ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 478 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ενίσχυση Τοπικών Κοινωνιών

Πρωτοβουλία

Ασφαλείς Κάτοικοι – Τουρίστες και Εργαζόμενοι : Το σύστημα οδικής διαχείρισης στα ορυχεία Imerys στη Μήλο.

Ασφαλείς Κάτοικοι – Τουρίστες και Εργαζόμενοι : Το σύστημα οδικής διαχείρισης στα ορυχεία Imerys στη Μήλο.
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

O Όμιλος ΙΜΕRYS είναι ο παγκόσμιος ηγέτης βιομηχανικών λύσεων βασισμένων στα ορυκτά, προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις, απαραίτητες για τους πελάτες του. Η Imerys προσφέρει λειτουργικές λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας για ένα μεγάλο αριθμό βιομηχανικών κλάδων, από βιομηχανίες μεταποίησης έως τα καταναλωτικά αγαθά. Ο Όμιλος αξιοποιεί τις δυνατότητές του στην ανάπτυξη εφαρμογών, τις τεχνολογικές γνώσεις και την εξειδίκευση του στον τομέα της επιστήμης των υλικών, για να προσφέρει λύσεις εμπλουτίζοντας τους ορυκτούς πόρους του, παράγοντας συνθετικά ορυκτά και αναπτύσσοντας εξειδικευμένες συνταγές. Η Imerys συνεισφέρει ουσιαστικές ιδιότητες στα προϊόντα των πελατών της, καθώς και στις επιδόσεις αυτών, όπως η αντοχή στη θερμότητα, η σκληρότητα, η αγωγιμότητα, η αδιαπερατότητα, η αντοχή, η καθαρότητα, η ελαφρότητα, η διηθητική, προσροφητική και υδατο-απωθητική ικανότητα. Η Imerys εκπληρώνει φιλόδοξους στόχους για υπεύθυνη ανάπτυξη, με επίκεντρο τον άνθρωπο, το περιβάλλον, την καλή επιχειρησιακή συμπεριφορά και την εταιρική διακυβέρνηση.

www.imerys.com

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Σκοπός ήταν η δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για τους εργαζομένους της εταιρείας και των εξωτερικών συνεργατών της καθώς και η ασφάλεια των επισκεπτών του ορυχείου.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Εργαζόμενοι της εταιρείας, εξωτερικοί συνεργάτες και η τοπική κοινωνία.

 

Χρονική διάρκεια

Η μελέτη κυκλοφοριακής διαχείρισης για όλα τα ορυχεία της Μήλου αλλά και η δημιουργία χαρτών για κάθε ένα από αυτά με κατευθυντήριες οδηγίες διήρκησε περίπου τρεις μήνες. 


Περιγραφή

Η IMERYS Greece S.A. είναι μια εταιρεία εξόρυξης και επεξεργασίας βιομηχανικών ορυκτών στη Μήλο, που εξορύσσει κυρίως μπεντονίτη και περλίτη. Για την εταιρεία, η οποία ανήκει στον Όμιλο IMERYS, παγκόσμιο ηγέτη στις βιομηχανικές λύσεις που βασίζονται σε ορυκτά, η πρόληψη και η σωστή εκπαίδευση σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία είναι ζωτικής σημασίας για την αποφυγή εργατικών ατυχημάτων και χρόνιων ασθενειών. Για αυτό το λόγο εκτός από την παροχή πληροφοριών για τις σωστές εργασιακές πρακτικές, ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να υιοθετήσουν ασφαλείς εργασιακές συμπεριφορές.
Τα ορυχεία είναι ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον στο οποίο πραγματοποιούνται χωματουργικές εργασίες και εξόρυξη ορυκτών με χρήση βαρέως εξοπλισμού και φορτηγών μεταφοράς.
Το συγκρότημα ορυχείων Αγγεριάς και Άσπρου Χωριού στη Μήλο είναι ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα εξόρυξης μπεντονίτη στον κόσμο. Τα ορυχεία αυτά είναι ορυχεία μπεντονίτη, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το έδαφος είναι ολισθηρό όταν έρχεται σε επαφή με το νερό. Για το λόγο αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην οδήγηση αφού βραχεί.
Ο παράγοντας που κάνει ξεχωριστά τα ορυχεία της Μήλου όσον αφορά τη διαχείριση της κυκλοφορίας, είναι ότι σε κάποια από αυτά υπάρχει ταυτόχρονη διέλευση μη συνεργαζόμενων οχημάτων με βαρέα οχήματα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που υπάρχει τουριστική κίνηση στο νησί.
Προς αυτή την κατεύθυνση είναι καθοριστικής σημασίας η δημιουργία ενός σχεδίου διαχείρισης της κυκλοφορίας ώστε το ορυχείο να αποτελεί ένα ασφαλές περιβάλλον τόσο για τους εργαζόμενους που εργάζονται σε αυτό όσο και για τους επισκέπτες.
Μέρος της κουλτούρας ασφάλειας της εταιρείας είναι η διαχείριση της κυκλοφορίας στις εγκαταστάσεις της. Η διαχείριση της κυκλοφορίας στα ορυχεία είναι ένα σύνολο συστημάτων και προγραμμάτων για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη διαχείριση της κυκλοφορίας πεζών, βαρέων οχημάτων και «πολιτικών» οχημάτων.
Η ομάδα κυκλοφοριακής διαχείρισης, μετά από μια εις βάθος ανάλυση της κυκλοφορίας των οχημάτων στα ορυχεία, δημιούργησε μια λίστα πιθανών σημείων αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφορετικών τύπων οχημάτων και πεζών και πραγματοποιήθηκε εκτίμηση κινδύνου σε κάθε περιοχή. Ως αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία ενός χάρτη που εντοπίζει τις περιοχές όπου υπάρχουν επικίνδυνες αλληλεπιδράσεις. Οι περιοχές ανάλογα με τον κίνδυνο χωρίστηκαν σε περιοχές υψηλού κινδύνου, μεσαίου κινδύνου ή χαμηλού κινδύνου.
Ένας οδηγός λύσεων δημιουργήθηκε για κάθε ορυχείο ξεχωριστά με στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου. Κάθε οδηγός περιλαμβάνει λύσεις όπως σηματοδοτημένες διαδρομές για βαρέα και ελαφρά οχήματα, οδική σήμανση, κανόνες προτεραιότητας, φροντίδα για την πρόσβαση σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως "επικίνδυνες", ειδικούς χώρους στάθμευσης για βαρέα και ελαφρά οχήματα, διαδικασίες επικοινωνίας για αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των οχημάτων .
Μετά από προτάσεις που έγιναν από την ομάδα κυκλοφοριακής διαχείρισης, δημιουργήθηκε ένας χάρτης για κάθε ορυχείο. Αυτοί οι χάρτες απεικονίζουν με απλό και ακριβή τρόπο τις διαδρομές και τα σημαντικά ορόσημα (χώρος στάθμευσης, φαρμακείο, παρατηρητήριο κ.λπ.) που βρίσκονται στα ορυχεία.
 Με αυτόν τον τρόπο, κάποιος μπορεί εύκολα να βρει τη θέση του στο χάρτη και να λάβει οδηγίες για το πώς να κινηθεί με ασφάλεια μέσα στο λατομείο. Οι χάρτες έχουν τοποθετηθεί σε κεντρικές τοποθεσίες σε κάθε μία από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας και αποτελούν πόλο έλξης για όλους όσους μπαίνουν στο χώρο και δεν γνωρίζουν τον σωστό και ασφαλή τρόπο πλοήγησης στην περιοχή.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

(1) Οικοδόμηση κουλτούρας ασφάλειας μέσα στα ορυχεία και δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος τόσο για τους εργαζόμενους που εργάζονται σε αυτό όσο και για τους επισκέπτες μέσω του σχεδίου κυκλοφοριακής διαχείρισης.

(2) Παραγωγικότητα και εξοικονόμηση χρόνου: Το σχέδιο κυκλοφοριακής διαχείρισης μπορεί να βοηθήσει στην εξοικονόμηση χρόνου μειώνοντας τις καθυστερήσεις και τη συμφόρηση. Αυτό επιτρέπει ταχύτερη μεταφορά υλικών, εξοπλισμού και προσωπικού, οδηγώντας σε βελτιωμένη παραγωγικότητα και απόδοση.

(3) Πρόληψη ατυχημάτων: Με την αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας, η πιθανότητα ατυχημάτων μπορεί να ελαχιστοποιηθεί. Με την εφαρμογή μέτρων όπως τα όρια ταχύτητας, τα σήματα κυκλοφορίας και τις ξεχωριστές διαδρομές οχημάτων και πεζών, μπορεί να μετριαστεί η πιθανότητα συγκρούσεων και συμβάντων.Τόπος Δράσης

Όλα τα ορυχεία της Imerys Μήλου.


Συνεργασία με φορέα

Στελέχη της EHSQ Development IKE


Συμμετοχή εργαζομένων

Στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας.


Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η Imerys μέσω αυτής της πρωτοβουλίας έχει καταφέρει να αποδείξει την δέσμευσή της σε θέματα υγείας και ασφάλειας και την κοινωνική της συμβολή μέσω δράσεων με στόχο την προστασία των εργαζομένων.

Σε αυτή την κατεύθυνση ενισχύεται η αξιοπιστία της με την ένδειξη εταιρικής ευθύνης έναντι των εργαζομένων και της κοινωνίας μέσω της πρόληψης τυχόν ατυχημάτων σε εργαζομένους, συνεργαζόμενα μέλη και επισκέπτες. Επιτυγχάνεται επίσης η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των εργαζομένων και δέσμευση τους στην επιχείρηση.

 

Τέλος η σωστή διαχείριση της κυκλοφορίας μπορεί να συμβάλει στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εργασιών εξόρυξης. Με τη βελτιστοποίηση της ροής της κυκλοφορίας και τη μείωση του ρελαντί του οχήματος, η κατανάλωση ενέργειας και οι εκπομπές μπορούν να ελαχιστοποιηθούν, προωθώντας τη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική ευθύνη.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
MILOTERRANEAN Geo Experience

Pancratium maritimum – Ένα αρχαίο φυτό επιστρέφει στις παραλίες της Μήλου

To φυτώριο της Μήλου ως εκπαιδευτικός προορισμός

YOU@S&B: Η καριέρα σου ξεκινάει εδώ!

«Ας μιλήσουμε για την Πυρασφάλεια στο σπίτι μας». Συνεργασία Imerys Greece – ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. – Myrtillo

«Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ»

Αρώματα και Χρώματα από τα Αποκαταστημένα Ορυχεία της Μήλου

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική Υπευθυνότητα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ»

Δημιουργία μίας νέας οικονομικής, φιλικής στο περιβάλλον δραστηριότητας

Εκμετάλλευση των κλιματικών συνθηκών της Μήλου για την ξήρανση του βιομηχανικού ορυκτού μπεντονίτη

Ενδημικά, σπάνια και απειλούμενα φυτά της Μήλου – Διάσωση του χαμένου θησαυρού στο νησί

Εξάλειψη χωροκατακτητικών φυτικών ειδών από περιοχές αποκατάστασης.

Εφοδιαστική Αλυσίδα: Εμπλέκοντας τους Προμηθευτές μας στις Μακροχρόνιες Δεσμεύσεις μας

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ IMERYS GREECE ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΖΩΝ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ο.ΑΣ.) «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»

Καινοτόμος Εκπαίδευση εργαζομένων σε προγράμματα που μειώνουν τη σωματική καταπόνηση και βελτιώνουν την ψυχική υγεία.

Κοινωνική ένταξη και Ποικιλομορφία

Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου - 20 Χρόνια Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο

Μετεγκατάσταση αρχαίας δεξαμενής στη Μήλο - Η εξόρυξη συμβαδίζει με την πολιτιστική κληρονομιά

Πιο Ασφαλείς Μαζί: Χτίζοντας μια Ισχυρότερη Κουλτούρα Υ&Α

Συμβολή στη Βιοποικιλότητα μέσω της αποκατάστασης ορυχείων στη Μήλο

Συνεργασία εταιριών και ομάδων για τη διάσωση εργαζομένου στη Μήλο – Η Ισχύς εν τη Ενώσει.

Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας «FLU-ACE condensing flue gas economizer» στο Τσιγκράδο της Μήλου

Σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας- Προστασία των Εργαζομένων και της Τοπικής Κοινωνίας

Το ΦΥΤΩΡΙΟ ΤΗΣ IMERYS ΣΤΗ ΜΗΛΟ ως ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Φροντίζοντας τον Πλανήτη μας: Η Στρατηγική Βιοποικιλότητας της ImerysΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation