ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 478 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 17. Partnerships - Συνεργασίες / 17.1 Συνεργασία Δημόσιων Φορέων - Ιδιωτικών Οργανισμών

Πρωτοβουλία

ΒΡΑΒΕΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ»

ΒΡΑΒΕΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ»
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

O Όμιλος ΙΜΕRYS είναι ο παγκόσμιος ηγέτης βιομηχανικών λύσεων βασισμένων στα ορυκτά, προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις, απαραίτητες για τους πελάτες του. Η Imerys προσφέρει λειτουργικές λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας για ένα μεγάλο αριθμό βιομηχανικών κλάδων, από βιομηχανίες μεταποίησης έως τα καταναλωτικά αγαθά. Ο Όμιλος αξιοποιεί τις δυνατότητές του στην ανάπτυξη εφαρμογών, τις τεχνολογικές γνώσεις και την εξειδίκευση του στον τομέα της επιστήμης των υλικών, για να προσφέρει λύσεις εμπλουτίζοντας τους ορυκτούς πόρους του, παράγοντας συνθετικά ορυκτά και αναπτύσσοντας εξειδικευμένες συνταγές. Η Imerys συνεισφέρει ουσιαστικές ιδιότητες στα προϊόντα των πελατών της, καθώς και στις επιδόσεις αυτών, όπως η αντοχή στη θερμότητα, η σκληρότητα, η αγωγιμότητα, η αδιαπερατότητα, η αντοχή, η καθαρότητα, η ελαφρότητα, η διηθητική, προσροφητική και υδατο-απωθητική ικανότητα. Η Imerys εκπληρώνει φιλόδοξους στόχους για υπεύθυνη ανάπτυξη, με επίκεντρο τον άνθρωπο, το περιβάλλον, την καλή επιχειρησιακή συμπεριφορά και την εταιρική διακυβέρνηση.

www.imerys.com

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος της θεσμοθέτησης της Υποτροφίας (Υ.Α.Α.) «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ» είναι να τιμήσει τη μνήμη ενός πρόωρα χαμένου στελέχους της IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., με εξέχουσα κοινωνική και εθελοντική δράση στην τοπική κοινωνία της Μήλου. Η Υ.Α.Α. απονέμεται κατ΄ έτος από την Εταιρεία με στόχο την επιβράβευση των προσπαθειών και του ήθους μίας φοιτήτριας, αποφοίτου των Λυκείων  Μήλου / Κιμώλου που πέτυχε στα Α.Ε.Ι. της χώρας με εισαγωγικές εξετάσεις

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η Υ.Α.Α., από τη θεσμοθέτησή της το 2003, απευθύνεται σε γυναίκες απόφοιτες  των Λυκείων Μήλου (Γενικού ή Επαγγελματικού) και Κιμώλου

 

Χρονική διάρκεια

Η Υ.Α.Α. από το 2003 και έκτοτε απονέμεται αδιαλείπτως κατ΄ έτος.


Περιγραφή

Το 2002, ο πρόωρος χαμός της Αναστασίας Αντωνιάδου, ενός υψηλόβαθμου στελέχους της Μήλου της τότε S&B Bιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. (νυν  IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.), με εξέχουσα ενεργή εθελοντική, κοινωνική και πολιτιστική δράση στην τοπική κοινωνία, που παράλληλα υπήρξε και εξαιρετική μητέρα, επαγγελματίας και επιστήμων, ενέπνευσε την Εταιρεία να θεσμοθετήσει την Υποτροφία που φέρει το όνομά της, για να τιμήσει τη μνήμη της, με στόχο την παρακίνηση και προς όφελος της τοπικής κοινότητας Μήλου και Κιμώλου, στην οποία η Εταιρεία δραστηριοποιείται.

Η Υποτροφία Σπουδών «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ» (Υ.Α.Α.) έχει καταστεί θεσμός τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια (από το 2003)  Τιμώντας τη μνήμη της εκλιπούσας συναδέλφου και θέλοντας να προβάλει την ενεργό δράση της γυναίκας σε όλους τους τομείς της κοινωνικής δραστηριότητας (οικογενειακό, επαγγελματικό, επιστημονικό κ.λπ.), η Υ.Α.Α. απευθύνεται σε γυναίκες αποφοίτους των Λυκείων Μήλου (Γενικού και Επαγγελματικού) και Κιμώλου, επιβραβεύοντας ετησίως μία απόφοιτο, η οποία πέρασε σε ένα από τα  Ανώτατα Ιδρύματα της χώρας με εισαγωγικές εξετάσεις. Η Υ.Α.Α. απονέμεται κατά προτεραιότητα στις επιτυχούσες στις σχετικές με το αντικείμενο και τη δραστηριότητα της Εταιρείας Σχολές, προάγοντας έναν από τους  ιστορικά και διαχρονικά βασικότερους πυλώνες της τοπικής οικονομίας του νησιού, τη μεταλλεία

Η «Υποτροφία ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ» αποσκοπεί στην οικονομική στήριξη της υποτρόφου για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων δαπανών διαβίωσης που δημιουργούνται από τις σπουδές μακριά από τα νησιά Μήλου-Κιμώλου 

Η Υ.Α.Α. περιλαμβάνει Τιμητικό Δίπλωμα και Χρηματικό Έπαθλο ύψους €4.000 ετησίως για όλα τα έτη των σπουδών της υποτρόφου, μη υπερβαίνοντας συνολικά το ποσό των €20.000. Απονέμεται ετησίως βάσει συγκεκριμένου καταστατικού που καθορίζει με σαφή και αδιάβλητο τρόπο:

 • το εύρος  και την προτεραιότητα των Σχολών (Α.Ε.Ι.)
 • τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για την υποβολή υποψηφιότητας
 • τα κριτήρια της επιλογής των υποτρόφων και της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων
 • τους συμμετέχοντες στην Επιτροπή Αξιολόγησης
 • το περιεχόμενο της Υ.Α.Α. και τον τρόπο χορήγησής της και
 • τον τόπο και τρόπο απονομής

Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η απόφαση απονομής της υποτροφίας λαμβάνεται από επιτροπή η οποία  απαρτίζεται από:

 1. Τον Δήμαρχο Μήλου, ο οποίος προεδρεύει
 2. Τον Διευθυντή του Γενικού Λυκείου Μήλου
 3. ΄Εναν  εκπρόσωπο  της οικογένειας της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
 4. Τον Διευθυντή Λειτουργιών Μήλου της IMERYS Βιομηχανικά Ορυκτά Ελλάς Ανώνυμη Εταιρία  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης της «ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ», η οποία συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Δημάρχου Μήλου την 29η Μαρτίου 2022, αφού εξέτασε τις υποβληθείσες αιτήσεις τριών συνολικά υποψηφίων, για το σχολικό έτος 2020-2021, απένημε την εικοστή στη σειρά υποτροφία στην ΞΥΔΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του Γεωργίου, απόφοιτη του Γενικού Λυκείου Μήλου και φοιτήτρια στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Από το 2003, 20 φοιτήτριες από την τοπική κοινότητα Μήλου/Κιμώλου έχουν υποστηριχθεί οικονομικά καθ΄όλη τη διάρκεια των σπουδών τους στα Ελληνικά Α.Ε.Ι. μέσω της Υ.Α.Α.Τόπος Δράσης

Νησιά Μήλου και Κιμώλου (αφορά μαθήτριες από την τοπική κοινωνία Μήλου/Κιμώλου ). 


Συνεργασία με φορέα

Η έμπνευση, δημιουργία, και τελική θεσμοθέτηση της Υ.Α.Α. ανάγεται αποκλειστικά στην IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Ωστόσο, στην υλοποίηση και λειτουργική πραγμάτωση και του θεσμού εμπλέκονται διάφορες Τοπικές Αρχές και φορείς  της Μήλου/Κιμώλου (Λύκεια Μήλου (Γενικού ή Επαγγελματικού) και Κιμώλου) ενώ πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι  ο Δήμαρχος Μήλου.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Συγκεκριμένα στελέχη της Εταιρείας που εργάζονται στο νησί της Μήλου συμμετέχουν ετησίως στα διαδικαστικά και διοικητικά θέματα που αφορούν την υλοποίηση του θεσμού.

 


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Oı αυξανόμενες συμμετοχές για υποψηφιότητες στον θεσμό υποδεικνύουν την ευρύτατη αποδοχή του από την τοπική κοινωνία.. Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει  σε σημαντικό βαθμό για την Εταιρεία την «Κοινωνική Άδεια Λειτουργίας» της στο νησί.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
MILOTERRANEAN Geo Experience

Pancratium maritimum – Ένα αρχαίο φυτό επιστρέφει στις παραλίες της Μήλου

To φυτώριο της Μήλου ως εκπαιδευτικός προορισμός

YOU@S&B: Η καριέρα σου ξεκινάει εδώ!

«Ας μιλήσουμε για την Πυρασφάλεια στο σπίτι μας». Συνεργασία Imerys Greece – ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. – Myrtillo

«Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ»

Αρώματα και Χρώματα από τα Αποκαταστημένα Ορυχεία της Μήλου

Ασφαλείς Κάτοικοι – Τουρίστες και Εργαζόμενοι : Το σύστημα οδικής διαχείρισης στα ορυχεία Imerys στη Μήλο.

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική Υπευθυνότητα

Δημιουργία μίας νέας οικονομικής, φιλικής στο περιβάλλον δραστηριότητας

Εκμετάλλευση των κλιματικών συνθηκών της Μήλου για την ξήρανση του βιομηχανικού ορυκτού μπεντονίτη

Ενδημικά, σπάνια και απειλούμενα φυτά της Μήλου – Διάσωση του χαμένου θησαυρού στο νησί

Εξάλειψη χωροκατακτητικών φυτικών ειδών από περιοχές αποκατάστασης.

Εφοδιαστική Αλυσίδα: Εμπλέκοντας τους Προμηθευτές μας στις Μακροχρόνιες Δεσμεύσεις μας

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ IMERYS GREECE ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΖΩΝ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ο.ΑΣ.) «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»

Καινοτόμος Εκπαίδευση εργαζομένων σε προγράμματα που μειώνουν τη σωματική καταπόνηση και βελτιώνουν την ψυχική υγεία.

Κοινωνική ένταξη και Ποικιλομορφία

Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου - 20 Χρόνια Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο

Μετεγκατάσταση αρχαίας δεξαμενής στη Μήλο - Η εξόρυξη συμβαδίζει με την πολιτιστική κληρονομιά

Πιο Ασφαλείς Μαζί: Χτίζοντας μια Ισχυρότερη Κουλτούρα Υ&Α

Συμβολή στη Βιοποικιλότητα μέσω της αποκατάστασης ορυχείων στη Μήλο

Συνεργασία εταιριών και ομάδων για τη διάσωση εργαζομένου στη Μήλο – Η Ισχύς εν τη Ενώσει.

Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας «FLU-ACE condensing flue gas economizer» στο Τσιγκράδο της Μήλου

Σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας- Προστασία των Εργαζομένων και της Τοπικής Κοινωνίας

Το ΦΥΤΩΡΙΟ ΤΗΣ IMERYS ΣΤΗ ΜΗΛΟ ως ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Φροντίζοντας τον Πλανήτη μας: Η Στρατηγική Βιοποικιλότητας της ImerysΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation