ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 403 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συνεργασία Δημόσιων Φορέων - Ιδιωτικών Οργανισμών

Πρωτοβουλία

Πρόγραμμα "Κοινωφελής Εργασία" Συνεργασία της MYTILINEOS με το Δήμο Λειβαδέων

Πρόγραμμα "Κοινωφελής Εργασία" Συνεργασία της MYTILINEOS με το Δήμο Λειβαδέων
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

MYTILINEOS S.A.

Η MYTILINEOS ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1995 και αποτελεί μέλος του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE LARGE CAP και κορυφαία διεθνή βιομηχανική και ενεργειακή Εταιρεία. Δραστηριοποιείται στους τομείς της Μεταλλουργίας, της Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, των Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, και του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας, με περισσότερους από 4.800 άμεσα και έμμεσα εργαζόμενους και περισσότερους από 9.000 προμηθευτές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η σύνθετη επιχειρηματική της δραστηριότητα αποτελεί κινητήρια δύναμη για την ελληνική οικονομία, ενώ διαθέτει δυναμική παρουσία και στις 5 ηπείρους με ενοποιημένο κύκλο εργασιών €2.6 δισ. 

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.mytilineos.gr/


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στο πλαίσιο της διαχρονικής συνεργασίας του Τομέα Μεταλλουργίας της MYTILINEOS με το Δήμο Λειβαδέων, εντάχθηκε τα τελευταία 2 χρόνια το συγκεκριμένο πρόγραμμα "Κοινωφελόυς Εργασίας" που είχε οκτάμηνη διάρκεια και με βασικούς στόχους: 1) την αντιμετώπιση της ανεργίας, 2) την επανασύνδεση των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας και 3) την προαγωγή της κοινής ωφέλειας σε τοπικό επίπεδο, μέσω της σύζευξης των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με την κάλυψη κοινωνικών αναγκών.

 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Κυρίως σε μακροχρόνια άνεργους. Οι άνεργοι που συμμετείχαν σε αυτά απασχολήθηκαν στην υλοποίηση έργων που μετά την ολοκλήωρσή τους βελτίωσαν τη καθημερινή ζωή των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών. 

 

Χρονική διάρκεια

Φεβρουάριος - Οκτώβριος 2018


Περιγραφή

Η MYTILINEOS με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των κοινοτήτων που δραστηριοποιείται και τη βελτίωση της διαβίωσης των δημοτών, επενδύει σε συνεργασίες με στόχο την κάλυψη αναγκών που αφορούν σε τοπικές υποδομές και υπηρεσίες με άμεσο δημόσιο όφελος. Μία τέτοια πρωτοβουλία είναι και η διαχρονική σύμπραξη του Τομέα Μεταλλουργίας με το Δήμο Λειβαδέων για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του δήμου, όπου η εταιρεία το 2018 προσέφερε συγκεκριμένα υλικά και οικονομικούς πόρους αξίας €100.000 για την υλοποίηση επιλεγμένων έργων (έργα οδοποιίας, ανακαίνιση μουσικού σχολείου κ.α.) που στοχεύουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών που έχουν καθημερινή και άμεση σχέση με την εξυπηρέτηση πολιτών, τη συντήρηση και αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών, την αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, τη βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και τη στήριξη της τοπικής αγοράς, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζεται το ζήτημα της ανεργίας προωθώντας την απασχόληση μακροχρόνια άνεργων συμπολιτών μας.

Οι άνεργοι που συμμετείχαν στο πρόγραμμα απασχολήθηκαν στην υλοποίηση των προαναφερθέντων έργων τα οποί επιλέχθηκαν από τον Δήμο ανάλογα με τις ανάγκες του και στόχευαν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών που είχαν καθημερινή και άμεση σχέση με την εξυπηρέτηση πολιτών. Προκειμένου δε να επιτευχθεί ο στόχος της διευκόλυνσης της επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας, το πρόγραμμα περιελάμβανε και δράσεις ενεργοποίησης των ωφελουμένων, όπως συμβουλευτική και κατάρτιση.

Η καινοτομία του προγράμματος εντοπίζεται στην προαγωγή της κοινής ωφέλειας σε τοπικό επίπεδο, μέσω της σύζευξης των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με την ταυτόχρονη κάλυψη ενίσχυσης των τοπικών υποδομών.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος απασχολήθηκαν συνολικά 92 μακροχρόνια άνεργοι διαφορετικών ειδικοτήτων οι οποιοι ολοκλήρωσαν περισσοτερες από 45 εργασίες σε υποδομές του Δήμου.  Τόπος Δράσης

Δήμος Λειβαδέων


Συνεργασία με φορέα

Δήμος Λειβαδέων


Συμμετοχή εργαζομένων

ΟΧΙ


Οφέλη για τον Οργανισμό

  • Περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων με την Τοπική Αυτοδιοίκηση που αποτελεί βασικό Κοινωνικό Εταίρο της εταιρείας 
  • Αποτελεσματική υλοποίηση της κοινωνικής πολιτικής της εταιρείας (στους τονμείς της μείωσης της ανεργίας και της ενίσχυσης των τοπικών υποδομών)  
  • Διασφάλιση της κοινωνικής άδειας λειτουργίας της  Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
1η Αξιολογηση βασικών προμηθευτών της MYTILINEOS σε ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ θέματα

Integrated Value Creation SCORECARD 2017

Skills4engineers | Mellon Επιταχυντής Δεξιοτήτων

"ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ": Πρόγραμμα 12μηνης έμμισθης εργασίας για ταλαντούχους νέους μηχανικούς- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«Εκπαίδευση- Ανάπτυξη δεξιοτήτων και Δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης»

Δημιουργία Διοικητικής Πρακτικής για την Ανάπτυξη της Διαφάνειας & Εφαρμογή Διαδικασίας Αυτοαξιολόγησης για Θέματα Διαφθοράς/Δωροδοκίας

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προμηθευτών «Επιχειρηματική Υπευθυνότητα για Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Έμπρακτη δέσμευση της MYTILINEOS στο πρόγραμμα G.E.F.Y.R.A.

Ενίσχυση εναέριου στόλου για την κατάσβεση των πυρκαγιών

Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα αξιοποίησης καταλοίπων Βωξίτη.

Εφαρμογή Πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης, Απογραφής και Αναφοράς ΕΑΘ

Η MYTILINEOS στο επίπεδο Leadership της παγκόσμιας πρωτοβουλίας Bιώσιμης Ανάπτυξης CDP-Water

Η ανταπόκριση της MYTILINEOS στην πανδημία του ιού COVID-19

Θεματική Διαβούλευση Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS: Τομέας ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ - «Αναπτύσσοντας μια Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα»

Θεματική Διαβούλευση: "Μιλάμε για το Περιβάλλον"- Τομέας Μεταλλουργίας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Κλιματική Αλλαγή & Ενεργειακή Μετάβαση

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών MYTILINEOS

Πρόγραμμα #mellonabilities

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑPΡΟΗΣ (2ος κύκλος 9/2016-6/2017)

Πρόγραμμα «Δημιουργία & Αναβάθμιση Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών»

Πρόγραμμα «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, τις πολιτικές και πρακτικές δασοπροστασίας»

Πρόγραμμα Κοινωνικής Συνεισφοράς του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Πρόγραμμα οδοντιατρικής πρόληψης και θεραπείας για παιδιά κοινωνικά ευπαθών ομάδων «Χαρί-ζουμε Παιδικά Χαμόγελα»

Στηρίζουμε την πράσινη μετακίνηση με τα προγράμματα Protergia Charge Home/Business Complete που κάνουν την ηλεκτροκίνηση πιο εύκολη.

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS

Συμμετοχή της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "ENEXAL"

Συνεργασία της MYTILINEOS με τoν οργανισμό Equal Society για την υλοποίηση του έργου: Αποτίμηση της κοινωνικής αξίας του προγράμματος "ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ" μέσω της προηγμένης διεθνούς μεθοδολογίας SROI

Συστημα Διακυβέρνησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Τομέας Μεταλλουργίας: «ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ»Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation