ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 339 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Προτεινόμενη Δράση

To φυτώριο της Μήλου ως εκπαιδευτικός προορισμός
Από: IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Milos nursery
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στον Πυλώνα "Οικονομία" περιλαμβάνονται οι καλές πρακτικές που σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν οι Επιχειρήσεις/Επιχειρηματικοί Φορείς υποστηρίζοντας τη δέσμευσή τους στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται δράσεις και πρωτοβουλίες που έχει αναπτύξει ο επιχειρηματικός κόσμος σε μια πλειάδα θεμάτων από την υπεύθυνη λειτουργία τους έως και την αποτελεσματικότερη προσαρμογή τους στις απαιτήσεις μιας μεταβαλλόμενης αγοράς. 

    Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation