ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 478 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συνεργασία Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών - Ιδιωτικών Οργανισμών

Πρωτοβουλία

Emergency Food Fund – for kids

Emergency Food Fund – for kids
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

MYTILINEOS

Η MYTILINEOS - Energy & Metals είναι μία διεθνής βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία που δραστηριοποιείται μέσω δύο επιχειρηματικών Κλάδων: Ενέργειας και Μεταλλουργίας. Η Εταιρεία τοποθετείται στρατηγικά στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης ως ολοκληρωμένο utility, ενώ καθιερώνεται ως σημείο αναφοράς της ανταγωνιστικής «πράσινης» μεταλλουργίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Διαθέτει ενοποιημένο κύκλο εργασιών και EBITDA που ανέρχονται σε 6,35 δισ. ευρώ και 823 εκ. ευρώ αντιστοίχως και απασχολεί περισσότερους από 5.442 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

https://www.mytilineos.com

 

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η MYTILINEOS το 2021 και το 2022 σε συνεργασία με το Ίδρυμα για την καταπολέμηση της πείνας & της σπατάλης «Τράπεζα Τροφίμων» υλοποίησε το πρόγραμμα «Emergency Food Fund – for kids», καλύπτοντας ανάγκες τουλάχιστον 25 συσσιτίων και ιδρυμάτων της Αττικής για την στήριξη παιδιών (α) πολύτεκνων οικογενειών, (β) παιδιών που ζουν σε ιδρύματα και (γ) παιδιά με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ). Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι διατροφικές ανάγκες ευπαθών κοινωνικών ομάδων αυξήθηκαν, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη συμμετοχής στο πρόγραμμα προσφέροντας ποσότητες τροφίμων σε είδη που χρειάζονται περισσότερο, για δυο έτη. Η MYTILINEOS, με την ολοκλήρωση του προγράμματος, προχώρησε στην ανάλυση της κοινωνικής του αξίας, μέσω της μεθοδολογίας Social Return On Investment (SROI) προκειμένου να υπολογίσει την κοινωνικό-οικονομική παραγόμενη αξία του προγράμματος. Η μεθοδολογία SROI αφηγείται την ιστορία της αλλαγής “Theory of change” που έχει επιφέρει η δραστηριότητα σε κάθε εμπλεκόμενο, μέσα από τη μέτρηση κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών αποτελεσμάτων και χρησιμοποιεί νομισματικές αξίες για την αποτίμησή τους. Για τα δύο έτη υλοποίησης του προγράμματος η ανάλυση SROI διαπίστωσε πως για την συνολική επένδυση του προγράμματος, ύψους 40.000€ αποδίδονται 195.331.03€ σε κοινωνικά και οικονομικά οφέλη.  Αυτό ισοδυναμεί με μια αναλογία του δείκτη SROI 4,88 : 1

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το πρόγραμμα «Emergency Food Fund – for kids», απευθύνεται στην κάλυψη αναγκών των ιδρυμάτων της Αττικής στην στήριξη παιδιών (α) πολύτεκνων οικογενειών, (β) παιδιών που ζουν σε ιδρύματα και (γ) παιδιά με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ). Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι διατροφικές ανάγκες ευπαθών κοινωνικών ομάδων αυξήθηκαν, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη συμμετοχής στο πρόγραμμα προσφέροντας ποσότητες τροφίμων σε είδη που χρειάζονται περισσότερο.

 

Χρονική διάρκεια

Η Εταιρεία MYTILINEOS υλοποίησε το πρόγραμμα για δυο συνεχόμενα έτη και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο 2022. Συγκεκριμένα:

1ος κύκλος: Ιανουάριος 2021-Δεκέμβριος 2021
2ος κύκλος: Ιανουάριος 2022-Δεκέμβριος 2022


Περιγραφή

Το πρόγραμμα ξεκίνησε από τα μέσα του 2020, λόγω και των νέων αναγκών που προέκυψαν από την πανδημία. Η MYTILINEOS υλοποίησε το πρόγραμμα «Emergency Food Fund – for kids», καλύπτοντας ανάγκες τουλάχιστον 25 συσσιτίων και ιδρυμάτων της Αττικής για την στήριξη παιδιών (α) πολύτεκνων οικογενειών, (β) παιδιών που ζουν σε ιδρύματα και (γ) παιδιά με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ). Οι κύριες και σημαντικές αλλαγές  που επέφερε στις προαναφερόμενες κατηγορίες ατόμων αφορούν: 

✓            Βελτιωμένη ευημερία των παιδιών

✓            Βελτιωμένες διατροφικές συνήθειες

✓            Αυξημένη πρόσβαση σε υγιεινά τρόφιμα

✓            Μείωση άγχους των γονέων /κηδεμόνων/φορέων

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

H MYTILINEOS εξασφάλισε 108.924 ποτήρια γάλα και δημητριακά για 9.159 παιδιά εκ των οποίων 299 ζουν σε ιδρύματα και 3.532 είναι παιδιά με ειδικές ανάγκες. H επισιτιστική ανασφάλεια κατά την παιδική ηλικία επηρεάζει σημαντικά την αναπτυξιακή διαδικασία, όσο σε σωματικό όσο και σε ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα η έκθεση σε διατροφική ανέχεια οδηγεί σε προβλήματα συμπεριφοράς, σε χαμηλό επίπεδο δεικτών υγείας, σε διαταραγμένες κοινωνικές σχέσεις, σε καθυστερημένη ανάπτυξη ομιλίας, σε χαμηλά επίπεδα σωματικής δραστηριότητας και σαφώς σε υιοθέτηση ανθυγιεινής διατροφής. Οι κοινωνικοί λειτουργοί των φορέων και τα άτομα που έχουν άμεση εικόνα με την ομάδα στόχου, δήλωσαν πως τα παιδιά μέσα από τη συμβολή τέτοιων προγραμμάτων βιώνουν σημαντικές και καθοριστικές για την υπόλοιπή ζωή τους, αλλαγές. Αυτές οι αλλαγές αφορούν τόσο την βελτιωμένη ευημερία αλλά και τις σωστές διατροφικές συνήθειες που αποκτούν τα παιδιά, τρεφόμενα με ένα καθημερινό υγιεινό πρωινό. Από την άλλη πλευρά αξίζει να αναφερθεί και η μείωση του καθημερινού άγχους, για την εξασφάλιση του πρωινού για τα παιδιά, είτε αυτό προέρχεται από τους ίδιους τους γονείς ή κηδεμόνες, είτε από τους κοινωνικούς φορείς που φιλοξενούν τα παιδιά. Η MYTILINEOS, με την ολοκλήρωση του προγράμματος, προχώρησε στην ανάλυση της κοινωνικής του αξίας, μέσω της μεθοδολογίας Social Return On Investment (SROI) προκειμένου να υπολογίσει την κοινωνικό-οικονομική παραγόμενη αξία του προγράμματος. Η μεθοδολογία SROI αφηγείται την ιστορία της αλλαγής “Theory of change” που έχει επιφέρει η δραστηριότητα σε κάθε εμπλεκόμενο, μέσα από τη μέτρηση κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών αποτελεσμάτων και χρησιμοποιεί νομισματικές αξίες για την αποτίμησή τους. Για τα δύο έτη υλοποίησης του προγράμματος η ανάλυση SROI διαπίστωσε πως για την συνολική επένδυση του προγράμματος, ύψους 40.000€ αποδίδονται 195.331.03€ σε κοινωνικά και οικονομικά οφέλη.  Αυτό ισοδυναμεί με μια αναλογία του δείκτη SROI 4,88 : 1Τόπος Δράσης

Νομός Αττικής


Συνεργασία με φορέα

Το πρόγραμμα «Emergency Food Fund – for kids» υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ίδρυμα για την καταπολέμηση της πείνας & της σπατάλης «Τράπεζα Τροφίμων».


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων


Οφέλη για τον Οργανισμό

Η συμβολή της MYTILINEOS στην υλοποίηση του προγράμματος έδωσε την ευκαιρία στην Τράπεζα Τροφίμων να έρθει σε επαφή και επικοινωνία με φορείς – ιδρύματα αποτελούμενα από παιδιά ευπαθών κοινωνικά ομάδων συμβάλλοντας στην μείωση της επισιτιστικής τους ανασφάλειας εξασφαλίζοντας το βασικό γεύμα της ημέρας (πρωινό). Η Εταιρεία συμβάλλει στους υπόλοιπους Παγκόσμιους Στόχους με την συνεπή εφαρμογή της κοινωνικής της πολιτικής με δράσεις και πρωτοβουλίες που ενισχύουν την αρμονία συνύπαρξης με τις τοπικές της κοινότητες αλλά και την ευρύτερη κοινωνία. Με στόχο, για την πενταετία 2020-2025, τους 250.000 ωφελούμενους από την κοινωνική της πολιτική, η Εταιρεία συνεχίζει να συμβάλλει στη μείωση της επισιτιστικής ανασφάλειας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (Παγκόσμιος Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 2).

 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
1η Αξιολογηση βασικών προμηθευτών της MYTILINEOS σε ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ θέματα

Embed the recommendations of TCFD

Integrated Value Creation SCORECARD 2017

Protergia Sustainable Campaign – «Love Interrupted»

Skills4engineers | Mellon Επιταχυντής Δεξιοτήτων

"ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ": Πρόγραμμα 12μηνης έμμισθης εργασίας για ταλαντούχους νέους μηχανικούς- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«Εκπαίδευση- Ανάπτυξη δεξιοτήτων και Δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης»

Αξιολόγηση & εκπαίδευση εφοδιαστικής αλυσίδας

Δημιουργία Διοικητικής Πρακτικής για την Ανάπτυξη της Διαφάνειας & Εφαρμογή Διαδικασίας Αυτοαξιολόγησης για Θέματα Διαφθοράς/Δωροδοκίας

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενημέρωσης & Εξοικείωσης με την Αναπηρία στα Σχολεία: «Μαθαίνω να βλέπω τον Άνθρωπο»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προμηθευτών «Επιχειρηματική Υπευθυνότητα για Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Έμπρακτη δέσμευση της MYTILINEOS στο πρόγραμμα G.E.F.Y.R.A.

Ενίσχυση εναέριου στόλου για την κατάσβεση των πυρκαγιών

Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα αξιοποίησης καταλοίπων Βωξίτη.

Εφαρμογή Πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης, Απογραφής και Αναφοράς ΕΑΘ

Η MYTILINEOS στο επίπεδο Leadership της παγκόσμιας πρωτοβουλίας Bιώσιμης Ανάπτυξης CDP-Water

Η ανταπόκριση της MYTILINEOS στην πανδημία του ιού COVID-19

Θεματική Διαβούλευση Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS: Τομέας ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ - «Αναπτύσσοντας μια Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα»

Θεματική Διαβούλευση: "Μιλάμε για το Περιβάλλον"- Τομέας Μεταλλουργίας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Κλιματική Αλλαγή & Ενεργειακή Μετάβαση

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών MYTILINEOS

Πρόγραμμα #mellonabilities

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑPΡΟΗΣ (2ος κύκλος 9/2016-6/2017)

Πρόγραμμα "Κοινωφελής Εργασία" Συνεργασία της MYTILINEOS με το Δήμο Λειβαδέων

Πρόγραμμα «Δημιουργία & Αναβάθμιση Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών»

Πρόγραμμα «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, τις πολιτικές και πρακτικές δασοπροστασίας»

Πρόγραμμα Κοινωνικής Συνεισφοράς του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Πρόγραμμα οδοντιατρικής πρόληψης και θεραπείας για παιδιά κοινωνικά ευπαθών ομάδων «Χαρί-ζουμε Παιδικά Χαμόγελα»

Στηρίζουμε την πράσινη μετακίνηση με τα προγράμματα Protergia Charge Home/Business Complete που κάνουν την ηλεκτροκίνηση πιο εύκολη.

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS

Συμμετοχή της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "ENEXAL"

Συνεργασία της MYTILINEOS με τoν οργανισμό Equal Society για την υλοποίηση του έργου: Αποτίμηση της κοινωνικής αξίας του προγράμματος "ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ" μέσω της προηγμένης διεθνούς μεθοδολογίας SROI

Συστημα Διακυβέρνησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Τομέας Μεταλλουργίας: «ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ»Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation