ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ : 36 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Προτεινόμενη Δράση

To φυτώριο της Μήλου ως εκπαιδευτικός προορισμός
Από: IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Milos nursery
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

7 ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕ 36 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation