ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 507 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ενίσχυση Απασχόλησης

Πρωτοβουλία

"ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ": Πρόγραμμα 12μηνης έμμισθης εργασίας για ταλαντούχους νέους μηχανικούς- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

"ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ": Πρόγραμμα 12μηνης έμμισθης εργασίας για ταλαντούχους νέους μηχανικούς- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

METLEN Energy & Metals

Η  METLEN- Energy & Metals είναι μία διεθνής βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία που δραστηριοποιείται μέσω δύο επιχειρηματικών Κλάδων: Ενέργειας και Μεταλλουργίας. Η Εταιρεία τοποθετείται στρατηγικά στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης ως ολοκληρωμένο utility, ενώ καθιερώνεται ως σημείο αναφοράς της ανταγωνιστικής «πράσινης» μεταλλουργίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Διαθέτει ενοποιημένο κύκλο εργασιών και EBITDA που ανέρχονται σε 6,35 δισ. ευρώ και 823 εκ. ευρώ αντιστοίχως και απασχολεί περισσότερους από 5.442 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

https://www.metlengroup.com/

 

 

 

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Αφορά σε μία δράση υψηλής κοινωνικής αξίας, καθώς σχεδιάστηκε για να στηρίξει, να αναδείξει και να ενισχύσει τις προοπτικές ταλαντούχων νέων Μηχανικών (ανέργων ή με πολύ μικρή εργασιακή εμπειρία) για ένταξη στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» περιλαμβάνει εκπαίδευση, εναλλαγή θέσεων εργασίας, coaching και αξιολόγηση. Βασικός του στόχος είναι να προσφέρει σε νέους μηχανικούς πολύτιμη προϋπηρεσία, μοναδική τεχνογνωσία και ανάπτυξη των προσωπικών τους δεξιοτήτων μέσα σε ένα σύγχρονο βιομηχανικό «σχολείο». Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν εφόδια για τη μελλοντική επαγγελματική τους αποκατάσταση και έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν την ένταξή τους στην οργανωτική δομή της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, σύμφωνα με τις διαθέσιμες οργανικές ανάγκες.

Το πρόγραμμα «Μηχανικοί στην Πράξη» υλοποιείται σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση στην οικονομία, σε συνθήκες υψηλής ανεργίας και ανασφάλειας για τους νέους και το μέλλον τους, επιδιώκοντας να ανταποκριθεί στις ανάγκες για συγκεκριμένες δράσεις που στηρίζουν τους νέους, καθώς και την ελληνική κοινωνία και οικονομία.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το πρόγραμμα «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους μηχανικούς μέχρι 28 ετών, χωρίς εργασία ή με πολύ μικρή προυπηρεσία.

 

Χρονική διάρκεια

Με άξονα τη φιλοσοφία κοινωνικής υπευθυνότητας του Ομίλου, το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να στηρίξει, να αναδείξει και να ενισχύσει τις προοπτικές ταλαντούχων νέων Μηχανικών για ένταξη στην αγορά εργασίας σε δύο ετήσιους κύκλους 2015 - 2016 «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Ι» και 2016 - 2017 «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΙΙ».


Περιγραφή

Ο πρώτος κύκλος του προγράμματος ξεκίνησε το 2014, προσελκύοντας 600 υποψηφιότητες, από τις περισσότερες περιοχές της χώρας, που αξιολογήθηκαν μέσω μιας σύγχρονης διαδικασίας επιλογής πολλών και απαιτητικών σταδίων. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2015, με την τελική επιλογή και την ένταξη 11 Νέων  Μηχανικών στο πρόγραμμα. To πρόγραμμα "ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ" ολοκληρώνοντας το στάδιο της αξιολόγησης ενέταξε 11 νέους μηχανικούς για 12 μήνες αμειβόμενης εργασίας (Φεβρουάριος 2105 - Φεβρουάριος 2016) σε θέσεις που κάλυψαν όλο το φάσμα της δραστηριότητας της ΑΛΟΥΜΙΝΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας.

Το πρόγραμμα «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» περιλαμβάνει εκπαίδευση, εναλλαγή θέσεων εργασίας, coaching και αξιολόγηση. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να λάβουν εφόδια για τη μελλοντική επαγγελματική τους αποκατάσταση, και τη δυνατότητα να διεκδικήσουν την ένταξή τους στην οργανωτική δομή της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, σύμφωνα με τις διαθέσιμες οργανικές ανάγκες.

Πρόκειται για μια κοινωνική πρωτοβουλία της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, που έχει ως σημείο αναφοράς τη φιλοσοφία του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ να στηρίζει τους νέους, επενδύοντας συστηματικά τόσο στη βελτίωση των δεξιοτήτων τους, όσο και στην απόκτηση εμπειρίας και τεχνογνωσίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην καταπολέμηση της ανεργίας και ενισχύοντας την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Τα βασικά αποτελέσματα του πρώτου κύκλου του προγράμματος «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Ι» περιόδου 2015-2016, ήταν τα ακόλουθα:

 • Πρόσφερε εργασία σε 11 νέους ταλαντούχους Μηχανικούς για 12 μήνες.
 • Οι αμοιβές των Νέων Μηχανικών ανήλθαν σε: 190.000 (euro)
 • Τα κόστη φιλοξενίας & ασφάλειας ανήλθαν σε : 14.000 (euro) 
 • Το κόστος εκπαίδευσης ήταν: 7.000 (euro)
 • Το πρόγραμμα ανέπτυξε την τεχνογνωσία και την εμπειρία όλων των συμμετεχόντων μέσα από την εκπαίδευση (100 ώρες) και την εμπλοκή τους σε απαιτητικά και σύνθετα έργα σε συνεργασία με τους καλύτερους του κλάδου.
 • Το πρόγραμμα ανέπτυξε τις προσωπικές δεξιότητες των νέων Μηχανικών μέσω της εναλλαγής θέσεων εργασίας σε πραγματικές συνθήκες, στις κυριότερες λειτουργίες της εταιρίας, σε ένα μεγάλο εύρος αντικειμένων.
 • Μέσω των επιχειρηματικών επαφών το πρόγραμμα πρόσφερε τη δυνατότητα περαιτέρω επαγγελματικής δικτύωσης στους συμμετέχοντες.
 • Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ενέταξε δύο από τους Νέους Μηχανικούς στο δυναμικό της.
 • Συνολικά 10 από τους 11 Νέους Μηχανικούς εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας σε λιγότερο από 3 μήνες από την ολοκλήρωση του προγράμματος.


Τόπος Δράσης

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αγ. Νικόλαος Βοιωτίας. Η εταιρία  φιλοξένησε τους 11 Νέους Μηχανικούς, καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας τους, σε ανακαινισμένα διαμερίσματα, στον πρότυπο οικισμό του εργοστασίου στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ δεν συνεργάστηκε με άλλους φορείς για την υλοποίηση του προγράμματος.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η Διεύθυνση Επικοινωνίας Ομίλου υλοποίησε το πλάνο προβολής και δημοσιότητα του προγράμματος. Οι Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΛΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ενεπλάκησαν κυρίως στη διαδικασία της επιλογής υποψηφίων. Επίσης, οι επικεφαλείς των βασικών Διευθύνσεων του Ομίλου και της ΑΛΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ συμμετείχαν στην αρχική εκπαίδευση των νέων Μηχανικών. Βασική ήταν η συμμετοχή των Διευθυντών και των προϊσταμένων στο coaching και τη συνεχή αξιολόγηση των νέων μηχανικών που είχαν στο τμήμα τους.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

 • Ανανέωση προσωπικού
 • Εισαγωγή νέων ιδεών και νοοτροπίας 
 • Κάλυψη επιχειρηματικών αναγκών 
 • Ενίσχυση της εταιρικής εικόνας.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
1η Αξιολογηση βασικών προμηθευτών της MYTILINEOS σε ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ θέματα

Embed the recommendations of TCFD

Emergency Food Fund – for kids

FemStem: Επιταχυντής δεξιοτήτων, απασχολησιμότητας & επιχειρηματικότητας για γυναίκες στο STEM

Integrated Value Creation SCORECARD 2017

Protergia Sustainable Campaign – «Love Interrupted»

Skills4engineers | Mellon Επιταχυντής Δεξιοτήτων

«Εκπαίδευση- Ανάπτυξη δεξιοτήτων και Δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης»

Ανακαλύπτοντας τις ψηφιακές εξελίξεις μέσα από επαγγέλματα

Αξιολόγηση & εκπαίδευση εφοδιαστικής αλυσίδας

Δημιουργία Διοικητικής Πρακτικής για την Ανάπτυξη της Διαφάνειας & Εφαρμογή Διαδικασίας Αυτοαξιολόγησης για Θέματα Διαφθοράς/Δωροδοκίας

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενημέρωσης & Εξοικείωσης με την Αναπηρία στα Σχολεία: «Μαθαίνω να βλέπω τον Άνθρωπο»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προμηθευτών «Επιχειρηματική Υπευθυνότητα για Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Έμπρακτη δέσμευση της MYTILINEOS στο πρόγραμμα G.E.F.Y.R.A.

Ενίσχυση εναέριου στόλου για την κατάσβεση των πυρκαγιών

Εργαστήρια Ισότιμων ευκαιριών εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Επ – Αφή» του Μουσείου Αφής

Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα αξιοποίησης καταλοίπων Βωξίτη.

Εφαρμογή Πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης, Απογραφής και Αναφοράς ΕΑΘ

Η MYTILINEOS στο επίπεδο Leadership της παγκόσμιας πρωτοβουλίας Bιώσιμης Ανάπτυξης CDP-Water

Η ανταπόκριση της MYTILINEOS στην πανδημία του ιού COVID-19

Θεματική Διαβούλευση Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS: Τομέας ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ - «Αναπτύσσοντας μια Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα»

Θεματική Διαβούλευση: "Μιλάμε για το Περιβάλλον"- Τομέας Μεταλλουργίας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Κλιματική Αλλαγή & Ενεργειακή Μετάβαση

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών MYTILINEOS

Μπορούμε στο σχολείο

Πρόγραμμα #mellonabilities

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑPΡΟΗΣ (2ος κύκλος 9/2016-6/2017)

Πρόγραμμα "Κοινωφελής Εργασία" Συνεργασία της MYTILINEOS με το Δήμο Λειβαδέων

Πρόγραμμα «Δημιουργία & Αναβάθμιση Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών»

Πρόγραμμα «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, τις πολιτικές και πρακτικές δασοπροστασίας»

Πρόγραμμα Κοινωνικής Συνεισφοράς του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Πρόγραμμα οδοντιατρικής πρόληψης και θεραπείας για παιδιά κοινωνικά ευπαθών ομάδων «Χαρί-ζουμε Παιδικά Χαμόγελα»

Στηρίζουμε την πράσινη μετακίνηση με τα προγράμματα Protergia Charge Home/Business Complete που κάνουν την ηλεκτροκίνηση πιο εύκολη.

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS

Συμμετοχή της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "ENEXAL"

Συνεργασία της MYTILINEOS με τoν οργανισμό Equal Society για την υλοποίηση του έργου: Αποτίμηση της κοινωνικής αξίας του προγράμματος "ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ" μέσω της προηγμένης διεθνούς μεθοδολογίας SROI

Συστημα Διακυβέρνησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Τομέας Μεταλλουργίας: «ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ»

Υλοποίηση θεματικού διαλόγου με τους Κοινωνικούς Εταίρους: «Πολιτική Υπεύθυνης Εφοδιαστικής Αλυσίδας»Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation