ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 480 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δράσεις για τις επιπτώσεις απο την πανδημία του COVID-19

Πρωτοβουλία

Η ανταπόκριση της MYTILINEOS στην πανδημία του ιού COVID-19

Η ανταπόκριση της MYTILINEOS στην πανδημία του ιού COVID-19
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

MYTILINEOS

Η MYTILINEOS - Energy & Metals είναι μία διεθνής βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία που δραστηριοποιείται μέσω δύο επιχειρηματικών Κλάδων: Ενέργειας και Μεταλλουργίας. Η Εταιρεία τοποθετείται στρατηγικά στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης ως ολοκληρωμένο utility, ενώ καθιερώνεται ως σημείο αναφοράς της ανταγωνιστικής «πράσινης» μεταλλουργίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Διαθέτει ενοποιημένο κύκλο εργασιών και EBITDA που ανέρχονται σε 6,35 δισ. ευρώ και 823 εκ. ευρώ αντιστοίχως και απασχολεί περισσότερους από 5.442 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

https://www.mytilineos.com

 

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Πρωταρχικός στόχος της MYTILINEOS είναι η υγεία των εργαζομένων της και των οικογενειών τους, των πελατών της και των τοπικών κοινοτήτων που δραστηριοποιείται εξασφαλίζοντας ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον εργασίας, διασφαλίζοντας  την αδιάλειπτη λειτουργία της. Η εταιρία παραμένει σε διαρκή επαγρύπνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας, καθώς και αρωγός στην ενίσχυση της εθνικής προσπάθειας ακολουθώντας, από την πρώτη στιγμή και πολύ πριν την εξέλιξη της, τις εθνικές και διεθνείς κατευθύνσεις πρόληψης και προστασίας, στηρίζοντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας και συνεισφέροντας εμπράκτως στο κοινωνικό σύνολο μέσω ενός πολύπλευρου σχεδίου δράσης.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η MYTILINEOS, απευθύνεται στα ενδιαφερόμενα μέρη της και συγκεκριμένα στους εργαζομένους της, στους πελάτες της,  καθώς και στο τοπικό αλλά και ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

 

Χρονική διάρκεια

Από τον Φεβρουάριο 2020 έως και σήμερα.


Περιγραφή

Η MYTILINEOS, με έντονο το αίσθημα ευθύνης και παραμένοντας σε διαρκή επαγρύπνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID 19, ακολούθησε από την πρώτη στιγμή και πολύ πριν την επέκτασή της, τις εθνικές και διεθνείς κατευθύνσεις πρόληψης και προστασίας, λαμβάνοντας αυστηρά μέτρα για τον περιορισμό της. Ενδεικτικά προχώρησε στα παρακάτω:  

 1. Για την προστασία των εργαζομένων της
 • Συγκρότηση ειδικής ομάδας (Covid Management Team).
 • Κατάρτιση ολοκληρωμένου προγράμματος  προληπτικών ενεργειών δύο εβδομάδες πριν εμφανιστεί το πρώτο κρούσμα στη χώρα, το οποίο επικαιροποιείται με βάση τις εξελίξεις και έγκαιρη λήψη αυξημένων μέτρων υγιεινής.
 • Εξειδικευμένες  οδηγίες και ειδική μέριμνα σε εργαζόμενους  που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
 • Τήρηση φυσικής απόστασης και αποφυγή συγχρωτισμού (social distancing). 
 • Ενεργοποίηση της τηλεργασίας  και εφαρμογή διαδικτυακών συναντήσεων με τη χρήση τεχνολογίας μέσω Teams/Skype/Teleconference.
 • Δημιουργία ειδικού microsite “SARS-CoV-2 Τι πρέπει να γνωρίζω”,  καθώς και σύσταση “HR Call Centre” για διαρκή ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με τα μέτρα και τις οδηγίες της Εταιρείας.
 • Πρόγραμμα Τακτικών Απολυμάνσεων σε δεκαπενθήμερη βάση.
 • Εφαρμογή του μέτρου της καθημερινής θερμομέτρησης σε όλους τους εργαζόμενους και άμεση επικοινωνία με τον Ιατρό της εταιρείας σε περίπτωση αδιαθεσίας.
 • Τακτική διανομή ειδικού ατομικού πακέτου ανά εργαζόμενο που περιλαμβάνει μάσκες και αντισηπτικά.
 • Τοποθέτηση δοχείων αντισηπτικού σε καίρια σημεία των εγκαταστάσεων.
 • Αναστολή λειτουργίας χώρων σίτισης και επαναλειτουργία με συγκεκριμένους όρους και μέτρα προστασίας.
 • Ειδικές οδηγίες, με βάση την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας,  προς το προσωπικό για τη σωστή χρήση των κλιματιστικών.
 • Περιορισμό/Απαγόρευση επαγγελματικών ταξιδιών.
 • Χρήση μάσκας από τους εργαζόμενους όταν μετακινούνται από το χώρο εργασίας τους εντός της επιχείρησης.
 • Η Εταιρεία προετοιμάστηκε για την ασφαλή επιστροφή των εργαζομένων και εξωτερικών συνεργατών με μόνιμη παρουσία στις εγκαταστάσεις της εταιρείας από τις άδειές τους την περίοδο του Καλοκαιριού. Υποβλήθηκαν σε προληπτικά διαγνωστικά τεστ όλοι οι εργαζόμενοι, με οικονομική επιβάρυνση της Εταιρείας, αφού έχει προηγηθεί πενθήμερη τηλεργασία από την ημερομηνία επανόδου από τις διακοπές. Η διεξαγωγή των τεστ έγινε είτε με ειδικά κλιμάκια στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, είτε σε συνεργαζόμενα με την Εταιρεία διαγνωστικά κέντρα.
 • Σε συνεργασία με διαγνωστικά κέντρα η εταιρεία παρέχει προνομιακές τιμές για την διεξαγωγή τεστ σε συγγενείς Α’ βαθμού των εργαζομένων.
 • Η ανάπτυξη σχεδίων επιχειρηματικής συνέχειας (Business Continuity) με στοχευμένα μέτρα για τις παραγωγικές μας μονάδες τα οποία βρίσκονται σε πλήρη ισχύ και προσαρμόζονται ανάλογα με τις εξελίξεις.
 • Η δημιουργία δικτύου επικοινωνίας και διαχείρισης που αποτελείται από ειδικές ομάδες σε όλες τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Ειδικά μέτρα προφύλαξης στα καταστήματα πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας της Protergia.
 • Η δημιουργία διαδικασίας εντοπισμού και χώρων απομόνωσης πιθανού κρούσματος του ιού στα γραφεία και στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
 • Επιπλέον ειδικά μέτρα στον τομέα Μεταλλουργίας όπως: α) διακοπή μαζικής μεταφοράς προσωπικού στο εργοστάσιο αλουμινίου με μισθωμένα λεωφορεία-παρότρυνση για μεταφορά με ιδιωτικό όχημα και με δυνατότητα αποζημίωσης μέρους καυσίμων από την Εταιρεία, β) κλείσιμο βεστιαρίων/αποδυτηρίων και μέριμνα για παροχή φόρμας μιας χρήσης γ) αποφυγή συναθροίσεων σε αίθουσες ελέγχου και τηλεφωνική ενημέρωση για αλλαγή βάρδιας.

Σε οικονομικό επίπεδο στόχευσε:

 • Στη διατήρηση της ρευστότητας της Εταιρείας.
 • Στη συνέχιση υλοποίησης του 70% του επενδυτικού της προγράμματος και επαναξιολόγησης του υπόλοιπου 30% εν αναμονή των επιπτώσεων της πανδημίας.
 • Στον μετασχηματισμό μέρους των δραστηριοτήτων της Εταιρείας με στόχο τη δυναμική παρουσία σε έργα Βιώσιμης Ανάπτυξης που απαιτούν υψηλή τεχνογνωσία, εν όψει και των μεγάλων έργων που έχουν προαναγγελθεί στη χώρα μας, στο πλαίσιο επανεκκίνησης της οικονομίας στην post Covid – 19 εποχή.
 • Στη παροχή επιδόματος ποσού πλέον του €1εκ. σε εργαζόμενους στις γραμμές παραγωγής των εργοστασίων για τη σημαντική συμβολή τους στη απρόσκοπτη  λειτουργία της Εταιρείας.

       2. Στη συμβολή της εθνικής προσπάθειας:

 • Δωρεά αναλώσιμου υγειονομικού υλικού στο Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό καθώς και 15 ειδικών Αναπνευστήρων για ΜΕΘ στη Κλινικής Α προπαιδευτικής παθολογικής/ΑΧΕΠΑ.
 • Δωρεά μοριακής διαγνωστικής πλατφόρμας NeuMoDx Molecular 96 system Μοριακής ανίχνευσης SARS-COV2 καθώς και 53 kit με συνολικά 5.088 τεστ μοριακής ανίχνευσης προς το ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ».
 • Δωρεά Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.
 • Δωρεά  Ιατροτεχολογικού, υγειονομικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών και να ενισχυθεί η δυναμικότητα του Νοσοκομείου για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.
 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ψηφιακό Σχολείο για Όλους» του Ιδρύματος Μποδοσάκη, ενισχύοντας το εκπαιδευτικό σύστημα με 100 tablets  σε μαθητές οικονομικά ευάλωτων οικογενειών του Νομού Αιτωλοακαρνανίας διευκολύνοντας την συμμετοχή τους στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.
 • Ενίσχυση  του προγράμματος της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» παρέχοντας σε 80 άτομα, που αντιμετωπίζουν χρόνια νοσήματα και σοβαρά προβλήματα επιβίωσης, την δυνατότητα να προμηθευτούν κουπόνια εξασφαλίζοντας τα τρόφιμα τους καθώς και ψυχολογική υποστήριξη.
 • Συμμετοχή  στο πρόγραμμα «Προστατεύουμε τον παππού και τη γιαγιά» της οργάνωσης «Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ», προσφέροντας σε 105 ηλικιωμένους συμπολίτες μας που διαμένουν σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα και 51 άτομα διοικητικού/νοσηλευτικού προσωπικό 3.400 μάσκες, 30.000 γάντια και 60 λίτρα αντισηπτικό.

    3. Στους πελάτες της:

 • Επέκταση προθεσμίας πληρωμών.               
 • Κατάργηση των επιπλέον χρεώσεων για τις καθυστερημένες πληρωμές.
 • Επέκταση παροχής υπηρεσιών. (π.χ. πρόσθετα δωρεάν δεδομένα κινητής τηλεφωνίας)            
 • Νέες υπηρεσίες που εστιάζουν ειδικά στις ανάγκες των πελατών κατά τη διάρκεια της πανδημίας. (π.χ. δυνατότητα online αγορών)     
 • Δημιουργία νέων εφαρμογών που διευκολύνουν την εξυπηρέτηση πελατών κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
 • Τροποποίηση εργασιακού ωραρίου του τηλεφωνικού κέντρου για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών.

περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η MYTILINEOS, μέσα από τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που έλαβε και θα συνεχίζει να λαμβάνει για την αναχαίτιση των συνεπειών της πανδημίας, έχει σημαντικό αντίκτυπο στα ενδιαφερόμενα μέρη της, στους εργαζομένους της, και στους συνεργάτες, δημιουργώντας το αίσθημα ασφάλειας για την αδιάλειπτη λειτουργία της εργασίας τους καθώς και για την άμεση πρόσβαση με υπηρεσίες υγείας.

Επιπλέον, η εταιρία με την συνεισφορά της στο κοινωνικό σύνολο μέσω της συνεργασίας της με Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, συμβάλλει στους Παγκόσμιους Στόχους 3 & 4 («Καλή Υγείας και Ευημερία, «Ποιοτική Εκπαίδευση») ωφελώντας πάνω από 300 άτομα.Τόπος Δράσης

Οι πρωτοβουλίες της MYTILINEOS, λαμβάνουν χώρα σε όλες τις εγκαταστάσεις της στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό όπου δραστηριοποιείται.  Συμβάλλοντας επιπλέον στην εθνική προσπάθεια, ενισχύει το εκπαιδευτικό σύστημα και τον τομέα της υγείας σε όλη την επικράτεια.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

 • Ένωση «Μαζί για το Παιδί»
 • Ίδρυμα Μποδοσάκη
 • Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΑΠΟΣΤΟΛΗ Άνθρωπος»
 • Νοσοκομειακές Μονάδες (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ & Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, Γενικό Νοσοκομείο Σερρών)

Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων


Οφέλη για τον Οργανισμό

Η MYTILINEOS, σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η πανδημία θέτει νέες προκλήσεις και δοκιμάζει την οικονομία διεθνώς, επέδειξε και συνεχίζει να επιδεικνύει ισχυρή ανθεκτικότητα. Διατηρώντας σε λειτουργία το σύνολο των παραγωγικών της μονάδων, χωρίς προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού αλλά και στις παραγγελίες των πελατών, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στη θωράκιση της και τη στήριξη της Ελληνικής οικονομίας χωρίς καμία έκπτωση στην ασφάλεια των εργαζομένων της. Η Εταιρία, με επίκεντρο την αδιάλειπτη λειτουργία της, έλαβε αυστηρά μέτρα για τον περιορισμό της πιθανής απειλής από τον Covid-19, πολύ πριν την εξέλιξή του σε πανδημία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και συνεχίζει να δίνεται στη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητάς της και στην επιχειρησιακή της αποτελεσματικότητα.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
1η Αξιολογηση βασικών προμηθευτών της MYTILINEOS σε ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ θέματα

Embed the recommendations of TCFD

Emergency Food Fund – for kids

Integrated Value Creation SCORECARD 2017

Protergia Sustainable Campaign – «Love Interrupted»

Skills4engineers | Mellon Επιταχυντής Δεξιοτήτων

"ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ": Πρόγραμμα 12μηνης έμμισθης εργασίας για ταλαντούχους νέους μηχανικούς- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«Εκπαίδευση- Ανάπτυξη δεξιοτήτων και Δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης»

Αξιολόγηση & εκπαίδευση εφοδιαστικής αλυσίδας

Δημιουργία Διοικητικής Πρακτικής για την Ανάπτυξη της Διαφάνειας & Εφαρμογή Διαδικασίας Αυτοαξιολόγησης για Θέματα Διαφθοράς/Δωροδοκίας

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενημέρωσης & Εξοικείωσης με την Αναπηρία στα Σχολεία: «Μαθαίνω να βλέπω τον Άνθρωπο»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προμηθευτών «Επιχειρηματική Υπευθυνότητα για Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Έμπρακτη δέσμευση της MYTILINEOS στο πρόγραμμα G.E.F.Y.R.A.

Ενίσχυση εναέριου στόλου για την κατάσβεση των πυρκαγιών

Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα αξιοποίησης καταλοίπων Βωξίτη.

Εφαρμογή Πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης, Απογραφής και Αναφοράς ΕΑΘ

Η MYTILINEOS στο επίπεδο Leadership της παγκόσμιας πρωτοβουλίας Bιώσιμης Ανάπτυξης CDP-Water

Θεματική Διαβούλευση Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS: Τομέας ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ - «Αναπτύσσοντας μια Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα»

Θεματική Διαβούλευση: "Μιλάμε για το Περιβάλλον"- Τομέας Μεταλλουργίας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Κλιματική Αλλαγή & Ενεργειακή Μετάβαση

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών MYTILINEOS

Πρόγραμμα #mellonabilities

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑPΡΟΗΣ (2ος κύκλος 9/2016-6/2017)

Πρόγραμμα "Κοινωφελής Εργασία" Συνεργασία της MYTILINEOS με το Δήμο Λειβαδέων

Πρόγραμμα «Δημιουργία & Αναβάθμιση Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών»

Πρόγραμμα «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, τις πολιτικές και πρακτικές δασοπροστασίας»

Πρόγραμμα Κοινωνικής Συνεισφοράς του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Πρόγραμμα οδοντιατρικής πρόληψης και θεραπείας για παιδιά κοινωνικά ευπαθών ομάδων «Χαρί-ζουμε Παιδικά Χαμόγελα»

Στηρίζουμε την πράσινη μετακίνηση με τα προγράμματα Protergia Charge Home/Business Complete που κάνουν την ηλεκτροκίνηση πιο εύκολη.

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS

Συμμετοχή της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "ENEXAL"

Συνεργασία της MYTILINEOS με τoν οργανισμό Equal Society για την υλοποίηση του έργου: Αποτίμηση της κοινωνικής αξίας του προγράμματος "ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ" μέσω της προηγμένης διεθνούς μεθοδολογίας SROI

Συστημα Διακυβέρνησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Τομέας Μεταλλουργίας: «ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ»Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation