ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 343 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Υπεύθυνες Προμήθειες

Πρωτοβουλία

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προμηθευτών «Επιχειρηματική Υπευθυνότητα για Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προμηθευτών «Επιχειρηματική Υπευθυνότητα για Βιώσιμη Ανάπτυξη»
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

MYTILINEOS

Η MYTILINEOS - Energy & Metals είναι μία διεθνής βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία που δραστηριοποιείται μέσω δύο επιχειρηματικών Κλάδων: Ενέργειας και Μεταλλουργίας. Η Εταιρεία τοποθετείται στρατηγικά στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης ως ολοκληρωμένο utility, ενώ καθιερώνεται ως σημείο αναφοράς της ανταγωνιστικής «πράσινης» μεταλλουργίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Διαθέτει ενοποιημένο κύκλο εργασιών και EBITDA που ανέρχονται σε 6,35 δισ. ευρώ και 823 εκ. ευρώ αντιστοίχως και απασχολεί περισσότερους από 5.442 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

https://www.mytilineos.com

 

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η MYTILINEOS, σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον και με την εταιρική υπευθυνότητα που την διακρίνει ανταποκρίνεται στα ζητούμενα των κοινωνικών της εταίρων. Στόχος της εταιρίας, είναι η διεύρυνση των συνεργασιών της σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να υπάρξει μετατόπιση από το παραδοσιακό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης, προς ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης με τρόπο κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνο. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η διοικητική προσέγγιση της εταιρίας, στοχεύοντας στην ανάπτυξη ενός ολιστικού συστήματος βιωσιμότητας που εκτός από την ίδια την εταιρία, προβλέπει την επέκταση της προσέγγισης προς την εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή προς τους βασικούς συνεργάτες και προμηθευτές. Προσδοκία της MYTILINEOS, μέσω της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας είναι η παραγωγή πολλαπλού θετικού αποτυπώματος, το οποίο να εκτείνεται πέρα από τα όρια της δραστηριοποίησής της εταιρίας, μέσω της ενίσχυσης του επιπέδου ωριμότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας, στο ανώτερο δυνατό ιεραρχικά επίπεδο εκπροσώπησης, σχετικά με την κατανόηση των θεμάτων που σχετίζονται με την Ε.Κ.Ε. και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, υιοθετώντας τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact).

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η MYTILINEOS, μέσα από την πρωτοβουλία απευθύνεται σε 40 βασικούς προμηθευτές από όλους τους τομείς της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

 

Χρονική διάρκεια

Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις κατανεμήθηκαν ισόποσα μεταξύ των δύο εργαστηρίων, διάρκειας 4 εκπαιδευτικών ωρών και  για τον καλύτερο συντονισμό της όλης διαδικασίας πραγματοποιήθηκαν ως εξής:

1ο Εκπαιδευτικό Webinar: Υπευθυνότητα για Βιωσιμότητα στις 16 & 18 Ιουνίου 2020

2ο Εκπαιδευτικό Webinar: Υπευθυνότητα για Βιωσιμότητα στις  23 & 25 Ιουνίου 2020


Περιγραφή

Η εκπαίδευση αποτελεί για την MYTILINEOS το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την δημιουργία μίας υπεύθυνης προμηθευτικής αλυσίδας, ικανής να ενσωματώσει στη στρατηγική των επιχειρήσεων των προμηθευτών που την αποτελούν βασικές Αρχές. Η εταιρία αναλαμβάνει την πρωτοβουλία ενίσχυσης του επιπέδου κατανόησης και ενσωμάτωσης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην εφοδιαστική της αλυσίδα για το σύνολο των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων προσκαλώντας βασικούς προμηθευτές να συμμετάσχουν σε τέσσερα δίωρα εκπαιδευτικά εργαστήρια, που σχετίζονται με την κατανόηση των βασικών Αρχών Υπευθυνότητας, όπως αυτές αποτυπώνονται στο Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ, πλαίσιο το οποίο αναγνωρίζεται ως σημείο εκκίνησης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της Οδηγίας για δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, το οποίο η εταιρία ενστερνίζεται και ενσωματώνει πλήρως στη λειτουργία της. Οι Αρχές σχετίζονται με βασικές περιοχές εταιρικής υπευθυνότητας, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι εργασιακές συνθήκες, η προστασία του περιβάλλοντος και η καταπολέμηση της διαφθοράς, οι οποίες γίνονται πιο επίκαιρες από ποτέ, λόγω των επιπτώσεων που προκαλούνται στην επιχειρηματικότητα και στην οικονομική δραστηριότητα σε συνθήκες πανδημίας.

Για την υλοποίηση των εργαστηρίων η MYTILINEOS συνεργάστηκε με το CSR HELLAS με στόχο οι συμμετέχουσες εταιρείες να κατανοήσουν τι σημαίνει κάθε θέμα για τις επιχειρήσεις, γιατί θα πρέπει να ενδιαφέρονται, αλλά κυρίως τί μπορούν να κάνουν με στόχο την αυτοβελτίωσή τους.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας με επίκεντρο το θέμα της αειφορίας αφού οι συμμετέχουσες εταιρίες, σε υψηλό επίπεδο εκπροσώπησης, είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει η MYTILINEOS, στο πλαίσιο της διαχείρισης της αειφόρου ανάπτυξης μεταξύ των οποίων εντάσσεται και η υπεύθυνη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι 40 εκπαιδευόμενοι προμηθευτές μπόρεσαν να κατανοήσουν τις πολύπλευρες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος μας σε σχέση με την αειφορία και οι οποίες στο σύνολό τους επηρεάζουν τις επιχειρήσεις, με αντίκτυπο στη βιωσιμότητά τους. Παράλληλα, ενημερώθηκαν σχετικά με τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου η Ευρώπη να καταστεί η πρώτη ανθρακικά ουδέτερη ήπειρος μέχρι το 2050, αλλά και να συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ μέχρι το 2030.Τόπος Δράσης

Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια υλοποιήθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας WebEx, σε δύο κύκλους.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Συνεργασία με το CSR HELLAS-Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη


Συμμετοχή εργαζομένων

Εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Αειφόρου Ανάπτυξης της MYTILINEOS


Οφέλη για τον Οργανισμό

Η MYTILINEOS, ούσα ιδιαίτερα ικανοποιημένη από την ανταπόκριση των βασικών της  προμηθευτών για την νέα αυτή πρωτοβουλία, καταφέρνει να δημιουργήσει οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική προστιθέμενη αξία, ενδυναμώνοντάς τις δραστηριότητες της. Η εταιρία δεσμεύτηκε σε αυτή τη νέα πρωτοβουλία να είναι στο πλευρό των προμηθευτών της, μέσω της συνέχισης παροχής εκπαιδεύσεων, ώστε να υποστηριχτούν και να εμπνευστούν να ξεκινήσουν το δικό τους ταξίδι βιωσιμότητας σε ένα περιβάλλον που θα χρειάζεται ολοένα και μεγαλύτερες δυνατότητες προσαρμογής και αντανακλαστικά σε πλήρη εγρήγορση. Η πρωτοβουλία αυτή ανέδειξε την γρήγορη ανταπόκριση της MYTILINEOS στα αιτήματα των Κοινωνικών Εταίρων, αποδεικνύοντας ότι οι προμηθευτές της βρίσκονται στον πυρήνα του σχετικού προγραμματισμού και των προσπαθειών της και η υποστήριξή τους είναι μέρος της δικής της ευθύνης, δημιουργώντας σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
1η Αξιολογηση βασικών προμηθευτών της MYTILINEOS σε ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ θέματα

Embed the recommendations of TCFD

Emergency Food Fund – for kids

Integrated Value Creation SCORECARD 2017

Protergia Sustainable Campaign – «Love Interrupted»

Skills4engineers | Mellon Επιταχυντής Δεξιοτήτων

"ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ": Πρόγραμμα 12μηνης έμμισθης εργασίας για ταλαντούχους νέους μηχανικούς- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«Εκπαίδευση- Ανάπτυξη δεξιοτήτων και Δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης»

Αξιολόγηση & εκπαίδευση εφοδιαστικής αλυσίδας

Δημιουργία Διοικητικής Πρακτικής για την Ανάπτυξη της Διαφάνειας & Εφαρμογή Διαδικασίας Αυτοαξιολόγησης για Θέματα Διαφθοράς/Δωροδοκίας

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενημέρωσης & Εξοικείωσης με την Αναπηρία στα Σχολεία: «Μαθαίνω να βλέπω τον Άνθρωπο»

Έμπρακτη δέσμευση της MYTILINEOS στο πρόγραμμα G.E.F.Y.R.A.

Ενίσχυση εναέριου στόλου για την κατάσβεση των πυρκαγιών

Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα αξιοποίησης καταλοίπων Βωξίτη.

Εφαρμογή Πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης, Απογραφής και Αναφοράς ΕΑΘ

Η MYTILINEOS στο επίπεδο Leadership της παγκόσμιας πρωτοβουλίας Bιώσιμης Ανάπτυξης CDP-Water

Η ανταπόκριση της MYTILINEOS στην πανδημία του ιού COVID-19

Θεματική Διαβούλευση Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS: Τομέας ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ - «Αναπτύσσοντας μια Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα»

Θεματική Διαβούλευση: "Μιλάμε για το Περιβάλλον"- Τομέας Μεταλλουργίας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Κλιματική Αλλαγή & Ενεργειακή Μετάβαση

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών MYTILINEOS

Πρόγραμμα #mellonabilities

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑPΡΟΗΣ (2ος κύκλος 9/2016-6/2017)

Πρόγραμμα "Κοινωφελής Εργασία" Συνεργασία της MYTILINEOS με το Δήμο Λειβαδέων

Πρόγραμμα «Δημιουργία & Αναβάθμιση Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών»

Πρόγραμμα «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, τις πολιτικές και πρακτικές δασοπροστασίας»

Πρόγραμμα Κοινωνικής Συνεισφοράς του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Πρόγραμμα οδοντιατρικής πρόληψης και θεραπείας για παιδιά κοινωνικά ευπαθών ομάδων «Χαρί-ζουμε Παιδικά Χαμόγελα»

Στηρίζουμε την πράσινη μετακίνηση με τα προγράμματα Protergia Charge Home/Business Complete που κάνουν την ηλεκτροκίνηση πιο εύκολη.

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS

Συμμετοχή της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "ENEXAL"

Συνεργασία της MYTILINEOS με τoν οργανισμό Equal Society για την υλοποίηση του έργου: Αποτίμηση της κοινωνικής αξίας του προγράμματος "ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ" μέσω της προηγμένης διεθνούς μεθοδολογίας SROI

Συστημα Διακυβέρνησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Τομέας Μεταλλουργίας: «ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ»Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation