ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 318 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Προτεινόμενη Δράση

Υπεύθυνη παραγωγή foil αλουμινίου με πιστοποίηση βιωσιμότητας σύμφωνα με το πρότυπο ASI Performance Standard της Aluminium Stewardship Initiative
Από: ΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στον Πυλώνα "Περιβάλλον" περιλαμβάνονται οι καλές πρακτικές που σχεδιάζουν, υλοποιούν και εφαρμόζουν οι Επιχειρήσεις/Επιχειρηματικοί Φορείς υποστηρίζοντας την δέσμευσή τους στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται δράσεις και πρωτοβουλίες που έχουν αναπτύξει σε ζητήματα χρηστής περιβαλλοντικής διαχείρισης, μείωσης της περιβαλλοντικής επίδρασης, αντιμετώπισης της κλιματικής αλλάγής και αφύπνισης αναφορικά με τα περιβαλλοντικά θέματα. 

    Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation