ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 507 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανθρώπινα Δικαιώματα

Πρωτοβουλία

Πρόγραμμα #mellonabilities

Πρόγραμμα #mellonabilities
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

METLEN Energy & Metals

Η  METLEN- Energy & Metals είναι μία διεθνής βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία που δραστηριοποιείται μέσω δύο επιχειρηματικών Κλάδων: Ενέργειας και Μεταλλουργίας. Η Εταιρεία τοποθετείται στρατηγικά στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης ως ολοκληρωμένο utility, ενώ καθιερώνεται ως σημείο αναφοράς της ανταγωνιστικής «πράσινης» μεταλλουργίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Διαθέτει ενοποιημένο κύκλο εργασιών και EBITDA που ανέρχονται σε 6,35 δισ. ευρώ και 823 εκ. ευρώ αντιστοίχως και απασχολεί περισσότερους από 5.442 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

https://www.metlengroup.com/

 

 

 

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Το ποσοστό των νέων ηλικίας 25-29 με αναπηρία στην Ελλάδα που δεν εργάζεται, φτάνει σήμερα το 60% και αποτελεί ένα από τα υψηλότερα αρνητικά ποσοστά στην Ευρώπη. Για αυτό το λόγο, το 2021, η  MYTILINEOS, στο πλαίσιο των κοινωνικών πρωτοβουλιών υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει αναπτύξει, συνεργάστηκε με την Κοινωνική Επιχείρηση knowl και σχεδίασε το καινοτόμο πρόγραμμα Mellonabilities.

Το πρόγραμμα Mellonabilities, απόλυτα πιστό στις αξίες της MYTILINEOS και κυρίως στον σεβασμό των εργαζομένων, στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους και στην παροχή όλων των εφοδίων για την ενδυνάμωση τους, αποσκοπεί στην παροχή εξατομικευμένης ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων σε άτομα με αναπηρία (κινητική, όρασης και ακουστική) και στην στοχευμένη προετοιμασία 25 συμμετεχόντων ΑμεΑ για την επιτυχή ένταξη τους στην αγορά εργασίας. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος, ενώ η MYTILINEOS δεσμεύτηκε και για την υλοποίηση του 2ου κύκλου.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται άμεσα σε άτομα με αναπηρία (κινητική, όρασης, ακουστική) που επιθυμούν να εξελιχθούν και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας για ένα βιώσιμο μέλλον και έμμεσα σε εργοδότες που θα μπορούσαν να δώσουν την ευκαιρία για εργασία στα προαναφερθέντα άτομα, εντάσσοντας στο δυναμικό τους άτομα με ιδιαίτερα προσωπικά χαρίσματα.

 

Χρονική διάρκεια

Υλοποίηση 1ου πιλοτικού κύκλου με διάρκεια: Εφτά μήνες


Περιγραφή

Η MYTILINEOS προχώρησε στη δημιουργία του καινοτόμου προγράμματος “mellonabilities”, διάρκειας 7 μηνών (Ιούνιος 2021-Φεβρουάριος 2022), αποσκοπώντας στην παροχή εξατομικευμένης ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων και των ιδιαίτερων προσωπικών χαρισμάτων 25 ατόμων με αναπηρία (κινητική, όρασης και ακουστική),  ώστε να εξελιχθούν και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας με μηδενικό κόστος. Η εφαρμογή του προγράμματος βασίζεται στο δοκιμασμένο, αποτελεσματικό  μοντέλο εκπαίδευσης ενηλίκων,  Κοινωνικού Επιταχυντή Δεξιοτήτων #mellonabilities, παρέχοντας τους εξατομικευμένη εκπαίδευση σε soft, hard, digital skills, προσομοιώσεις συνεντεύξεων, σεμινάρια επαγγελματικών δεξιοτήτων, εντοπισμό και ανάλυση δυνατών σημείων ώστε να αναπτύξουν μακροπρόθεσμα ένα βιώσιμο μέλλον για τους ίδιους, ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις του μέλλοντος.  Συγκεκριμένα, αξιοσημείωτη ήταν η επιθυμία συμμετοχής των ανθρώπων προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Με την λήξη των αιτήσεων εγγραφής ξεκίνησε η αξιολόγηση των αιτήσεων με αποκλειστικά τα εξής κριτήρια: 1)την ανεργία, 2)τη σειρά προτεραιότητας καθώς και 3)τη διάθεση από τη πλευρά των συμμετεχόντων να λάβουν μέρος σε ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης δεξιοτήτων. Πραγματοποιήθηκαν τηλεφωνικές και γραπτές επικοινωνίες με όλους τους συμμετέχοντες ανεξαιρέτως, προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικότερα για τη δομή του προγράμματος καθώς και για την πορεία της αίτησής τους. Η ομάδα-στόχος ήταν άτομα με κινητική, ακουστική ή αναπηρία όρασης. Συνολικά συμμετείχαν 20 άτομα με κινητική, 3 με ακουστική και 2 με αναπηρία όρασης με ικανή αντιπροσώπευση των φύλων χωρίς καμία διάκριση ηλικίας, εθνικότητας και σεξουαλικού προσανατολισμού ενώ από το σύνολο των ωφελούμενων που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα, 11 έχουν ολοκληρώσει τη Δευτεροβάθμια και 14 την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Οι ιδιαιτερότητες και ξεχωριστές ανάγκες των συμμετεχόντων έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των διαδικτυακών εκπαιδεύσεων. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κύκλου και για να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα, έγιναν οι αναγκαίες προσαρμογές τόσα στα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο του κύκλου, στον τρόπο επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες αλλά και στην εν γένει μεθοδολογία του προγράμματος. Στον συγκεκριμένο κύκλο προστέθηκαν επιπλέον ώρες και εξειδικευμένες θεματικές οι οποίες βοήθησαν τον φορέα και τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες. 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

H MYTILINEOS, έδωσε την ευκαιρία σε συνολικά 25 ωφελούμενους να ολοκληρώσουν με επιτυχία τον 1ο πιλοτικό κύκλο #mellonabilities προσφέροντας ουσιαστική και άμεση στήριξη, επιφέροντας θετικά αποτελέσματα. Το  12% αυτών εργάζεται ήδη, ενώ οι υπόλοιποι συνεχίζουν ενδυναμωμένοι και κινητοποιημένοι να βελτιώσουν την ζωή τους. Προσφέρθηκαν 1.418 ώρες διαδικτυακής εκπαίδευσης σε 24 θεματικές με την ανεκτίμητη συμβολή 21 εισηγητών ενώ το 16% των ωφελούμενων έλαβε επαγγελματική πιστοποίηση αποκτώντας χρήσιμες γνώσεις και δεξιότητες.

Συγκεκριμένα, προσφέρθηκαν συνολικά 1418 ώρες εξατομικευμένης συμβουλευτικής οι οποίες περιλάμβαναν μεταξύ άλλων:

 • 100 ώρες για τη Διάγνωση των Αναγκών των συμμετεχόντων, για τη σύνταξη του brief profile του καθενός και τη Διαμόρφωση του Οδικού τους Χάρτη.
 • 25 ώρες για την ανάλυση του Ψυχομετρικού Εργαλείου PEQ.
 • 25 ώρες ατομικές συνεδρίες με ψυχοθεραπεύτρια, στόχος των συνεδριών η ενδυνάμωση αυτοπεποίθησης των ωφελούμενων. Οι συνεδρίες αυτές είχαν άμεσο θετικό αντίκτυπο στους ωφελούμενους ενώ
 • 10 ώρες συμβουλευτικής από επιστημονική ομάδα προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ωφελούμενων στις θεματικές:  Προσαρμογή στο Εργασιακό Περιβάλλον, Δικαιώματα στο χώρο εργασίας / Ευνοϊκές διατάξεις για τα άτομα με αναπηρία, Αποτελεσματική Επικοινωνία.
 • Πληθώρα θεματικών, ενδεικτικά αναφέρουμε: Εκπαίδευση στα Soft Skills, Τεχνικές Διαχείρισης Θυμού, Social Media - Digital Marketing, Teamwork, Άγχος και Χρόνος, Συνοδευτική Επιστολή Βιογραφικού Σημειώματος, Tips για Συνέντευξη, Μεταβάσεις, Διαχείριση Αλλαγών.
 • Όλοι οι συμμετέχοντες απέκτησαν νέα βιογραφικά σημειώματα που δημιούργησαν οι εξειδικευμένοι μας σύμβουλοι, μετά από τις εξατομικευμένες συναντήσεις που πραγματοποίησαν με τους ωφελούμενους.

Εξασφάλιση Πιστοποιήσεων

 • Εξασφαλίστηκε υποτροφία για τη συμμετοχή μίας ωφελούμενης στο 4μηνο (300 ώρες) Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού, που διοργανώνει η Career Gate Test.
 • Εξασφαλίστηκε για όλους τους  ωφελούμενους συμμετοχή σε σεμινάριο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ Ditemp με θέμα: “Digital Transformation and Employability”.
 • Εξασφαλίστηκαν για δύο συμμετέχοντες συμμετοχή σε  σεμινάριο “Social Media Marketing”.
 • Εξασφαλίστηκε υποτροφία για τη συμμετοχή δύο ωφελούμενων στο σεμινάριο “Digital Masterclass: Facebook, YouTube, Instagram”.

Επιπλέον, το 100% των ωφελούμενων δήλωσε σαφή ικανοποίηση με:

 • το βαθμό στον οποίο ανταποκρίθηκε ο κύκλος στις δικές τους, προσωπικές ανάγκες επαγγελματικής κατάρτισης,
 • την ποιότητα των τεχνικών γνώσεων και των πρακτικών συμβουλών που τους παρασχέθηκαν,
 • τη διάθεση υποστήριξης που εισέπραξαν από το σύνολο της οργανωτικής ομάδας και το δίκτυο εθελοντών – συμβούλων με τους οποίους συνεργαστήκαν,
 • την ενδυνάμωσή τους στην προσπάθεια για αναζήτηση εργασίας,
 • το νέο βιογραφικό που δημιουργήθηκε για τους ίδιους και τη χρησιμότητά του.

Το 95% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι έχουν αποκτήσει χρήσιμες γνώσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να διεκδικήσουν με καλύτερες πιθανότητες επιτυχίας μια θέση στην αγορά εργασίας και θα σύστηναν/πρότειναν το πρόγραμμα και σε άλλους να το παρακολουθήσουν.

 Τόπος Δράσης

Αθήνα


Συνεργασία με φορέα

Κοινωφελής Συνεταιριστική Επιχείρηση "knowl"


Συμμετοχή εργαζομένων


Οφέλη για τον Οργανισμό

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη αξία για την Εταιρεία και υλοποιείται στο πλαίσιο των στρατηγικών συμπράξεων που αναπτύσσει με σημαντικούς κοινωνικούς φορείς για την επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης για Μηδενική φτώχεια (1), Αξιοπρεπή Εργασία & Οικονομική Ανάπτυξη (8) και Λιγότερες ανισότητες (10).
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
1η Αξιολογηση βασικών προμηθευτών της MYTILINEOS σε ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ θέματα

Embed the recommendations of TCFD

Emergency Food Fund – for kids

FemStem: Επιταχυντής δεξιοτήτων, απασχολησιμότητας & επιχειρηματικότητας για γυναίκες στο STEM

Integrated Value Creation SCORECARD 2017

Protergia Sustainable Campaign – «Love Interrupted»

Skills4engineers | Mellon Επιταχυντής Δεξιοτήτων

"ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ": Πρόγραμμα 12μηνης έμμισθης εργασίας για ταλαντούχους νέους μηχανικούς- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«Εκπαίδευση- Ανάπτυξη δεξιοτήτων και Δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης»

Ανακαλύπτοντας τις ψηφιακές εξελίξεις μέσα από επαγγέλματα

Αξιολόγηση & εκπαίδευση εφοδιαστικής αλυσίδας

Δημιουργία Διοικητικής Πρακτικής για την Ανάπτυξη της Διαφάνειας & Εφαρμογή Διαδικασίας Αυτοαξιολόγησης για Θέματα Διαφθοράς/Δωροδοκίας

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενημέρωσης & Εξοικείωσης με την Αναπηρία στα Σχολεία: «Μαθαίνω να βλέπω τον Άνθρωπο»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προμηθευτών «Επιχειρηματική Υπευθυνότητα για Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Έμπρακτη δέσμευση της MYTILINEOS στο πρόγραμμα G.E.F.Y.R.A.

Ενίσχυση εναέριου στόλου για την κατάσβεση των πυρκαγιών

Εργαστήρια Ισότιμων ευκαιριών εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Επ – Αφή» του Μουσείου Αφής

Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα αξιοποίησης καταλοίπων Βωξίτη.

Εφαρμογή Πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης, Απογραφής και Αναφοράς ΕΑΘ

Η MYTILINEOS στο επίπεδο Leadership της παγκόσμιας πρωτοβουλίας Bιώσιμης Ανάπτυξης CDP-Water

Η ανταπόκριση της MYTILINEOS στην πανδημία του ιού COVID-19

Θεματική Διαβούλευση Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS: Τομέας ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ - «Αναπτύσσοντας μια Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα»

Θεματική Διαβούλευση: "Μιλάμε για το Περιβάλλον"- Τομέας Μεταλλουργίας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Κλιματική Αλλαγή & Ενεργειακή Μετάβαση

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών MYTILINEOS

Μπορούμε στο σχολείο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑPΡΟΗΣ (2ος κύκλος 9/2016-6/2017)

Πρόγραμμα "Κοινωφελής Εργασία" Συνεργασία της MYTILINEOS με το Δήμο Λειβαδέων

Πρόγραμμα «Δημιουργία & Αναβάθμιση Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών»

Πρόγραμμα «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, τις πολιτικές και πρακτικές δασοπροστασίας»

Πρόγραμμα Κοινωνικής Συνεισφοράς του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Πρόγραμμα οδοντιατρικής πρόληψης και θεραπείας για παιδιά κοινωνικά ευπαθών ομάδων «Χαρί-ζουμε Παιδικά Χαμόγελα»

Στηρίζουμε την πράσινη μετακίνηση με τα προγράμματα Protergia Charge Home/Business Complete που κάνουν την ηλεκτροκίνηση πιο εύκολη.

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS

Συμμετοχή της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "ENEXAL"

Συνεργασία της MYTILINEOS με τoν οργανισμό Equal Society για την υλοποίηση του έργου: Αποτίμηση της κοινωνικής αξίας του προγράμματος "ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ" μέσω της προηγμένης διεθνούς μεθοδολογίας SROI

Συστημα Διακυβέρνησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Τομέας Μεταλλουργίας: «ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ»

Υλοποίηση θεματικού διαλόγου με τους Κοινωνικούς Εταίρους: «Πολιτική Υπεύθυνης Εφοδιαστικής Αλυσίδας»Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation