ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ : 35 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ για τις επιπτώσεις απο πανδημία COVID-19

Προτεινόμενη Δράση

To φυτώριο της Μήλου ως εκπαιδευτικός προορισμός
Από: IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Milos nursery
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

21 οργανισμοί ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ έχουν δράσεις
για επιπτώσεις από COVID-19

Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation