ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ : 271 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ με σύνδεση με τους Παγκόσμιους Στόχους

Προτεινόμενη Δράση

To φυτώριο της Μήλου ως εκπαιδευτικός προορισμός
Από: IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Milos nursery
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

263 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ έχουν συνδεθεί με 17 Παγκόσμιους Στόχους

 • 12 πρακτικές
 • 11 πρακτικές
 • 64 πρακτικές
 • 46 πρακτικές
 • 11 πρακτικές
 • 1 πρακτικές
 • 1 πρακτικές
 • 12 πρακτικές
 • 1 πρακτικές
 • 41 πρακτικές
 • 23 πρακτικές
 • 5 πρακτικές
 • 8 πρακτικές
 • 1 πρακτικές
 • 3 πρακτικές
 • 8 πρακτικές
 • 23 πρακτικές
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation