ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ : 799 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ με σύνδεση με τους Παγκόσμιους Στόχους

Προτεινόμενη Δράση

To φυτώριο της Μήλου ως εκπαιδευτικός προορισμός
Από: IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Milos nursery
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

408 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ έχουν συνδεθεί με 17 Παγκόσμιους Στόχους

 • 8 πρακτικές
 • 14 πρακτικές
 • 117 πρακτικές
 • 70 πρακτικές
 • 6 πρακτικές
 • 5 πρακτικές
 • 16 πρακτικές
 • 94 πρακτικές
 • 57 πρακτικές
 • 18 πρακτικές
 • 61 πρακτικές
 • 120 πρακτικές
 • 91 πρακτικές
 • 17 πρακτικές
 • 28 πρακτικές
 • 31 πρακτικές
 • 46 πρακτικές
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation