ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 478 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συνεργασία Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων - Ιδιωτικών Οργανισμών

Πρωτοβουλία

To φυτώριο της Μήλου ως εκπαιδευτικός προορισμός

To φυτώριο της Μήλου ως εκπαιδευτικός προορισμός
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

O Όμιλος ΙΜΕRYS είναι ο παγκόσμιος ηγέτης βιομηχανικών λύσεων βασισμένων στα ορυκτά, προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις, απαραίτητες για τους πελάτες του. Η Imerys προσφέρει λειτουργικές λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας για ένα μεγάλο αριθμό βιομηχανικών κλάδων, από βιομηχανίες μεταποίησης έως τα καταναλωτικά αγαθά. Ο Όμιλος αξιοποιεί τις δυνατότητές του στην ανάπτυξη εφαρμογών, τις τεχνολογικές γνώσεις και την εξειδίκευση του στον τομέα της επιστήμης των υλικών, για να προσφέρει λύσεις εμπλουτίζοντας τους ορυκτούς πόρους του, παράγοντας συνθετικά ορυκτά και αναπτύσσοντας εξειδικευμένες συνταγές. Η Imerys συνεισφέρει ουσιαστικές ιδιότητες στα προϊόντα των πελατών της, καθώς και στις επιδόσεις αυτών, όπως η αντοχή στη θερμότητα, η σκληρότητα, η αγωγιμότητα, η αδιαπερατότητα, η αντοχή, η καθαρότητα, η ελαφρότητα, η διηθητική, προσροφητική και υδατο-απωθητική ικανότητα. Η Imerys εκπληρώνει φιλόδοξους στόχους για υπεύθυνη ανάπτυξη, με επίκεντρο τον άνθρωπο, το περιβάλλον, την καλή επιχειρησιακή συμπεριφορά και την εταιρική διακυβέρνηση.

www.imerys.com

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η μετατροπή ενός χώρου καινοτόμου ανάπτυξης φυτών για την αποκατάσταση τοπίων, όπως είναι το φυτώριο της Imerys στην Μήλο, σε ένα δυναμικό εκπαιδευτικό προορισμό για τα σχολεία της τοπικής κοινωνίας. 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σχολεία της Μήλου & Κιμώλου.

 

Χρονική διάρκεια

Το ίδιο το φυτώριο έχει μία πλέον των 20 ετών δραστηριότητα σε μεθόδους αποκατάστασης. Με μία "προϊστορία" σχεδόν δεκαετίας, ο σταθερός οργανωτικός σχεδιασμός των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Φυτωρίου της Μήλου ξεκίνησε στις αρχές του 2016.


Περιγραφή

Το φυτώριο της Imerys στην Μήλο μετρά ήδη 2 δεκαετίες καινοτόμων μεθόδων αποκατάστασης περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας, καθώς και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τα σχολεία της τοπικής κοινωνίας, και ταυτόχρονης προσφοράς πολύτιμης τεχνογνωσίας στα άλλα νησιά του συμπλέγματος των Κυκλάδων. 

Αν και αποτελούσε δραστηριότητα που χρονολογείται παλαιότερα από το 2010, το 2016 προτάθηκε η ιδέα να οργανωθούν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του φυτωρίου καθιερώνοντας ένα πλαίσιο επισκέψεων μαθητών και σπουδαστών στον τόπο του φυτωρίου και διαφωτιστικών σεμιναρίων και ομιλιών επιτόπου ή στις εταιρικές εγκαταστάσεις στο νησί. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι δομημένο πάνω στη "ραχοκοκαλιά" των διάφορων παραδοσιακών ενεργειών κοινωνικής συνεισφοράς του φυτωρίου, όπως οι δενδροφυτεύσεις, ή άλλες πρακτικές αποκατάστασης, όπως η διατήρηση ή η επέκταση υφιστάμενων εργασιών ανάπλασης τοπίου. Εντός αυτού του πλαισίου αρκετές τέτοιες εκπαιδευτικές δραστηριότητες έχουν λάβει χώρα ως τώρα.

Το 1994 το φυτώριο άρχισε την αναπαραγωγή τοπικών και ενδημικών στη Μήλο ειδών φυτών με στόχο να τα χρησιμοποιήσει στις εργασίες αποκατάστασης των ορυχείων στο νησί. Έτσι, έγινε αρκετά νωρίς ο "πυρήνας" της πολιτικής βιοποικιλότητας της Εταιρείας, και πολύ συχνά κλήθηκε να προσφέρει την πολύτιμη τεχνογνωσία του σε άλλα Κυκλαδικά νησιά και περιοχές της Αττικής. Περαιτέρω, το φυτώριο έγινε επίσης τόπος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σχολεία της Μήλου και της Κιμώλου. Από το 2015 οργανώθηκε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο να εισαγάγει τα παιδιά της Μήλου στον υπέροχο κόσμο των φυτών και της βιοποικιλότητας και να τα κάνει να καταλάβουν τους μηχανισμούς σύνδεσης ανάμεσα στα είδη των φυτών και το περιβάλλον του νησιού (τις κλιματικές και εδαφολογικές συνθήκες του). Ειδικά "μαθήματα" οργανώθηκαν απευθυνόμενα στα παιδιά των νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων της Μήλου.

Εντός του πλαισίου των προαναφερθέντων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, γίνεται επίσης μια λεπτομερής αναφορά στις Εταιρικές μεθόδους αποκατάστασης ορυχείων που έχουν προσαρμοστεί στις ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες του νησιού και στην πολιτική βιοποικιλότητας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι άμεσα συνυφασμένο με άλλες κοινωνικές δραστηριότητες, όπως δενδροφυτεύσεις τοπικών ειδών δέντρων, ή η αποκατάσταση σπάνιων φυτών στα φυσικά οικοσυστήματά τους (π.χ. Sea Lily, κλπ.) με τη συνεργασία διάφορων κοινωνικών φορέων που ενεργοποιούνται σε περιβαλλοντικά ζητήματα. 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

  • Οργανώθηκαν περισσότερες από 120 επισκέψεις σχολείων διαφόρων επιπέδων στο φυτώριο και πραγματοποιήθηκαν περίπου 80 στοχευμένα μαθήματα. 
  • Παιδιά όλων των ηλικιών απορρόφησαν με πολύ ενδιαφέρον τη νέα γνώση για τα είδη των φυτών που τα περιβάλλουν στην καθημερινή τους ζωή αλλά για τα οποία γνωρίζουν ελάχιστα ή τίποτα. Η αντίδρασή τους ήταν αυθόρμητη εκφράζοντας την επιθυμία τους να επαναλάβουν το πρόγραμμα με στόχευση σε διάφορα περιβαλλοντικά θέματα.


Τόπος Δράσης

Το φυτώριο της Imerys είναι στα Πολλώνια, στο νησί της Μήλου.


Συνεργασία με φορέα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του φυτώριου διεξάγεται σε συνεργασία και υπό τις συμβουλές της σχολικής κοινότητας και τις τοπικές εκπαιδευτικές αρχές του νησιού.

Συγκεκριμένα, στο Φυτώριο συνεργαστήκαμε φέτος με το Δημοτικό Σχολείο Μήλου αλλά και με το Νηπιαγωγείο του Αδάμαντα.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Δυο εργαζόμενοι της Imerys αφιέρωσαν περίπου 100 εργάσιμες ώρες φέτος για την οργάνωση του προγράμματος και την εφαρμογή του στο φυτώριο της Μήλου. Το Τμήμα Αποκατάστασης της Μήλου συμμετείχε στη σχεδίαση, επίβλεψη και εφαρμογή αυτής της νέας δραστηριότητας.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα οφέλη για την εταιρεία περιλαμβάνουν:

  • Αύξηση της καλής φήμης της Imerys ως τοπικού εταιρικού πολίτη.
  • Εντός του πλαισίου των προαναφερθέντων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, μία λεπτομερής αναφορά γίνεται επίσης στις Εταιρικές μεθόδους αποκατάστασης ορυχείων που έχουν προσαρμοστεί στις συγκεκριμένες κλιματικές συνθήκες του νησιού και στην πολιτική βιοποικιλότητας της.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
MILOTERRANEAN Geo Experience

Pancratium maritimum – Ένα αρχαίο φυτό επιστρέφει στις παραλίες της Μήλου

YOU@S&B: Η καριέρα σου ξεκινάει εδώ!

«Ας μιλήσουμε για την Πυρασφάλεια στο σπίτι μας». Συνεργασία Imerys Greece – ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. – Myrtillo

«Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ»

Αρώματα και Χρώματα από τα Αποκαταστημένα Ορυχεία της Μήλου

Ασφαλείς Κάτοικοι – Τουρίστες και Εργαζόμενοι : Το σύστημα οδικής διαχείρισης στα ορυχεία Imerys στη Μήλο.

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική Υπευθυνότητα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ»

Δημιουργία μίας νέας οικονομικής, φιλικής στο περιβάλλον δραστηριότητας

Εκμετάλλευση των κλιματικών συνθηκών της Μήλου για την ξήρανση του βιομηχανικού ορυκτού μπεντονίτη

Ενδημικά, σπάνια και απειλούμενα φυτά της Μήλου – Διάσωση του χαμένου θησαυρού στο νησί

Εξάλειψη χωροκατακτητικών φυτικών ειδών από περιοχές αποκατάστασης.

Εφοδιαστική Αλυσίδα: Εμπλέκοντας τους Προμηθευτές μας στις Μακροχρόνιες Δεσμεύσεις μας

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ IMERYS GREECE ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΖΩΝ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ο.ΑΣ.) «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»

Καινοτόμος Εκπαίδευση εργαζομένων σε προγράμματα που μειώνουν τη σωματική καταπόνηση και βελτιώνουν την ψυχική υγεία.

Κοινωνική ένταξη και Ποικιλομορφία

Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου - 20 Χρόνια Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο

Μετεγκατάσταση αρχαίας δεξαμενής στη Μήλο - Η εξόρυξη συμβαδίζει με την πολιτιστική κληρονομιά

Πιο Ασφαλείς Μαζί: Χτίζοντας μια Ισχυρότερη Κουλτούρα Υ&Α

Συμβολή στη Βιοποικιλότητα μέσω της αποκατάστασης ορυχείων στη Μήλο

Συνεργασία εταιριών και ομάδων για τη διάσωση εργαζομένου στη Μήλο – Η Ισχύς εν τη Ενώσει.

Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας «FLU-ACE condensing flue gas economizer» στο Τσιγκράδο της Μήλου

Σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας- Προστασία των Εργαζομένων και της Τοπικής Κοινωνίας

Το ΦΥΤΩΡΙΟ ΤΗΣ IMERYS ΣΤΗ ΜΗΛΟ ως ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Φροντίζοντας τον Πλανήτη μας: Η Στρατηγική Βιοποικιλότητας της ImerysΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation