ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 318 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 11. Circular Economy - Κυκλική Οικονομία / 11.1 Διαχείριση Αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία

Πρωτοβουλία

Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα αξιοποίησης καταλοίπων Βωξίτη.

Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα αξιοποίησης καταλοίπων Βωξίτη.
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

METLEN Energy & Metals

Η  METLEN- Energy & Metals είναι μία διεθνής βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία που δραστηριοποιείται μέσω δύο επιχειρηματικών Κλάδων: Ενέργειας και Μεταλλουργίας. Η Εταιρεία τοποθετείται στρατηγικά στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης ως ολοκληρωμένο utility, ενώ καθιερώνεται ως σημείο αναφοράς της ανταγωνιστικής «πράσινης» μεταλλουργίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Διαθέτει ενοποιημένο κύκλο εργασιών και EBITDA που ανέρχονται σε 6,35 δισ. ευρώ και 823 εκ. ευρώ αντιστοίχως και απασχολεί περισσότερους από 5.442 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

https://www.metlengroup.com/

 

 

 

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, ο Τομέας Μεταλλουργίας της MYTILINEOS έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη τεχνολογιών που θα επιτρέψουν την ολιστική αξιοποίηση των καταλοίπων βωξίτη (που αποτελεί τη βασική περιβαλλοντική επίδραση της συγκεκριμένης δραστηριότητας) μέσω της συμμετοχής του σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 

Χρονική διάρκεια

Αναφέρεται στην περιγραφή των προγραμμάτων για κάθε ένα πρόγραμμα ξεχωριστά.


Περιγραφή

  • Ερευνητικό έργο SCALE (Production of Scandium compounds and Scandium Aluminum alloys from European resources - Διάρκεια: Δεκέμβριος 2016 - Νοέμβριος 2020) το οποίο στοχεύει στην εξαγωγή Σπάνιων Γαιών και ειδικότερα ενώσεων Σκανδίου (Sc) και κράματα Αλουμινίου - Σκανδίου από Ευρωπαϊκά μεταλλουργικά κατάλοιπα, όπως τα Κατάλοιπα Βωξίτη. Στο πρόγραμμα αυτό, συνολικού προϋπολογισμού €7 εκατ., συντονιστής είναι ο Τομέας Μεταλλουργίας της MYTILINEOS, συμμετέχει το Ε.Μ.Π. και συνολικά 19 εταίροι από 9 ευρωπαϊκές χώρες. 
     
  • Ερευνητικό έργο ENSUREAL (Ensuring sustainable alumina production – Διάρκεια: 2017-2021), με στόχο την ανάπτυξη νέων μεθόδων παραγωγής αλουμίνας από εναλλακτικές πηγές όπως φτωχότερα κοιτάσματα βωξίτη και κατάλοιπα βωξίτη.
     
  • Ερευνητικό έργο SIDEREWIN (Sustainable Electro-wining of Iron - Διάρκεια: 2017-2022), με συντονιστή την εταιρεία ArcelorMittal, το οποίο στοχεύει στη πιλοτική δοκιμή μια νέας βιώσιμης τεχνολογίας ηλεκτρολυτικής παραγωγής σιδήρου σε αλκαλικό περιβάλλον.
     
  • Ερευνητικό πρόγραμμα RemovAL (Removing the waste streams from the primary Aluminium production and other metal sectors in Europe – Διάρκεια 2018-2022), με συντονιστή τον ΤΕΔ Μεταλλουργίας της MYTILINEOS. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 4 χρόνια, έχει συνολικό προϋπολογισμό 11,5 εκατ. € και 27 εταίρους, ανάμεσα στους οποίους οι μεγαλύτεροι παραγωγοί αλουμίνας εκτός Ασίας (RUSAL, RIO TINTO, ALCOA) όπως επίσης και ο σύνδεσμος του Ευρωπαϊκού Αλουμίνιου και το Διεθνές Ινστιτούτο Αλουμινίου.

περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Πρόγραμμα SCALE: Στο πρόγραμμα αυτό, συνολικού προϋπολογισμού €7 εκατ., συντονιστής είναι ο Τομέας Μεταλλουργίας της MYTILINEOS, συμμετέχει το Ε.Μ.Π. και συνολικά 19 εταίροι από 9 ευρωπαϊκές χώρες. Στις εγκαταστάσεις του ΤΕΔ Μεταλλουργίας έχει ήδη ξεκινήσει η κατασκευή πιλοτικής μονάδας εκχύλισης σε όξινο περιβάλλον των Καταλοίπων Βωξίτη προς παραγωγή συμπυκνώματος Sc για περαιτέρω αξιοποίηση σε πιλοτική μονάδα άλλου εταίρου. To Σκάνδιο είναι μεταλλικό στοιχείο που ανήκει στις σπάνιες γαίες, η παγκόσμια παραγωγή του δεν υπερβαίνει τους 15 τόνους (κυρίως από βιομηχανικά παραπροϊόντα) και χρησιμοποιείται ‘ανερχόμενες’ τεχνολογικές εφαρμογές όπως: α) «Ηλεκτρολυτική» παραγωγή ρεύματος από φυσικό αέριο (SOFC) με διπλάσια απόδοση από της σημερινές θερμοηλεκτρικές μονάδες, β) Κράματα Αλουμινίου – Σκανδίου πολύ υψηλής αντοχής, όπως για παράδειγμα το κράμα Al-Sc-Mg χρησιμοποιείται από την AIRBUS σε τεχνολογία 3D εκτύπωσης εξαρτημάτων. http://scale-project.eu/

Πρόγραμμα ΕΝSUREAL:  Θα δοκιμαστεί σε πιλοτική κλίμακα στον ΤΕΔ Μεταλλουργίας της MYTILINEOS, η εξαγωγή χυτοσιδήρου και αλουμίνας από τα Κατάλοιπα Βωξίτη μέσα από ένα συνδυασμό πυρομεταλλουργικής και υδρομεταλλουργικής κατεργασίας. Οι πρώτες δοκιμές τήξεως μεσαίας κλίμακας με ελληνικό βωξίτη και κατάλοιπα βωξίτη πραγματοποιήθηκαν στη Νορβηγία με επιτυχία. https://www.ensureal.com/
 

Πρόγραμμα SIDEREWIN: Ο ΤΕΔ Μεταλλουργίας της MYTILINEOS σε συνεργασία με το Ε.Μ.Π. θα μελετoύν την χρήση καταλοίπων βωξίτη ως μια εναλλακτική πηγή σιδήρου σε αυτή τη διεργασία. https://www.siderwin-spire.eu/content/home
 

Πρόγραμμα RemovAL: Με συντονιστή τον ΤΕΔ Μεταλλουργίας της MYTILINEOS. Σκοπός του RemovAL είναι η δοκιμή σε πιλοτική κλίμακα διαφορετικών τεχνολογιών για την αξιοποίηση των καταλοίπων βωξίτη. Oι τεχνολογίες και οι πιλοτικές μονάδες που θα χρησιμοποιηθούν, στις περισσότερες περιπτώσεις, έχουν ήδη αναπτυχθεί σε προηγούμενα ή εν εξελίξει ερευνητικά έργα και μέσω του RemovAL θα συγκεντρωθούν και θα αξιοποιηθούν ως βάση για ένα ευρωπαϊκό δίκτυο βιομηχανικής συμβίωσης.Τόπος Δράσης

Εργοστάσιο Αλουμινίου Αγ. Νικόλαος Βοιωτίας.


Συνεργασία με φορέα

Όπως αναφέρεται στην περιγραφή των προγραμμάτων (Ινστιτούτα, Πανεπιστιμιακά ιδρύματα, Μεγάλες Επιχειρήσεις)


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

ΝΑΙ


Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα προγράμματα είναι σε εξέλιξη. Εν τούτοις βασική επιδίωξη και όφελος για την εταιρεία είναι τα Κατάλοιπα Βωξίτη να χρησιμοποιηθούν ως μελλοντική πολύτιμη Πρώτη Ύλη.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
1η Αξιολογηση βασικών προμηθευτών της MYTILINEOS σε ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ θέματα

Embed the recommendations of TCFD

Emergency Food Fund – for kids

FemStem: Επιταχυντής δεξιοτήτων, απασχολησιμότητας & επιχειρηματικότητας για γυναίκες στο STEM

Integrated Value Creation SCORECARD 2017

Protergia Sustainable Campaign – «Love Interrupted»

Skills4engineers | Mellon Επιταχυντής Δεξιοτήτων

"ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ": Πρόγραμμα 12μηνης έμμισθης εργασίας για ταλαντούχους νέους μηχανικούς- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«Εκπαίδευση- Ανάπτυξη δεξιοτήτων και Δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης»

Ανακαλύπτοντας τις ψηφιακές εξελίξεις μέσα από επαγγέλματα

Αξιολόγηση & εκπαίδευση εφοδιαστικής αλυσίδας

Δημιουργία Διοικητικής Πρακτικής για την Ανάπτυξη της Διαφάνειας & Εφαρμογή Διαδικασίας Αυτοαξιολόγησης για Θέματα Διαφθοράς/Δωροδοκίας

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενημέρωσης & Εξοικείωσης με την Αναπηρία στα Σχολεία: «Μαθαίνω να βλέπω τον Άνθρωπο»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προμηθευτών «Επιχειρηματική Υπευθυνότητα για Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Έμπρακτη δέσμευση της MYTILINEOS στο πρόγραμμα G.E.F.Y.R.A.

Ενίσχυση εναέριου στόλου για την κατάσβεση των πυρκαγιών

Εργαστήρια Ισότιμων ευκαιριών εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Επ – Αφή» του Μουσείου Αφής

Εφαρμογή Πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης, Απογραφής και Αναφοράς ΕΑΘ

Η MYTILINEOS στο επίπεδο Leadership της παγκόσμιας πρωτοβουλίας Bιώσιμης Ανάπτυξης CDP-Water

Η ανταπόκριση της MYTILINEOS στην πανδημία του ιού COVID-19

Θεματική Διαβούλευση Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS: Τομέας ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ - «Αναπτύσσοντας μια Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα»

Θεματική Διαβούλευση: "Μιλάμε για το Περιβάλλον"- Τομέας Μεταλλουργίας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Κλιματική Αλλαγή & Ενεργειακή Μετάβαση

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών MYTILINEOS

Μπορούμε στο σχολείο

Πρόγραμμα #mellonabilities

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑPΡΟΗΣ (2ος κύκλος 9/2016-6/2017)

Πρόγραμμα "Κοινωφελής Εργασία" Συνεργασία της MYTILINEOS με το Δήμο Λειβαδέων

Πρόγραμμα «Δημιουργία & Αναβάθμιση Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών»

Πρόγραμμα «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, τις πολιτικές και πρακτικές δασοπροστασίας»

Πρόγραμμα Κοινωνικής Συνεισφοράς του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Πρόγραμμα οδοντιατρικής πρόληψης και θεραπείας για παιδιά κοινωνικά ευπαθών ομάδων «Χαρί-ζουμε Παιδικά Χαμόγελα»

Στηρίζουμε την πράσινη μετακίνηση με τα προγράμματα Protergia Charge Home/Business Complete που κάνουν την ηλεκτροκίνηση πιο εύκολη.

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS

Συμμετοχή της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "ENEXAL"

Συνεργασία της MYTILINEOS με τoν οργανισμό Equal Society για την υλοποίηση του έργου: Αποτίμηση της κοινωνικής αξίας του προγράμματος "ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ" μέσω της προηγμένης διεθνούς μεθοδολογίας SROI

Συστημα Διακυβέρνησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Τομέας Μεταλλουργίας: «ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ»

Υλοποίηση θεματικού διαλόγου με τους Κοινωνικούς Εταίρους: «Πολιτική Υπεύθυνης Εφοδιαστικής Αλυσίδας»Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation