ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 339 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαίδευση - Νέα Γενιά - Διά βίου μάθηση

Πρωτοβουλία

Καινοτόμος Εκπαίδευση εργαζομένων σε προγράμματα που μειώνουν τη σωματική καταπόνηση και βελτιώνουν την ψυχική υγεία.

Καινοτόμος Εκπαίδευση εργαζομένων σε προγράμματα που μειώνουν τη σωματική καταπόνηση και βελτιώνουν την ψυχική υγεία.
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

O Όμιλος ΙΜΕRYS είναι ο παγκόσμιος ηγέτης βιομηχανικών λύσεων βασισμένων στα ορυκτά, προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις, απαραίτητες για τους πελάτες του. Η Imerys προσφέρει λειτουργικές λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας για ένα μεγάλο αριθμό βιομηχανικών κλάδων, από βιομηχανίες μεταποίησης έως τα καταναλωτικά αγαθά. Ο Όμιλος αξιοποιεί τις δυνατότητές του στην ανάπτυξη εφαρμογών, τις τεχνολογικές γνώσεις και την εξειδίκευση του στον τομέα της επιστήμης των υλικών, για να προσφέρει λύσεις εμπλουτίζοντας τους ορυκτούς πόρους του, παράγοντας συνθετικά ορυκτά και αναπτύσσοντας εξειδικευμένες συνταγές. Η Imerys συνεισφέρει ουσιαστικές ιδιότητες στα προϊόντα των πελατών της, καθώς και στις επιδόσεις αυτών, όπως η αντοχή στη θερμότητα, η σκληρότητα, η αγωγιμότητα, η αδιαπερατότητα, η αντοχή, η καθαρότητα, η ελαφρότητα, η διηθητική, προσροφητική και υδατο-απωθητική ικανότητα. Η Imerys εκπληρώνει φιλόδοξους στόχους για υπεύθυνη ανάπτυξη, με επίκεντρο τον άνθρωπο, το περιβάλλον, την καλή επιχειρησιακή συμπεριφορά και την εταιρική διακυβέρνηση.

www.imerys.com

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος ήταν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι μυοσκελετικές διαταραχές που προέρχονται από την καθιστική εργασία στον χώρο του γραφείου αλλά και από την χειρωνακτική εργασία καθώς και η βελτίωση της ψυχικής υγείας των εργαζομένων.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Εργαζόμενοι της Imerys.

 

Χρονική διάρκεια

Αύγουστος 2022 - Σήμερα


Περιγραφή

Η IMERYS αποτελεί μια καινοτόμο εταιρία σε πολλούς τομείς, η οποία λειτουργεί έχοντας ως γνώμονα την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων της. Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί την εικόνα της επιχείρησης και το σημαντικότερο μοχλό ανάπτυξης και δυναμικής παρουσίας στον κλάδο. Για αυτό το λόγο, η Imerys εστιάζει στην εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού της, στις παροχές και τα κίνητρα των εργαζομένων της, στην ενδυνάμωση των εργαζομένων της και γενικότερα στη βελτίωση των συνθηκών και του περιβάλλοντος εργασίας.
Η IMERYS σε συνεργασία με την EHSQ Development και την Καθηγήτρια στο αντικείμενο της Φυσικής Αποκατάστασης στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, κα. Νατάσσα Μπενέκα πραγματοποίησε για τους εργαζομένους της, εκπαίδευση με τίτλο «Benefit from Exercise & Keep Active @ Workspace» με στόχο τη βελτίωση, προαγωγή της υγείας και ευεξίας και προσωπικής ευημερίας των εργαζομένων. Το περιεχόμενο του προγράμματος είναι συμβατό με την προώθηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs GOAL3) των Ηνωμένων Εθνών. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στην ομάδα Αποκατάστασης  Ορυχείων της Imerys Greece στη Μήλο, καθώς και στους υπαλλήλους γραφείων στα κεντρικά γραφεία της Imerys στην Αθήνα.

Αντικείμενο της εκπαίδευσης ήταν η ενημέρωση και εξοικείωση των εργαζομένων σχετικά με την πρόληψη και διαχείριση των μυοσκελετικών προβλημάτων τους μέσω ενός κατάλληλα διαμορφωμένου προγράμματος άσκησης που εφαρμόζεται στον εργασιακό χώρο, στη διάρκεια του εργασιακού τους ωραρίου προλαμβάνοντας τον πόνο λόγω της καθιστής ή όρθιας θέσης ή λόγω των επαναλαμβανόμενων κινήσεων. Ο εργαζόμενος κατά αυτό τον τρόπο εκπαιδεύεται να εκτελεί τις ασκήσεις με τα ρούχα εργασίας, στη διάρκεια του ωραρίου του, σε καθιστή ή όρθια θέση και χωρίς τη χρήση ειδικού εξοπλισμού. Η συγκεκριμένη προσέγγιση έχει σκοπό τόσο την πρόληψη και την προστασία των εργαζομένων από τη μελλοντική εκδήλωση μυοσκελετικών προβλημάτων, όσο και τη βελτίωση και διαχείριση των ήδη υπαρχόντων συμπτωμάτων που βρίσκονται ακόμα σε αρχικό στάδιο.

Σε συνέχεια της δράσης αυτής οργανώθηκε εβδομάδα ευεξίας για τους εργαζομένους στα κεντρικά γραφεία της Imerys στην Αθήνα με τίτλο «Be Well Perform Well» . Κατά την εβδομάδα αυτή θα μπορεί ο εργαζόμενος να λάβει μέρος στις εξής δραστηριότητες:

Power talk: Motivational Speech for living well
Body Scan at Work: Body Composition Analysis
Spa Day at Work: Chair Massage
Pilates and Dance at Work
Eat well workshop and live smoothies
Stretching at your desk
Breathe well workshop

Η εταιρία φροντίζει, μεριμνά και υλοποιεί διαρκώς δράσεις για την προαγωγή της υγείας και της ποιότητας ζωής των εργαζομένων. Οι παραπάνω δράσεις, βασισμένες σε ερευνητικά δεδομένα αποδεικνύουν περίτρανα αφενός ότι η γνώση και ενημέρωση πρέπει να προηγούνται κάθε πρακτικής εφαρμογής, όπως και ότι οι «καλές πρακτικές» της καθημερινότητας των εργαζομένων δεν αφορούν μόνο την εργασία τους, αλλά αποτελούν και ένα πολύτιμο εφόδιο και για τις υπόλοιπες δράσεις τους εκτός του εργασιακού τους ωραρίου.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

(1) Οι εργαζόμενοι είναι σε θέση να γνωρίζουν πως να αντιμετωπίσουν τις όποιες μυοσκελετικές διαταραχές που πιθανά προϋπήρχαν ή να δημιουργούνταν  μελλοντικά από την παρατεταμένη καθιστική εργασία, την κακή στάση σώματος που ενδεχομένως να είχαν υιοθετήσει, τις κακές για το μυοσκελετικό σύστημα καθημερινές συνήθειες κλπ.

(2) Οι εργαζόμενοι κατέχουν πλέον πολύτιμα εργαλεία και πόρους για τη βελτίωση της σωματικής, ψυχικής και συναισθηματικής τους υγείας. Αυτές οι ημερίδες μπορούν να καλύψουν θέματα όπως διαχείριση άγχους, επίγνωση, ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, διατροφή, άσκηση και συνολική αυτοφροντίδα. Εξοπλίζοντας τους υπαλλήλους με πρακτικές στρατηγικές, μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα την ευημερία τους, οδηγώντας σε μειωμένα επίπεδα άγχους, αυξημένη ανθεκτικότητα και βελτίωση της συνολικής υγείας.

(3) Μείωση του άγχους: Το στρες στο χώρο εργασίας μπορεί να έχει επιζήμιες επιπτώσεις τόσο στους εργαζόμενους όσο και στον οργανισμό. Οι ημερίδες ευεξίας παρέχουν πρακτικά εργαλεία και στρατηγικές για τη διαχείριση του άγχους, δίνοντας τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις πιέσεις που σχετίζονται με την εργασία. Αυτό, με τη σειρά του, μπορεί να μειώσει τις απουσίες, τον κύκλο εργασιών και την εξουθένωση, ενώ ενθαρρύνει ένα πιο θετικό και υποστηρικτικό περιβάλλον εργασίας.

(4) Ομαδικότητα: Μέσα από τις ημερίδες ευεξίας ενισχύεται η ομαδική εργασία, οικοδομούνται θετικές σχέσεις και βελτιώνεται η επικοινωνία στο χώρο εργασίας. Όταν οι εργαζόμενοι αισθάνονται μια αίσθηση συντροφικότητας και υποστήριξης, ενισχύεται η συνολική εργασιακή ατμόσφαιρα και αυξάνεται η συνεργασία και η παραγωγικότητα.Τόπος Δράσης

  • Κεντρικά Γραφεία Imerys στην Αθήνα.
  • Φυτώριο Imerys στη Μήλο.

Συνεργασία με φορέα

  • ·Στελέχη της EHSQ Development IKE
  • ·Premium Wellness
  • κα. Νατάσσα Μπενέκα,Καθηγήτρια στο αντικείμενο της Φυσικής Αποκατάστασης στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, 

Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

  • Ομάδα Αποκατάστασης  Ορυχείων της Imerys Greece στη Μήλο,
  • Υπάλληλοι γραφείων στα κεντρικά γραφεία της Imerys στην Αθήνα

Συνέχεια…
Φωτογραφίες Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

(1) Ενισχυμένη δέσμευση εργαζομένων: Όταν οι εργοδότες επενδύουν στην ευημερία των εργαζομένων τους, αποδεικνύει ότι ενδιαφέρονται για το προσωπικό τους πέρα ​​από την απόδοση της εργασίας. Αυτό μπορεί να ενισχύσει την αίσθηση του ανήκειν, της πίστης και της δέσμευσης μεταξύ των εργαζομένων. Όταν οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, εκτιμώνται και δεσμεύονται, είναι πιο πιθανό να είναι παραγωγικοί, παρακινημένοι και ικανοποιημένοι με τους ρόλους τους.

(2) Αυξημένη παραγωγικότητα: Όταν οι εργαζόμενοι είναι σωματικά και ψυχικά καλά, τείνουν να έχουν υψηλότερα επίπεδα συγκέντρωσης, εστίασης και ενέργειας. Είναι λιγότερο πιθανό να απουσιάσουν λόγω προβλημάτων υγείας. Επιπλέον, μαθαίνοντας αποτελεσματικές τεχνικές διαχείρισης χρόνου και μείωσης του άγχους, μπορούν να βελτιστοποιήσουν την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητά τους.

(3) Κουλτούρα Υγείας και Ασφάλειας: Δίνοντας προτεραιότητα στην ευημερία των εργαζομένων, οι οργανισμοί μπορούν να καλλιεργήσουν μια πιο υγιή εργασιακή κουλτούρα. Όταν οι εταιρείες προωθούν και υποστηρίζουν ενεργά πρωτοβουλίες ευεξίας, στέλνεται ένα μήνυμα ότι ο οργανισμός εκτιμά την ψυχική και σωματική υγεία των εργαζομένων του. Αυτό μπορεί να συμβάλει στο υψηλότερο ηθικό των εργαζομένων, στην ικανοποίηση από την εργασία και στη συνολική επιτυχία του οργανισμού.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
MILOTERRANEAN Geo Experience

Pancratium maritimum – Ένα αρχαίο φυτό επιστρέφει στις παραλίες της Μήλου

To φυτώριο της Μήλου ως εκπαιδευτικός προορισμός

YOU@S&B: Η καριέρα σου ξεκινάει εδώ!

«Ας μιλήσουμε για την Πυρασφάλεια στο σπίτι μας». Συνεργασία Imerys Greece – ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. – Myrtillo

«Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ»

Αρώματα και Χρώματα από τα Αποκαταστημένα Ορυχεία της Μήλου

Ασφαλείς Κάτοικοι – Τουρίστες και Εργαζόμενοι : Το σύστημα οδικής διαχείρισης στα ορυχεία Imerys στη Μήλο.

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική Υπευθυνότητα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ»

Δημιουργία μίας νέας οικονομικής, φιλικής στο περιβάλλον δραστηριότητας

Εκμετάλλευση των κλιματικών συνθηκών της Μήλου για την ξήρανση του βιομηχανικού ορυκτού μπεντονίτη

Ενδημικά, σπάνια και απειλούμενα φυτά της Μήλου – Διάσωση του χαμένου θησαυρού στο νησί

Εξάλειψη χωροκατακτητικών φυτικών ειδών από περιοχές αποκατάστασης.

Εφοδιαστική Αλυσίδα: Εμπλέκοντας τους Προμηθευτές μας στις Μακροχρόνιες Δεσμεύσεις μας

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ IMERYS GREECE ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΖΩΝ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ο.ΑΣ.) «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»

Κοινωνική ένταξη και Ποικιλομορφία

Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου - 20 Χρόνια Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο

Μετεγκατάσταση αρχαίας δεξαμενής στη Μήλο - Η εξόρυξη συμβαδίζει με την πολιτιστική κληρονομιά

Πιο Ασφαλείς Μαζί: Χτίζοντας μια Ισχυρότερη Κουλτούρα Υ&Α

Συμβολή στη Βιοποικιλότητα μέσω της αποκατάστασης ορυχείων στη Μήλο

Συνεργασία εταιριών και ομάδων για τη διάσωση εργαζομένου στη Μήλο – Η Ισχύς εν τη Ενώσει.

Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας «FLU-ACE condensing flue gas economizer» στο Τσιγκράδο της Μήλου

Σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας- Προστασία των Εργαζομένων και της Τοπικής Κοινωνίας

Το ΦΥΤΩΡΙΟ ΤΗΣ IMERYS ΣΤΗ ΜΗΛΟ ως ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Φροντίζοντας τον Πλανήτη μας: Η Στρατηγική Βιοποικιλότητας της ImerysΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation