ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 466 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δράσεις για τις επιπτώσεις απο την πανδημία του COVID-19

Πρωτοβουλία

Σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας- Προστασία των Εργαζομένων και της Τοπικής Κοινωνίας

Σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας- Προστασία των Εργαζομένων και της Τοπικής Κοινωνίας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

O Όμιλος ΙΜΕRYS είναι ο παγκόσμιος ηγέτης βιομηχανικών λύσεων βασισμένων στα ορυκτά, προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις, απαραίτητες για τους πελάτες του. Η Imerys προσφέρει λειτουργικές λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας για ένα μεγάλο αριθμό βιομηχανικών κλάδων, από βιομηχανίες μεταποίησης έως τα καταναλωτικά αγαθά. Ο Όμιλος αξιοποιεί τις δυνατότητές του στην ανάπτυξη εφαρμογών, τις τεχνολογικές γνώσεις και την εξειδίκευση του στον τομέα της επιστήμης των υλικών, για να προσφέρει λύσεις εμπλουτίζοντας τους ορυκτούς πόρους του, παράγοντας συνθετικά ορυκτά και αναπτύσσοντας εξειδικευμένες συνταγές. Η Imerys συνεισφέρει ουσιαστικές ιδιότητες στα προϊόντα των πελατών της, καθώς και στις επιδόσεις αυτών, όπως η αντοχή στη θερμότητα, η σκληρότητα, η αγωγιμότητα, η αδιαπερατότητα, η αντοχή, η καθαρότητα, η ελαφρότητα, η διηθητική, προσροφητική και υδατο-απωθητική ικανότητα. Η Imerys εκπληρώνει φιλόδοξους στόχους για υπεύθυνη ανάπτυξη, με επίκεντρο τον άνθρωπο, το περιβάλλον, την καλή επιχειρησιακή συμπεριφορά και την εταιρική διακυβέρνηση.

www.imerys.com

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η προστασία της υγείας των εργαζομένων και της τοπικής κοινωνίας καθώς και η συνέχιση των δραστηριοτήτων της εταιρείας παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Οι εργαζόμενοι της εταιρείας και η τοπική κοινωνία στις εγκαταστάσεις της IMERYS GREECE S.A. στην Κηφισιά και στη Μήλο.

 

Χρονική διάρκεια

Από τον Μάρτιο του 2020 και συνεχίζει μέχρι και σήμερα.


Περιγραφή

Η πανδημία του COVID-19 αποτελεί μια σημαντική πρόκληση, με συνέπειες για την υγεία των πολιτών, το σύστημα υγείας αλλά και την οικονομία.

Η IMERYS έθεσε σε προτεραιότητα τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας  και την αποφυγή διασποράς του κορωναϊού, αποσκοπώντας στην ασφάλεια και την ευημερία των εργαζομένων και της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας. Τα μέτρα που έλαβε διασφάλισαν την προστασία των εργαζομένων της και προέβλεπαν ταχεία αντίδραση και περιορισμό τυχόν κρουσμάτων.

Τέτοια μέτρα ήταν στην Κηφισιά και στη Μήλο:

η εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρείας και των συνεργατών της σχετικά με τον COVID-19 και στο πρωτόκολλο αντιμετώπισής του που εφαρμόζει η IMERYS και το οποίο περιλαμβάνει: την χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους (εξωτερικούς αλλά και εσωτερικούς όπως και στα οχήματα), την εφαρμογή της τηλεργασίας όπου αυτό ήταν εφικτό, τη σωστή και συχνή απολύμανση, τη  θερμομέτρηση πριν την είσοδο, την τήρηση των αποστάσεων, τον περιορισμό των επισκέψεων από το εξωτερικό και εσωτερικό με πραγματοποίηση μόνο αυτών που θεωρούνται κρίσιμες κλπ.
Έγινε επίσης σχεδιασμός διαδικασίας για τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος στους χώρους εργασίας, ο οποίος περιλαμβάνει την ενημέρωση του εργοδότη, τη διαδικασία απομόνωσης, τη διαδικασία επικοινωνίας με τον ΕΟΔΥ ή το ΚΥΜ και τον Ιατρό Εργασίας, την ενημέρωση των συναδέλφων και των τρίτων που ήρθαν σε επαφή με το ύποπτο κρούσμα, και την καταγραφή και παρακολούθηση επαφών εντός και εκτός της εταιρείας.

Επιπλέον των ανωτέρω γενικών μέτρων, στην Κηφισιά, το Shared Services Center εφάρμοσε την τηλεργασία στο σύνολο των εργαζομένων, παρέχοντάς τους όχι μόνο φορητούς υπολογιστές (laptops) αλλά και μεγάλες οθόνες (monitors) προκειμένου να διευκολύνεται η εργασία τους. Το μέτρο της τηλεργασίας εφαρμόστηκε τόσο στους υφιστάμενους αλλά και στους νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους επιτρέποντας την υλοποίηση της μεθόδου μεταφοράς γνώσης μέσω 3 επισκέψεων, κάτι που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία μέσω 3 τηλεδιασκέψεων:

  • την πρώτη τηλεδιάσκεψη του νέου λογιστή με τις εγκαταστάσεις της IMERYS σε μία άλλη χώρα προκειμένου να παρακολουθήσει την εκτέλεση των εργασιών από ένα άλλο συνάδελφό του εκεί
  • τη δεύτερη τηλεδιάσκεψη του νέου λογιστή με τις εγκαταστάσεις της IMERYS σε μία άλλη χώρα προκειμένου να εκτελέσει ο ίδιος τις εργασίες υπό την επίβλεψη του συναδέλφου του
  • μια τρίτη τηλεδιάσκεψη, όπου ο Διευθυντής Λογιστηρίου από την άλλη χώρα συνδέεται με την Κηφισιά προκειμένου να παρακολουθήσει και να επιβεβαιώσει την ορθή εκτέλεση των εργασιών.

Επιπλέον των ανωτέρω γενικών μέτρων, στη Μήλο, τον Ιούλιο του 2020, ο κ. Ιωάννης Σανούδος, Διευθυντής της Imerys Greece Milos Hub, παρέδωσε φορητή αναπνευστική συσκευή (Oxylog Plus 3000) στο Κέντρο Υγείας της Μήλου, για τη θεραπεία περιπτώσεων κορωνοϊού στο νησί. Η δωρεά πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα του Κέντρου Υγείας και επικοινωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Υπουργείου Υγείας, το οποίο συντονίζει και εγκρίνει δωρεές σε ιατρικό εξοπλισμό για τη θεραπεία του Covid-19.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το μεγαλύτερο όφελος για το προσωπικό της εταιρείας και το κοινωνικό περιβάλλον τους ήταν ότι ενημερώθηκαν συστηματικά για τους τρόπους αντιμετώπισης της πανδημίας αλλά και ότι η πανδημία δεν αποτέλεσε εμπόδιο στο να προσληφθούν ή/και να εξακολουθούν να εργάζονται στην εταιρεία.

Η διατήρηση του εισοδήματος των υπαλλήλων της εταιρείας, και μάλιστα η πρόσληψη επιπλέον υπαλλήλων, προφανώς ωφέλησε άμεσα εκείνους και έμμεσα την τοπική κοινωνία τους και μάλιστα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης που προκλήθηκε από την πανδημία.Τόπος Δράσης

Εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Κηφισιά και τη Μήλο.


Συνεργασία με φορέα

Κέντρο Υγείας της Μήλου, Δήμος Μήλου, Ιατροί Εργασίας


Συμμετοχή εργαζομένων

Εργαζόμενοι της εταιρείας και η τοπική κοινωνία.


Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Αυτή η πρωτοβουλία δημιουργεί θετικό αντίκτυπο για την εταιρεία και την κοινωνία γενικότερα καθώς συμβάλλει στην διατήρηση της ομαλότητας της καθημερινής ζωής της τοπικής κοινωνίας μέσω της αποφυγής της διασποράς του ιού από μια μεγάλη και επομένως δυνητικά επικίνδυνη δομή. Αυτό με την σειρά του εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία και συνέχιση των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Το νέο Shared Services Center στην Κηφισιά κατάφερε να λειτουργήσει με τους εργαζόμενους να δουλεύουν εξ’ αποστάσεως από τον Μάρτιο του 2020 χωρίς καμία καθυστέρηση. Για αυτή την πρωτοβουλία η εταιρεία, στα βραβεία HR 2020, στην ειδική κατηγορία για δράσεις απόκρισης για Covid-19, κέρδισε βραβείο για τη διαδικασία της εξ’ αποστάσεως πρόσληψης, εκπαίδευσης και μεταφοράς γνώσης.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
MILOTERRANEAN Geo Experience

Pancratium maritimum – Ένα αρχαίο φυτό επιστρέφει στις παραλίες της Μήλου

To φυτώριο της Μήλου ως εκπαιδευτικός προορισμός

YOU@S&B: Η καριέρα σου ξεκινάει εδώ!

«Ας μιλήσουμε για την Πυρασφάλεια στο σπίτι μας». Συνεργασία Imerys Greece – ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. – Myrtillo

«Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ»

Αρώματα και Χρώματα από τα Αποκαταστημένα Ορυχεία της Μήλου

Ασφαλείς Κάτοικοι – Τουρίστες και Εργαζόμενοι : Το σύστημα οδικής διαχείρισης στα ορυχεία Imerys στη Μήλο.

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική Υπευθυνότητα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ»

Δημιουργία μίας νέας οικονομικής, φιλικής στο περιβάλλον δραστηριότητας

Εκμετάλλευση των κλιματικών συνθηκών της Μήλου για την ξήρανση του βιομηχανικού ορυκτού μπεντονίτη

Ενδημικά, σπάνια και απειλούμενα φυτά της Μήλου – Διάσωση του χαμένου θησαυρού στο νησί

Εξάλειψη χωροκατακτητικών φυτικών ειδών από περιοχές αποκατάστασης.

Εφοδιαστική Αλυσίδα: Εμπλέκοντας τους Προμηθευτές μας στις Μακροχρόνιες Δεσμεύσεις μας

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ IMERYS GREECE ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΖΩΝ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ο.ΑΣ.) «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»

Καινοτόμος Εκπαίδευση εργαζομένων σε προγράμματα που μειώνουν τη σωματική καταπόνηση και βελτιώνουν την ψυχική υγεία.

Κοινωνική ένταξη και Ποικιλομορφία

Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου - 20 Χρόνια Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο

Μετεγκατάσταση αρχαίας δεξαμενής στη Μήλο - Η εξόρυξη συμβαδίζει με την πολιτιστική κληρονομιά

Πιο Ασφαλείς Μαζί: Χτίζοντας μια Ισχυρότερη Κουλτούρα Υ&Α

Συμβολή στη Βιοποικιλότητα μέσω της αποκατάστασης ορυχείων στη Μήλο

Συνεργασία εταιριών και ομάδων για τη διάσωση εργαζομένου στη Μήλο – Η Ισχύς εν τη Ενώσει.

Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας «FLU-ACE condensing flue gas economizer» στο Τσιγκράδο της Μήλου

Το ΦΥΤΩΡΙΟ ΤΗΣ IMERYS ΣΤΗ ΜΗΛΟ ως ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Φροντίζοντας τον Πλανήτη μας: Η Στρατηγική Βιοποικιλότητας της ImerysΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation