ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 468 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Πολυσυμμετοχικές Συμπράξεις

Πρωτοβουλία

«Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ»

«Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ»
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

O Όμιλος ΙΜΕRYS είναι ο παγκόσμιος ηγέτης βιομηχανικών λύσεων βασισμένων στα ορυκτά, προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις, απαραίτητες για τους πελάτες του. Η Imerys προσφέρει λειτουργικές λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας για ένα μεγάλο αριθμό βιομηχανικών κλάδων, από βιομηχανίες μεταποίησης έως τα καταναλωτικά αγαθά. Ο Όμιλος αξιοποιεί τις δυνατότητές του στην ανάπτυξη εφαρμογών, τις τεχνολογικές γνώσεις και την εξειδίκευση του στον τομέα της επιστήμης των υλικών, για να προσφέρει λύσεις εμπλουτίζοντας τους ορυκτούς πόρους του, παράγοντας συνθετικά ορυκτά και αναπτύσσοντας εξειδικευμένες συνταγές. Η Imerys συνεισφέρει ουσιαστικές ιδιότητες στα προϊόντα των πελατών της, καθώς και στις επιδόσεις αυτών, όπως η αντοχή στη θερμότητα, η σκληρότητα, η αγωγιμότητα, η αδιαπερατότητα, η αντοχή, η καθαρότητα, η ελαφρότητα, η διηθητική, προσροφητική και υδατο-απωθητική ικανότητα. Η Imerys εκπληρώνει φιλόδοξους στόχους για υπεύθυνη ανάπτυξη, με επίκεντρο τον άνθρωπο, το περιβάλλον, την καλή επιχειρησιακή συμπεριφορά και την εταιρική διακυβέρνηση.

www.imerys.com

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος της πρωτοβουλίας αποτέλεσε πρωτίστως η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών/μαθητριών για την σημασία της υγείας και της ασφάλειας,  με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία» που γιορτάζεται ετησίως την 28 η Απριλίου,  μέσω μίας ευχάριστης και δημιουργικής δραστηριότητας που θα παρακινήσει τα παιδιά και τους εφήβους, συγκεκριμένα ενός πρωτότυπου διαγωνισμού εικαστικών και ψηφιακού βίντεο/ταινίας μικρού μήκους.

Σημαντική για αυτή την πρωτοβουλία αποτέλεσε η ανάγκη για συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, ειδικά μέσα από την οπτική των παιδιών και των νέων της. Σκοπό της αποτέλεσε η καλλιέργεια μιας υγιούς νοοτροπίας των μελλοντικών πολιτών σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια και την διαμόρφωση υπεύθυνων χαρακτήρων, με ομαδικό πνεύμα και σεβασμό στον συνεργάτη/συνάνθρωπο.

Για το λόγο αυτό διοργανώθηκε ο πρωτότυπος διαγωνισμός εικαστικών (ζωγραφική, κολλάζ, χειροτεχνία κ.λ.π) για τους μαθητές/τριες των Δημοτικών Σχολείων Μήλου και ψηφιακού βίντεο/μικρού μήκους ταινία για τους μαθητές/τριες Γυμνασίου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Μήλου, με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία» που γιορτάζεται ετησίως την 28 η Απριλίου.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές/μαθήτριες: Δημοτικού (τάξεις: Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ), Γυμνασίου (τάξεις: Α,Β,Γ), Γενικού Λυκείου (τάξεις: Α,Β,Γ), και Επαγγελματικού Λυκείου (τάξεις: Α,Β,Γ) της Μήλου.

 

Χρονική διάρκεια

Απρίλιος - Ιουνιος 2023


Περιγραφή

Η Imerys Greece SA με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία» που γιορτάζεται ετησίως την 28 η Απριλίου, οργανώνει μαθητικό διαγωνισμό εικαστικών (ζωγραφική, κολλάζ, χειροτεχνία κ.λ.π) για τους μαθητές/τριες των Δημοτικών Σχολείων Μήλου και διαγωνισμό βίντεο/μικρού μήκους ταινία για τους μαθητές/τριες Γυμνασίου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Μήλου. Το θέμα του διαγωνισμού είναι «Υγεία και Ασφάλεια μέσα από τα μάτια των παιδιών» και ‘Υγεία και Ασφάλεια μέσα από τα μάτια των νέων’ αντίστοιχα.

Τα παιδιά που επιθυμούν να συμμετέχουν, κατανέμονται σε ομάδες και έχουν ως στόχο να επιστρατεύσουν την δημιουργικότητα τους και να φτιάξουν έργα εικαστικών και βίντεο, δίνοντας την δική τους οπτική για την αντίληψη και την αξία της υγείας και της ασφάλειας. Η αρχική ιδέα αφορούσε την ενημέρωση αλλά και την ευαισθητοποίηση τους σχετικά με το ουσιώδες, για την ατομική αλλά και συλλογική διάθεση, θέμα της υγείας και της ασφάλειας σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας μας. Ταυτόχρονα καλούνται να συνεργαστούν με σεβασμό και ομαδικό πνεύμα για την επίτευξη του στόχου που τους ανατέθηκε. Επιπλέον η πρωτοβουλία προάγει το κριτικό πνεύμα και τη δημιουργικότητα, ακριβώς όπως απαιτείται σε παρόμοιες δραστηριότητες εκπαιδευτικού και πολιτιστικού περιεχομένου. Τα παιδιά μέσα από μια ευχάριστη, δημιουργική δραστηριότητα κάνουν δικό τους το ζήτημα της υγείας και της ασφάλειας, μέσα από την έρευνα τους για την δημιουργία των έργων τους μαθαίνουν, ενημερώνονται, διασκεδάζουν και ευέλπιστα αναπτύσσουν την υπεύθυνη νοοτροπία που θα τους συντροφεύσει στην υπόλοιπη ζωή τους.

Σαφώς όλα τα παιδιά στο τέλος του διαγωνισμού θα τιμηθούν για την προσπάθεια τους μέσα από έκθεση των δημιουργιών τους, ενώ οι τρεις καλύτεροι σε κάθε κατηγορία θα βραβευτούν. Η επιτροπή αξιολόγησης των έργων τους θα αποτελείται από στελέχη των εταιρειών Imerys Greece και EHSQ Development καθώς και εικαστικούς καλλιτέχνες.

Η πρωτοβουλία αυτή αποδεικνύει την αφοσίωση της Εταιρείας στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και στην τοπική κοινότητα, συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση μικρών και μεγάλων μέσα από πολιτιστικές δράσεις που προωθούν την ενημέρωση και την καλλιέργεια υγιούς νοοτροπίας σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια.

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η πρωτοβουλία απευθύνεται στο σχολικό περιβάλλον και επιδρά θετικά τόσο στα νέα παιδιά όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο καθώς προάγει:

Την ενασχόληση των μαθητών/μαθητριών με μια ευχάριστη, πολιτιστική δραστηριότητα που προωθεί την ομαδική δουλειά, το κριτικό πνεύμα και την δημιουργική σκέψη.
Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών/μαθητριών σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια.
Την καλλιέργεια υγιούς νοοτροπίας και συμβολή στη βιωσιμότητα αυτής για τη διαμόρφωση υπεύθυνων χαρακτήρων, με ομαδικό πνεύμα και σεβασμό στον συνεργάτη/συνάνθρωπο.
Τον θετικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία με μία πρωτότυπη πρωτοβουλία επιμορφωτικού χαρακτήρα.

Την επιβράβευση των μαθητών/μαθητριών με έκθεση των έργων τους και απονομή χρηματικών βραβείων σε κάθε κατηγορία.Τόπος Δράσης

Μήλος 84800 Κυκλάδες


Συνεργασία με φορέα

Συνεργασία με την EHSQ Development και με τα Σχολεία (Πρωτοβαθμια και Δευτεροβαθμια Εκπαίδευση) της Μήλου


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Διδάσκοντες των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Μήλου και εργαζόμενοι της IMERYS GREECE S.A. Μήλου και EHSQ Development.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η πρωτοβουλία αυτή δημιουργεί θετικό αντίκτυπο για την Imerys καθώς αποδεικνύει την αφοσίωσή της στην κοινωνική συμβολή με πολιτιστικές δράσεις που προωθούν την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την καλλιέργεια υγιούς νοοτροπίας σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
MILOTERRANEAN Geo Experience

Pancratium maritimum – Ένα αρχαίο φυτό επιστρέφει στις παραλίες της Μήλου

To φυτώριο της Μήλου ως εκπαιδευτικός προορισμός

YOU@S&B: Η καριέρα σου ξεκινάει εδώ!

«Ας μιλήσουμε για την Πυρασφάλεια στο σπίτι μας». Συνεργασία Imerys Greece – ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. – Myrtillo

Αρώματα και Χρώματα από τα Αποκαταστημένα Ορυχεία της Μήλου

Ασφαλείς Κάτοικοι – Τουρίστες και Εργαζόμενοι : Το σύστημα οδικής διαχείρισης στα ορυχεία Imerys στη Μήλο.

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική Υπευθυνότητα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ»

Δημιουργία μίας νέας οικονομικής, φιλικής στο περιβάλλον δραστηριότητας

Εκμετάλλευση των κλιματικών συνθηκών της Μήλου για την ξήρανση του βιομηχανικού ορυκτού μπεντονίτη

Ενδημικά, σπάνια και απειλούμενα φυτά της Μήλου – Διάσωση του χαμένου θησαυρού στο νησί

Εξάλειψη χωροκατακτητικών φυτικών ειδών από περιοχές αποκατάστασης.

Εφοδιαστική Αλυσίδα: Εμπλέκοντας τους Προμηθευτές μας στις Μακροχρόνιες Δεσμεύσεις μας

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ IMERYS GREECE ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΖΩΝ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ο.ΑΣ.) «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»

Καινοτόμος Εκπαίδευση εργαζομένων σε προγράμματα που μειώνουν τη σωματική καταπόνηση και βελτιώνουν την ψυχική υγεία.

Κοινωνική ένταξη και Ποικιλομορφία

Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου - 20 Χρόνια Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο

Μετεγκατάσταση αρχαίας δεξαμενής στη Μήλο - Η εξόρυξη συμβαδίζει με την πολιτιστική κληρονομιά

Πιο Ασφαλείς Μαζί: Χτίζοντας μια Ισχυρότερη Κουλτούρα Υ&Α

Συμβολή στη Βιοποικιλότητα μέσω της αποκατάστασης ορυχείων στη Μήλο

Συνεργασία εταιριών και ομάδων για τη διάσωση εργαζομένου στη Μήλο – Η Ισχύς εν τη Ενώσει.

Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας «FLU-ACE condensing flue gas economizer» στο Τσιγκράδο της Μήλου

Σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας- Προστασία των Εργαζομένων και της Τοπικής Κοινωνίας

Το ΦΥΤΩΡΙΟ ΤΗΣ IMERYS ΣΤΗ ΜΗΛΟ ως ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Φροντίζοντας τον Πλανήτη μας: Η Στρατηγική Βιοποικιλότητας της ImerysΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation