ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 480 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη Δράσεων με στόχο την Βελτίωση Ποιότητας Ζωής των Πολιτών

Πρωτοβουλία

Πρόγραμμα Κοινωνικής Συνεισφοράς του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Πρόγραμμα Κοινωνικής Συνεισφοράς του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

MYTILINEOS

Η MYTILINEOS - Energy & Metals είναι μία διεθνής βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία που δραστηριοποιείται μέσω δύο επιχειρηματικών Κλάδων: Ενέργειας και Μεταλλουργίας. Η Εταιρεία τοποθετείται στρατηγικά στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης ως ολοκληρωμένο utility, ενώ καθιερώνεται ως σημείο αναφοράς της ανταγωνιστικής «πράσινης» μεταλλουργίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Διαθέτει ενοποιημένο κύκλο εργασιών και EBITDA που ανέρχονται σε 6,35 δισ. ευρώ και 823 εκ. ευρώ αντιστοίχως και απασχολεί περισσότερους από 5.442 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

https://www.mytilineos.com

 

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η δέσμευσή μας να κατανοούμε και να ανταποκρινόμαστε στους προβληματισμούς των τοπικών μας κοινωνιών μέσα από τις διαδικασίες ανοιχτού διαλόγου που εφαρμόζουμε. Έχοντας επίγνωση του σημαντικού έργου των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων μοιραζόμαστε μαζί τους την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας και μέσω συλλογικών προσπαθειών χτίζουμε συνεργασίες που αποφέρουν πολλαπλασιαστικά οφέλη, δημιουργούν προστιθέμενη αξία και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Τοπικές κοινωνίες, Αλυσίδα εφοδιασμού, Εργαζόμενοι.

 

Χρονική διάρκεια

Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2013


Περιγραφή

Οι 5 ΠΥΛΩΝΕΣ κοινωνικής συνεισφοράς του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:

1) Ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης.
2) Ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.
3) Οικονομικά, Κοινωνικά & Περιβαλλοντικά οφέλη από την ανάπτυξη έργων Α.Π.Ε.
4) Κάλυψη των τοπικών αναγκών σε επίπεδο υποδομών.
5) Δωρεές, χορηγίες και άλλες φιλανθρωπικού χαρακτήρα ενισχύσεις.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

1) Ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης:

Η παραδοσιακή μας δέσμευση να προσλαμβάνουμε εργαζομένους κατά κύριο λόγο από τις τοπικές μας κοινωνίες μεταφράστηκε το 2013 σε ποσοστό 85% επί του συνόλου των εργαζομένων μας, διατηρώντας συνολικά σε όλο τον Όμιλο 2.000 θέσεις εργασίας. Εκτός από το μόνιμο προσωπικό ενισχύουμε την τοπική απασχόληση και μέσω της κατασκευής EPC μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και κατασκευής & λειτουργίας των έργων Α.Π.Ε.

Σχετική δράση:

- Πρακτική εργασία 28 νέων ανέργων στον Όμιλο: Ο Όμιλος, με την ευαισθησία που δείχνει στο τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα της ανεργίας που αντιμετωπίζει η χώρα, συμμετέχει στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την απασχόληση άνεργων νέων, αποφοίτων Λυκείου - ΑΕΙ, έως 29 ετών. Σε συνεργασία με διάφορα ΚΕΚ (Κέντρο Εκπαιδευτικής Κατάρτισης), οι καταρτιζόμενοι εντάχθηκαν από το Σεπτέμβριο του 2013 στον Όμιλο και για 500 ώρες απασχολήθηκαν στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης, σε επιλεγμένες Διευθύνσεις του Εταιρικού Κέντρου, της ΑτΕ και της ΜΕΤΚΑ Α.Ε.

2) Ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας:

Αρχή όλων των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου αποτελεί η προτεραιότητα της επιλογής των τοπικών προμηθευτών στην ικανοποίηση των αναγκών τους (σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές της και ανεξαρτήτως ποσοστού επί του συνολικού προϋπολογισμού των προμηθειών). Κατά τη χρήση του 2013, δαπανήθηκε το 30% σχεδόν του προϋπολογισμού των προμηθειών των εταιρειών μας, σε τοπικούς προμηθευτές παράλληλα με την προσφορά τεχνογνωσίας και τεχνικής υποστήριξης στην τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους τοπικούς φορείς.

3) Οικονομικά, Κοινωνικά & Περιβαλλοντικά οφέλη από την ανάπτυξη έργων Α.Π.Ε.:

Τα κοινωφελή έργα για την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών υλοποιούνται κυρίως κατά τη φάση κατασκευής των έργων Α.Π.Ε. και αφορούν ενδεικτικά:

- Τη σημαντική μείωση των αερίων ρύπων που προκαλούνται από την καύση ορυκτών καυσίμων και συμβάλλουν στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.
- Τις σχεδόν μηδενικές περιβαλλοντικές οχλήσεις, ελάχιστη διαταραχή του φυσικού οικοσυστήματος και προστασία της βιοποικιλότητας.
- Τα εγγυημένα έσοδα προς τις τοπικές κοινωνίες από τη λειτουργία των έργων Α.Π.Ε.
- Την κατασκευή έργων υποδομής με σκοπό τη βελτίωση της διαβίωσης των δημοτών και κατοίκων, όπως διάνοιξη ή συντήρηση δρόμων, επισκευή ή κατασκευή δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, σε συνεργασία με τους Δήμους και σε συνάρτηση με τις ανάγκες τους.
- Τις δωρεές ενίσχυσης των Δήμων για προμήθεια οχημάτων και εξοπλισμού αναγκαίων για τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών και την πυροπροστασία.

4) Κάλυψη των τοπικών αναγκών σε επίπεδο υποδομών:

Μέσω της διαδικασίας διαβούλευσης με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη μας αλλά και της εφαρμογής της πολιτικής της «Ανοικτής Πόρτας» (Open door policy) που διαθέτουμε, καταγράφουμε τις σχετικές ανάγκες των τοπικών μας κοινωνιών, οι οποίες αξιολογούνται από τις αντίστοιχες ομάδες ΕΚΕ των θυγατρικών μας εταιρειών, δίνοντας προτεραιότητα στα έργα που αποσκοπούν στο κοινό καλό. Το 2013, επενδύθηκαν €147,000, στην κάλυψη βασικών αναγκών των τοπικών μας κοινωνιών σε επίπεδο υποδομών συμβάλλοντας στην ανακούφιση προβλημάτων που οξύνονται λόγω της οικονομικής κρίσης.

Ενδεικτικές δράσεις:

- Πλήρης ανακατασκευή των Χώρων Υγιεινής στις παιδικές κατασκηνώσεις Δαύλειας για την απόκτηση άδειας λειτουργίας (η κατασκήνωση φιλοξενεί παιδιά από την Ελλάδα και από χώρες του εξωτερικού που βρίσκονται σε εμπόλεμες καταστάσεις, από ορφανοτροφεία και σχολεία).
- Οργάνωση και αγορά ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την εγκατάσταση φωτισμού σε πλατείες και συγκεκριμένους δρόμους του Κυριακίου καθώς και αγορά υλικών και εργασίες συντήρησης συστήματος φωτισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων στα Άσπρα Σπίτια.
- Ενεργή στήριξη της πρωτοβουλίας της Μητρόπολης και του Εργατικού Κέντρου Λειβαδιάς για την ίδρυση 5 Κοινωνικών Φροντιστηρίων για παιδιά Λυκείου οικογενειών με οικονομικά προβλήματα. Εκτός από την ποσότητα πετρελαίου που διαθέσαμε όλο το χειμώνα για την εύρυθμη λειτουργία τους συμμετείχαμε ενεργά στην ανεύρεση χώρων στέγασης αυτών.
- Παροχή πετρελαίου θέρμανσης σε 4 σχολεία αρμοδιότητας της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Καρύστου.
- Προμήθεια μετασχηματιστών για τις εγκαταστάσεις του βιολογικού σταθμού επεξεργασίας λυμάτων των Αγίων Θεοδώρων στο Δήμο Λουτρακίου.

5) Δωρεές, χορηγίες και άλλες φιλανθρωπικού χαρακτήρα ενισχύσεις:

Η αξία του χορηγικού μας προγράμματος (σε χρήματα και είδος), το 2013, ήταν € 610,000, καλύπτοντας, μέσω των θυγατρικών μας εταιρειών, ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών θεμάτων και υποστήριξης του έργου ΜΚΟ.

Ενδεικτικές δράσεις:

- Διαχρονική ενίσχυση της ΕΛΕΠΑΠ Βόλου και ετήσια υιοθεσία ενός ανασφάλιστου παιδιού από τα 12 που περιθάλπει η οργάνωση.
- Στήριξη του προγράμματος “Γίνε και εσύ κομμάτι της καρδιάς μας” της οργάνωσης «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ» για τη σχολική χρονιά 2013-2014.
- Αγορά προϊόντων και ενίσχυση των Κοινωνικών Παντοπωλείων Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας και Δήμου Δελφών.Τόπος Δράσης

Περιοχές δραστηριοποίησης του Ομίλου (κυρίως Αττική, Βοιωτία, Μαγνησία).


Συνεργασία με φορέα

Μη Κυβερνητικές οργανώσεις, σχολεία, άλλοι εθνικοί και τοπικοί πολιτιστικοί και κοινωνικοί φορείς.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Ναι


Οφέλη για τον Οργανισμό

1) Βελτιωμένη εταιρική εικόνα και φήμη μέσω της ανάπτυξης ενός κοινωνικά υπεύθυνου προφίλ.
2) Καλύτερη αποδοχή από τις τοπικές κοινωνίες και βελτίωση σχέσεων.
3) Ανάπτυξη εταιρικού εθελοντισμού.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
1η Αξιολογηση βασικών προμηθευτών της MYTILINEOS σε ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ θέματα

Embed the recommendations of TCFD

Emergency Food Fund – for kids

Integrated Value Creation SCORECARD 2017

Protergia Sustainable Campaign – «Love Interrupted»

Skills4engineers | Mellon Επιταχυντής Δεξιοτήτων

"ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ": Πρόγραμμα 12μηνης έμμισθης εργασίας για ταλαντούχους νέους μηχανικούς- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«Εκπαίδευση- Ανάπτυξη δεξιοτήτων και Δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης»

Αξιολόγηση & εκπαίδευση εφοδιαστικής αλυσίδας

Δημιουργία Διοικητικής Πρακτικής για την Ανάπτυξη της Διαφάνειας & Εφαρμογή Διαδικασίας Αυτοαξιολόγησης για Θέματα Διαφθοράς/Δωροδοκίας

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενημέρωσης & Εξοικείωσης με την Αναπηρία στα Σχολεία: «Μαθαίνω να βλέπω τον Άνθρωπο»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προμηθευτών «Επιχειρηματική Υπευθυνότητα για Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Έμπρακτη δέσμευση της MYTILINEOS στο πρόγραμμα G.E.F.Y.R.A.

Ενίσχυση εναέριου στόλου για την κατάσβεση των πυρκαγιών

Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα αξιοποίησης καταλοίπων Βωξίτη.

Εφαρμογή Πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης, Απογραφής και Αναφοράς ΕΑΘ

Η MYTILINEOS στο επίπεδο Leadership της παγκόσμιας πρωτοβουλίας Bιώσιμης Ανάπτυξης CDP-Water

Η ανταπόκριση της MYTILINEOS στην πανδημία του ιού COVID-19

Θεματική Διαβούλευση Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS: Τομέας ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ - «Αναπτύσσοντας μια Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα»

Θεματική Διαβούλευση: "Μιλάμε για το Περιβάλλον"- Τομέας Μεταλλουργίας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Κλιματική Αλλαγή & Ενεργειακή Μετάβαση

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών MYTILINEOS

Πρόγραμμα #mellonabilities

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑPΡΟΗΣ (2ος κύκλος 9/2016-6/2017)

Πρόγραμμα "Κοινωφελής Εργασία" Συνεργασία της MYTILINEOS με το Δήμο Λειβαδέων

Πρόγραμμα «Δημιουργία & Αναβάθμιση Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών»

Πρόγραμμα «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, τις πολιτικές και πρακτικές δασοπροστασίας»

Πρόγραμμα οδοντιατρικής πρόληψης και θεραπείας για παιδιά κοινωνικά ευπαθών ομάδων «Χαρί-ζουμε Παιδικά Χαμόγελα»

Στηρίζουμε την πράσινη μετακίνηση με τα προγράμματα Protergia Charge Home/Business Complete που κάνουν την ηλεκτροκίνηση πιο εύκολη.

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS

Συμμετοχή της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "ENEXAL"

Συνεργασία της MYTILINEOS με τoν οργανισμό Equal Society για την υλοποίηση του έργου: Αποτίμηση της κοινωνικής αξίας του προγράμματος "ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ" μέσω της προηγμένης διεθνούς μεθοδολογίας SROI

Συστημα Διακυβέρνησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Τομέας Μεταλλουργίας: «ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ»Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation