ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 339 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δράσεις για τις επιπτώσεις απο την πανδημία του COVID-19

Πρωτοβουλία

Φροντίζοντας τον Πλανήτη μας: Η Στρατηγική Βιοποικιλότητας της Imerys

Φροντίζοντας τον Πλανήτη μας: Η Στρατηγική Βιοποικιλότητας της Imerys
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

O Όμιλος ΙΜΕRYS είναι ο παγκόσμιος ηγέτης βιομηχανικών λύσεων βασισμένων στα ορυκτά, προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις, απαραίτητες για τους πελάτες του. Η Imerys προσφέρει λειτουργικές λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας για ένα μεγάλο αριθμό βιομηχανικών κλάδων, από βιομηχανίες μεταποίησης έως τα καταναλωτικά αγαθά. Ο Όμιλος αξιοποιεί τις δυνατότητές του στην ανάπτυξη εφαρμογών, τις τεχνολογικές γνώσεις και την εξειδίκευση του στον τομέα της επιστήμης των υλικών, για να προσφέρει λύσεις εμπλουτίζοντας τους ορυκτούς πόρους του, παράγοντας συνθετικά ορυκτά και αναπτύσσοντας εξειδικευμένες συνταγές. Η Imerys συνεισφέρει ουσιαστικές ιδιότητες στα προϊόντα των πελατών της, καθώς και στις επιδόσεις αυτών, όπως η αντοχή στη θερμότητα, η σκληρότητα, η αγωγιμότητα, η αδιαπερατότητα, η αντοχή, η καθαρότητα, η ελαφρότητα, η διηθητική, προσροφητική και υδατο-απωθητική ικανότητα. Η Imerys εκπληρώνει φιλόδοξους στόχους για υπεύθυνη ανάπτυξη, με επίκεντρο τον άνθρωπο, το περιβάλλον, την καλή επιχειρησιακή συμπεριφορά και την εταιρική διακυβέρνηση.

www.imerys.com

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

 • Να εξηγηθεί ο σύνδεσμος ανάμεσα στην υγεία και την ευημερία των ανθρώπων και την υγεία του περιβάλλοντός μας και τη βιοποικιλότητα.
 • Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της απώλειας βιοποικιλότητας και των αιτιών της (απώλεια ή υποβάθμιση οικοτόπων, ρύπανση, κλιματική αλλαγή, ξένα είδη, υπερεκμετάλλευση φυσικών πόρων).
 • Αναλογισμός των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας αλλά και ενημέρωση και προώθηση λύσεων, καλών πρακτικών και δράσεων
 • Υποστήριξη διεθνών και δημοσίων πρωτοβουλιών και ανάπτυξη των δεσμεύσεων μας σχετικά με το Act4nature.
 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Οι υπάλληλοι της Imerys

 

Χρονική διάρκεια

Από το 2021 και συνεχίζεται.


Περιγραφή

«Βίο» σημαίνει ζωή και «ποικιλότητα» σημαίνει ποικιλία, έτσι βιοποικιλότητα (ή βιολογική ποικιλότητα) είναι η απίστευτη ποικιλία ζωντανών όντων στη φύση και ο τρόπος αλληλεπίδρασης μεταξύ τους.

Στα τελευταία 50 χρόνια ο κόσμος μας έχει μεταμορφωθεί από μια έκρηξη στην κατανάλωση και την αύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού. Το οικολογικό μας αποτύπωμα ξεπερνάει κατά πολύ την ικανότητα του πλανήτη να αναγεννιέται. Ο ρυθμός απώλειας βιοποικιλότητας είναι κατά εκατό ως χίλιες φορές υψηλότερος από τον συνήθη, λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

Η αναλογία των απειλών κατά της βιοποικιλότητας κατεύθυνε το πλάνο ενεργειών μας και τη βάση του πρωτοκόλλου.

Στρατηγική και Πολιτική Βιοποικιλότητας της Imerys:

 • Περιβαλλοντικός καταστατικός  χάρτης: Ο χάρτης που έχει υπογραφεί από τον A. Dazza (CEO Imerys) ξεκίνησε το 2020. Μέσω του καταστατικού περιβαλλοντικού χάρτη, η Imerys καθόρισε την διατήρηση του περιβάλλοντος ως προτεραιότητα.

 • Πρωτόκολλο και εργαλεία βελτίωση: Η Imerys εφαρμόζει εργαλεία για την ενσωμάτωση της διατήρησης της βιοποικιλότητας σε όλες τις δραστηριότητές της.

 • Συνεργασίες ομίλου:  Η Imerys ανανέωσε την επιστημονική συνεργασία της με το UMS-Patrinat (Γαλλικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας)

 • Δεσμεύσεις Act4nature. Η Imerys υπέγραψε τη Διεθνή Επιχειρησιακή Δέσμευση Act4nature που ξεκίνησε από την Entreprises pour l’Environnement (EpE). Εντός αυτού του πλαισίου, μια από τις δεσμεύσεις μας είναι να πραγματοποιήσουμε δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης για τη βιοποικιλότητα στους βιομηχανικούς μας χώρους.

Η Imerys έχει ορίσει τη «Φροντίδα για τον πλανήτη μας» ως έναν από τους βασικούς τομείς της προσέγγισής μας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), το SustainAgility.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Imerys, Alessandro Dazza, δήλωσε: «Λειτουργώντας σε ποικίλα περιβάλλοντα και οικοσυστήματα, η Imerys επιταχύνει τις προσπάθειές της να ενσωματώσει τη διατήρηση της βιοποικιλότητας σε όλες τις δραστηριότητές της και να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση της βιολογικής ποικιλότητας».

Σε ευθυγράμμιση με το διεθνές ημερολόγιο, την προσέγγιση ΕΚΕ της Imerys, το SustainAgility και τις δεσμεύσεις μας στο act4nature, η εκδήλωση / εργαστήριο «Caring for our Planet» για το 2021 επικεντρώθηκε στη βιοποικιλότητα.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Καταστροφή οικοτόπων: αποκατάσταση φυσικών οικοτόπων κατά τη διάρκεια και στο τέλος των εργασιών μας.

Κλιματική αλλαγή: μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ως το 2030.

Ξένα είδη εισβολείς: ενσωμάτωση μέτρων πρόληψης και ελέγχου σε όλες τις τοποθεσίες μας για την αντιμετώπιση των ξενικών ειδών και αποκλειστική χρήση γηγενών ειδών σε εργασίες αναβλάστησης.

Ρύπανση: μείωση των επιπτώσεών μας χάρη σε μια προσέγγιση συνεχούς βελτίωσης, χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως η μήτρα αξιολόγησης περιβάλλοντος.

Υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων: ενέργειες για ευκαιρίες κυκλικής οικονομίας για τη μεγιστοποίηση της χρήσης των φυσικών πόρων.Τόπος Δράσης

Σε όλες τις εγκαταστάσεις της Imerys Greece, στην Μήλο και στη Κηφισιά


Συνεργασία με φορέα

 • Η Imerys ανανέωσε την επιστημονική της συνεργασία με το UMS-Patrinat (Γαλλικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας)
 •  Η Imerys υπέγραψε τη διεθνή επιχειρηματική δέσμευση act4nature που ξεκίνησε από την Entreprises pour l’Environnement (EpE).

Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Πραγματοποιήθηκε μια εκδήλωση για τους υπαλλήλους της Imerys δομημένη ως εξής:

• Εισαγωγικό βίντεο που παρέχεται από τον Όμιλο.

• Διαδραστικό εργαστήριο, χρησιμοποιώντας μια μορφή παιχνιδιού:

 1. Εξηγήστε τα αίτια της διάβρωσης της βιοποικιλότητας.
 2. Αναλογιστείτε τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του Ομίλου / εγκατάστασης σε σχέση με αυτά τα αίτια.
 3. Παρουσιάστε και βρείτε δράσεις και λύσεις για τη μείωσή τους.

• Ορισμός ενός Υπεύθυνου για Θέματα Βιοποικιλότητας ανά  εγκατάσταση.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η διατήρηση του περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα για την Imerys. 11 εκατομμύρια είδη παρέχουν λύσεις στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της ανθρωπότητας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Imerys, των υπαλλήλων της, των οικογενειών τους και των τοπικών κοινοτήτων.

Επιπλέον, τα προγράμματα και οι δραστηριότητές μας σχετικά με το περιβάλλον αποτελούν εμφανή απόδειξη ότι όντως νοιαζόμαστε για το περιβάλλον και τα εκατομμύρια είδη που ζουν μέσα σε αυτό. Έτσι, ένα άλλο όφελος για την Imerys είναι ότι γινόμαστε γνωστοί για τη φροντίδα της βιοποικιλότητας και τις δράσεις μας για την προστασία της.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
MILOTERRANEAN Geo Experience

Pancratium maritimum – Ένα αρχαίο φυτό επιστρέφει στις παραλίες της Μήλου

To φυτώριο της Μήλου ως εκπαιδευτικός προορισμός

YOU@S&B: Η καριέρα σου ξεκινάει εδώ!

«Ας μιλήσουμε για την Πυρασφάλεια στο σπίτι μας». Συνεργασία Imerys Greece – ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. – Myrtillo

«Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ»

Αρώματα και Χρώματα από τα Αποκαταστημένα Ορυχεία της Μήλου

Ασφαλείς Κάτοικοι – Τουρίστες και Εργαζόμενοι : Το σύστημα οδικής διαχείρισης στα ορυχεία Imerys στη Μήλο.

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική Υπευθυνότητα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ»

Δημιουργία μίας νέας οικονομικής, φιλικής στο περιβάλλον δραστηριότητας

Εκμετάλλευση των κλιματικών συνθηκών της Μήλου για την ξήρανση του βιομηχανικού ορυκτού μπεντονίτη

Ενδημικά, σπάνια και απειλούμενα φυτά της Μήλου – Διάσωση του χαμένου θησαυρού στο νησί

Εξάλειψη χωροκατακτητικών φυτικών ειδών από περιοχές αποκατάστασης.

Εφοδιαστική Αλυσίδα: Εμπλέκοντας τους Προμηθευτές μας στις Μακροχρόνιες Δεσμεύσεις μας

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ IMERYS GREECE ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΖΩΝ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ο.ΑΣ.) «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»

Καινοτόμος Εκπαίδευση εργαζομένων σε προγράμματα που μειώνουν τη σωματική καταπόνηση και βελτιώνουν την ψυχική υγεία.

Κοινωνική ένταξη και Ποικιλομορφία

Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου - 20 Χρόνια Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο

Μετεγκατάσταση αρχαίας δεξαμενής στη Μήλο - Η εξόρυξη συμβαδίζει με την πολιτιστική κληρονομιά

Πιο Ασφαλείς Μαζί: Χτίζοντας μια Ισχυρότερη Κουλτούρα Υ&Α

Συμβολή στη Βιοποικιλότητα μέσω της αποκατάστασης ορυχείων στη Μήλο

Συνεργασία εταιριών και ομάδων για τη διάσωση εργαζομένου στη Μήλο – Η Ισχύς εν τη Ενώσει.

Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας «FLU-ACE condensing flue gas economizer» στο Τσιγκράδο της Μήλου

Σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας- Προστασία των Εργαζομένων και της Τοπικής Κοινωνίας

Το ΦΥΤΩΡΙΟ ΤΗΣ IMERYS ΣΤΗ ΜΗΛΟ ως ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation