ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 478 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 13. Quality of Life - Ποιότητα Ζωής / 13.3 Προγράμματα Υγείας & Ασφάλειας

Πρωτοβουλία

Πιο Ασφαλείς Μαζί: Χτίζοντας μια Ισχυρότερη Κουλτούρα Υ&Α

Πιο Ασφαλείς Μαζί: Χτίζοντας μια Ισχυρότερη Κουλτούρα Υ&Α
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

O Όμιλος ΙΜΕRYS είναι ο παγκόσμιος ηγέτης βιομηχανικών λύσεων βασισμένων στα ορυκτά, προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις, απαραίτητες για τους πελάτες του. Η Imerys προσφέρει λειτουργικές λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας για ένα μεγάλο αριθμό βιομηχανικών κλάδων, από βιομηχανίες μεταποίησης έως τα καταναλωτικά αγαθά. Ο Όμιλος αξιοποιεί τις δυνατότητές του στην ανάπτυξη εφαρμογών, τις τεχνολογικές γνώσεις και την εξειδίκευση του στον τομέα της επιστήμης των υλικών, για να προσφέρει λύσεις εμπλουτίζοντας τους ορυκτούς πόρους του, παράγοντας συνθετικά ορυκτά και αναπτύσσοντας εξειδικευμένες συνταγές. Η Imerys συνεισφέρει ουσιαστικές ιδιότητες στα προϊόντα των πελατών της, καθώς και στις επιδόσεις αυτών, όπως η αντοχή στη θερμότητα, η σκληρότητα, η αγωγιμότητα, η αδιαπερατότητα, η αντοχή, η καθαρότητα, η ελαφρότητα, η διηθητική, προσροφητική και υδατο-απωθητική ικανότητα. Η Imerys εκπληρώνει φιλόδοξους στόχους για υπεύθυνη ανάπτυξη, με επίκεντρο τον άνθρωπο, το περιβάλλον, την καλή επιχειρησιακή συμπεριφορά και την εταιρική διακυβέρνηση.

www.imerys.com

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η υγεία και η ασφάλεια (Υ&Α) είναι στο κέντρο του οτιδήποτε κάνουμε στην Imerys Βιομηχανικά Ορυκτά Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε. (Imerys Greece). Είναι μέρος του ποιοι είμαστε, πως συμπεριφερόμαστε και των επιλογών που κάνουμε κάθε μέρα. Θέλουμε όμως να προχωρήσουμε περισσότερο!

Είμαστε δεσμευμένοι στο να χτίσουμε μια πιο ισχυρή κουλτούρα Υ&Α για όλες τις επιχειρηματικές λειτουργίες μας – για σήμερα, αύριο και για πολλά χρόνια ακόμη – μέσα από αυτό που ονομάζουμε «Πιο Ασφαλείς Μαζί». Μέσω του Πιο Ασφαλείς Μαζί, ενθαρρύνουμε ενεργά τους ανθρώπους μας να είναι θετικοί για την Υ&Α, να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις επιλογές τους, να προσέχουν ο ένας τον άλλον και να βάζουν πάντα την Υ&Α πάνω από όλα.

Το Πιο Ασφαλείς Μαζί είναι ένα έργο με το οποίο θέλουμε:

 • να φτάσουμε σε ένα επίπεδο όπου η δέσμευση όλων θα είναι η δημιουργία μιας ισχυρής κουλτούρας Υ&Α στην εργασία, και
 • να συνεισφέρουμε στην επίτευξη του στόχου δημιουργίας ενός χώρου εργασίας χωρίς τραυματισμούς, και πιο συγκεκριμένα στην πρόληψη των θανατηφόρων ατυχημάτων και των ατυχημάτων που μπορούν να αλλάξουν την ζωή.
 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Όλοι οι εργαζόμενοι αλλά και οι εξωτερικοί εργολάβοι καλούνται να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις και workshops όπου μέσα από παρουσιάσεις/προβολές videos και διαδραστικές ενέργειες ενημερώνονται για θέματα ασφάλειας που αφορούν τόσο την εργασιακή όσο και την προσωπική τους ζωή.   Επίσης είναι μία  ευκαιρία για ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων καθώς παρουσιάζονται θέματα κοινού ενδιαφέροντος με άμεση και έμμεση σχέση με το αντικείμενο εργασίας.

 

Χρονική διάρκεια

Από το 2021


Περιγραφή

Με το Πιο Ασφαλείς Μαζί έχουμε καθορίσει μία νέα, ολιστική προσέγγιση για την υγεία και την ασφάλεια που είναι δομημένη γύρω από 4 πυλώνες.

1ος πυλώνας: Είμαστε Θετικοί για την Ασφάλεια

Στο πλαίσιο του 1ου πυλώνα:

 • Συμμετέχουμε στην πρωτοβουλία «Πρωταθλητές Ασφαλείας»
 • Βίντεο Ασφαλείας: μοιραζόμαστε καλές πρακτικές και εμπειρίες συναδέλφων
 • Θετικές Παρατηρήσεις προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεων και επισκέψεων ασφάλειας στους χώρους εργασίας
 • Γιορτάζουμε τα σημαντικά ορόσημα για την Υγεία & Ασφάλεια, όπως όταν πετυχαίνουμε ρεκόρ ημερών χωρίς ατύχημα, ή τοπική αναγνώριση βραβείων, ή σε πιστοποιήσεις υγείας / ασφάλειας΄

2ος πυλώνας: Βάζοντας την Υγεία & Ασφάλεια Πάνω Από Όλα

Στο πλαίσιο του 2ου πυλώνα:

 • Προσδιορίζουμε και κοινοποιούμε καλές πρακτικές
 • Διεξάγουμε Ομαδικά Take 5 πριν από κάθε εργασία που αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα.
 1. Σκέψου την εργασία
 2. Ψάξε τους πιθανούς κινδύνους
 3. Εκτίμησε το ρίσκο
 4. Πάρε προληπτικά μέτρα
 5. Εκτέλεσε την εργασία με ασφάλεια
 • Αξιολογούμε τον κίνδυνο κατά τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων εκτός ρουτίνας
 • Διεξάγουμε εκτιμήσεις κινδύνου εργασιών με τη συμμετοχή των ίδιων των εργατοτεχνιτών και εργολάβων
 • Κάνουμε εκπαιδεύσεις Υ&Α

3ος πυλώνας: Ανάληψη Ευθύνης

Στο πλαίσιο του 3ου πυλώνα:

 • Δίνουμε το παράδειγμα με τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων VFL (Visible Felt Leadership) και τον εντοπισμό ανασφαλών καταστάσεων / συμπεριφορών (Bottom Up Reporting – Αναφορές από το πεδίο προς την διοίκηση)
 • Προωθούμε τη συνεχή βελτίωση μέσω του μετριασμού κινδύνων
 • Διαχειριζόμαστε σχέδια δράσης για την βελτίωση Υγείας και Ασφάλειας
 • Παρακολουθούμε την απόδοση των εγκαταστάσεων (sites) μέσω δεικτών: GPI Global Performance Indicator

4ος πυλώνας: Προσέχουμε ο ένας τον άλλο

Στο πλαίσιο του 4ου πυλώνα:

 • αλληλοεπιδρούμε ως ίσος προς ίσο με τους εργαζόμενους,
 • προσπαθούμε να διασφαλίζουμε ένα περιβάλλον ευημερίας, πρόνοιας, σωματικής και ψυχικής υγείας,
 • αναγνωρίζουμε την συνεισφορά των εργαζομένων ως ποσοστό αφοσίωσης και δέσμευσης και υλοποιούμε την καμπάνια «Πρωταθλητές Ασφάλειας»

περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Μείωση:

 • παρ’ ολίγον ατυχημάτων
 • ατυχημάτων απώλειας ημερομισθίων
 • ατυχημάτων πρόκλησης μόνιμων βλαβών
 • θανατηφόρων ατυχημάτων


Τόπος Δράσης

Οι δράσεις Υ&Α  αναφέρονται στις εγκαταστάσεις της Imerys Greece στην Ελλάδα (Κηφισιά και Μήλος).


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε και στο πλαίσιο του Safety Connect Day που είναι μία εκδήλωση που διοργανώνεται κάθε χρόνο, την ίδια συγκεκριμένη μέρα για όλους τους εργαζόμενους της Ιmerys παγκοσμίως, με στόχο την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα ασφάλειας και μας δίνει την ευκαιρία να εστιάσουμε συλλογικά στο πως μπορούμε να επιτύχουμε το στόχο μας – μία ασφαλέστερη IMERYS για όλους. Πιο Ασφαλείς Μαζί!  Όλοι οι εργαζόμενοι καλούνται να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις και workshops όπου μέσα από παρουσιάσεις/προβολές videos και διαδραστικές ενέργειες ενημερώνονται για θέματα ασφάλειας που αφορούν τόσο την εργασιακή όσο και την προσωπική τους ζωή.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

 • Διασφάλιση της Υ&Α  των εργαζομένων μας.
 • Ανάδειξη της Imerys ως ένα ασφαλή εργοδότη.
 • Με το Πιο Ασφαλείς Μαζί θα κάνουμε άλλο ένα σημαντικό βήμα προόδου: θα οικοδομήσουμε μια ισχυρότερη κουλτούρα υγείας & ασφάλειας!Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
MILOTERRANEAN Geo Experience

Pancratium maritimum – Ένα αρχαίο φυτό επιστρέφει στις παραλίες της Μήλου

To φυτώριο της Μήλου ως εκπαιδευτικός προορισμός

YOU@S&B: Η καριέρα σου ξεκινάει εδώ!

«Ας μιλήσουμε για την Πυρασφάλεια στο σπίτι μας». Συνεργασία Imerys Greece – ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. – Myrtillo

«Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ»

Αρώματα και Χρώματα από τα Αποκαταστημένα Ορυχεία της Μήλου

Ασφαλείς Κάτοικοι – Τουρίστες και Εργαζόμενοι : Το σύστημα οδικής διαχείρισης στα ορυχεία Imerys στη Μήλο.

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική Υπευθυνότητα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ»

Δημιουργία μίας νέας οικονομικής, φιλικής στο περιβάλλον δραστηριότητας

Εκμετάλλευση των κλιματικών συνθηκών της Μήλου για την ξήρανση του βιομηχανικού ορυκτού μπεντονίτη

Ενδημικά, σπάνια και απειλούμενα φυτά της Μήλου – Διάσωση του χαμένου θησαυρού στο νησί

Εξάλειψη χωροκατακτητικών φυτικών ειδών από περιοχές αποκατάστασης.

Εφοδιαστική Αλυσίδα: Εμπλέκοντας τους Προμηθευτές μας στις Μακροχρόνιες Δεσμεύσεις μας

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ IMERYS GREECE ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΖΩΝ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ο.ΑΣ.) «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»

Καινοτόμος Εκπαίδευση εργαζομένων σε προγράμματα που μειώνουν τη σωματική καταπόνηση και βελτιώνουν την ψυχική υγεία.

Κοινωνική ένταξη και Ποικιλομορφία

Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου - 20 Χρόνια Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο

Μετεγκατάσταση αρχαίας δεξαμενής στη Μήλο - Η εξόρυξη συμβαδίζει με την πολιτιστική κληρονομιά

Συμβολή στη Βιοποικιλότητα μέσω της αποκατάστασης ορυχείων στη Μήλο

Συνεργασία εταιριών και ομάδων για τη διάσωση εργαζομένου στη Μήλο – Η Ισχύς εν τη Ενώσει.

Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας «FLU-ACE condensing flue gas economizer» στο Τσιγκράδο της Μήλου

Σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας- Προστασία των Εργαζομένων και της Τοπικής Κοινωνίας

Το ΦΥΤΩΡΙΟ ΤΗΣ IMERYS ΣΤΗ ΜΗΛΟ ως ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Φροντίζοντας τον Πλανήτη μας: Η Στρατηγική Βιοποικιλότητας της ImerysΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation