ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΤΑ: 134 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Προτεινόμενη Δράση

"Συμμαχία Θετικών Αγγελιοφόρων για την καταπολέμηση της διαδικτυακής Ρητορικής του Μίσους"
Από: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟ

Δίκτυο Υπηρεσιών Υγείας - Κοινωνικές Υπηρεσίες Υγείας - Κοινωνικό Φαρμακείο
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στον Πυλώνα "Κοινωνία" περιλαμβάνονται οι καλές πρακτικές των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αναπτύσσονται με στόχο την υποστήριξη της κοινωνικής συνοχής. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται δράσεις και πρωτοβουλίες οι οποίες υποστηρίζουν την τοπική ανάπτυξη καθώς και την αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων. 

Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation