ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 343 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διάλογος με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη

Πρωτοβουλία

Θεματική Διαβούλευση Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS: Τομέας ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ - «Αναπτύσσοντας μια Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα»

Θεματική Διαβούλευση Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS: Τομέας ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ - «Αναπτύσσοντας μια Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα»
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

MYTILINEOS

Η MYTILINEOS - Energy & Metals είναι μία διεθνής βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία που δραστηριοποιείται μέσω δύο επιχειρηματικών Κλάδων: Ενέργειας και Μεταλλουργίας. Η Εταιρεία τοποθετείται στρατηγικά στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης ως ολοκληρωμένο utility, ενώ καθιερώνεται ως σημείο αναφοράς της ανταγωνιστικής «πράσινης» μεταλλουργίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Διαθέτει ενοποιημένο κύκλο εργασιών και EBITDA που ανέρχονται σε 6,35 δισ. ευρώ και 823 εκ. ευρώ αντιστοίχως και απασχολεί περισσότερους από 5.442 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

https://www.mytilineos.com

 

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η MYTILINEOS θεωρεί ότι η μετάδοση τόσο των ηθικών αρχών όσο και της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευαισθησίας, που στήριξαν την επιχειρηματική της πορεία μέχρι σήμερα, σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας της και πρωτίστως στην εφοδιαστική της αλυσίδα, αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό της υπεύθυνης επιχειρηματικής της συμπεριφοράς.

H Εταιρεία αναγνωρίζει ότι η εφοδιαστική της αλυσίδα επηρεάζει την εκπλήρωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών της στόχων. Ένα αυξημένο επίπεδο πληροφόρησης και διαφάνειας εκ μέρους των προμηθευτών μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένη παραγωγικότητα, μειωμένο αριθμό εργασιακών τραυματισμών και ασθενειών, ένα πιο παρακινημένο εργατικό δυναμικό, υψηλότερη ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, μειωμένη αρνητική επίδραση στο περιβάλλον και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα.

Στην κατεύθυνση αυτή η MYTILINEOS, έχοντας ευθυγραμμίσει τις στρατηγικές της προτεραιότητες με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, σχεδίασε μια σειρά ενεργειών για τη δημιουργία μιας πιο υπεύθυνης εφοδιαστικής αλυσίδας σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, πέραν της νόμιμης συμμόρφωσης, μέχρι το 2025.

Η έναρξη της υλοποίησης των ενεργειών αυτών εγκαινιάστηκε με τη  Διαβούλευση του 2018 (4η συνεχόμενη θεματική και 8η συνολικά από το 2011) που υλοποίησε με επιτυχία ο Τομέας Μεταλλουργίας της εταιρείας, την Πέμπτη 21/6/2018 στην Αράχωβα, με τίτλο: «Αναπτύσσοντας μια Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα» με τη συμμετοχή 50 βασικών προμηθευτών όλων των κατηγοριών. 

Βασικοί στόχοι του συγκεκριμένου ανοιχτού διαλόγου ήταν: α) η ενημέρωση των προμηθευτών για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την ανάπτυξη της εταιρείας και την συνολική πολιτική αγορών, β) η ανάδειξη του σημαντικού ρόλου της εφοδιαστικής αλυσίδας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και γ) η διερεύνηση τρόπων σύμπραξης για την επίτευξη στόχων αλληλωφέλειας.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Εφοδιαστική Αλυδίδα Τομέα Μεταλλουργίας της MYTILINEOS

 

Χρονική διάρκεια

1 Ημέρα


Περιγραφή

Συμπερασματικά η Διαβούλευση, ανέδειξε τις δυσκολίες που ενέχει η ευαισθητοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης είτε λόγω του μεγέθους των εταιριών, είτε της περιορισμένης τους έκθεσης σε εξωτερικές προκλήσεις αλλά και της έλλειψης κατάλληλων πόρων. Εν τούτοις, κατέληξε σε ένα αισιόδοξο αποτέλεσμα αφού όλοι οι προμηθευτές συμφώνησαν ότι η αυτοαξιολόγηση τους σε κοινωνικά, περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα αποτελεί περισσότερο ευκαιρία παρά απειλή, γιατί θα βοηθήσει στην ανάδειξη των περιοχών της δραστηριότητας τους που χρήζουν βελτίωση, στην βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών τους καθώς και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας τους.

Όπως τόνισε στο χαιρετισμό του ο κ. Δημήτρης Στεφανίδης, Γενικός Διευθυντής του Τομέα Μεταλλουργίας της MYTILINEOS, κύριος στόχος της Διαβούλευσης είναι η ουσιαστική συμβολή των προμηθευτών της εταιρείας στη συνεχή και υπεύθυνη προσπάθεια της για την προαγωγή και την εξέλιξη των θεμάτων Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας, ενώ πλέον δεν μπορεί να αγνοείται η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη πέρα από τη συμμόρφωση της με τους θεσπισμένους κανόνες αλλά και τις πρακτικές που διέπουν τα διεθνή πρότυπα που ακολουθεί.

Η Διαβούλευση ξεκίνησε με τον Διευθυντή Εργοστασίου κ. Γεώργιο Γεωργαλά να παρουσιάζει την αναπτυξιακή πορεία του Τομέα Μεταλλουργίας σε συνδυασμό με τις σημαντικές επιχειρηματικές επενδύσεις με άμεσο φιλικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο που έχουν υλοποιηθεί και έχουν καταστήσει τη MYTILINEOS έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς αλουμίνας και αλουμινίου στη ΝΑ Ευρώπη και η μοναδική καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής βωξίτη, αλουμίνας και αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Παναγιώτης Καστρίτης, προϊστάμενος αγορών, ο οποίος ανέλυσε εκτενώς την πολιτική, τους κανόνες και τις διαδικασίες της εταιρείας στο θέμα των αγορών, το πλαίσιο διασφάλισης των ίσων ευκαιριών, της ακεραιότητας και τον σεβασμό της εταιρείας απέναντι στους προμηθευτές της αλλά και τους άξονες διαχείρισης των προμηθευτών επισημαίνοντας την συνέχιση της πολιτικής του Τομέα Μεταλλουργίας για μακροπρόθεσμες και αξιόπιστες συνεργασίες στη βάση win-win και την ελληνοποίηση των αγορών. 

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του κ. Γιώργου Γαλάνη, CSR Manager της MYTILINEOS, ο οποίος εστίασε στη σημασία και κατ’ επέκταση την αναγκαιότητα του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών στις σύγχρονες επιχειρήσεις, παρουσιάζοντας ως παράδειγμα τον αντίστοιχο Κώδικα της MYTILINEOS. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα οφέλη της αυτοαξιολόγησης των προμηθευτών σε κοινωνικά, εργασιακά και περιβαλλοντικά θέματα καθώς και το πως αυτή η διαδικασία ενισχύει το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, ενώ αναλύθηκε και η σχέση της αλυσίδας εφοδιασμού με τις εθνικές και διεθνείς σύγχρονες τάσεις βιώσιμης ανάπτυξης όπως: οι Παγκόσμιοι Στόχοι του OHE,  η ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας δημοσίευσης Μη -Χρηματοοικονομικών στοιχείων στην ελληνική νομοθεσία, η εθνική στρατηγική για την κυκλική οικονομία και τα νέα Πρότυπα GRI.

Το δεύτερο μέρος της Διαβούλευσης ήταν εξ’ ολοκλήρου αφιερωμένο στην ενεργή συμμετοχή των προμηθευτών της εταιρείας και ξεκίνησε με την κατανομή των προμηθευτών σε οκτώ (8) ομάδες εργασίας οι οποίες είχαν ως αποστολή να συζητήσουν και να αναλύσουν, καταθέτοντας στο τέλος τις απόψεις τους, δύο συγκεκριμένα ερωτήματα που έθεσε η MYTILINEOS. Τα ζητήματα αυτά αφορούσαν στην τοποθέτηση των συμμετεχόντων σχετικά με: α) το πώς αντιλαμβάνονται την αυτοξιολόγηση τους σε κοινωνικά, περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα και β) την ανάδειξη τομέων που υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης συνεργασίας με τον Τομέα Μεταλλουργίας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στη βάση του αμοιβαίου οφέλους.

Η Διαβούλευση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων από εκπροσώπους των ομάδων εργασίας καθώς και με σχετικές διευκρινίσεις που δόθηκαν από τους εκπροσώπους της εταιρείας. Συνολικά όλες οι προτάσεις και οι παρεμβάσεις των προμηθευτών καταγράφηκαν, με στόχο  την αρτιότερη αξιολόγησή τους για την, κατά το δυνατό, ενσωμάτωσή τους στις υφιστάμενες πρακτικές της του Τομέα Μεταλλουργίας της MNYTILINEOS.

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Σημαντικό αποτέλεσμα της διαβούλευσης ήταν ότι και οι 50 βασικοί προμηθυτές του Τομέα Μεταλλουργίας συμφώνησαν ότι η αυτοαξιολόγηση τους σε κοινωνικά περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα αποτελεί περισσότερο ευκαιρία παρά απειλή για τους ακόλουθους έξι βασικούς λόγους:

 • Ενασχόληση με κάτι νέο που δεν είχαν μέχρι σήμερα αντιληφθεί και έχει και νομικές διαστάσεις.
 • Ανάδειξη των περιοχών της δραστηριότητας τους που χρήζουν βελτίωση.
 • Ενίσχυση της εξωστρέφειας και ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας τους.
 • Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών τους.
 • Δυνατότητα ανάπτυξης υγιών και μακροχρόνιων συμπράξεων.
 • Ενίσχυση αυτογνωσίας και αυτοβελτίωση.
 • Περισσότερη εκπαίδευση σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας (εργολαβίες)
 • Δόθηκε έμφαση στην κατηγορία των μεταφορών όπου μέχρι σήμερα λαμβάνεται υπόψη για την ανάπτυξη συνεργασίας μόνο η τιμή και όχι οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των εταιρειών (π.χ. οχήματα με κινητήρες EURO5-6) και η τήρηση του ωραρίου των οδηγών.
 • Παράλληλα ειπώθηκαν κάποιες παράμετροι που θα μπορούσαν να ληφθούν ως ανασταλτικοί παράγοντες κυρίως ως προς τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης και της ανάγκης ευθυγράμμισης με τις απαιτήσεις του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών, όπως: η έλλειψη προετοιμασίας και το κόστος που προϋποθέτουν τόσο η αναγκαιότητα συνεργασίας με εξωτερικό σύμβουλο όσο και η διαδικασία απόκτησης πιστοποιήσεων (π.χ. ISO 14001, OHSAS 18001). Επίσης αναφέρθηκε το θέμα του αθέμιτου ανταγωνισμού σε σχέση με τους προμηθευτές του εξωτερικού κυρίως σε αναπτυσσόμενες χώρες που δεν επιβάλλουν τέτοια κριτήρια.


Τόπος Δράσης

Αράχωβα Βοιωτίας


Συνεργασία με φορέα

ΟΧΙ


Συμμετοχή εργαζομένων

ΝΑΙ (Ομάδα εργασίας Ε.Κ.Ε. Τομέα Μεταλλουργίας)


Οφέλη για τον Οργανισμό

Θετική η αξιολόγηση της Διαβούλευσης για την MYTILINEOS  (στην αξιολόγηση συμμετείχαν 42 από τους 50 προμηθυτές της εταιρείας)

Συνολική εικόνα: 4,5/5

Επιμέρους μεταβλητές

 • Αξιολόγηση της ποιότητας της Διαβούλευσης: 4,5/5
 • Βασική δομή της Διαβούλευσης (τραπέζια εργασίας & παρουσίαση αποτελεσμάτων εκ μέρους των συμμετεχόντων): 4,6/5
 • Αξιολόγηση της χρησιμότητας της Διαβούλευσης στην ανάπτυξη της προσωπικής γνώσης των συμμετεχόντων: 4,3/5

Σχεδιασμός: 4,3/5

Επιμέρους μεταβλητές

 • Έκταση της πληροφόρησης & συνδυασμός των θεμάτων που παρουσιάστηκαν: 4,3/5
 • Δυνατότητα κατάθεσης προτάσεων απόψεων και προβληματισμών: 4,2/5
 • Δυνατότητα συνεργασίας με άλλους συμμετέχοντες: 4,0/5
 • Επικοινωνία των εκπροσώπων της MYTILINEOS με τους συμμετέχοντες: 4,7/5
 • Συνολική διάρκεια της Διαβούλευσης: 4,5/5

Οργάνωση: 4,6

Επιμέρους μεταβλητές 

 • Καταλληλότητα του χώρου διεξαγωγής της Διαβούλευσης: 4,7/5
 • Ποιότητα των υπηρεσιών catering (φαγητό, καφές κ.λπ.): 4,5/5
 • Υλικό Διαβούλευσης (Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης & αναμνηστικό δώρο): 4,6/5Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
1η Αξιολογηση βασικών προμηθευτών της MYTILINEOS σε ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ θέματα

Embed the recommendations of TCFD

Emergency Food Fund – for kids

Integrated Value Creation SCORECARD 2017

Protergia Sustainable Campaign – «Love Interrupted»

Skills4engineers | Mellon Επιταχυντής Δεξιοτήτων

"ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ": Πρόγραμμα 12μηνης έμμισθης εργασίας για ταλαντούχους νέους μηχανικούς- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«Εκπαίδευση- Ανάπτυξη δεξιοτήτων και Δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης»

Αξιολόγηση & εκπαίδευση εφοδιαστικής αλυσίδας

Δημιουργία Διοικητικής Πρακτικής για την Ανάπτυξη της Διαφάνειας & Εφαρμογή Διαδικασίας Αυτοαξιολόγησης για Θέματα Διαφθοράς/Δωροδοκίας

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενημέρωσης & Εξοικείωσης με την Αναπηρία στα Σχολεία: «Μαθαίνω να βλέπω τον Άνθρωπο»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προμηθευτών «Επιχειρηματική Υπευθυνότητα για Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Έμπρακτη δέσμευση της MYTILINEOS στο πρόγραμμα G.E.F.Y.R.A.

Ενίσχυση εναέριου στόλου για την κατάσβεση των πυρκαγιών

Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα αξιοποίησης καταλοίπων Βωξίτη.

Εφαρμογή Πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης, Απογραφής και Αναφοράς ΕΑΘ

Η MYTILINEOS στο επίπεδο Leadership της παγκόσμιας πρωτοβουλίας Bιώσιμης Ανάπτυξης CDP-Water

Η ανταπόκριση της MYTILINEOS στην πανδημία του ιού COVID-19

Θεματική Διαβούλευση: "Μιλάμε για το Περιβάλλον"- Τομέας Μεταλλουργίας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Κλιματική Αλλαγή & Ενεργειακή Μετάβαση

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών MYTILINEOS

Πρόγραμμα #mellonabilities

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑPΡΟΗΣ (2ος κύκλος 9/2016-6/2017)

Πρόγραμμα "Κοινωφελής Εργασία" Συνεργασία της MYTILINEOS με το Δήμο Λειβαδέων

Πρόγραμμα «Δημιουργία & Αναβάθμιση Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών»

Πρόγραμμα «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, τις πολιτικές και πρακτικές δασοπροστασίας»

Πρόγραμμα Κοινωνικής Συνεισφοράς του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Πρόγραμμα οδοντιατρικής πρόληψης και θεραπείας για παιδιά κοινωνικά ευπαθών ομάδων «Χαρί-ζουμε Παιδικά Χαμόγελα»

Στηρίζουμε την πράσινη μετακίνηση με τα προγράμματα Protergia Charge Home/Business Complete που κάνουν την ηλεκτροκίνηση πιο εύκολη.

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS

Συμμετοχή της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "ENEXAL"

Συνεργασία της MYTILINEOS με τoν οργανισμό Equal Society για την υλοποίηση του έργου: Αποτίμηση της κοινωνικής αξίας του προγράμματος "ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ" μέσω της προηγμένης διεθνούς μεθοδολογίας SROI

Συστημα Διακυβέρνησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Τομέας Μεταλλουργίας: «ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ»Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation