ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 292 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Προτεινόμενη Δράση

To φυτώριο της Μήλου ως εκπαιδευτικός προορισμός
Από: IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Milos nursery
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στον Πυλώνα "Περιβάλλον" περιλαμβάνονται οι καλές πρακτικές που σχεδιάζουν, υλοποιούν και εφαρμόζουν οι Επιχειρήσεις/Επιχειρηματικοί Φορείς υποστηρίζοντας την δέσμευσή τους στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται δράσεις και πρωτοβουλίες που έχουν αναπτύξει σε ζητήματα χρηστής περιβαλλοντικής διαχείρισης, μείωσης της περιβαλλοντικής επίδρασης, αντιμετώπισης της κλιματικής αλλάγής και αφύπνισης αναφορικά με τα περιβαλλοντικά θέματα. 

Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation