ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 254 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δράσεις για τις επιπτώσεις απο την πανδημία του COVID-19

Πρωτοβουλία

Όμιλος ΙΑΣΩ: Αέρια ρύπανση και πρόληψη του φαινομένου του θερμοκηπίου

Όμιλος ΙΑΣΩ: Αέρια ρύπανση και πρόληψη του φαινομένου του θερμοκηπίου
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΙΑΣΩ Α.Ε.Στόχος δράσης

Σκοπός είναι η συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης εκάστης Κλινικής και Εταιρείας του Ομίλου, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη, ενώ συγχρόνως διασφαλίζεται και η εξοικονόμηση οικονομικών πόρων λόγω της αποτελεσματικής προληπτικής αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των περιβαλλοντικών πλευρών των δραστηριοτήτων των Κλινικών και Εταιρειών του Ομίλου, καθώς και την επιτυχή αποφυγή της δημιουργίας εκτάκτων καταστάσεων σε σχέση με το περιβάλλον.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Στο ευρύ κοινό

 

Χρονική διάρκεια


Περιγραφή

Ο Όμιλος ΙΑΣΩ έχει θέσει σαν διαρκή στόχο την συνεχή παρακολούθηση των αερίων ρύπων που δημιουργούν οι εγκαταστάσεις του με απώτερο σκοπό την συνεχή μείωση αυτών, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την περαιτέρω πρόληψη του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Οι εγκαταστάσεις του Ομίλου διαθέτουν λέβητες, ατμογεννήτριες καθώς και ψύκτες απορρόφησης, για την παραγωγή ζεστού νερού, την θέρμανση και ψύξη των χώρων του, οι οποίοι λειτουργούν με Φυσικό Αέριο. Το Φυσικό Αέριο σαν καύσιμη ύλη είναι πιο φιλικό στο περιβάλλον και με αυτό τον τρόπο μειώνονται οι αέριοι ρύποι σε σχέση με άλλα καύσιμα είδη, μειώνοντας την περιβαλλοντική επίπτωση από τις εκπομπές ρύπων. Πραγματοποιείται και πιστοποιείται τακτική προληπτική συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων από αδειοδοτημένους τεχνικούς με σκοπό την άψογη, ασφαλή και αποδοτικότερη λειτουργία των εγκαταστάσεων.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Για το 2019, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ήταν: ΙΑΣΩ – 13.052 τόνοι CO2 και για το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: 7.345 τόνοι CO2Τόπος Δράσης

Οι Μονάδες Υγείας του Ομίλου ΙΑΣΩ


Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων

Το προσωπικό του Ομίλου ΙΑΣΩ συνεχή παρακολούθηση των αερίων ρύπων που δημιουργούν οι εγκαταστάσεις του με απώτερο σκοπό την συνεχή μείωση αυτών, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την περαιτέρω πρόληψη του φαινομένου του θερμοκηπίου.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

- η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

- η πρόληψη του φαινομένου του θερμοκηπίου

- ο μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και η προώθηση μιας βιώσιμης βιοοικονομίας
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
O Όμιλος ΙΑΣΩ δίπλα στη Σύμπλευση για την πραγματοποίηση προληπτικών εξετάσεων σε ακριτικά νησιά

ΙΑΣΩ Γενική Κλινική: Νέο Υπερσύγχρονο Τμήμα Check-Up

ΙΑΣΩ Παίδων: Παιδικά check-up

ΙΑΣΩ Παίδων: Παιδικά check-up

ΙΑΣΩ: Marketing Καμπάνια για τον Μήνα Μαστού

ΙΑΣΩ: Πρόγραμμα Home Fit Home με Online Pilates για εγκύους & μαμάδες μετά τον τοκετό

ΙΑΣΩ: Συνεργασία με το Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» για τη δημιουργία Κέντρου Εγγραφής Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών

Ο Όμιλος ΙΑΣΩ υιοθέτησε την Κιβωτό του Κόσμου

Όμιλος ΙΑΣΩ: Διαχείριση Μολυσματικών Αποβλήτων

Όμιλος ΙΑΣΩ: “Δίπλα σας” με ενέργειες εντός των κλινικών για την μείωση της κατανάλωσης νερού και πλαστικού

Όμιλος ΙΑΣΩ και WWF Ελλάς: Το πρώτο και μοναδικό νοσοκομείο στην Ευρώπη για την εξασφάλιση ενός υγιούς πλανήτη για τις επόμενες γενιές

Όμιλος ΙΑΣΩ και WWF Ελλάς: Το πρώτο και μοναδικό νοσοκομείο στην Ευρώπη με στρατηγική συνεργασία για την εξασφάλιση ενός υγιούς πλανήτη για τις επόμενες γενιές

Όμιλος ΙΑΣΩ “δίπλα σας”: Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Όμιλος ΙΑΣΩ: Διακυβέρνηση

Συνεργασία “δίπλα σας” του Ομίλου ΙΑΣΩ με το “Save your Hood” για την προστασία του περιβάλλοντος

Τίτλος Προγράμματος: Όμιλος ΙΑΣΩ - Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης “δίπλα σας” _Ενέργειες 2020Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation