ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 480 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαίδευση - Νέα Γενιά - Διά βίου μάθηση

Πρωτοβουλία

Skills4engineers | Mellon Επιταχυντής Δεξιοτήτων

Skills4engineers | Mellon Επιταχυντής Δεξιοτήτων
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

MYTILINEOS

Η MYTILINEOS - Energy & Metals είναι μία διεθνής βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία που δραστηριοποιείται μέσω δύο επιχειρηματικών Κλάδων: Ενέργειας και Μεταλλουργίας. Η Εταιρεία τοποθετείται στρατηγικά στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης ως ολοκληρωμένο utility, ενώ καθιερώνεται ως σημείο αναφοράς της ανταγωνιστικής «πράσινης» μεταλλουργίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Διαθέτει ενοποιημένο κύκλο εργασιών και EBITDA που ανέρχονται σε 6,35 δισ. ευρώ και 823 εκ. ευρώ αντιστοίχως και απασχολεί περισσότερους από 5.442 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

https://www.mytilineos.com

 

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Με συστηματικές δράσεις, η MYTILINEOS επιδιώκει να προσφέρει ουσιαστικές ευκαιρίες στους νέους επιστήμονες και παράλληλα να συμβάλλει στη δημιουργία των καλύτερων δυνατών συνθήκων για την αειφόρο ανάπτυξη του βιομηχανικού κλάδου στην Ελλάδα. Βασικοί στόχοι του προγράμματος ήταν η ταχεία κάλυψη κενών σε δεξιότητες (soft & hard skills) και εκπαίδευση στον τομέα της Διαχείρισης Έργων καΙ η ένταξη στην αγορά εργασίας  των συμμετεχόντων ανέργων μηχανικών σε ποσοστό 50%.

Ειδικότερα, η Διαχείριση Έργων  αποτελεί πλέον βασική δεξιότητα για την απασχολησιμότητα των νέων και τουλάχιστον της επόμενης γενιάς. Με τις τεχνολογικές εξελίξεις που δημιουργούν και διευκολύνουν νέες μορφές συνεργασίας, όπως επίσης και τις κανονιστικές αλλαγές, τις ανταγωνιστικές κινήσεις καθώς και τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών, η πολυπλοκότητα των έργων αυξάνεται και ολοένα και περισσότεροι κλάδοι εφαρμόζουν μεθοδολογίες Διαχείρισης Έργων γιατί η απαιτούμενη υλοποίηση περίπλοκων εργασιών αν δεν προβλέπει ορθή διαχείριση έργου μπορεί να κοστίσει εκατοντάδες δις παγκοσμίως.

Προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω, το πρόγραμμα αξιοποίησε εξειδικευμένα μαθησιακά εργαλεία αξιοποιώντας παράλληλα την καινοτόμο, βραβευμένη μεθοδολογία του «Επιταχυντή Δεξιοτήτων Mellon».

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνθηκε σε άνεργους μηχανικούς, απόφοιτους Πολυτεχνικής Σχολής (Πολιτικών Μηχανικών, Χημικών, Μεταλλειολόγων, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων, Χημικών) καθώς και πτυχιούχους Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε., Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε.). 

 

Χρονική διάρκεια

1 Νοέμβριου 2018 – 28 Φεβρουαρίου 2019


Περιγραφή

Η MYTILINEOS  στο πλαίσιο της αναθεωρημένης κοινωνικής της πολιτικής και  ανταποκρινόμενη στις επιτακτικές ανάγκες της κοινωνίας, συνεχίζει να επενδύει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων με σκοπό την αύξηση της απασχολησιμότητας, εστιάζοντας ειδικότερα σε πρακτικές που μειώνουν το χάσμα μεταξύ παρεχόμενων (από τους υποψήφιους εργαζόμενους) και ζητούμενων (από την αγορά εργασίας) δεξιοτήτων. Στην κατεύθυνση αυτή η εταιρεία, σε συνεργασία με την  Κοινωνική Επιχείρηση knowl, που διαθέτει σημαντική εμπειρία στο σχεδιασμό καινοτόμων κοινωνικών προγραμμάτων κατάρτισης και Διά Βίου μάθησης, σχεδίασαν και πρόσφεραν δωρεάν το πρόγραμμα #skills4engineers. Ένα πρόγραμμα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων & Απασχολησιμότητας υψηλών προδιαγραφών, όπου μέσα σε 65 ώρες εξατομικευμένης συμβουλευτικής, 25 νέες και νέοι μηχανικοί, Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών (Πολιτικοί Μηχανικοί, Χημικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Μεταλλευτικής και Μεταλλουργίας, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικούς Υπολογιστών, Μηχανολόγοι Μηχανικοί) και Πτυχιούχοι Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε., Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε.), είχαν την ευκαιρία να ενδυναμώσουν το επαγγελματικό τους προφίλ και να επιτύχουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Βασική επιδίωξη του προγράμματος αποτελεί η ταχεία κάλυψη κενών σε δεξιότητες (soft & hard skills). Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, το πρόγραμμα αξιοποιεί εξειδικευμένα μαθησιακά εργαλεία και εφαρμόζει την καινοτόμο, βραβευμένη μεθοδολογία του «Επιταχυντή Δεξιοτήτων Mellon», με 1 στους 2 συμμετέχοντες να βρίσκει την εργασία που επιθυμεί βάσει του επαγγελματικού στόχου.

Το πρόγραμμα "Skills4engineers" εντάσσεται στις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της MYTILINEOS που υλοποιεί τόσο στο πλαίσιο της στήριξης των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης με ορίζοντα το 2030, όσο και της δέσμευσής της στο πρόγραμμα G.E.F.Y.R.A. (Greek Enterprises For Youth Reinforcement Acceleration), του CSR Hellas, για τη γεφύρωση του χάσματος των δεξιοτήτων και την προετοιμασία ποιοτικών και βιώσιμων θέσεων εργασίας. 
Έχοντας ως βασική επιδίωξη να ενημερωθεί με εύληπτο, φιλικό και άμεσο τρόπο ο κόσμος για τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που έχει το πρόγραμμα καταρτίσθηκε εξαρχής Πλάνο Επικοινωνίας, καταγράφοντας τα πρωταρχικά και δευτερεύοντα στοχοθετούμενα κοινά, συντάσσοντας λίστα κεντρικών μηνυμάτων προς επικοινωνία, και εντοπίζοντας τα καταλληλότερα κανάλια και εργαλεία, για την επικοινωνία του προγράμματος. 
Επίσης, έγινε χαρτογράφηση των βασικών Φορέων / Συλλογικών Οργάνων / Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που εκπροσωπούν τις ομάδες-στόχο με τους οποίους επικοινωνήσαμε για να τους ενημερώσουμε για το πρόγραμμα και να εξετάσουμε το ενδιαφέρον τους για τις δράσεις του προγράμματος. Σημειώνεται ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία δέχθηκαν να ενημερώνουν σχετικά τα μέλη τους, ειδικά για την Πρόσκληση Συμμετοχής και τα Ανοιχτά Σεμινάρια.
Με στόχο να διαφοροποιήσουμε τον κύκλο #skills4engineers δημιουργήσαμε νέα οπτική ταυτότητα με ξεκάθαρους συμβολισμούς και απλά δυνατά μηνύματα. Σχεδιάστηκε ειδική πρόσκληση για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με την έναρξη των εγγραφών του κύκλου, η οποία στάλθηκε σε 2.145 μοναδικούς παραλήπτες και σε 1.150 δημοσιογράφους.

Η δομή του προγράμματος ήταν η εξής:
(i) Εντατικούς Κύκλους Ενδυνάμωσης Δεξιοτήτων ((25 άτομα / ανά κύκλο / ανά τρίμηνο / min 65 ώρες ανά συμμετέχοντα)
(ii) Σεμινάρια Επαγγελματικών Δεξιοτήτων με θεματικές στοχευμένες και απαραίτητες για τους Μηχανικούς (διοργάνωση 2 σεμιναρίων υψηλών προδιαγραφών για 200συμμετέχοντες ανά σεμινάριο)


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Αποτίμηση Προγράμματος
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο Εντατικός Κύκλος #skills4engineers, με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του προγράμματος από τους 27 ωφελούμενους να είναι εξ’ ολοκλήρου θετικά. Ήδη 18 νέοι μηχανικοί έχουν βρει εργασία αντίστοιχη του επαγγελματικού τους στόχου, από τους 27 συμμετέχοντες/ωφελούμενους (67%) που ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρόγραμμα και οι υπόλοιποι 9 συνεχίζουν ενδυναμωμένοι και κινητοποιημένοι να αναζητούν ενεργά μια θέση στην αγορά εργασίας.
Σημειώνεται ότι πολλοί είναι αυτοί που δέχθηκαν προσφορές εργασίας και μάλιστα το πιστώνουν στο πρόγραμμα. Ωστόσο αισθάνονται πιο σίγουροι, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση να διεκδικήσουν μια θέση πιο κοντά στα άμεσα ενδιαφέροντά τους. Συνεπώς εκτιμάται ότι ο αριθμός όσων, χάριν του προγράμματος, θα μπορούσαν να έχουν εργασία είναι μεγαλύτερος.

Στο πλαίσιο του κύκλου προσφέρθηκαν 1.415 ώρες σε 36 θεματικές με την ανεκτίμητη συμβολή 41 Συμβούλων/Εισηγητών, όλοι διακεκριμένοι επαγγελματίες που με την εμπειρία, την ξεχωριστή θέση που κατέχουν στον τομέα δράσης τους και την πολύτιμη εμπειρία τους, αποτέλεσαν πολλαπλασιαστές γνώσης και πηγή έμπνευσης για τους συμμετέχοντες.
Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες θεματικές που προσφέρθηκαν: Soft Skills, Presentation Skills, Προσομοίωση Συνέντευξης, Ευρωπαϊκή νομοθεσία: Οδηγίες, Κανονισμοί, Τάσεις. Οι στόχοι του 2020, 2030 και 2050, Βασικές Γνώσεις Διοικητικής Λογιστικής για Μηχανικούς, Quality assurance/Quality contol/HACCP/LEED, Logistics/ Supply Chain Management
― Όλοι οι συμμετέχοντες απέκτησαν νέα βιογραφικά σημειώματα που δημιούργησαν οι εξειδικευμένοι μας σύμβουλοι, μετά από τις εξατομικευμένες συναντήσεις που πραγματοποίησαν με τους ωφελούμενους.
― Όλοι ανεξαιρέτως (100%) οι ωφελούμενοι δηλώνουν σαφή ικανοποίηση με:
• το βαθμό στον οποίο ανταποκρίθηκε ο κύκλος στις δικές τους, προσωπικές ανάγκες επαγγελματικής κατάρτισης,
• την ποιότητα των τεχνικών γνώσεων και των πρακτικών συμβουλών που τους παρασχέθηκαν,
• τη διάθεση υποστήριξης που εισέπραξαν από το σύνολο της οργανωτικής ομάδας και το δίκτυο εθελοντών – συμβούλων με τους οποίους συνεργαστήκαν,
• την ενδυνάμωσή τους στην προσπάθεια για αναζήτηση εργασίας,
• την επίγνωση που ανέπτυξαν στα δυνατά τους σημεία,
• το νέο βιογραφικό που δημιουργήθηκε για τους ίδιους και τη χρησιμότητά του.
― Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν το Τεστ Δυνατών Σημείων, έμαθαν ποια είναι τα δυνατά τους σημεία και ποια μεθοδολογία, πρέπει να ακολουθούν με συνέπεια για την καλύτερη αξιοποίησή τους, προς την κατεύθυνση της διευκόλυνσης της επίτευξης των στόχων τους.
― Εξασφαλίσαμε για τους συμμετέχοντες δωρεάν εγγραφή και συμμετοχή στην Online Πλατφόρμα εκμάθησης Αγγλικών Wordigs.
― Το 89% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι έχουν αποκτήσει χρήσιμες γνώσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να διεκδικήσουν με καλύτερες πιθανότητες επιτυχίας μια θέση στην αγορά εργασίας και θα σύστηναν/πρότειναν το πρόγραμμα και σε άλλους να το παρακολουθήσουν.Τόπος Δράσης

ΑΘΗΝΑ-ΑΤΤΙΚΗ


Συνεργασία με φορέα

Κοιν.Σ.Επ. knowl για την Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση


Συμμετοχή εργαζομένων

Στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και συνολικά η Υπηρεσία Ε.Κ.Ε. της MYTILINEOS συμμετείχαν στην αρτιότερη υλοποίηση που προγράμματος.  


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η MYTILINEOS μέσω της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας επετέλεσε ουσιαστικό (βιώσιμο) κοινωνικό έργο με ισχυρό αντίκτυπο απου «απαντά» στην προοπτική επαγγελματικής διεξόδου και, κυρίως, στις επιτακτικές και επίκαιρες ανάγκες ανθρώπων που βάλλονται από την ανεργία, την περιθωριοποίηση και τη φτώχεια. Προώθησε στην αγορά εργασίας 18 άνεργους μηχανικούς με προοπτική τους επόμενους μήνες να γίνουν περισσότεροι. Παράλληλα ενίσχυσε τη δεξαμενή των υποψηφίων εργαζομένων της με αξιόλογα βιογραφικά σημειώματα καθώς και την εσωτερική κουλτούρα Ε.Κ.Ε. 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
1η Αξιολογηση βασικών προμηθευτών της MYTILINEOS σε ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ θέματα

Embed the recommendations of TCFD

Emergency Food Fund – for kids

Integrated Value Creation SCORECARD 2017

Protergia Sustainable Campaign – «Love Interrupted»

"ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ": Πρόγραμμα 12μηνης έμμισθης εργασίας για ταλαντούχους νέους μηχανικούς- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«Εκπαίδευση- Ανάπτυξη δεξιοτήτων και Δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης»

Αξιολόγηση & εκπαίδευση εφοδιαστικής αλυσίδας

Δημιουργία Διοικητικής Πρακτικής για την Ανάπτυξη της Διαφάνειας & Εφαρμογή Διαδικασίας Αυτοαξιολόγησης για Θέματα Διαφθοράς/Δωροδοκίας

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενημέρωσης & Εξοικείωσης με την Αναπηρία στα Σχολεία: «Μαθαίνω να βλέπω τον Άνθρωπο»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προμηθευτών «Επιχειρηματική Υπευθυνότητα για Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Έμπρακτη δέσμευση της MYTILINEOS στο πρόγραμμα G.E.F.Y.R.A.

Ενίσχυση εναέριου στόλου για την κατάσβεση των πυρκαγιών

Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα αξιοποίησης καταλοίπων Βωξίτη.

Εφαρμογή Πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης, Απογραφής και Αναφοράς ΕΑΘ

Η MYTILINEOS στο επίπεδο Leadership της παγκόσμιας πρωτοβουλίας Bιώσιμης Ανάπτυξης CDP-Water

Η ανταπόκριση της MYTILINEOS στην πανδημία του ιού COVID-19

Θεματική Διαβούλευση Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS: Τομέας ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ - «Αναπτύσσοντας μια Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα»

Θεματική Διαβούλευση: "Μιλάμε για το Περιβάλλον"- Τομέας Μεταλλουργίας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Κλιματική Αλλαγή & Ενεργειακή Μετάβαση

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών MYTILINEOS

Πρόγραμμα #mellonabilities

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑPΡΟΗΣ (2ος κύκλος 9/2016-6/2017)

Πρόγραμμα "Κοινωφελής Εργασία" Συνεργασία της MYTILINEOS με το Δήμο Λειβαδέων

Πρόγραμμα «Δημιουργία & Αναβάθμιση Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών»

Πρόγραμμα «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, τις πολιτικές και πρακτικές δασοπροστασίας»

Πρόγραμμα Κοινωνικής Συνεισφοράς του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Πρόγραμμα οδοντιατρικής πρόληψης και θεραπείας για παιδιά κοινωνικά ευπαθών ομάδων «Χαρί-ζουμε Παιδικά Χαμόγελα»

Στηρίζουμε την πράσινη μετακίνηση με τα προγράμματα Protergia Charge Home/Business Complete που κάνουν την ηλεκτροκίνηση πιο εύκολη.

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS

Συμμετοχή της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "ENEXAL"

Συνεργασία της MYTILINEOS με τoν οργανισμό Equal Society για την υλοποίηση του έργου: Αποτίμηση της κοινωνικής αξίας του προγράμματος "ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ" μέσω της προηγμένης διεθνούς μεθοδολογίας SROI

Συστημα Διακυβέρνησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Τομέας Μεταλλουργίας: «ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ»Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation