ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 295 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προστασία των Oικοσυστημάτων & της Bιοποικιλότητας

Πρωτοβουλία

Ενδημικά, σπάνια και απειλούμενα φυτά της Μήλου – Διάσωση του χαμένου θησαυρού στο νησί

Ενδημικά, σπάνια και απειλούμενα φυτά της Μήλου – Διάσωση του χαμένου θησαυρού στο νησί
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

O Όμιλος ΙΜΕRYS είναι ο παγκόσμιος ηγέτης βιομηχανικών λύσεων βασισμένων στα ορυκτά, προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις, απαραίτητες για τους πελάτες του. Η Imerys προσφέρει λειτουργικές λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας για ένα μεγάλο αριθμό βιομηχανικών κλάδων, από βιομηχανίες μεταποίησης έως τα καταναλωτικά αγαθά. Ο Όμιλος αξιοποιεί τις δυνατότητές του στην ανάπτυξη εφαρμογών, τις τεχνολογικές γνώσεις και την εξειδίκευση του στον τομέα της επιστήμης των υλικών, για να προσφέρει λύσεις εμπλουτίζοντας τους ορυκτούς πόρους του, παράγοντας συνθετικά ορυκτά και αναπτύσσοντας εξειδικευμένες συνταγές. Η Imerys συνεισφέρει ουσιαστικές ιδιότητες στα προϊόντα των πελατών της, καθώς και στις επιδόσεις αυτών, όπως η αντοχή στη θερμότητα, η σκληρότητα, η αγωγιμότητα, η αδιαπερατότητα, η αντοχή, η καθαρότητα, η ελαφρότητα, η διηθητική, προσροφητική και υδατο-απωθητική ικανότητα. Η Imerys εκπληρώνει φιλόδοξους στόχους για υπεύθυνη ανάπτυξη, με επίκεντρο τον άνθρωπο, το περιβάλλον, την καλή επιχειρησιακή συμπεριφορά και την εταιρική διακυβέρνηση.

www.imerys.com

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Εντοπισμός, προστασία και ανάπτυξη σπάνιων, ενδημικών κι απειλούμενων φυτών της Μήλου και εμπλουτισμός της αποκατάστασης των παλαιών ορυχείων. Επιπλέον, στόχος του έργου είναι η δημιουργία νέων ασφαλών οικοτόπων για τα προαναφερθέντα φυτικά είδη εντός των περιοχών αποκατάστασης.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η τοπική κοινωνία της Μήλου και οι επισκέπτες του νησιού, κάθε ηλικίας.

 

Χρονική διάρκεια

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2015 και θα διαρκέσει τουλάχιστον πέντε χρόνια. Υπάρχει προοπτική να επεκταθεί και σε άλλα είδη φυτών.


Περιγραφή

Η Μήλος, με έκταση 151.000 τ. χλμ., διαθέτει εξαιρετικά πλούσια χλωρίδα με 810 είδη και υποείδη, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (Raus 2012, Strid. 2016, Trigas 2016). Έντεκα από αυτά έχουν εντοπιστεί κοντά σε ορυχεία μας στο νησί και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον (Trigas 2016). Τρία από αυτά (Dianthus fruticosus subsp. fruticosus, Hymenonema graecum and Silene cythnia) προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία (Προεδρικό Διάταγμα 67/81).

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει τη συλλογή σπόρων από σπάνια, ενδημικά και απειλούμενα φυτά της Μήλου, την αναπαραγωγή αυτών των φυτών στο φυτώριο της Εταιρείας και τη φύτευσή τους σε αποκαταστάσεις ορυχείων για εμπλουτισμό του φυτικού δυναμικού της αποκατάστασης.

Στο φυτώριο, έξι (6) από αυτά τα είδη αναπαράχθηκαν και από το 2017 χρησιμοποιούνται στην αποκατάσταση ορυχείων της IMERYS GREECE S.A.:

1. Dianthus fruticosus subsp. fruticosus: Μικρός, ενδημικός και σπάνιος θάμνος της Μήλου και των δυτικών Κυκλάδων, απαντά σε απόκρημνους βράχους περλιτικής σύνθεσης. Γνωστό και ως Γαριφαλιά της Μήλου, ανθίζει τον Ιούνιο και τον Αύγουστο. Το Τμήμα Αποκατάστασης της εταιρείας ταυτοποίησε το είδος το 2009. Ο φυσικός πληθυσμός του είναι σχετικά μικρός και δυσπρόσιτος, και σχετικά δύσκολη η συλλογή των σπόρων του εξαιτίας της ακανόνιστης ωρίμανσης. Απεναντίας, η βλάστηση των σπόρων δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες, εφόσον γίνεται αμέσως μετά τη συλλογή τους (αρχές φθινοπώρου). Η βλαστητική τους ικανότητα δεν διαρκεί περισσότερο από 7 μήνες. Στο φυτώριο της Μήλου το φυτό αναπαράγεται μαζικά (1.000 φυτά / χρόνο) και χρησιμοποιείται με επιτυχία στις αναβαθμίδες των ορυχείων.

2. Hymenonema graecum: Ποώδες φυτό, εντατικά συγκομιζόμενο στη Μήλο παρότι είναι ενδημικό και, τουλάχιστον θεωρητικά, η συλλογή του απαγορεύεται. Ανθίζει από τον Μάιο έως τον Ιούλιο.  Το Τμήμα Αποκατάστασης της εταιρείας ταυτοποίησε το είδος το 2009. Ο φυσικός πληθυσμός του είναι πολύ μεγάλος.

Η συλλογή των σπόρων του είναι αρκετά εύκολη, όπως και η βλάστησή τους. Η σπορά πρέπει να γίνει στις αρχές του φθινοπώρου. Η βλαστητική τους ικανότητα δεν διαρκεί περισσότερο από 7 μήνες. Στο φυτώριο αναπαράγονται ολιγάριθμα δείγματα του είδους (100 φυτά / χρόνο) αλλά έχει φυτευτεί με επιτυχία στις αποκαταστάσεις των ορυχείων μας στον Τράχηλα και στο Τσιγκράδο. Σε στενή συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η εταιρεία προωθεί την καλλιέργεια του φυτού από αγρότες.

3. Silene cythnia: Μικρός, ενδημικός και σπάνιος θάμνος που απαντά σε βραχώδεις πλαγιές. Το Τμήμα Αποκατάστασης της εταιρείας ταυτοποίησε το είδος το 2003. Ο φυσικός πληθυσμός του είναι πολύ μικρός και δυσπρόσιτος. Δεν παράγει σπόρους κάθε χρόνο και η συλλογή τους είναι δύσκολη λόγω της ακανόνιστης ωρίμανσης. Η βλάστησή τους δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες αρκεί να γίνεται αμέσως μετά τη συλλογή (αρχές φθινοπώρου). Η βλαστητική τους ικανότητα δεν διαρκεί περισσότερο από 7 μήνες. Στο φυτώριο αναπαράγονται ολιγάριθμα δείγματα του είδους (100 φυτά / χρόνο) και χρησιμοποιείται σε επιλεγμένα σημεία σε όλες τις αποκαταστάσεις ορυχείων μας στη Μήλο. Καταβάλλονται προσπάθειες να δημιουργηθεί ένα «τεχνητό» σύμπλεγμα φυτών σε εύκολα προσβάσιμο σημείο για εποπτεία και συλλογή σπόρων.

4. Caroxylon aegaeum: Σπάνιος θάμνος γνωστός και ως Αιγαία, ενδημικός μόνο στα νησιά του δυτικού Αιγαίου. Πρωτοσυλλέχθηκε στη Μήλο από τον Γάλλο αξιωματικό Ντυμόν ντ' Υρβίλ το 1819. Το Τμήμα Αποκατάστασης της εταιρείας ταυτοποίησε το είδος το 2000. Ο φυσικός πληθυσμός του είναι σχετικά μικρός. Η συλλογή των σπόρων του είναι σχετικά δύσκολη γιατί το φυτό τούς αποβάλλει  αμέσως μετά την ωρίμανση. Η βλάστηση επίσης παρουσιάζει δυσκολίες διότι οι σπόροι πρέπει να υποστούν ψυχρή διαστρωμάτωση προκειμένου να βλαστήσουν. Η βλαστητική τους ικανότητα δεν διαρκεί περισσότερο από 5 μήνες. Το είδος αναπαράγεται μαζικά στο φυτώριο της Μήλου (800 φυτά / χρόνο) και χρησιμοποιείται με επιτυχία σε όλες τις αποκαταστάσεις ορυχείων μας στο νησί. Επίσης εξερευνάται η χρήση των σπόρων για υδροκαλλιέργεια.

5. Dianthus diffusus: Ενδημικό φυτό με γεωγραφική εξάπλωση που περιορίζεται στην Κεντρική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τα νησιά του δυτικού Αιγαίου και των Κυκλάδων. Ταυτοποιήθηκε το  2016 (μελέτη Trigas). Ο φυσικός πληθυσμός του είναι μεγάλος. Η συλλογή των σπόρων του είναι σχετικά εύκολη εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες για την ανθοφορία του. Η βλάστησή τους δεν είναι δύσκολη αρκεί να γίνει αμέσως μετά τη συλλογή των σπόρων (αρχές φθινοπώρου). Η βλαστητική τους ικανότητα δεν διαρκεί περισσότερο από 7 μήνες. Στο φυτώριο αναπαράγονται ολιγάριθμα δείγματα του είδους (100 φυτά / χρόνο) και χρησιμοποιούνται με επιτυχία σε επιλεγμένες αποκαταστάσεις ορυχείων μας στο νησί.

6. Crocus tournefortii: Ενδημικό είδος θάμνου που απαντά μόνο στα νησιά του κεντρικού και νότιου Αιγαίου. Είναι ποώδες και φύεται δίπλα σε φρύγανα. Ταυτοποιήθηκε το 2014 (Trigas). Ο φυσικός πληθυσμός του είναι μεγάλος. Η συλλογή των σπόρων όμως είναι σχεδόν αδύνατη λόγω της φυσιολογίας του είδους (ξεραίνεται και δεν εντοπίζονται οι σπόροι). Το 2017 καταφέραμε να συλλέξουμε σπόρους του από φυτά που καλλιεργήθηκαν σε μεγάλα δοχεία. Εξερευνούμε τον τρόπο εκβλάστησής τους και το φαινόμενο της φυτικής νάρκης. Η αναπαραγωγή του φυτού σε μικρή κλίμακα γίνεται μετά τη συλλογή βολβών από συγκεκριμένη περιοχή του ορυχείου μας στον Τράχηλα (περίπου 100 φυτά / χρόνο). Χρησιμοποιούνται με επιτυχία σε επιλεγμένες αποκαταστάσεις ορυχείων μας στο νησί.

Η έρευνα της εταιρείας συνεχίζεται για τα υπόλοιπα πέντε (5) είδη σπάνιων και ενδημικών φυτών: Helictocloa agropyroides, Onopordum caulescens,

Allium pilosum, Centaurea laconica subsp lineariloba, Sedum praesidis.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Συλλογή σπόρων από 6 (έξι) σπάνια, ενδημικά και απειλούμενα φυτά της Μήλου. Αναπαραγωγή αυτών των φυτών στο φυτώριο της Εταιρείας, ως εξής:

Dianthus fruticosus subsp. Fruticosus, περίπου 1000 φυτά ανά έτος

Hymenonema graecum,περίπου 100 φυτά ανά έτος

Silene cythnia, περίπου 100 φυτά ανά έτος

Caroxylon aegaeum, περίπου 800 φυτά ανά έτος

Dianthus diffusus, περίπου 100 φυτά ανά έτος

Crocus tournefortii, περίπου 100 φυτά ανά έτος

Όλα τα παραπάνω είδη φυτεύονται σε επιλεγμένες θέσεις σε αποκαταστημένες επιφάνειες για εμπλουτισμό του φυτικού δυναμικού της αποκατάστασης.Τόπος Δράσης

Φυτώριο της Εταιρείας IMERYS στη Μήλου, περιοχές αποκατάστασης ορυχείων της εταιρείας στη Μήλο .


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε) για την καταγραφή, ταυτοποίηση, αναπαραγωγή των παραπάνω σπάνιων ενδημικών και απειλούμενων ειδών της Μήλου. 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Στο πρόγραμμα εργάστηκαν τα 4 άτομα του Τμήματος  Αποκατάστασης της IMERYS GREECE SA. στη συλλογή, αναπαραγωγή και τη φύτευση σε αποκαταστάσεις ορυχείων.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει την Πολιτική Βιοποικιλότητας και την Πολιτική Κοινωνικής Συνεισφοράς της Εταιρείας για την τοπική κοινωνία της Μήλου, όπου η Εταιρεία λειτουργεί πάνω από οκτώ δεκαετίες.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
MILOTERRANEAN Geo Experience

Pancratium maritimum – Ένα αρχαίο φυτό επιστρέφει στις παραλίες της Μήλου

To φυτώριο της Μήλου ως εκπαιδευτικός προορισμός

YOU@S&B: Η καριέρα σου ξεκινάει εδώ!

«Ας μιλήσουμε για την Πυρασφάλεια στο σπίτι μας». Συνεργασία Imerys Greece – ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. – Myrtillo

«Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ»

Αρώματα και Χρώματα από τα Αποκαταστημένα Ορυχεία της Μήλου

Ασφαλείς Κάτοικοι – Τουρίστες και Εργαζόμενοι : Το σύστημα οδικής διαχείρισης στα ορυχεία Imerys στη Μήλο.

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική Υπευθυνότητα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ»

Δημιουργία μίας νέας οικονομικής, φιλικής στο περιβάλλον δραστηριότητας

Εκμετάλλευση των κλιματικών συνθηκών της Μήλου για την ξήρανση του βιομηχανικού ορυκτού μπεντονίτη

Εξάλειψη χωροκατακτητικών φυτικών ειδών από περιοχές αποκατάστασης.

Εφοδιαστική Αλυσίδα: Εμπλέκοντας τους Προμηθευτές μας στις Μακροχρόνιες Δεσμεύσεις μας

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ IMERYS GREECE ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΖΩΝ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ο.ΑΣ.) «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»

Καινοτόμος Εκπαίδευση εργαζομένων σε προγράμματα που μειώνουν τη σωματική καταπόνηση και βελτιώνουν την ψυχική υγεία.

Κοινωνική ένταξη και Ποικιλομορφία

Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου - 20 Χρόνια Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο

Μετεγκατάσταση αρχαίας δεξαμενής στη Μήλο - Η εξόρυξη συμβαδίζει με την πολιτιστική κληρονομιά

Πιο Ασφαλείς Μαζί: Χτίζοντας μια Ισχυρότερη Κουλτούρα Υ&Α

Συμβολή στη Βιοποικιλότητα μέσω της αποκατάστασης ορυχείων στη Μήλο

Συνεργασία εταιριών και ομάδων για τη διάσωση εργαζομένου στη Μήλο – Η Ισχύς εν τη Ενώσει.

Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας «FLU-ACE condensing flue gas economizer» στο Τσιγκράδο της Μήλου

Σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας- Προστασία των Εργαζομένων και της Τοπικής Κοινωνίας

Το ΦΥΤΩΡΙΟ ΤΗΣ IMERYS ΣΤΗ ΜΗΛΟ ως ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Φροντίζοντας τον Πλανήτη μας: Η Στρατηγική Βιοποικιλότητας της ImerysΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation