ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 403 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δράσεις για τις επιπτώσεις απο την πανδημία του COVID-19

Πρωτοβουλία

Δράσεις για COVID-19

Δράσεις για COVID-19
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

WIND Ελλάς

Η WIND Ελλάς είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Από την ίδρυσή μας, το 1992, μέχρι σήμερα, επενδύουμε συνεχώς στην τεχνολογία, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις κινητής, σταθερής, ίντερνετ και συνδρομητικής τηλεόρασης στους πελάτες μας.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.wind.gr 

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Μέσα στην οικονομική και κοινωνική παράλυση που προκαλεί ο COVID-19, Η WIND φροντίζει  για τη συνεχή συνδεσιμότητα των πελατών της και τη φροντίδα των συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε ανάγκη.

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

 • να προσφέρει νέες δυνατότητες, σε όλους, ανεξάρτητα πού βρίσκονται, ώστε όλοι να συμμετέχουν ισότιμα και απρόσκοπτα στην ψηφιακή κοινωνία του μέλλοντος και
 • να συμβάλλει με τα δίκτυα νέας γενιάς στην ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών που δημιουργούν κοινωνική αξία για κάθε έναν από εμάς.
 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Οι άνθρωποι μας: Κατά τη διάρκεια των πρωτόγνωρων συνθηκών που δημιούργησε η εξάπλωση του ιού COVID-19, η προστασία των ανθρώπων μας ήταν απόλυτη προτεραιότητα
Οι πελάτες μας: Ήταν από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που εφαρμόσαμε ένα εξειδικευμένο σχέδιο διαχείρισης της κρίσης με σκοπό τη συνεχή συνδεσιμότητα των πελατών μας.
Κοινωνία και οι συνάνθρωποί μας: προχωρήσαμε σε μια σειρά ενεργειών που αφορούσαν στη συνεχή συνδεσιμότητα και στη φροντίδα του γενικού συνόλου των συνανθρώπων µας που βρίσκονται σε ανάγκη.
Στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό: παρέχουμε τις υπηρεσίες μας για επικοινωνία και συνεχή συνδεσιμότητα, ώστε απρόσκοπτα να επικεντρώνονται στο έργο τους.

 

Χρονική διάρκεια

Μάρτιος 2020 μέχρι και σήμερα


Περιγραφή

Πλάνο δράσης για τους Ανθρώπους της

Με γνώμονα την υγεία και την ασφάλεια των εργαζόμενων της, η WIND Ελλάς προχώρησε σε ένα ολοκληρωμένο πλάνο δράσης για να ανταποκριθεί άμεσα και αποτελεσματικά στις προκλήσεις που έφερε η πανδημία του COVID-19. Πιο συγκεκριμένα:

 •  Eξ’ αποστάσεως εργασία για το 95% του ανθρώπινου δυναμικού σε περιόδους έξαρσης, με αντίστοιχη προσαρμογή και μερική επιστροφή στο γραφείο κατά τις περιόδους ύφεσης του πανδημικού κύματος σε ποσοστό έως 30% ώστε να διασφαλίζεται η ισορροπία τόσο σε θέματα επικοινωνίας και σύνδεσης των ομάδων όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο. Αντίστοιχη μέριμνα υπήρξε και για τους εργαζόμενους στα συνεργαζόμενα τηλεφωνικά μας κέντρα.
 • Απαγόρευση μη-απαραιτήτων επισκέψεων στις εγκαταστάσεις, περιορισμούς στα επαγγελματικά ταξίδια και διενέργεια συναντήσεων με χρήση ηλεκτρονικών μέσων
 • Συνεχής διάθεση όλων των απαραίτητων μέσων ατομικής προστασίας και αναλώσιμων υλικών με ειδική μέριμνα για τις κρίσιμες υποδομές
 • Τροποποίηση κανόνων εσωτερικής λειτουργίας σε χώρους συγκέντρωσης (π.χ. κουζίνες, ανελκυστήρες)
 • Πραγματοποίηση θερμομετρήσεων στις εισόδους των μεγάλων εγκαταστάσεων και εντατικοποίηση στους κανονισμούς ελέγχου εισόδου τρίτων, ειδικά στις κρίσιμες υποδομές
 • Προνομιακές συμφωνίες με φορείς υγείας για πραγματοποίηση covid test, για τους εργαζόμενους μας και τις οικογένειές τους
 • Τακτικές απολυμάνσεις και νεφελοψεκασμούς στις εγκαταστάσεις
 • Ανανέωση της Μελέτης Εκτίμησης Επικινδυνότητας των εγκαταστάσεων και σύνταξη πρωτοκόλλου διαχείρισης κρουσμάτων
 • Εντατικοποίηση και προσαρμογή των οδηγιών καθαρισμών χώρων, σε συνεργασία με τον Ιατρό Εργασίας, ανεξαρτήτως της παρουσίας εργαζομένων
 • Τροποποίηση των εγκαταστάσεων αερισμού/εξαερισμού, εντατικοποίηση των μέτρων συντήρησης και διατήρηση ανοιχτών παραθύρων
 • Πλήρης εφαρμογή κάθε άλλης απαίτησης που κοινοποιείται από τις αρμόδιες αρχές

 

 

Άλλες ενέργειες:

 • Επιπροσθέτως, έδωσε έμφαση στις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε εργαζόμενου, με καθιέρωση ειδικής γραμμής Help Line για υποστήριξη σε θέματα βεβαιώσεων εργασίας, άδειες ειδικού σκοπού, covid test κλπ.
 • Επίσης, επικεντρώθηκε στην υποστήριξη εργαζομένων και επικεφαλής ομάδων για τη  συνεχή βελτίωση της εξ αποστάσεως εργασίας, με συχνές δράσεις και εβδομαδιαίες επικοινωνίες που αφορούσαν tips, οδηγίες και βέλτιστες εμπειρίες.
 • Αντίστοιχη μέριμνα υπήρξε και για τη λειτουργία των καταστημάτων WIND, τα οποία από την έναρξη της πανδημίας λειτουργούσαν με μειωμένο ωράριο, μόνο για υπηρεσίες που ήταν απαραίτητο να παρευρεθεί ο πελάτης αυτοπροσώπως στο κατάστημα (π.χ. ταυτοποίηση προσωπικών δεδομένων).
 • Για την προστασία του προσωπικού των καταστημάτων, από την αρχή της πανδημίας μέχρι και σήμερα, έχει τοποθετηθεί διαχωριστικό στο σημείο εργασίας (ταμείο), ενώ παρέχονται τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας και λαμβάνεται κάθε μέριμνα για τη τήρηση του ανώτατου ορίου ατόμων στο χώρο κάθε καταστήματος.

 

Δράσεις για την Κοινωνία:

Η WIND καθ’ όλη τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων, µε αίσθημα υπευθυνότητας και αλληλεγγύης προς την κοινωνία και τους συνδρομητές της, προχώρησε σε μια σειρά ενεργειών που αφορούσαν στη συνεχή συνδεσιμότητα των πελατών της, αλλά και στη φροντίδα του γενικού συνόλου των συνανθρώπων µας.

 

Συγκεκριμένα πρόσφερε:

 • Δωρεάν επικοινωνία στους συνδρομητές της είτε πρόκειται για ιδιώτες είτε για επιχειρήσεις, με προτεραιότητα σε όσους βίωναν ιδιαίτερες συνθήκες.Ενδεικτικά, στηρίξαμε τους πωλητές και συνεργάτες του περιοδικού δρόμου ΣΧΕΔΙΑ.
 • Δωρεάν μεταφορά ειδών πρώτης ανάγκης σε ευπαθείς ομάδες της Αθήνα και της Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τις εταιρείες ΚΟΣΜΟΣ και TAXIWAY.
 • Πολιτική Προστασία Δωρεάν πρόσβαση στα γραπτά μηνύματα (sms) 13033
 • ΕΚΠΑ Δωρεάν πρόσβαση στο 10306 γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης
 • Περιφέρεια Αττικής - Δωρεάν πρόσβαση στο 1110, γραμμή ενημέρωσης σχετική με τον κορωνοϊό
 • Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - Πρόσβαση χωρίς χρέωση δεδομένων (zerorating) από κινητά δίκτυα, σε ψηφιακές πλατφόρμες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα σχολεία.
 • Δωρεάν υπηρεσίες Wi-Fi στο νοσοκομείο «Παμμακάριστος» και σε όλα τα κτίρια του νοσοκομείου «Σωτηρία» διευκολύνοντας γιατρούς, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό αλλά και τους ασθενείς στην επικοινωνία τους.
 • ΕΟΔΥ και κινητές μονάδες του Υπουργείου Υγείας: Κάλυψη αναγκών επικοινωνίας και εξοπλισμού του.
 • Συνεχής στήριξη και κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας και εξοπλισμού των κινητών μονάδων του Υπουργείου Υγείας (ΚΟΜΥ) που πραγματοποιούν τεστ ανίχνευσης Covid-19 πανελλαδικά.
 • Η εταιρεία από την πρώτη στιγμή στήριξε τον ΕΟΔΥ ως αποκλειστικός τηλεπικοινωνιακός πάροχος των Κινητών Ομάδων Υγείας, καθώς και της λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης συμβάντων του δικτύου των ΚΟΜΥ και αυτό κάνει και σήμερα.
 • Επιπλέον στηρίζει τη νέα πρωτοβουλία του ΕΟΔΥ για τη λειτουργία του νέου κέντρου υποστήριξης στο Μαρούσι, παρέχοντας υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας.
 • Στο πλευρό των νοσηλευτριών από την Κρήτη που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για βοήθεια και μετέβησαν στην Θεσσαλονίκη για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους: Η WIND, προκειμένου να στηρίξει τις νοσηλεύτριες και να επαινέσει το έργο τους, τους παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν κλήσεων και χρήσης διαδικτύου για να επικοινωνούν με τους δικούς τους ανθρώπους το διάστημα που θα χρειαστεί να λείπουν μακριά τους.
 • Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή -  Κάλυψη αναγκών επικοινωνίας των δέκα νέων σκαφών τύπου Rafnar 1100, ταχύπλοα ειδικών αποστολών, προσφέροντας δωρεάν απεριόριστα δεδομένα (data) μέσω του κινητού δικτύου της WIND Ελλάς.
 • Σχολική κοινότητα του ακριτικού νησιού της Ανάφης - Δωρεάν σύνδεση στο δίκτυο της WIND Ελλάς
 • Κιβωτός του Κόσμου στην Καλαμάτα - δωρεάν τεχνολογικό εξοπλισμό και υπηρεσίες στα παιδιά της δομής της για την παρακολούθηση των μαθημάτων τους.

περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Οι πρακτικές που εφάρμοσε, δημιούργησαν μια σιγουριά για το αύριο.
Από την πρώτη στιγμή στάθηκε στους ανθρώπους της ώστε να είναι και να νιώθουν ασφαλείς, ενώ οι πελάτες της αναγνωρίζουν την WIND ως υπεύθυνο τηλεπικοινωνιακό πάροχο και ότι μπορούν να βασίζονται στις υπηρεσίες της για την επικοινωνία µε τα αγαπημένα τους πρόσωπα, την ενημέρωση, την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές τους και την τηλε-εργασία τους.
Η Εταιρεία, ανταποκρίθηκε άψογα στις απαιτήσεις για το διαδίκτυο που λόγω του COVID-19 αυξήθηκαν κατακόρυφα και συνέχισε να προσφέρει στους πελάτες της αδιάλειπτες ποιοτικές υπηρεσίες επικοινωνίας.Τόπος Δράσης

Ελλάδα


Συνεργασία με φορέα

 • Υπουργείο Υγείας- Ε.Ο.Δ.Υ.
 • Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή
 • Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • Δήμος Ανάφης
 • ΜΚΟ Κιβωτός του Κόσμου
 • ΣΧΕΔΙΑ - περιοδικό δρόμου

Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Συνεργασία με αρμόδια τμήματα για την υλοποίηση των παραπάνω πρωτοβουλιών

Το τμήμα Εταιρικών Σχέσεων έχει αναλάβει το συντονισμό της υλοποίησης όσον αφορά στην εύρυθμη λειτουργία του δικτύου της.
Τμήμα Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Τμήμα Εταιρικών Πελατών και Ψηφιακού Μετασχηματισμού
Τμήμα Δικτύου WIND


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Μέσα από την κρίση της πανδημίας η Εταιρεία αναθεώρησε προτεραιότητες και έλαβε αποφάσεις με τόλμη και με αίσθημα ευθύνης με μία βασική προτεραιότητα: Να στέκεται κοντά στους ανθρώπους της και να προσφέρει αδιάλειπτες και ποιοτικές υπηρεσίες επικοινωνίας στους πελάτες της.
Οι τηλεπικοινωνίες είναι και θα παραμείνουν στην πρώτη γραμμή. Γιατί η νέα πραγματικότητα απαιτεί συνεχή συνδεσιμότητα. Απαιτεί δίκτυο. Αξιόπιστο, μεγαλύτερο, ταχύτερο και ασφαλέστερο.
Σκοπός της Εταιρείας να βρίσκεται ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της ανόρθωσης της οικονομίας, ως ασφαλής και υπεύθυνος εργοδότης και συστηματικός επενδυτής. Συνεχίζει με μεγαλύτερη ένταση τις επενδύσεις της σε νέες τεχνολογίες, στα δίκτυα νέας γενιάς και τις λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού.

https://www.youtube.com/watch?v=4n_ZK_nG330
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
[email protected], internet, κινητό & παιδί

Run Greece

"Μένουμε Κοντά" στο ακριτικό νησί της Ανάφης, "Μένουμε Κοντά" στους μαθητές και εκπαιδευτικούς του νησιού

Αντικατάσταση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών πετρελαίου σε απομακρυσμένους σταθμούς βάσης με υβριδικά συστήματα ηλεκτροπαραγωγής με χρήση συσσωρευτών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Βαλκανικό Σαμουά- Προστασία περιβάλλοντος και άγριας πανίδας με τη χρήση της τεχνολογίας

Διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων

Εξοικονόμηση χαρτιούΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation