποτελεί την κινητήρια δύναμη μέσω της οποίας η Εταιρεία φιλοδοξεί και αποσκοπεί να παραμείνει ανταγωνιστική σε βάθος χρόνου, να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις και, αναπτύσσοντας τις κατάλληλες συνεργασίες, να συμβάλλει σε ένα νέο αποδοτικό μοντέλο ανάπτυξης χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς. Η MYTILINEOS δημιουργεί μακροπρόθεσμη και βιώσιμη αξία για όλους τους Κοινωνικούς της Εταίρους συμβάλλοντας στους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και στις αντίστοιχες εθνικές προτεραιότητες.

 

Νέο στρατηγικό πλαίσιο Βιώσιμης Ανάπτυξης

 • Κλιματική Αλλαγή

Συμμετέχουμε ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην εθνική προσπάθεια μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών ρύπων με:

 1. Στρατηγικές και πρακτικές απανθρακοποίησης σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς μας.
 2. Φιλόδοξους στόχους μείωσης ανθρακικού αποτυπώματος για το 2030 και το 2050.
 3. Την ανάπτυξη νέων τομέων επιχειρηματικής δραστηριότητας σε έργα Βιώσιμης Ανάπτυξης.
 • ESG Προσέγγιση

Ενισχύουμε την αποτίμηση της εταιρικής μας αξίας μέσω:

 1. Του εντοπισμού και της διαχείρισης σημαντικών ESG κινδύνων, αλλά και ευκαιριών ανάπτυξης.
 2. Της συνεχούς βελτίωσης των ήδη εξαιρετικών ESG επιδόσεων και δημοσιεύσεών μας.
 3. Της πλήρους ενσωμάτωσης των ESG κριτηρίων στις επενδυτικές μας αποφάσεις.
 • Εταιρική Υπευθυνότητα

Λειτουργούμε υπεύθυνα απέναντι:

 1. Στους Ανθρώπους μας.
 2. Στο Περιβάλλον.
 3. Στην Κοινωνία.
 4. Στην Αγορά.
 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η MYTILINEOS δημιουργεί μακροπρόθεσμη και βιώσιμη αξία για όλους τους Κοινωνικούς της Εταίρους.

 

Χρονική διάρκεια


Περιγραφή

Η Εταιρεία μελετώντας προσεκτικά τις υφιστάμενες σημαντικές κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις, που επηρεάζουν τη δραστηριότητά της, προχώρησε στη δημιουργία μιας νέας στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που στοχεύει στη δημιουργία μακροπρόθεσμης και βιώσιμης αξίας, για τους μέτοχους και τις υπόλοιπες ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων, μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης που συνδυάζει την οικονομική σταθερότητα με την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. H νέα στρατηγική της Εταιρείας, υλοποιείται μέσω τριών βασικών επιπέδων, τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους, ενώ διέπεται από συγκεκριμένες Αρχές που διασφαλίζουν την πληρότητα (Αρχή Ουσιαστικότητας), την ποιότητα (Αρχή Συμμετοχικότητας Κοινωνικών Εταίρων) και τη διαφάνεια (Αρχή Λογοδοσίας) σε όλο το εύρος της δραστηριότητάς της.

Το πρώτο επίπεδο εστιάζει στη δέσμευση της Εταιρείας για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής και στη συμβολή της προς μια οικονομία χαμηλών ρύπων. H MYTILINEOS έχει πλήρη επίγνωση ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα από τα πιο επείγοντα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης, για την επόμενη δεκαετία. Λαμβάνοντας υπόψη την υψηλή ένταση εκπομπών CO2 στις παραγωγικές διαδικασίες τόσο του αλουμινίου όσο και της ηλεκτρικής ενέργειας, η κλιματική αλλαγή αποτελεί βασικό στοιχείο για τη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων της. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία σχεδίασε μια επίκαιρη στρατηγική αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής η οποία κατευθύνει τις πρωτοβουλίες της για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα όπως ορίζονται από το πρωτόκολλο του Κιότο, τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή (COP21) και το αντίστοιχο Εθνικό Σχέδιο της Ελλάδας, που καθορίζει τη συμβολή της στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (EU Green Deal). Η MYTILINEOS γίνεται η πρώτη ελληνική βιομηχανία που θέτει συγκεκριμένους, μετρήσιμους και φιλόδοξους στόχους μείωσης εκπομπών CO2 για το 2030 και το 2050, θέτοντας έτσι τη μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος ως προτεραιότητα της νέας της στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Επιπλέον, η δημιουργία νέων τομέων επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας με προσανατολισμό στη δυναμική ανάπτυξη έργων βιώσιμης ανάπτυξης διεθνώς (Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας και Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης) προβλέπεται ότι θα διαδραματίσουν, την επόμενη δεκαετία, σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση και τη μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου σε παγκόσμιο επίπεδο, δίνοντας την ευκαιρία στην MYTILINEOS να κλιμακώσει τον θετικό της αντίκτυπο.

Το δεύτερο επίπεδο αναδεικνύει τη συστηματική προσέγγιση της MYTILINEOS στην καταγραφή, τη βέλτιστη διαχείριση και τη δημοσιοποίηση των ESG κινδύνων και ευκαιριών που επηρεάζουν τις επιδόσεις της όπως και την προσπάθειά της να εφαρμόσει τη στρατηγική της. Μέσω της ESG προσέγγισης η MYTILINEOS ενισχύει την ικανότητά της να δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία και να διαχειρίζεται τις σημαντικές αλλαγές στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται. Με τον τρόπο αυτό ανταποκρίνεται τόσο στις σύγχρονες απαιτήσεις βιωσιμότητας της επενδυτικής κοινότητας, των κεφαλαιαγορών και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, όσο και στις προσδοκίες της κοινωνίας για δέσμευση και διαφάνεια στα ζητήματα αυτά, που ολοένα αυξάνουν.

Το τρίτο επίπεδο εκφράζει την υπεύθυνη λειτουργία της MYTILINEOS που καλλιεργείται συστηματικά, τα τελευταία 12 χρόνια, μέσω της εφαρμογής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) και της δέσμευσης της Εταιρείας στις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου (Global Compact) του ΟΗΕ. H Ε.Κ.Ε. για την MYTILINEOS είναι μία συνεχής διαδικασία αυτοβελτίωσης και αδιάκοπης μάθησης ενώ λειτουργεί και ως βασικός μηχανισμός ανανέωσης της «κοινωνικής» αδείας λειτουργίας της, βελτιώνοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η MYTILINEOS, ως μέλος του Οικουμενικού Σύμφωνου των Ηνωμένων Εθνών (Global Compact), έχει προσανατολίσει την στρατηγική στους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030), εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό τη δέσμευσή της να συμβάλλει, στο μέτρο που της αναλογεί, στην υλοποίηση τους. Οι Παγκόσμιοι Στόχοι χρησιμοποιούνται ως κοινή βάση διαλόγου και συνεργασίας της MYTILINEOS με τις βασικές ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων ενώ καθορίζουν και τις βασικές δεσμεύσεις της Εταιρείας μέχρι το 2030.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα στο ακόλουθο link: https://www.mytilineos.gr/el/viosimi-anaptiksi/i-proseggisi-mas/i-stratigiki-mas/  .Τόπος Δράσης

Η MYTILINEOS αποτελεί κορυφαία διεθνή βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία με δυναμική παρουσία και στις 5 ηπείρους. Δραστηριοποιείται στους τομείς της Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, της Μεταλλουργίας, της Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και των Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης ενσωματώνοντας την Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων


Οφέλη για τον Οργανισμό

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί κινητήρια δύναμη μέσω της οποίας η Εταιρεία φιλοδοξεί να παραμείνει ανταγωνιστική σε βάθος χρόνου, να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις και, αναπτύσσοντας τις κατάλληλες συνεργασίες, να συμβάλλει σε ένα νέο αποδοτικό μοντέλο ανάπτυξης χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, όπως έχει αποτυπωθεί μέσω των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
1η Αξιολογηση βασικών προμηθευτών της MYTILINEOS σε ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ θέματα

Embed the recommendations of TCFD

Emergency Food Fund – for kids

Integrated Value Creation SCORECARD 2017

Protergia Sustainable Campaign – «Love Interrupted»

Skills4engineers | Mellon Επιταχυντής Δεξιοτήτων

"ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ": Πρόγραμμα 12μηνης έμμισθης εργασίας για ταλαντούχους νέους μηχανικούς- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«Εκπαίδευση- Ανάπτυξη δεξιοτήτων και Δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης»

Αξιολόγηση & εκπαίδευση εφοδιαστικής αλυσίδας

Δημιουργία Διοικητικής Πρακτικής για την Ανάπτυξη της Διαφάνειας & Εφαρμογή Διαδικασίας Αυτοαξιολόγησης για Θέματα Διαφθοράς/Δωροδοκίας

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενημέρωσης & Εξοικείωσης με την Αναπηρία στα Σχολεία: «Μαθαίνω να βλέπω τον Άνθρωπο»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προμηθευτών «Επιχειρηματική Υπευθυνότητα για Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Έμπρακτη δέσμευση της MYTILINEOS στο πρόγραμμα G.E.F.Y.R.A.

Ενίσχυση εναέριου στόλου για την κατάσβεση των πυρκαγιών

Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα αξιοποίησης καταλοίπων Βωξίτη.

Εφαρμογή Πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης, Απογραφής και Αναφοράς ΕΑΘ

Η MYTILINEOS στο επίπεδο Leadership της παγκόσμιας πρωτοβουλίας Bιώσιμης Ανάπτυξης CDP-Water

Η ανταπόκριση της MYTILINEOS στην πανδημία του ιού COVID-19

Θεματική Διαβούλευση Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS: Τομέας ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ - «Αναπτύσσοντας μια Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα»

Θεματική Διαβούλευση: "Μιλάμε για το Περιβάλλον"- Τομέας Μεταλλουργίας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Κλιματική Αλλαγή & Ενεργειακή Μετάβαση

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών MYTILINEOS

Πρόγραμμα #mellonabilities

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑPΡΟΗΣ (2ος κύκλος 9/2016-6/2017)

Πρόγραμμα "Κοινωφελής Εργασία" Συνεργασία της MYTILINEOS με το Δήμο Λειβαδέων

Πρόγραμμα «Δημιουργία & Αναβάθμιση Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών»

Πρόγραμμα «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, τις πολιτικές και πρακτικές δασοπροστασίας»

Πρόγραμμα Κοινωνικής Συνεισφοράς του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Πρόγραμμα οδοντιατρικής πρόληψης και θεραπείας για παιδιά κοινωνικά ευπαθών ομάδων «Χαρί-ζουμε Παιδικά Χαμόγελα»

Στηρίζουμε την πράσινη μετακίνηση με τα προγράμματα Protergia Charge Home/Business Complete που κάνουν την ηλεκτροκίνηση πιο εύκολη.

Συμμετοχή της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "ENEXAL"

Συνεργασία της MYTILINEOS με τoν οργανισμό Equal Society για την υλοποίηση του έργου: Αποτίμηση της κοινωνικής αξίας του προγράμματος "ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ" μέσω της προηγμένης διεθνούς μεθοδολογίας SROI

Συστημα Διακυβέρνησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Τομέας Μεταλλουργίας: «ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ»Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation