ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 284 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Προτεινόμενη Δράση

"Συμμαχία Θετικών Αγγελιοφόρων για την καταπολέμηση της διαδικτυακής Ρητορικής του Μίσους"
Από: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟ

Δίκτυο Υπηρεσιών Υγείας - Κοινωνικές Υπηρεσίες Υγείας - Κοινωνικό Φαρμακείο
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στον Πυλώνα "Περιβάλλον" περιλαμβάνονται οι καλές πρακτικές που σχεδιάζουν, υλοποιούν και εφαρμόζουν οι Επιχειρήσεις/Επιχειρηματικοί Φορείς υποστηρίζοντας την δέσμευσή τους στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται δράσεις και πρωτοβουλίες που έχουν αναπτύξει σε ζητήματα χρηστής περιβαλλοντικής διαχείρισης, μείωσης της περιβαλλοντικής επίδρασης, αντιμετώπισης της κλιματικής αλλάγής και αφύπνισης αναφορικά με τα περιβαλλοντικά θέματα. 

Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation