ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 480 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 13. Quality of Life - Ποιότητα Ζωής / 13.3 Προγράμματα Υγείας & Ασφάλειας

Πρωτοβουλία

Τομέας Μεταλλουργίας: «ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ»

Τομέας Μεταλλουργίας: «ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ»
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

MYTILINEOS

Η MYTILINEOS - Energy & Metals είναι μία διεθνής βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία που δραστηριοποιείται μέσω δύο επιχειρηματικών Κλάδων: Ενέργειας και Μεταλλουργίας. Η Εταιρεία τοποθετείται στρατηγικά στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης ως ολοκληρωμένο utility, ενώ καθιερώνεται ως σημείο αναφοράς της ανταγωνιστικής «πράσινης» μεταλλουργίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Διαθέτει ενοποιημένο κύκλο εργασιών και EBITDA που ανέρχονται σε 6,35 δισ. ευρώ και 823 εκ. ευρώ αντιστοίχως και απασχολεί περισσότερους από 5.442 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

https://www.mytilineos.com

 

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η MYTILINEOS – Τομέας Μεταλλουργίας, έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (π.χ. ατύχημα, πυρκαγιά, εγκλωβισμοί, επεμβάσεις σε κλειστούς χώρους, κλπ.) στις εγκαταστάσεις του Αγ. Νικολάου Βοιωτίας. Για τον σκοπό αυτό έχει συσταθεί εδώ και πολλά χρόνια η Υπηρεσία της Προστασίας, η οποία απαρτίζεται από συνολικά 18 εργαζομένους αποκλειστικής απασχόλησης. Το προσωπικό είναι άρτια εκπαιδευμένο σε θέματα πυρασφάλειας και φύλαξης των εγκαταστάσεων, ενώ η συγκεκριμένη ομάδα υποστηρίζεται ενεργά από περίπου 100 εθελοντές πυροσβέστες των υπόλοιπων υπηρεσιών του εργοστασίου, οι οποίοι εκπαιδεύονται κατάλληλα και επανεκπαιδεύονται περιοδικά.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Εργαζόμενοι και τοπικές κοινότητες

 

Χρονική διάρκεια

Βασική πρωτοβουλία του Τομέα Μεταλλουργίας η οποία χαρακτηρίζεται από διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και αυτοβελτίωσης και υλοποιείται σε ετήσια βάση.


Περιγραφή

Η εταιρεία έχει εφαρμόσει ένα σύστημα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας, το οποίο είναι πιστοποιημένο κατά το διεθνές πρότυπο OHSAS 18001. Στο πλαίσιο αυτό η διενεργεί προληπτικές ασκήσεις αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, με σκοπό να διαπιστωθεί η ετοιμότητα και η αποτελεσματικότητα του προσωπικού. H Υπηρεσία της Προστασίας προετοιμάζεται συμμετέχοντας στη συγγραφή των Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης (ΣΕΑ), διανέμει τα έγγραφα προς το προσωπικό, προετοιμάζει και διενεργεί τις ασκήσεις.  Κατά τη διενέργεια των ασκήσεων ετοιμότητας, η ομάδα της Πυροπροστασίας βιντεοσκοπεί και λαμβάνει αρκετές φωτογραφικές λήψεις για εκπαιδευτικούς λόγους. Η ομάδα συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και προβάλει το παραπάνω υποστηρικτικό υλικό.

Πέραν της διενέργειας και της ανάλυσης των ασκήσεων η ομάδα της Πυροπροστασίας διαθέτει τον κατάλληλο κινητό εξοπλισμό και τα ανάλογα μέσα επέμβασης. Ενδεικτικά, ο εξοπλισμός αποτελείται από τα ακόλουθα:

1. Πυροσβεστικά οχήματα.

2. Εφεδρικό ασθενοφόρο, το οποίο υποστηρίζει το κύριο ασθενοφόρο του Ιατρείου του εργοστασίου.

3. Κινητές αντλίες (τροχήλατες) υψηλής πίεσης για περιπτώσεις πυρόσβεσης και άντλησης υδάτων.

4. Φορητά κανόνια πυρόσβεσης.

5. Εξοπλισμός διάσωσης σε περιπτώσεις πτώσεων από ύψος.

6. Εξοπλισμός απεγκλωβισμού από κλειστούς και περιορισμένους χώρους.

7. Φορητές αναπνευστικές συσκευές για την ασφαλή επέμβαση και διαφυγή του προσωπικού.

8. Φορεία διάσωσης.

9. Λοιπός πυροσβεστικός εξοπλισμός (π.χ. μάνικες, ακροφύσια, φορητοί πυροσβεστήρες).

10. Λοιπός εξοπλισμός επέμβασης (π.χ. προειδοποιητικοί κώνοι, αλυσοπρίονα).

11. Ειδικά ΜΑΠ (π.χ. πυράντοχες στολές, φόρμες προστασίας από χημικούς παράγοντες).

Ο παραπάνω εξοπλισμός είναι πιστοποιημένος και επιθεωρείται περιοδικά για τον έλεγχο καταλληλόλητας και αποτελεσματικότητας. Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι ακολουθούν τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και τα αντίστοιχα πρότυπα.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Διασφλάλιση αποφυγής ατυχημάτων στον εργασικό χώρο και προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και άρτια προετοιμασία αντιμετώπισης περιστατικών εκτάκτων αναγκών. Συγχρόνως η κινητή μονάδα της του Τομέα Μεταλλουργίας της MYTILINEOS συνδράμει τις Αρχές και στην αντιμετώπιση περιστατικών στην ευρύτερη περιοχή για την αποτελεσματική και έγκαιρη παροχή βοήθειας, όταν λάβει σχετική κλήση για να επέμβει.

 Τόπος Δράσης

Εργοστάσιο Αλουμινιού Αγ. Νικόλαος Βοιωτίας 


Συνεργασία με φορέα

Συνεργάσια υπάρχει με τους κατά τόπους δήμους κατά την άσκηση της δράστηριότητας της μονάδας.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Ναι


Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα οφέλη για την εταιρεία είναι τα ακόλουθα:

1. Διασφάλιση Υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και αποφυγή δαπανηρών ατυχημάτων

2. Ενίσχυση εσωτερικής κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας

3. Ο προβληματισμός και η συμμετοχή του προσωπικού στις διαδικασίες.

4. Η ανάδειξη δυσλειτουργιών και προβλημάτων (π.χ. του εξοπλισμού).

5. Ο εντοπισμός ανασφαλών συνθηκών και συμπεριφορών.

6. Η αναγνώριση και η ανάλυση των σχετικών κινδύνων.

7. Η προώθηση και επιβράβευση καλών πρακτικών.

8. Ο σχεδιασμός βελτιωτικών μέτρων για την αποφυγή επανάληψης ανεπιθύμητου συμβάντος.

9. Με την έμπρακτη συνδρομή της εταιρείας στις κλίσεις υποστήριξης του έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης επιτυγχάνεται η περαιτέρω βελτίωση σχέσεων με τις Τοπικές Κοινωνίες και η διασφάλισξς της άδειας κοινωνικής λειτουργίας της εταιρείας. 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
1η Αξιολογηση βασικών προμηθευτών της MYTILINEOS σε ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ θέματα

Embed the recommendations of TCFD

Emergency Food Fund – for kids

Integrated Value Creation SCORECARD 2017

Protergia Sustainable Campaign – «Love Interrupted»

Skills4engineers | Mellon Επιταχυντής Δεξιοτήτων

"ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ": Πρόγραμμα 12μηνης έμμισθης εργασίας για ταλαντούχους νέους μηχανικούς- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«Εκπαίδευση- Ανάπτυξη δεξιοτήτων και Δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης»

Αξιολόγηση & εκπαίδευση εφοδιαστικής αλυσίδας

Δημιουργία Διοικητικής Πρακτικής για την Ανάπτυξη της Διαφάνειας & Εφαρμογή Διαδικασίας Αυτοαξιολόγησης για Θέματα Διαφθοράς/Δωροδοκίας

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενημέρωσης & Εξοικείωσης με την Αναπηρία στα Σχολεία: «Μαθαίνω να βλέπω τον Άνθρωπο»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προμηθευτών «Επιχειρηματική Υπευθυνότητα για Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Έμπρακτη δέσμευση της MYTILINEOS στο πρόγραμμα G.E.F.Y.R.A.

Ενίσχυση εναέριου στόλου για την κατάσβεση των πυρκαγιών

Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα αξιοποίησης καταλοίπων Βωξίτη.

Εφαρμογή Πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης, Απογραφής και Αναφοράς ΕΑΘ

Η MYTILINEOS στο επίπεδο Leadership της παγκόσμιας πρωτοβουλίας Bιώσιμης Ανάπτυξης CDP-Water

Η ανταπόκριση της MYTILINEOS στην πανδημία του ιού COVID-19

Θεματική Διαβούλευση Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS: Τομέας ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ - «Αναπτύσσοντας μια Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα»

Θεματική Διαβούλευση: "Μιλάμε για το Περιβάλλον"- Τομέας Μεταλλουργίας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Κλιματική Αλλαγή & Ενεργειακή Μετάβαση

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών MYTILINEOS

Πρόγραμμα #mellonabilities

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑPΡΟΗΣ (2ος κύκλος 9/2016-6/2017)

Πρόγραμμα "Κοινωφελής Εργασία" Συνεργασία της MYTILINEOS με το Δήμο Λειβαδέων

Πρόγραμμα «Δημιουργία & Αναβάθμιση Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών»

Πρόγραμμα «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, τις πολιτικές και πρακτικές δασοπροστασίας»

Πρόγραμμα Κοινωνικής Συνεισφοράς του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Πρόγραμμα οδοντιατρικής πρόληψης και θεραπείας για παιδιά κοινωνικά ευπαθών ομάδων «Χαρί-ζουμε Παιδικά Χαμόγελα»

Στηρίζουμε την πράσινη μετακίνηση με τα προγράμματα Protergia Charge Home/Business Complete που κάνουν την ηλεκτροκίνηση πιο εύκολη.

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS

Συμμετοχή της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "ENEXAL"

Συνεργασία της MYTILINEOS με τoν οργανισμό Equal Society για την υλοποίηση του έργου: Αποτίμηση της κοινωνικής αξίας του προγράμματος "ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ" μέσω της προηγμένης διεθνούς μεθοδολογίας SROI

Συστημα Διακυβέρνησης Εταιρικής Κοινωνικής ΕυθύνηςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation