ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 478 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 17. Partnerships - Συνεργασίες / 17.2 Συνεργασία Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων - Ιδιωτικών Οργανισμών

Πρωτοβουλία

Συνεργασία εταιριών και ομάδων για τη διάσωση εργαζομένου στη Μήλο – Η Ισχύς εν τη Ενώσει.

Συνεργασία εταιριών και ομάδων για τη διάσωση εργαζομένου στη Μήλο – Η Ισχύς εν τη Ενώσει.
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

O Όμιλος ΙΜΕRYS είναι ο παγκόσμιος ηγέτης βιομηχανικών λύσεων βασισμένων στα ορυκτά, προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις, απαραίτητες για τους πελάτες του. Η Imerys προσφέρει λειτουργικές λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας για ένα μεγάλο αριθμό βιομηχανικών κλάδων, από βιομηχανίες μεταποίησης έως τα καταναλωτικά αγαθά. Ο Όμιλος αξιοποιεί τις δυνατότητές του στην ανάπτυξη εφαρμογών, τις τεχνολογικές γνώσεις και την εξειδίκευση του στον τομέα της επιστήμης των υλικών, για να προσφέρει λύσεις εμπλουτίζοντας τους ορυκτούς πόρους του, παράγοντας συνθετικά ορυκτά και αναπτύσσοντας εξειδικευμένες συνταγές. Η Imerys συνεισφέρει ουσιαστικές ιδιότητες στα προϊόντα των πελατών της, καθώς και στις επιδόσεις αυτών, όπως η αντοχή στη θερμότητα, η σκληρότητα, η αγωγιμότητα, η αδιαπερατότητα, η αντοχή, η καθαρότητα, η ελαφρότητα, η διηθητική, προσροφητική και υδατο-απωθητική ικανότητα. Η Imerys εκπληρώνει φιλόδοξους στόχους για υπεύθυνη ανάπτυξη, με επίκεντρο τον άνθρωπο, το περιβάλλον, την καλή επιχειρησιακή συμπεριφορά και την εταιρική διακυβέρνηση.

www.imerys.com

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Σκοπός της άσκησης ήταν η προστασία και η ασφάλεια των εργαζομένων της εταιρείας καθώς και των εξωτερικών συνεργατών της και η παροχή των απαραίτητων γνώσεων και εμπειριών έτσι ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να μπορούν να συνεργαστούν και να είναι ικανοί να διαχειριστούν μια αντίστοιχη κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Εργαζόμενοι της εταιρείας, εξωτερικοί συνεργάτες και η τοπική κοινωνία.

 

Χρονική διάρκεια

Ο σχεδιασμός της άσκησης διήρκησε περίπου 2 ημέρες ενώ η εκτέλεση της έγινε μέσα σε μια ημέρα.

 


Περιγραφή

Το σύμπλεγμα ορυχείων Αγγεριάς και Άσπρου Χωριού έιναι από τα μεγαλύτερα εξορυκτικά κέντρα  μπεντονίτη στο κόσμο. Στην περιοχή γίνεται καθημερινή χρήση βαρέως εξοπλισμού και φορτηγών μεταφοράς τα οποία μεταφέρουν μεγάλο όγκο φορτίου, για αυτό και ήταν αναγκαία η πραγματοποίηση μιας άσκησης εκτάκτου ανάγκης στην οποία θα εμπλέκεται τέτοιου είδους εξοπλισμός.

Η οργάνωση και διεξαγωγή της άσκησης ήταν πρωτοβουλία της IMERYS Greece SA και πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια της εταιρείας  EHSQ Development ΙΚΕ.

Το σενάριο της άσκησης ήταν κατά την διαδικασία απόθεσης στείρου υλικού, φορτηγό δημόσια χρήσης ανετράπη πλευρικά λόγω μετατόπισης φορτίου. Το φορτηγό είχε πέσει από την πλευρά του οδηγού εγκλωβίζοντας τον μέσα σε αυτό και εν συνεχεία προκλήθηκε και διαρροή πετρελαίου. Τα στάδια της άσκησης ήταν ο εντοπισμός αρχικά του τραυματία και η ειδοποίηση όλων των εμπλεκόμενων μελών, εσωτερικών και εξωτερικών  φορέων παροχής βοήθειας.

Αρχικά, o εργοδηγός ορυχείων  ειδοποίησε για το συμβάν την νοσοκόμα της εταιρίας και τον μηχανικό ορυχείων. Στην συνέχεια ενημερώθηκε το Γραφείο Ασφάλειας το οποίο ενημέρωσε την ομάδα εθελοντών διασωστών Μήλου. Η Ομάδα Πυρασφάλειας και Αντιρύπανσης της Imerys έλεγξε την φορά του αέρα και με πυροσβεστήρες σκόνης διασφάλισαν ότι δεν θα υπάρχει εστία φωτιάς στο σασί του φορτηγού. Ταυτόχρονα περιορίζουν τη διαρροή του καυσίμου με ειδικά απορροφητικά υλικά που μαζεύονται (και πετιούνται στα ειδικά μπλε βαρέλια επικίνδυνων απορριμμάτων) πριν έρθει η ομάδα διασωστών ώστε η περιοχή να είναι καθαρή κατά την επιχείρηση απεγκλωβισμού.
 Εν συνεχεία ο απεγκλωβισμός του τραυματία  έγινε από την ομάδα εθελοντών διασωστών Μήλου (Ο.Ε.Δι.Μ) με την υποστήριξη της Weber Rescue και την συνδρομή του επίσημου εκπαιδευτή της στην Ελλάδα από την Draeger Hellas S.A. κ. Ιωάννη Ρέτσιου. Η επίτευξη της άσκησης διάσωσης απεγκλωβισμού έγινε ακολουθώντας τα πρότυπα S.A.V.E.R.
Τέλος, πραγματοποιήθηκε παροχή των πρώτων βοηθειών από τον προ-νοσοκομειακό διασώστη και την υπεύθυνη νοσηλεύτρια της Imerys και τελικά η διακομιδή του με το ασθενοφόρο της εταιρίας στο Κέντρο Υγείας.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

(1) Συντονισμένη και επιτυχημένη συνεργασία 4 εταιριών (Imerys Greece SA, EHSQ Development IKE, RMS, Draeger Hellas S.A) μαζί με Oμάδα Eθελοντών Διασωστών Μήλου (Ο.Ε.Δι.Μ).

(2) Τα μέλη της Ο.Ε.Δι.Μ απέκτησαν επιπλέον γνώσεις και εμπειρίες  για τη διαχείριση αντίστοιχων καταστάσεων.

(3) Οι εργαζόμενοι της Imerys ως ενεργά μέλη αποκτούν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες για την αποφυγή αλλά και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός και εκτός εργασίας.

(4) Ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από επικίνδυνες ουσίες.Τόπος Δράσης

Ορυχείο Άσπρο Χωριό, περίπου 700 μέτρα από τα Βούδια.


Συνεργασία με φορέα

Στελέχη της EHSQ Development IKE μαζί με τον επιστημονικό συνεργάτη της από την RMS κ. Γιώργο Σκρουμπέλο

Ομάδα 16 εθελοντών διασωστών Μήλου (Ο.Ε.Δι.Μ),

κ. Ιωάννης Ρέτσιος από Draeger Hellas S.A.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

  • Εργαζόμενοι της εταιρείας του Τομέα Ορυχείων
  • Ομάδα Πυρασφάλειας και Αντιρύπανσης της Imerys,
  • Στελέχη του Τμήματος EHS Imerys Greece - Μήλος Hub
  • Ομάδα Εθελεντών Διασωστών Μήλου.

Συνέχεια…
Φωτογραφίες Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η Imerys μέσω αυτής της πρωτοβουλίας έχει καταφέρει να αποδείξει την δέσμευσή της σε θέματα υγείας και ασφάλειας και την κοινωνική της συμβολή μέσω δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος.

Σε αυτή την κατεύθυνση ενισχύεται η αξιοπιστία της με την ένδειξη εταιρικής ευθύνης έναντι των εργαζομένων και της κοινωνίας μέσω της πρόληψης τυχόν ατυχημάτων σε εργαζομένους, συνεργαζόμενα μέλη και επισκέπτες. Επιτυγχάνεται επίσης η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των εργαζομένων και δέσμευση τους στην επιχείρηση.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
MILOTERRANEAN Geo Experience

Pancratium maritimum – Ένα αρχαίο φυτό επιστρέφει στις παραλίες της Μήλου

To φυτώριο της Μήλου ως εκπαιδευτικός προορισμός

YOU@S&B: Η καριέρα σου ξεκινάει εδώ!

«Ας μιλήσουμε για την Πυρασφάλεια στο σπίτι μας». Συνεργασία Imerys Greece – ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. – Myrtillo

«Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ»

Αρώματα και Χρώματα από τα Αποκαταστημένα Ορυχεία της Μήλου

Ασφαλείς Κάτοικοι – Τουρίστες και Εργαζόμενοι : Το σύστημα οδικής διαχείρισης στα ορυχεία Imerys στη Μήλο.

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική Υπευθυνότητα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ»

Δημιουργία μίας νέας οικονομικής, φιλικής στο περιβάλλον δραστηριότητας

Εκμετάλλευση των κλιματικών συνθηκών της Μήλου για την ξήρανση του βιομηχανικού ορυκτού μπεντονίτη

Ενδημικά, σπάνια και απειλούμενα φυτά της Μήλου – Διάσωση του χαμένου θησαυρού στο νησί

Εξάλειψη χωροκατακτητικών φυτικών ειδών από περιοχές αποκατάστασης.

Εφοδιαστική Αλυσίδα: Εμπλέκοντας τους Προμηθευτές μας στις Μακροχρόνιες Δεσμεύσεις μας

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ IMERYS GREECE ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΖΩΝ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ο.ΑΣ.) «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»

Καινοτόμος Εκπαίδευση εργαζομένων σε προγράμματα που μειώνουν τη σωματική καταπόνηση και βελτιώνουν την ψυχική υγεία.

Κοινωνική ένταξη και Ποικιλομορφία

Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου - 20 Χρόνια Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο

Μετεγκατάσταση αρχαίας δεξαμενής στη Μήλο - Η εξόρυξη συμβαδίζει με την πολιτιστική κληρονομιά

Πιο Ασφαλείς Μαζί: Χτίζοντας μια Ισχυρότερη Κουλτούρα Υ&Α

Συμβολή στη Βιοποικιλότητα μέσω της αποκατάστασης ορυχείων στη Μήλο

Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας «FLU-ACE condensing flue gas economizer» στο Τσιγκράδο της Μήλου

Σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας- Προστασία των Εργαζομένων και της Τοπικής Κοινωνίας

Το ΦΥΤΩΡΙΟ ΤΗΣ IMERYS ΣΤΗ ΜΗΛΟ ως ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Φροντίζοντας τον Πλανήτη μας: Η Στρατηγική Βιοποικιλότητας της ImerysΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation