ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 295 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προστασία των Oικοσυστημάτων & της Bιοποικιλότητας

Πρωτοβουλία

Εξάλειψη χωροκατακτητικών φυτικών ειδών από περιοχές αποκατάστασης.

Εξάλειψη χωροκατακτητικών φυτικών ειδών από περιοχές αποκατάστασης.
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

O Όμιλος ΙΜΕRYS είναι ο παγκόσμιος ηγέτης βιομηχανικών λύσεων βασισμένων στα ορυκτά, προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις, απαραίτητες για τους πελάτες του. Η Imerys προσφέρει λειτουργικές λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας για ένα μεγάλο αριθμό βιομηχανικών κλάδων, από βιομηχανίες μεταποίησης έως τα καταναλωτικά αγαθά. Ο Όμιλος αξιοποιεί τις δυνατότητές του στην ανάπτυξη εφαρμογών, τις τεχνολογικές γνώσεις και την εξειδίκευση του στον τομέα της επιστήμης των υλικών, για να προσφέρει λύσεις εμπλουτίζοντας τους ορυκτούς πόρους του, παράγοντας συνθετικά ορυκτά και αναπτύσσοντας εξειδικευμένες συνταγές. Η Imerys συνεισφέρει ουσιαστικές ιδιότητες στα προϊόντα των πελατών της, καθώς και στις επιδόσεις αυτών, όπως η αντοχή στη θερμότητα, η σκληρότητα, η αγωγιμότητα, η αδιαπερατότητα, η αντοχή, η καθαρότητα, η ελαφρότητα, η διηθητική, προσροφητική και υδατο-απωθητική ικανότητα. Η Imerys εκπληρώνει φιλόδοξους στόχους για υπεύθυνη ανάπτυξη, με επίκεντρο τον άνθρωπο, το περιβάλλον, την καλή επιχειρησιακή συμπεριφορά και την εταιρική διακυβέρνηση.

www.imerys.com

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η πρωτοβουλία της εκρίζωσης χωροκατακτητικών φυτών από τις αποκαταστάσεις  της εταιρείας μας (Imerys) έχει σαν σκοπό την προστασία της Βιοποικιλότητας. Με την πρωτοβουλία αυτή βελτιώνουμε τις υπάρχουσες ως τώρα  διαδικασίες προστασίας της  και προσθέτουμε ακόμα ένα όπλο στην διατήρηση της Βιοποικιλότητας στις αποκαταστάσεις μας στο νησί της Μήλου .

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η απομάκρυνση χωροκατακτητικών φυτών ευνοεί τη βιοποικιλότητα και το συνολικό, υψηλής αξίας σε βιοποικιλότητα, οικοσύστημα της Μήλου, με στόχο την ελαχιστοποίηση των αποτελεσμάτων των εξορύξεων και συνεπώς τη βελτίωση της διαβίωσης των κατοίκων και επισκεπτών του νησιού.

 

Χρονική διάρκεια

Νοέμβριος 2021 – Μάιος 2022 (7 μήνες)


Περιγραφή

Οι αποκαταστάσεις των Ορυχείων στο νησί της Μήλου ξεκίνησαν από την δεκαετία του 1980. Πολλές φορές τα πρώτα χρόνια χρησιμοποιήθηκαν ξενικά είδη φυτών. Ένα από τα φυτά που χρησιμοποιήθηκαν τότε ήταν το είδος Carpobrotus acinaciformis. Τα φυτά αυτά έχουν μηχανισμούς που τους βοηθούν να εγκατασταθούν με επιτυχία  στα διαταραγμένα εδάφη των αποκαταστάσεων. Tα παραπάνω φυτά αντέχουν σε περιβάλλοντα με ξηρασία, αλατότητα, έκθεση σε περίσσεια φωτός και  βόσκηση.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά το έκαναν πολύ δημοφιλή ως φυτό αποκατάστασης στα ορυχεία της Μήλου. Αργότερα στα τέλη της δεκαετίας του 1990 έγινε αντιληπτό ότι ανταγωνίζονται τα ντόπια είδη φυτών και σταμάτησε σιγά σιγά  η χρήση τους. Όμως έχουν ξεμείνει αυτά τα είδη φυτών  σε αρκετές αποκαταστάσεις και της εταιρείας μας. Αντιλαμβανόμενοι ότι η προστασία της Βιοποικιλότητας του νησιού μας απειλείται από αυτά τα χωροκατακτητικά φυτά αποφασίσαμε τον Νοέμβριο του 2021 να ξεκινήσουμε ενα πρόγραμμα απομάκρυνσης αυτών των ειδών από τις αποκαταστάσεις των ορυχείων. Πρώτο επιλέχθηκε το Ορυχείο της Αγίας Ειρήνης για την ολοκληρωτική απομάκρυνση του παραπάνω είδους. Η εκρίζωση ξεκίνησε το χειμώνα του 2021 και ολοκληρώθηκε με επιτυχία στα τέλη Μάιου του 2022. Να σημειωθεί ότι τα εκριζωμένα  φυτά για να μην μολύνουν άλλες περιοχές επιλέχθηκε να καλυφθούν με στείρα σε χώρους απόθεσης στείρων της εταιρείας μας.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η πρωτοβουλία της εκρίζωσης χωροκατακτητικών φυτών από τις αποκαταστάσεις  της εταιρείας σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτραπεί πιθανή επαναμόλυνση είτε κατά την διάρκεια την εκρίζωσης είτε αργότερα. Αυτό διασφαλίζει την παρατεταμένη προστασία της αποκατεστημένης περιοχής.

Έγινε αποδεκτή με ενθουσιασμό και θα αποτελέσει πρότυπο για τους τοπικούς φορείς να την επεκτείνουν και σε άλλα μέρη του νησιού (π.χ. προστασία του κρίνου της θάλασσας στην περιοχή της Πλάθιενας).Τόπος Δράσης

Περιοχές αποκατάστασης του ορυχείου Αγ. Ειρήνης της Imerys στη Μήλο.


Συνεργασία με φορέα

-


Συμμετοχή εργαζομένων

Εργαζόμενοι Τομέα Αποκατάστασης Μεταλλείων Imerys Μήλου


Φωτογραφίες Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Είναι σίγουρο  ότι αυτή η πρωτοβουλία μπορεί να βρει εφαρμογή σε πολλές περιοχές αποκατάστασης ορυχείων που μοιράζονται τις ιδίες απειλές στη βιοποικιλότητα. Στο παρελθόν η ευαισθησία σε εισαγωγή ξενικών ειδών που δυνητικά μπορούσαν να απειλήσουν την βιοποικιλότητα μια περιοχής δεν ήταν τόσο μεγάλη. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία και τη γνώση να κοιτάξουμε το θέμα με μια φρέσκια ματιά και να διορθώσουμε λάθη του παρελθόντος.

Η Imerys έχει επίγνωση της σημασίας της προστασίας και διαχείρισης της βιοποικιλότητας, όχι μόνο στις περιοχές που διαχειρίζεται αλλά και στην προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα. Πρωτοβουλίες όπως αυτή συμβάλλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος και στη δημιουργία θετικού κλίματος και αποδοχής από την τοπική κοινωνία και τους μετόχους μας, προσθέτοντας στις καλές πρακτικές που εφαρμόζουμε στο νησί.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
MILOTERRANEAN Geo Experience

Pancratium maritimum – Ένα αρχαίο φυτό επιστρέφει στις παραλίες της Μήλου

To φυτώριο της Μήλου ως εκπαιδευτικός προορισμός

YOU@S&B: Η καριέρα σου ξεκινάει εδώ!

«Ας μιλήσουμε για την Πυρασφάλεια στο σπίτι μας». Συνεργασία Imerys Greece – ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. – Myrtillo

«Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ»

Αρώματα και Χρώματα από τα Αποκαταστημένα Ορυχεία της Μήλου

Ασφαλείς Κάτοικοι – Τουρίστες και Εργαζόμενοι : Το σύστημα οδικής διαχείρισης στα ορυχεία Imerys στη Μήλο.

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική Υπευθυνότητα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ»

Δημιουργία μίας νέας οικονομικής, φιλικής στο περιβάλλον δραστηριότητας

Εκμετάλλευση των κλιματικών συνθηκών της Μήλου για την ξήρανση του βιομηχανικού ορυκτού μπεντονίτη

Ενδημικά, σπάνια και απειλούμενα φυτά της Μήλου – Διάσωση του χαμένου θησαυρού στο νησί

Εφοδιαστική Αλυσίδα: Εμπλέκοντας τους Προμηθευτές μας στις Μακροχρόνιες Δεσμεύσεις μας

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ IMERYS GREECE ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΖΩΝ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ο.ΑΣ.) «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»

Καινοτόμος Εκπαίδευση εργαζομένων σε προγράμματα που μειώνουν τη σωματική καταπόνηση και βελτιώνουν την ψυχική υγεία.

Κοινωνική ένταξη και Ποικιλομορφία

Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου - 20 Χρόνια Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο

Μετεγκατάσταση αρχαίας δεξαμενής στη Μήλο - Η εξόρυξη συμβαδίζει με την πολιτιστική κληρονομιά

Πιο Ασφαλείς Μαζί: Χτίζοντας μια Ισχυρότερη Κουλτούρα Υ&Α

Συμβολή στη Βιοποικιλότητα μέσω της αποκατάστασης ορυχείων στη Μήλο

Συνεργασία εταιριών και ομάδων για τη διάσωση εργαζομένου στη Μήλο – Η Ισχύς εν τη Ενώσει.

Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας «FLU-ACE condensing flue gas economizer» στο Τσιγκράδο της Μήλου

Σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας- Προστασία των Εργαζομένων και της Τοπικής Κοινωνίας

Το ΦΥΤΩΡΙΟ ΤΗΣ IMERYS ΣΤΗ ΜΗΛΟ ως ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Φροντίζοντας τον Πλανήτη μας: Η Στρατηγική Βιοποικιλότητας της ImerysΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation