ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 480 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανθρώπινα Δικαιώματα

Πρωτοβουλία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑPΡΟΗΣ (2ος κύκλος 9/2016-6/2017)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑPΡΟΗΣ (2ος κύκλος 9/2016-6/2017)
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

MYTILINEOS

Η MYTILINEOS - Energy & Metals είναι μία διεθνής βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία που δραστηριοποιείται μέσω δύο επιχειρηματικών Κλάδων: Ενέργειας και Μεταλλουργίας. Η Εταιρεία τοποθετείται στρατηγικά στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης ως ολοκληρωμένο utility, ενώ καθιερώνεται ως σημείο αναφοράς της ανταγωνιστικής «πράσινης» μεταλλουργίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Διαθέτει ενοποιημένο κύκλο εργασιών και EBITDA που ανέρχονται σε 6,35 δισ. ευρώ και 823 εκ. ευρώ αντιστοίχως και απασχολεί περισσότερους από 5.442 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

https://www.mytilineos.com

 

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

H MYTILINEOS ολοκλήρωσε την υλοποίηση του 2ου Κύκλου του Καινοτόμου Προγράμματος «ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ» για την αντιμετώπιση της Σχολικής Διαρροής στην 7η Σχολική Κοινότητα Ν. Αττικής σε άμεση συνεργασία με την Ένωση «Μαζί για το Παιδί». Η MYTILINEOS μέσω του προγράμματος «ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ», επιλέγει να συμβάλλει ενεργά στην αντιμετώπιση ενός από τα μεγαλύτερα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα της Ελλάδος, αυτό της διασφάλισης των δικαιωμάτων του παιδιού καθώς και του επιπέδου της παιδείας σε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας το 2016 και αποκλειστικά στην περιοχή της Αττικής, περίπου 2.800 μαθητές στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου, δεν συνέχισαν το σχολείο, δηλαδή το 3% των μαθητών. Επίσης, πάνω από 4,4 εκατομμύρια παιδιά σε όλη την Ευρώπη (Σύμφωνα με στοιχεία τους Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Νεολαία) εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και την εκπαίδευσή τους, χάνοντας έτσι την ευκαιρία να μάθουν και να αποκτήσουν δεξιότητες, γνώσεις και προσόντα, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους με σκοπό να συμμετέχουν και αυτοί στη δημιουργία και ανάπτυξη μιας ευημερούσας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς. Κατά συνέπεια, η διασφάλιση της εκπαιδευτικής διαδρομής των μαθητών με στόχο την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης μέσω του προγράμματος «ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ», εκτός του ότι διασφαλίζει το δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση, μακροπρόθεσμα συμβάλλει θετικά στην αντιμετώπιση της φτώχειας και της ανεργίας ενώ μεσοπρόθεσμα αναπτύσσει ένα ισχυρό δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης «απέναντι» στον εκπαιδευτικό και κοινωνικό αποκλεισμό.

 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 • Μαθητές Β & Γ’ Γυμνασίου που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
 • Καθηγητές της 7ης Σχολικής Κοινότητας & εθελοντές καθηγητές
 • Οικογένειες μαθητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
 • Εργαζόμενοι της MYTILINEOS


 

 

Χρονική διάρκεια

Σεπτέμβριος 2016 - Ιούνιος 2017


Περιγραφή

Το πρόγραμμα λειτουργεί για 60 παιδιά Β' & Γ’ Γυμνασίου από 8 σχολεία της 7ης Σχολικής Κοινότητας Δ. Αθηναίων που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο σχολικής διαρροής.

Το πρόγραμμα αποτελείται από 3 βασικές ενότητες οι οποίες λειτουργούν συνδυαστικά  καλύπτοντας ανάγκες της 7ης Σχολικής Κοινότητας του νομού Αττικής αλλά και άλλων ομάδων  ωφελούμενου πληθυσμού.

Ενότητα 1η:

Πρόγραμμα ενισχυτικής εκπαίδευσης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, ευάλωτων στη σχολική διαρροή. Περιλαμβάνει ώρες διδασκαλίας φιλολογικών, μαθηματικών και φυσικοχημείας, και παράλληλη υλοποίηση των βιωματικών δράσεων που αποβλέπουν στην ψυχική ενδυνάμωση τωνμαθητών και την αυτοπεποίθηση των παιδιών αναπτύσσοντας το κοινωνικό πνεύμα και τις δεξιότητες τους. Επίσης η παροχή ενός δωρεάν θρεπτικού, υγιεινού γεύματος, σχολικής ύλης, καινούριων υποδημάτων και άλλων υλικών αγαθών θα συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της επισιτιστικής τους ανασφάλειας.

Ενότητα 2η:

Πρόγραμμα επιμόρφωσης καθηγητών στη διαχείριση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και με σκοπό την ψυχική τους ενδυνάμωση. Αποτελείται από ώρες συμβουλευτικής και καθοδήγησης των εκπαιδευτικών που θα διδάξουν, στο πλαίσιο του προγράμματος, και από ώρες επιμόρφωσης από ψυχολόγους για τη διαχείριση τόσο των μαθητών με ψυχολογικά προβλήματα, όσο και των κρίσεων στο σχολείο. Η επιμόρφωση αυτή αφορά στους καθηγητές του προγράμματος αλλά και άλλους καθηγητές που επιθυμούν να το παρακολουθήσουν από τα σχολεία της 7ης  Σχολικής Κοινότητας.

Ενότητα 3η:

Υλική και ψυχολογική υποστήριξη  ευάλωτων οικογενειών με δυνατότητα παρακολούθησης έως 8 δωρεάν οικογενειακών συνεδριών στο Συμβουλευτικό Κέντρο της Ένωσης "Μαζί για το Παιδί" καθώς και παροχή δωρεάν σίτισης σε έως 5 οικογένειες για διάστημα 6 μηνών εφόσον πληρούν τα απαραίτητα οικονομικά κριτήρια.

Στοιχεία καινοτομίας και πρωτοπορίας.

Το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται καινοτόμο γιατί εκτός από τη μοναδικότητα του (πρωτοπορία) διαθέτει τα ακόλουθα στοιχεία: 1)  Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι απόλυτα μετρήσιμο και διαθέτει δείκτες μέτρησης για όλους τους στόχους του οι οποίοι προκύπτουν μέσα από απλά ή πιο σύνθετα ερευνητικά εργαλεία. 2) Έχει ως βασικό συστατικό του την έρευνα και την αξιολόγηση στο πλαίσιο της οποίας οι ωφελούμενοι του προγράμματος καλούνται να το αξιολογήσουν καθ’ όλη τη διάρκειά του μέσω ανώνυμων σταθμισμένων ερωτηματολογίων και εστιασμένων συζητήσεων. 3) Η πρόοδος των μαθητών παρακολουθείται σε συνεργασία με τα πρωινά τους σχολεία. 4) Αξιοποιεί το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των πειραματικών σχολείων, με στόχο να γίνουν κοινωνοί των εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας για τα παιδιά που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο σχολικής διαρροής.

 

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Ποιοτικά και ποσοστικά αποτελέσματα 2ου Κύκλου του προγράμματος «ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ» Σεπτέμβριος 2016- Ιούνιος 2017, όπως προέκυψαν από την τελική έκθεση αξιολόγησης Ινστιτούτου Prolepsis:

 • Συμμετείχαν 57 μαθητές: Λειτουργία για 2η χρόνια μίας τάξης Β’ Γυμνασίου με  21 μαθητές και λειτουργία για 1η χρονιά μίας τάξης Γ’ Γυμνασίου 36 μαθητές γενικό σύνολο.
 • Το πρόγραμμα δημιούργησε 10 νέες θέσεις εργασίας: 3 ψυχολόγων, 1 Κοινωνικού Λειτουργού και 6 καθηγητών ειδικής αγωγής, Συνολικά απασχολήθηκαν 20 άτομα από 4 διαφορετικούς κοινωνικούς φορείς.
 • Υλοποιήθηκαν 1.026 ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας.
 • Προσφέρθηκαν 4.700 υγιεινά γεύματα.
 • Υλοποιήθηκαν συνολικά 144 ώρες βιωματικών δράσεων & ψυχολογικής ενδυνάμωσης (6 ώρες την εβδομάδα).
 • Υλοποιήθηκαν 300 ώρες ψυχολογικών παρεμβάσεων σε παιδιά, καθηγητές και γονείς. (32 ώρες ψυχολογικών παρεμβάσεων σε γονείς, 32 σε καθηγητές, 171 ώρες σε μαθητές ομαδικά και 36 ώρες σε μαθητές και γονείς ατομικά).
 • Προσφέρθηκαν σχολική ύλη και αναλώσιμα για 57 μαθητές: Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς δίδονταν: τετράδια και στυλό σε όλα τα παιδιά, αναλώσιμα για το σχολείο και τους καθηγητές όπως μαρκαδόροι μπλοκ χαρτόνια και άλλα αναλώσιμα για τις βιωματικές δράσεις των ψυχολόγων, χαρτί Α4, κιμωλίες, διαφάνειες, φωτοτυπίες ασκήσεων και άλλα αναλώσιμα καθηγητών χαρτί Α4 και χαρτί τουαλέτας δίδονταν επίσης στο σχολείο, δόθηκαν άπαξ σχολικές τσάντες και παπούτσια σε όλα τα παιδιά, χριστουγεννιάτικα δώρα σε όλα τα παιδιά, σχολική επίσκεψη κλεισίματος δράσης για φαγητό στα Goody’s για όλα τα παιδιά) σχολική ύλη, καινούρια υποδήματα άλλα υλικά αγαθά στους μαθητές του προγράμματος.
 • Υλοποιήθηκαν 18 focus groups μαθητών, καθηγητών και γονέων.
 • Εντάχθηκαν 6 οικογένειες στο πρόγραμμα δωρεάν σίτισης για 6 μήνες: Σύνολο 28 δικαιούχοι στους οποίους επενδύθηκαν €11.760 ευρώ για το 6μηνο.
 • Υλοποιήθηκαν δύο μεγάλες αξιολογήσεις του προγράμματος από το ινστιτούτο Prolepsis.

Επίσης:

 • Όπως προέκυψε από την τελική αξιολόγηση, το πρόγραμμα κάλυψε την επισιτιστική ανασφάλεια των μαθητών, βελτίωσε την ψυχολογική και κοινωνική τους λειτουργία συμβάλλοντας καθοριστικά στη βελτίωση της μαθητικής τους επίδοσης.
 • Oι σχολικές επιδόσεις των μαθητών, παρουσίασαν συνολικά βελτίωση, αυξάνοντας τον μέσο όρο βαθμολογίας του σχολικού έτους από 12,3 που ήταν κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά σε 13,4 φέτος.
 • Το πρόγραμμα επέδρασσε θετικά στη στάση των μαθητών αναφορικά με το σχολείο και τη σχολική επίδοση. Κανένας από τους μαθητές για τους οποίους είχαμε πληροφορία δεν έμεινε μετεξεταστέος για το Σεπτέμβριο, ενώ όλοι οι μαθητές που είχαν υψηλό ρίσκο διαρροής δήλωσαν την παραμονή τους στο σχολείο.
 • Το σημαντικότερο κίνητρο που είχαν οι μαθητές στην παραμονή τους στο πρόγραμμα είναι η δυνατότητα κατανόησης μαθημάτων που προηγουμένως δεν καταλάβαιναν καθώς και η απόκτηση νέων φίλων (75%).
 • Αυξήθηκε σημαντικά το ποσοστό των μαθητών που βρίσκουν τα μαθήματα του σχολείου ενδιαφέροντα (κατά 30%) και το ποσοστό των μαθητών που μπορούν να ανταπεξέλθουν στην πίεση του σχολείου (κατά 11%).
 • Αναφορικά με την μέτρηση της ποιότητας της ζωής των μαθητών η μεγαλύτερη βελτίωση παρατηρήθηκε στη Κοινωνική λειτουργία, με το 72,7% των παιδιών να έχουν αυξήσει το συνοπτικό αποτέλεσμά τους, ενώ για τους υπόλοιπους τρεις δείκτες (Σωματική υγεία, Συναισθηματική υγεία, και Σχολική λειτουργία) το ποσοστό βελτίωσης ανέρχεται στο 63,6%.
 • Το 87,6% των μαθητών θα πρότεινε αρκετά ένθερμα το πρόγραμμα σε άλλους συμμαθητές του.


Τόπος Δράσης

Καλύπτει τις ανάγκες των σχολείων της 7ης Σχολικής Κοινότητας του νομού Αττικής και υλοποιείται στις εγκλαταστάσεις του 2ου Πειραματικού Λυκέιου Αθηνών.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Στρατηγική της MYTILINEOS, στο πλαίσιο της υπεύθυνης λειτουργίας της και της ενίσχυσης της κοινωνικής της συνεισφοράς, είναι η στήριξη επιλεγμένων κοινωνικών προγραμμάτων που μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά και με απτά αποτελέσματα, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την αντιμετώπιση της εξελισσόμενης οικονομικής κρίσης σε μια ιδιαίτερα δύσκολη εποχή για τη χώρα.

Στην κατεύθυνση αυτή, η MYTILINEOS συνεργάστηκε με την Ένωση «Μαζί για το Παιδί»  για το σχεδιασμό του Καινοτόμου Προγράμματος «Είμαι Μέσα». Το πρόγραμμα υλοποιείται από το 2015 μέχρι σήμερα με την πλήρη οικονομική υποστήριξη της MYTILINEOS, στελέχη της οποίας συμμετείχαν και στα βασικά στάδια του σχεδιασμού του προγράμματος. Τη λεπτομερή διαμόρφωση της δράσης υλοποίησε η Ένωση για το «Μαζί για το Παιδί» επιστρατεύοντας την πολύτιμη γνώση και τη πολυετή εμπειρία της στον τομέα της ανάπτυξης κοινωνικών προγραμμάτων, στηριζόμενη στην επιστημονική υποστήριξη της μη κερδοσκοπικής εταιρείας «ΜΕΡΙΜΝΑ» και του ερευνητικού φορέα «Prolepsis» που συνεργάστηκαν με ομάδα εθελοντών καθηγητών από το 2ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών και στέλεχος από το Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Υπηρεσία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης MYTILINEOS.


Οφέλη για τον Οργανισμό

Η κοινωνική πολιτική της MYTILINEOS δίνει προτεραιότητα στην υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων και άλλων σημαντικών κοινωνικών του εταίρων, όπως επίσης και στην υλοποίηση προγραμμάτων για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με συνεργασίες που εστιάζονται στην ανταλλαγή και μεταφορά γνώσης, εμπειρίας και καλών πρακτικών, πέραν της οικονομικής συνεισφοράς. Αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής αυτής αποτελεί το πρόγραμμα "ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ".

Επίσης, το πρόγραμμα εκτός από τους κοινωνικούς σκοπούς και στόχους  που εξυπηρετεί από τη φύση του, εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του νέου τριετούς στρατηγικού σχεδίου Κοινωνικής Συνεισφοράς της MYTILINEOS (2016-2019), με την ονομασία «ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ». Απώτερος σκοπός του σχεδίου αυτού είναι η υλοποίηση επιλεγμένων δράσεων, μέσω διευρυμένων και αποτελεσματικών συνεργασιών, για την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αλλά και η ευθυγράμμιση της εταιρείας με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (Ατζέντα 2030 και εν προκειμένω: Στόχοι 4, 10 & 17) στο πλαίσιο της υπεύθυνης λειτουργίας του.  

Τέλος, μέσω της υλοποίησης του προγράμματος ενισχύθηκε η κάλυψη συγκεκριμένων κριτηρίων της έκθεσης προόδου της MYTILINEOS στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (CoP Global Compact - Advanced Level).
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
1η Αξιολογηση βασικών προμηθευτών της MYTILINEOS σε ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ θέματα

Embed the recommendations of TCFD

Emergency Food Fund – for kids

Integrated Value Creation SCORECARD 2017

Protergia Sustainable Campaign – «Love Interrupted»

Skills4engineers | Mellon Επιταχυντής Δεξιοτήτων

"ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ": Πρόγραμμα 12μηνης έμμισθης εργασίας για ταλαντούχους νέους μηχανικούς- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«Εκπαίδευση- Ανάπτυξη δεξιοτήτων και Δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης»

Αξιολόγηση & εκπαίδευση εφοδιαστικής αλυσίδας

Δημιουργία Διοικητικής Πρακτικής για την Ανάπτυξη της Διαφάνειας & Εφαρμογή Διαδικασίας Αυτοαξιολόγησης για Θέματα Διαφθοράς/Δωροδοκίας

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενημέρωσης & Εξοικείωσης με την Αναπηρία στα Σχολεία: «Μαθαίνω να βλέπω τον Άνθρωπο»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προμηθευτών «Επιχειρηματική Υπευθυνότητα για Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Έμπρακτη δέσμευση της MYTILINEOS στο πρόγραμμα G.E.F.Y.R.A.

Ενίσχυση εναέριου στόλου για την κατάσβεση των πυρκαγιών

Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα αξιοποίησης καταλοίπων Βωξίτη.

Εφαρμογή Πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης, Απογραφής και Αναφοράς ΕΑΘ

Η MYTILINEOS στο επίπεδο Leadership της παγκόσμιας πρωτοβουλίας Bιώσιμης Ανάπτυξης CDP-Water

Η ανταπόκριση της MYTILINEOS στην πανδημία του ιού COVID-19

Θεματική Διαβούλευση Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS: Τομέας ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ - «Αναπτύσσοντας μια Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα»

Θεματική Διαβούλευση: "Μιλάμε για το Περιβάλλον"- Τομέας Μεταλλουργίας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Κλιματική Αλλαγή & Ενεργειακή Μετάβαση

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών MYTILINEOS

Πρόγραμμα #mellonabilities

Πρόγραμμα "Κοινωφελής Εργασία" Συνεργασία της MYTILINEOS με το Δήμο Λειβαδέων

Πρόγραμμα «Δημιουργία & Αναβάθμιση Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών»

Πρόγραμμα «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, τις πολιτικές και πρακτικές δασοπροστασίας»

Πρόγραμμα Κοινωνικής Συνεισφοράς του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Πρόγραμμα οδοντιατρικής πρόληψης και θεραπείας για παιδιά κοινωνικά ευπαθών ομάδων «Χαρί-ζουμε Παιδικά Χαμόγελα»

Στηρίζουμε την πράσινη μετακίνηση με τα προγράμματα Protergia Charge Home/Business Complete που κάνουν την ηλεκτροκίνηση πιο εύκολη.

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS

Συμμετοχή της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "ENEXAL"

Συνεργασία της MYTILINEOS με τoν οργανισμό Equal Society για την υλοποίηση του έργου: Αποτίμηση της κοινωνικής αξίας του προγράμματος "ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ" μέσω της προηγμένης διεθνούς μεθοδολογίας SROI

Συστημα Διακυβέρνησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Τομέας Μεταλλουργίας: «ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ»Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation