Μαθητικές δημιουργίες : 1482 ΔΡΑΣΕΙΣ σχολείων

569 σχολεία έχουν υποβάλει 1482 Μαθητικές δημιουργίες

Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation