ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΤΑ: 134 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Προτεινόμενη Δράση

To φυτώριο της Μήλου ως εκπαιδευτικός προορισμός
Από: IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Milos nursery
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στον Πυλώνα "Κοινωνία" περιλαμβάνονται οι καλές πρακτικές των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αναπτύσσονται με στόχο την υποστήριξη της κοινωνικής συνοχής. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται δράσεις και πρωτοβουλίες οι οποίες υποστηρίζουν την τοπική ανάπτυξη καθώς και την αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων. 

    Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation