ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ : 220 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ με σύνδεση με τους Παγκόσμιους Στόχους

Προτεινόμενη Δράση

To φυτώριο της Μήλου ως εκπαιδευτικός προορισμός
Από: IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Milos nursery
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

248 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ έχουν συνδεθεί με 17 Παγκόσμιους Στόχους

 • 9 πρακτικές
 • 9 πρακτικές
 • 44 πρακτικές
 • 34 πρακτικές
 • 11 πρακτικές
 • 1 πρακτικές
 • 1 πρακτικές
 • 12 πρακτικές
 • 3 πρακτικές
 • 38 πρακτικές
 • 15 πρακτικές
 • 4 πρακτικές
 • 9 πρακτικές
 • 1 πρακτικές
 • 2 πρακτικές
 • 6 πρακτικές
 • 21 πρακτικές
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation