ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 343 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διάλογος με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη

Πρωτοβουλία

«Εκπαίδευση- Ανάπτυξη δεξιοτήτων και Δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης»

«Εκπαίδευση- Ανάπτυξη δεξιοτήτων και Δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης»
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

MYTILINEOS

Η MYTILINEOS - Energy & Metals είναι μία διεθνής βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία που δραστηριοποιείται μέσω δύο επιχειρηματικών Κλάδων: Ενέργειας και Μεταλλουργίας. Η Εταιρεία τοποθετείται στρατηγικά στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης ως ολοκληρωμένο utility, ενώ καθιερώνεται ως σημείο αναφοράς της ανταγωνιστικής «πράσινης» μεταλλουργίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Διαθέτει ενοποιημένο κύκλο εργασιών και EBITDA που ανέρχονται σε 6,35 δισ. ευρώ και 823 εκ. ευρώ αντιστοίχως και απασχολεί περισσότερους από 5.442 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

https://www.mytilineos.com

 

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Για την MYTILINEOS, η πρακτική της Διαβούλευσης με τους Κοινωνικούς Εταίρους αποτελεί μια διαχρονική δέσμευση, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα της και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να ισχυροποιεί την αρχή της πρόληψης της εταιρίας κυρίως σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα και να διαμορφώνει ενέργειες και σχέδια δράσης, όπου απαιτείται ώστε να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις προσδοκίες των Κοινωνικών Εταίρων κατανοώντας παράλληλα τα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Στην κατεύθυνση αυτή, ο Τομέας Μεταλλουργίας, μέσω της θεματικής διαβούλευσης «Εκπαίδευση-Ανάπτυξη δεξιοτήτων και Δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης» είχε στόχο την ανάπτυξη ενός εποικοδομητικού και ειλικρινή διαλόγου μεταξύ της Εταιρίας και εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας, προμηθευτών εκπαίδευσης, επιχειρηματικών και τοπικών φορέων, δημοσιογράφων και εργαζομένων σχετικά με τη συμβολή της πολιτείας, της κοινωνίας και του επιχειρηματικού κόσμου στον Παγκόσμιο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 4 (Ποιοτική Εκπαίδευση), διατυπώνοντας προσωπικές απόψεις, ενστάσεις αλλά και προτάσεις που θα συμβάλλουν στην βελτίωση της εκπαίδευσης με στόχο την δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η Διαβούλευση αφορά κοινωνικούς εταίρους της εταιρίας και συγκεκριμένα εκπροσώπους Ακαδημαϊκής κοινότητας, Προμηθευτών, Εκπαίδευσης, Επιχειρηματικών και Τοπικών φορέων, Εργαζομένων και Δημοσιογράφων.

 

Χρονική διάρκεια

1 ημέρα  (24 Οκτωβρίου 2019)


Περιγραφή

Ο τομέας Μεταλλουργίας της MYTILINEOS πραγματοποίησε την 5η θεματική και 10η κατά σειρά διαβούλευση των Κοινωνικών της Εταίρων με θέμα: “Εκπαίδευση-Ανάπτυξη δεξιοτήτων και Δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης”. Σκοπός της διαβούλευσης ήταν η πραγματοποίηση διαλόγου με τα στελέχη και τα ενδιαφερόμενα μέρη της εταιρίας συζητώντας για το παραπάνω θέμα, διατυπώνοντας προσωπικές απόψεις, ενστάσεις αλλά και προτάσεις που θα συμβάλλουν στην βελτίωση της εκπαίδευσης με στόχο την δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας.  Η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης διαβούλευσης είναι σημαντική καθώς μέσα από την συζήτηση και την κατάθεση προτάσεων η MYTILINEOS κατανοεί και προσπαθεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες και στα αιτήματα των Κοινωνικών της Εταίρων διαμορφώνοντας την πολιτική της στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Κύριοι ομιλητές της διαβούλευσης ήταν ο κος Γιώργος Γαλάνης, Προϊστάμενος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, παρουσιάζοντας την συμβολή της εταιρίας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη για τους κοινωνικούς εταίρους και εν συνεχεία ο κος Ιωάννης Παπασπύρος, Business Partner Ανθρωπίνου Δυναμικού, εστιάζοντας στο κοινωνικό αποτύπωμα της εκπαίδευσης στο εργοστάσιο της Μεταλλουργίας.

Καινοτόμο χαρακτηριστικό της διαβούλευσης ήταν η δυνατότητα χρήσης mobile application. Οι συμμετέχοντες είχαν την δυνατότητα μέσα από την εφαρμογή να καταθέσουν αρχικά την συναισθηματική τους κατάσταση για τον χρόνο παραμονής τους στο χώρο της διαβούλευσης, στην συνέχεια να επιλέξουν το θέμα συζήτησης και τέλος να ψηφίσουν το επόμενο επιθυμητό θέμα διαβούλευσης της MYTILINEOS. Σχηματίστηκαν 6 ομάδες εργασίας, με κύριο στόχο την μεταξύ τους συνεργασία και την κατάθεση προτάσεων και απόψεων για το θέμα που επέλεξαν μέσω της παραπάνω ψηφοφορίας και συγκεκριμένα για το εξής: «Πώς μπορεί η εκπαίδευση να βοηθήσει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και στη μείωση της ανεργίας;»

Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε με ολιγόλεπτη ομιλία του κου Γεώργιου Γεωργαλά, Διευθυντής Εργοστασίου, συζητώντας τα συμπεράσματα αυτής, τονίζοντας επιπλέον και την σπουδαιότητα του σεβασμού των νόμων διότι αυτό συμβάλει στα παραπάνω και στην διαμόρφωση χαρακτήρων. 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Μέσω της Διαβούλευσης οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν τις προτάσεις τους και τις σκέψεις τους προς προβληματισμό που άπτονται κυρίως της Πολιτείας και λιγότερες πρακτικές λύσεις που η MYTILINEOS να μπορεί να εφαρμόσει.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν τα παρακάτω:

 • Ενίσχυση της κριτικής σκέψης σε διαφορετικά στάδια παιδική – εφηβική – νεανική
 • Η εκπαίδευση πρέπει να στηρίζεται στην Οικονομία της γνώσης
 • Ξεπερασμένο το τρίγωνο της Εκπαίδευσης: Μαθητές – Εκπαιδευτικοί – Εκπαιδευτικό σύστημα
 • Εξειδίκευση της εκπαίδευσης
 • Συμμετοχή των εργαζoμένων στο σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Ανάπτυξη των Soft skills
 • Εστίαση στα Digital skills και στο Computational Thinking των νέων
 • Εκσυγχρονισμός της Εκπαίδευσης με τη χρήση της τεχνολογίας
 • Δράσεις για ανταλλαγές εμπειριών ανάμεσα σε σχολεία και πανεπιστήμια με αυτά του εξωτερικού
 • Επένδυση στην Βιωματική Εκπαίδευση που ενισχύει τη δημιουργικότητα

Ενώ συγκεκριμένα για την MYTILINEOS, τέθηκαν τα εξής:

 • Να γίνουν δράσεις της MYTILINEOS για την εκπαίδευση των προσφύγων
 • Να συνεργαστεί η MYTILINEOS για το τι δεξιότητες θα ήθελε να έχει ένας μελλοντικός εργαζόμενος πριν βγει στην αγορά εργασίας
 • Περισσότερες ώρες εκπαίδευσης για τους εργαζόμενους του Τομέα Μεταλλουργίας και νέες επιμορφωτικές προσπάθειες
 • Να εντείνει η MYTILINEOS τις συνεργασίες με τους φορείς της περιοχής και οι φορείς με τις άλλες εταιρίες σε θέματα εκπαίδευσης
 • Ενίσχυση νέων εκπαιδευτικών projects στα σχολεία


Τόπος Δράσης

Νομός Βοιωτίας- Αράχωβα


Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων

Συμμετοχή εκπροσώπων εργαζομένων από τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της εταιρίας.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η MYTILINEOS προχώρησε στην αξιολόγηση της διαβούλευσης με την αποστολή ειδικού ερωτηματολογίου ικανοποίησης 5βάθμιας κλίμακας (από 1 χαμηλή έως 5 υψηλή) σε όλους τους συμμετέχοντες.

H Διαβούλευση αξιολογήθηκε σε τρία επίπεδα: α) Συνολική Εικόνα, β) Σχεδιασμός & γ) Οργάνωση με επιμέρους μεταβλητές να απαρτίζουν την κάθε κατηγορία, ενώ δόθηκε η δυνατότητα καταγραφής επιπλέον σχολίων και προτάσεων προς βελτίωση. Η ανταπόκριση των συμμετεχόντων έφτασε στο 83%, ενώ συνολικά η Διαβούλευση, όπως αξιολογήθηκε από τους συμμετέχοντες (συνολικός βαθμός 4,5/5), χαρακτηρίστηκε ως χρήσιμη και θετική πρωτοβουλία με αρκετά καινοτόμα στοιχεία.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
1η Αξιολογηση βασικών προμηθευτών της MYTILINEOS σε ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ θέματα

Embed the recommendations of TCFD

Emergency Food Fund – for kids

Integrated Value Creation SCORECARD 2017

Protergia Sustainable Campaign – «Love Interrupted»

Skills4engineers | Mellon Επιταχυντής Δεξιοτήτων

"ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ": Πρόγραμμα 12μηνης έμμισθης εργασίας για ταλαντούχους νέους μηχανικούς- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αξιολόγηση & εκπαίδευση εφοδιαστικής αλυσίδας

Δημιουργία Διοικητικής Πρακτικής για την Ανάπτυξη της Διαφάνειας & Εφαρμογή Διαδικασίας Αυτοαξιολόγησης για Θέματα Διαφθοράς/Δωροδοκίας

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενημέρωσης & Εξοικείωσης με την Αναπηρία στα Σχολεία: «Μαθαίνω να βλέπω τον Άνθρωπο»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προμηθευτών «Επιχειρηματική Υπευθυνότητα για Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Έμπρακτη δέσμευση της MYTILINEOS στο πρόγραμμα G.E.F.Y.R.A.

Ενίσχυση εναέριου στόλου για την κατάσβεση των πυρκαγιών

Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα αξιοποίησης καταλοίπων Βωξίτη.

Εφαρμογή Πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης, Απογραφής και Αναφοράς ΕΑΘ

Η MYTILINEOS στο επίπεδο Leadership της παγκόσμιας πρωτοβουλίας Bιώσιμης Ανάπτυξης CDP-Water

Η ανταπόκριση της MYTILINEOS στην πανδημία του ιού COVID-19

Θεματική Διαβούλευση Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS: Τομέας ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ - «Αναπτύσσοντας μια Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα»

Θεματική Διαβούλευση: "Μιλάμε για το Περιβάλλον"- Τομέας Μεταλλουργίας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Κλιματική Αλλαγή & Ενεργειακή Μετάβαση

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών MYTILINEOS

Πρόγραμμα #mellonabilities

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑPΡΟΗΣ (2ος κύκλος 9/2016-6/2017)

Πρόγραμμα "Κοινωφελής Εργασία" Συνεργασία της MYTILINEOS με το Δήμο Λειβαδέων

Πρόγραμμα «Δημιουργία & Αναβάθμιση Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών»

Πρόγραμμα «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, τις πολιτικές και πρακτικές δασοπροστασίας»

Πρόγραμμα Κοινωνικής Συνεισφοράς του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Πρόγραμμα οδοντιατρικής πρόληψης και θεραπείας για παιδιά κοινωνικά ευπαθών ομάδων «Χαρί-ζουμε Παιδικά Χαμόγελα»

Στηρίζουμε την πράσινη μετακίνηση με τα προγράμματα Protergia Charge Home/Business Complete που κάνουν την ηλεκτροκίνηση πιο εύκολη.

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS

Συμμετοχή της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "ENEXAL"

Συνεργασία της MYTILINEOS με τoν οργανισμό Equal Society για την υλοποίηση του έργου: Αποτίμηση της κοινωνικής αξίας του προγράμματος "ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ" μέσω της προηγμένης διεθνούς μεθοδολογίας SROI

Συστημα Διακυβέρνησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Τομέας Μεταλλουργίας: «ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ»Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation