ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ : 583 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ με σύνδεση με τους Παγκόσμιους Στόχους

Προτεινόμενη Δράση

To φυτώριο της Μήλου ως εκπαιδευτικός προορισμός
Από: IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Milos nursery
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

377 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ έχουν συνδεθεί με 17 Παγκόσμιους Στόχους

 • 4 πρακτικές
 • 5 πρακτικές
 • 96 πρακτικές
 • 55 πρακτικές
 • 2 πρακτικές
 • 4 πρακτικές
 • 8 πρακτικές
 • 53 πρακτικές
 • 48 πρακτικές
 • 13 πρακτικές
 • 46 πρακτικές
 • 69 πρακτικές
 • 84 πρακτικές
 • 6 πρακτικές
 • 23 πρακτικές
 • 20 πρακτικές
 • 47 πρακτικές
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation