ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 480 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συνεργασία Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών - Ιδιωτικών Οργανισμών

Πρωτοβουλία

Πρόγραμμα οδοντιατρικής πρόληψης και θεραπείας για παιδιά κοινωνικά ευπαθών ομάδων «Χαρί-ζουμε Παιδικά Χαμόγελα»

Πρόγραμμα οδοντιατρικής πρόληψης και θεραπείας για παιδιά κοινωνικά ευπαθών ομάδων «Χαρί-ζουμε Παιδικά Χαμόγελα»
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

MYTILINEOS

Η MYTILINEOS - Energy & Metals είναι μία διεθνής βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία που δραστηριοποιείται μέσω δύο επιχειρηματικών Κλάδων: Ενέργειας και Μεταλλουργίας. Η Εταιρεία τοποθετείται στρατηγικά στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης ως ολοκληρωμένο utility, ενώ καθιερώνεται ως σημείο αναφοράς της ανταγωνιστικής «πράσινης» μεταλλουργίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Διαθέτει ενοποιημένο κύκλο εργασιών και EBITDA που ανέρχονται σε 6,35 δισ. ευρώ και 823 εκ. ευρώ αντιστοίχως και απασχολεί περισσότερους από 5.442 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

https://www.mytilineos.com

 

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η MYTILINEOS στηρίζει διαχρονικά το δικαίωμα των παιδιών για πρόσβαση σε βασικές ποιοτικές υπηρεσίες Υγείας και αυτό το κάνει πράξη μέσω των υπεύθυνων δράσεων που επιλέγει κάθε φορά να στηρίζει και να υλοποιεί. Η κάλυψη οδοντιατρικών αναγκών έχει υψηλό κόστος και οι οικονομικά αδύναμες οικογένειες δεν μπορούν να το καλύψουν, με αποτέλεσμα τα παιδιά να παραμένουν χωρίς κατάλληλη οδοντιατρική φροντίδα, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την υγεία τους τόσο στην παιδική ηλικία, όσο και αργότερα. Στόχος της MYTILINEOS, είναι η συμβολή της στην προστασία της στοματικής υγιεινής των παιδιών παρέχοντας μέσω του προγράμματος οδοντιατρική παρέμβαση, επανέλεγχο κάθε παιδιού καθώς και προληπτική οδοντιατρική φροντίδα μέσα από σωστή ενημέρωση.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το πρόγραμμα αφορά σε παιδιά ευπαθών κοινωνικά ομάδων που προέρχονται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων, Κοινωφελών Ιδρυμάτων και μη κερδοσκοπικών φορέων του Νομό Αττικής.

 

Χρονική διάρκεια

12μηνη διάρκεια

(Ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2019 και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2020)


Περιγραφή

Η MYTILINEOS λαμβάνοντας υπόψιν το υψηλό κόστος των οδοντιατρικών αναγκών παιδιών ηλικίας 6 έως 18 ετών που οικονομικά αδύναμες οικογένειες δεν μπορούν να καλύψουν, υλοποίησε το πρόγραμμα «Χαρί-ζουμε Παιδικά Χαμόγελα» 12μηνης διάρκειας σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ». Συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία προσέφερε τη δυνατότητα στα παιδιά ευπαθών ομάδων μετά από παραπομπή τους σε οδοντιάτρους και σε κατάλληλα εξοπλισμένα ιατρεία, να λάβουν μία πλήρη και ολοκληρωμένη θεραπεία, η οποία περιελάβανε ένα ευρύ φάσμα οδοντιατρικών παρεμβάσεων, στηρίζοντας υπηρεσίες οδοντιατρικής πρόληψης και θεραπείας. Οι ωφελούμενοι λάβανε επιπλέον ενημερωτικά φυλλάδια σχετικά με βασικές γνώσεις και την υιοθέτηση πρακτικών που είναι απαραίτητες για τη σωστή στοματική υγιεινή.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.201 οδοντιατρικές πράξεις που είχαν στόχο τόσο την θεραπευτική αντιμετώπιση, όσο και τις προληπτικές παρεμβάσεις, λαμβάνοντας παράλληλα ενημερωτικά φυλλάδια από τους οδοντιάτρους για τη στοματική υγιεινή τόσο τα παιδιά όσο και οι γονείς/κηδεμόνες/συνοδοί τους.

Από τα 450 παιδιά που εξετάστηκαν στους διαγνωστικούς οδοντιατρικούς ελέγχους, τα 388 -ποσοστό 86%- έχρηζαν οδοντιατρικών παρεμβάσεων. Τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα είχαν διπλό όφελος: αφενός θεράπευσαν τις οδοντιατρικές τους ανάγκες, οι οποίες χωρίς θεραπεία ενδεχόμενα να τους δημιουργούσαν μεγαλύτερα προβλήματα στη στοματική υγεία, αλλά και επιπτώσεις στην υγεία τους γενικότερα, αφετέρου μέσω των προληπτικών οδοντιατρικών πράξεων που πραγματοποιήθηκαν,  έλαβαν βασικές γνώσεις  και έναυσμα για την υιοθέτηση πρακτικών που οδηγούν στη σωστή στοματική υγιεινή.

Η MYTILINEOS, προχώρησε στον προσδιορισμό και στην ανάλυση της κοινωνικής αξίας του προγράμματος, μέσω της μεθοδολογίας Social Return On Investment (SROI), η οποία παρέχει ένα πλαίσιο για τη μέτρηση και τον υπολογισμό της ευρύτερης κοινωνικό-οικονομικής παραγόμενης αξίας και μετρά τα αποτελέσματα μιας δράσης βάση της εμπειρίας που βιώνουν οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ανάλυση, η συνολική επένδυση για το πρόγραμμα «Χαρί-ζουμε Παιδικά Χαμόγελα», παρήγαγε κοινωνική αξία 479.019,90€, με δείκτη απόδοσης SROI ίσο με 7,58:1. Αυτό σημαίνει πως για κάθε 1 ευρώ που επενδύθηκε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, παρήχθησαν 7,58 ευρώ κοινωνικής αξίας.

Tο μεγαλύτερο μέρος της κοινωνικής αξίας δημιουργείται από τους άμεσα ωφελούμενους της παρέμβασης που είναι τα παιδιά και εν μέρει από τις οικογένειες τους με συνολικό ποσοστό 93,26%.

Κατά τη σύγκριση των κοινωνικών επιπτώσεων που δημιουργήθηκαν από την κύρια ομάδα στόχου της παρέμβασης, παρατηρούνται τα εξής:

  • Βελτιώνεται η φυσική υγεία των παιδιών κατά 43,60%,
  • ενισχύεται η αυτοπεποίθηση και βελτιώνεται η ψυχική υγεία κατά 23,57%, 
  • ενδυναμώνονται οι κοινωνικές και οικογενειακές σχέσεις κατά 18,20% και
  • τηρείται πλέον ένα σωστό πρόγραμμα φροντίδας κατά 14,63%.

Σημαντικό δε είναι το γεγονός ότι και τα παιδιά νιώθουν πιο υπεύθυνα για τον εαυτό τους, άλλαξαν καθημερινές-διατροφικές συνήθειες, συχνότερο πλύσιμο δοντιών εντός της ημέρας, γεγονός που επιτρέπει την αποφυγή σοβαρότερων προβλημάτων υγείας στο μέλλον, δηλώνοντας το 78,6% αυτών, αρκετά ικανοποιημένο με την αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος. Αξιοσημείωτη είναι και η επιρροή που είχε το πρόγραμμα στους Κοινωνικούς λειτουργούς, φροντιστές και εργαζομένους, καθώς σύμφωνα με την μελέτη το 90% αυτών αποκόμισε επαγγελματική ενδυνάμωση καθώς και προσωπική ικανοποίηση.Τόπος Δράσης

Νομός Αττικής


Συνεργασία με φορέα

Η MYTILINEOS, συνεργάστηκε άμεσα με την Μη Κερδοσκοπική Εταρία «ΑΠΟΣΤΟΛΗ Άνθρωπος», η οποία συνεργάστηκε με τους κάτωθι φορείς για την υλοποίηση του προγράμματος:

  1. Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων (Δήμος Αγίου Δημητρίου, Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης, Δήμος Παλαιού Φαλήρου)
  2. Κοινωφελή Ιδρύματα (Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας, Ίδρυμα Γεωργ. & Αικ. Χατζηκώνστα – Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων, Χριστιανική Στέγη Κοριτσιού «Αγ. Άννα», Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας)
  3. Κοινωφελείς Μη κερδοσκοπικές Οργανώσεις (Φιλανθρωπικό Σωματείο «Οι Φίλοι του Παιδιού», Κάριτας Ελλάς, Ιατρική Παρέμβαση (Medin) - Ξενώνας "Εστία", Ιατρική Παρέμβαση (Medin) - Ξενώνας "Ανατολή")
  4. Όμιλος Βιοιατρική

 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων


Οφέλη για τον Οργανισμό

Στόχος της εταιρίας είναι η ανάπτυξη συνεργιών με κοινωνικούς φορείς και η υλοποίηση προγραμμάτων συμβάλλοντας εμπράκτως στους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Με την υλοποίηση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, η MYTILINEOS, επέλεξε να αναδείξει και να στηρίξει για άλλη μια φορά το δικαίωμα των παιδιών στην πρόσβαση των υπηρεσιών υγείας συμβάλλοντας σημαντικά στην επίτευξη του Παγκόσμιου Στόχου 3 «Καλή Υγεία και Ευημερία».

Παράλληλα, η εφαρμογή της μεθοδολογίας SROI εφαρμόζεται από την εταιρία σε βασικά κοινωνικά προγράμματα που υλοποιεί: α) για να προσδιορίσει με οικονομικούς όρους την επίδρασή τους στο κοινωνικό σύνολο και την αποτελεσματικότητα τους αλλά και β) για να δώσει στους δυνητικούς επενδυτές την πληροφορία που χρειάζονται σχετικά με την αξία των κοινωνικών της επενδύσεων, στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη όλο και πιο συχνά, κατά τη διαδικασία των επενδυτικών τους αποφάσεων. 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
1η Αξιολογηση βασικών προμηθευτών της MYTILINEOS σε ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ θέματα

Embed the recommendations of TCFD

Emergency Food Fund – for kids

Integrated Value Creation SCORECARD 2017

Protergia Sustainable Campaign – «Love Interrupted»

Skills4engineers | Mellon Επιταχυντής Δεξιοτήτων

"ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ": Πρόγραμμα 12μηνης έμμισθης εργασίας για ταλαντούχους νέους μηχανικούς- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«Εκπαίδευση- Ανάπτυξη δεξιοτήτων και Δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης»

Αξιολόγηση & εκπαίδευση εφοδιαστικής αλυσίδας

Δημιουργία Διοικητικής Πρακτικής για την Ανάπτυξη της Διαφάνειας & Εφαρμογή Διαδικασίας Αυτοαξιολόγησης για Θέματα Διαφθοράς/Δωροδοκίας

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενημέρωσης & Εξοικείωσης με την Αναπηρία στα Σχολεία: «Μαθαίνω να βλέπω τον Άνθρωπο»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προμηθευτών «Επιχειρηματική Υπευθυνότητα για Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Έμπρακτη δέσμευση της MYTILINEOS στο πρόγραμμα G.E.F.Y.R.A.

Ενίσχυση εναέριου στόλου για την κατάσβεση των πυρκαγιών

Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα αξιοποίησης καταλοίπων Βωξίτη.

Εφαρμογή Πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης, Απογραφής και Αναφοράς ΕΑΘ

Η MYTILINEOS στο επίπεδο Leadership της παγκόσμιας πρωτοβουλίας Bιώσιμης Ανάπτυξης CDP-Water

Η ανταπόκριση της MYTILINEOS στην πανδημία του ιού COVID-19

Θεματική Διαβούλευση Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS: Τομέας ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ - «Αναπτύσσοντας μια Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα»

Θεματική Διαβούλευση: "Μιλάμε για το Περιβάλλον"- Τομέας Μεταλλουργίας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Κλιματική Αλλαγή & Ενεργειακή Μετάβαση

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών MYTILINEOS

Πρόγραμμα #mellonabilities

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑPΡΟΗΣ (2ος κύκλος 9/2016-6/2017)

Πρόγραμμα "Κοινωφελής Εργασία" Συνεργασία της MYTILINEOS με το Δήμο Λειβαδέων

Πρόγραμμα «Δημιουργία & Αναβάθμιση Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών»

Πρόγραμμα «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, τις πολιτικές και πρακτικές δασοπροστασίας»

Πρόγραμμα Κοινωνικής Συνεισφοράς του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Στηρίζουμε την πράσινη μετακίνηση με τα προγράμματα Protergia Charge Home/Business Complete που κάνουν την ηλεκτροκίνηση πιο εύκολη.

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS

Συμμετοχή της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "ENEXAL"

Συνεργασία της MYTILINEOS με τoν οργανισμό Equal Society για την υλοποίηση του έργου: Αποτίμηση της κοινωνικής αξίας του προγράμματος "ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ" μέσω της προηγμένης διεθνούς μεθοδολογίας SROI

Συστημα Διακυβέρνησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Τομέας Μεταλλουργίας: «ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ»Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation