Μαθητικές δημιουργίες : 1591 ΔΡΑΣΕΙΣ σχολείων

1591 Μαθητικές δημιουργίες με 17 Παγκόσμιους στόχους

 • 26 σχολεία
 • 26 σχολεία
 • 194 σχολεία
 • 240 σχολεία
 • 52 σχολεία
 • 49 σχολεία
 • 25 σχολεία
 • 9 σχολεία
 • 4 σχολεία
 • 122 σχολεία
 • 129 σχολεία
 • 132 σχολεία
 • 175 σχολεία
 • 75 σχολεία
 • 78 σχολεία
 • 173 σχολεία
 • 82 σχολεία
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation