ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 478 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ενίσχυση Τοπικών Κοινωνιών

Πρωτοβουλία

MILOTERRANEAN Geo Experience

MILOTERRANEAN Geo Experience
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

O Όμιλος ΙΜΕRYS είναι ο παγκόσμιος ηγέτης βιομηχανικών λύσεων βασισμένων στα ορυκτά, προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις, απαραίτητες για τους πελάτες του. Η Imerys προσφέρει λειτουργικές λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας για ένα μεγάλο αριθμό βιομηχανικών κλάδων, από βιομηχανίες μεταποίησης έως τα καταναλωτικά αγαθά. Ο Όμιλος αξιοποιεί τις δυνατότητές του στην ανάπτυξη εφαρμογών, τις τεχνολογικές γνώσεις και την εξειδίκευση του στον τομέα της επιστήμης των υλικών, για να προσφέρει λύσεις εμπλουτίζοντας τους ορυκτούς πόρους του, παράγοντας συνθετικά ορυκτά και αναπτύσσοντας εξειδικευμένες συνταγές. Η Imerys συνεισφέρει ουσιαστικές ιδιότητες στα προϊόντα των πελατών της, καθώς και στις επιδόσεις αυτών, όπως η αντοχή στη θερμότητα, η σκληρότητα, η αγωγιμότητα, η αδιαπερατότητα, η αντοχή, η καθαρότητα, η ελαφρότητα, η διηθητική, προσροφητική και υδατο-απωθητική ικανότητα. Η Imerys εκπληρώνει φιλόδοξους στόχους για υπεύθυνη ανάπτυξη, με επίκεντρο τον άνθρωπο, το περιβάλλον, την καλή επιχειρησιακή συμπεριφορά και την εταιρική διακυβέρνηση.

www.imerys.com

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Δημιουργία ενός τουριστικού προϊόντος για τη Μήλο, το οποίο:

 • αναδεικνύει τις πλούσιες γεωλογικές και ιστορικές θέσεις του νησιού άρρηκτα συνδεδεμένες με περισσότερα από 11.000 χρόνια αδιάλειπτης ιστορίας της εξόρυξης, όλα κομμάτια της μοναδικής ταυτότητας της Μήλου
 • λειτουργεί ως νέο εργαλείο στα χέρια των επαγγελματιών του τουρισμού στο νησί, για την προαγωγή της Μήλου ως μοναδικού, τουριστικού προορισμού διεθνώς, αλλά και για τη διεύρυνση τόσο των επισκεπτών όσο και της τουριστικής περιόδου.
 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται:

α) στους επαγγελματίες των ταξιδιών και  του τουρισμού στους οποίους το MILOTERRANEAN προσφέρεται ως νέο προϊόν/εργαλείο για τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους,
β) στο χρήστη  MILOTERRANEAN ο οποίος έχει οριστεί ως «ανήσυχος ταξιδιώτης του κόσμου που λατρεύει τη Φύση και τη Δράση».

 

Χρονική διάρκεια

Το MILOTERRANEAN εγκαινιάστηκε επίσημα το Μάιο του 2013 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Κατά το 2016 ξεκίνησε η δημιουργία του 8ου χάρτη «Βοτανικό Μονοπάτι» που θα ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2017.


Περιγραφή

Η Μήλος ανήκει στο νησιωτικό συγκρότημα των Κυκλάδων στο Αιγαίο, και, κυριολεκτικά, αναδύθηκε μέσα από τη θάλασσα 2,7-1,8 εκ. χρόνια πριν. Η εκμετάλλευση των ορυκτών ξεκίνησε στη Μήλο ήδη από τα Νεολιθικά χρόνια (8.000 π.Χ.). Τα ορυκτά έπαιζαν σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη του νησιού σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας του και συνεχίζουν μέχρι σήμερα. Πέραν της εξορυκτικής δραστηριότητας, η οικονομία της Μήλου σήμερα στηρίζεται, σε μεγάλο βαθμό, και στον τουρισμό. Οι επισκέπτες κατ΄έτος υπολογίζονται στους 80.000, σε ένα νησί 5.000 κατοίκων περίπου. Οι υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένου και του τουρισμού) αντιστοιχούν στο 55% του εγχώριου προϊόντος της Μήλου, ενώ η μεταποίηση (εξόρυξη ως επί το πλείστο) αντιστοιχεί στο 40% αποτελώντας σημαντικό συντελεστή της τοπικής οικονομίας. Η εξόρυξη σε συνδυασμό με τον τουρισμό παρέχουν στην τοπική οικονομία δύναμη και σταθερότητα ώστε στο νησί να μην πλήττεται από  ανεργία. Οι ντόπιοι παραμένουν στο νησί τους όλο το χρόνο, καθώς η εξόρυξη, σε αντίθεση με τον τουρισμό, δεν είναι εποχιακή δραστηριότητα.

Στη Μήλο, υπάρχουν εταιρείες εξόρυξης με μεγαλύτερη την Imerys Βιομηχανικά Ορυκτά Ελλάς Ανώνυμη Εταιρία (πρώην S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.), η οποία δραστηριοποιείται στο νησί από το 1934. Σήμερα, η Imerys αξιοποιεί περίπου το 15% του συνολικού εργατικού δυναμικού του. Από τα πρώτα χρόνια της δραστηριοποίησής της στη Μήλο, η Imerys ανέπτυξε ένα κοινωνικό προφίλ εμπλέκοντας τους εργαζομένους της σε δραστηριότητες από κοινού με την τοπική κοινωνία. 

Το 2011, παρατηρήθηκε μεγάλη μείωση τουριστών ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Η Imerys, απάντησε στην πρόκληση με τη δημιουργία ενός προϊόντος που θα προήγε τον τουρισμό εκμεταλλευόμενο το συγκριτικό πλεονέκτημα της Μήλου: τη μοναδική της γεωλογία. Το πρόγραμμα εγκαινιάστηκε το φθινόπωρο του 2012 ως πρωτοβουλία του Μεταλλευτικού Μουσείου Μήλου με τη χορηγία της Imerys. Έτσι, γεννήθηκε το MILOTERRANEAN Geo Experience.

Το όνομα συνίσταται στο όνομα της Μήλου με δεύτερο συνθετικό που αναφέρεται στη Γη (terranean>terra) αλλά και στη Μεσόγειο θάλασσα (Mediterranean) δίνοντας το πρωτότυπο όνομα MILOTERRANEAN. Το MILOTERRANEAN προσφέρει 7 γεω-διαδρομές (Geo Walks), εκ των οποίων οι 6 στη Μήλο και η 1 στην Κίμωλο που ανήκει στο ίδιο νησιωτικό σύμπλεγμα. Οι διαδρομές καθοδηγούν τον επισκέπτη στην ανακάλυψη σημαντικών μεταλλευτικών, αρχαιολογικών και γεωλογικών θέσεων μέσα από ένα δίκτυο προσεκτικά σηματοδοτημένων μονοπατιών και δρόμων. Αυτές οι γεω-διαδρομές γίνονται προσιτές μέσω αναδιπλούμενων χαρτών, αλλά και online μέσα από τον ιστότοπο του MILOTERRANEAN. 

Γεωλόγοι, μεταλλειολόγοι, δασολόγοι, χαρτογράφοι και ιστορικοί ένωσαν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους ώστε να συνδυάσουν τη γεωλογία, την αρχαιολογία και τη δυναμική εξορυκτική δραστηριότητα του νησιού σε επιμελημένα κείμενα που συνοδεύουν τους χάρτες και να οδηγήσουν τον επισκέπτη σε ένα πρωτόγνωρο ταξίδι σε αυτό το μοναδικό Κυκλαδικό σκηνικό. 

Το MILOTERRANEAN χρησιμοποιεί διάφορα «εργαλεία»:

 • έντυπους χάρτες με ακρίβεια GPS (δίγλωσσους: αγγλικά/ελληνικά) 
 • δίγλωσση ιστοσελίδα  (www.miloterranean.gr)  με χάρτες σε υπόβαθρο Googlemaps και με κείμενα για τα σημεία ενδιαφέροντος 
 • επιτόπια σήμανση των διαδρομών με τρόπο φιλικό στο περιβάλλον
 • προωθητικό video

To MILOTERRANEAN πρωτοπαρουσιάστηκε στην κοινότητα της Μήλου σε επίσημη ημερίδα το Νοέμβριο του 2012. Ακολούθησε εκπαίδευση αφιερωμένη στους επαγγελματίες του τουρισμού της Μήλου που διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον Σ.Ε.Τ.Ε. (Απρίλιος 2013). Η επίσημη παρουσίασή του στα ΜΜΕ, στους τουριστικούς παράγοντες, τον ταξιδιωτικό κλάδο και το ευρύ κοινό πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαΐου του 2013, στην Αθήνα, στη ειδική εκδήλωση «Mine or yours?» και είχε θερμή υποδοχή στην τουριστική βιομηχανία και πολύ θετική δημοσιότητα στα τουριστικά μέσα επικοινωνίας. Το κυριότερο όμως είναι ότι το MILOTERRANEAN τέθηκε υπό την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Τουρισμού. Η πλήρης «υιοθέτησή» του από τους επαγγελματίες τουρισμού της Μήλου και την τοπική κοινωνία για τη διεύρυνση της δραστηριότητάς τους και την αύξηση του κύκλου εργασιών τους είναι ο ύστατος στόχος της Imerys.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Aπό την πρώτη επίσημη παρουσίασή του, η Imerys προώθησε το MILOTERRANEAN με μία σειρά ενεργειών που απευθύνονταν σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων:

 • Εκδηλώσεις (σε τοπικό/εθνικό επίπεδο) που «άγγιξαν» περισσότερα από 3.500 άτομα σε στοχευμένα κοινά: τοπική κοινότητα Μήλου, επαγγελματίες τουρισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εθνικά και διεθνή ΜΜΕ, ειδικά κοινά όπως γεωλόγοι, μεταλλειολόγοι (μέσω συνεδρίων, συμποσίων κ.λπ. που διοργανώθηκαν στη Μήλο), ευρύτερο κοινό
 • Ενημερωτικά σεμινάρια που διοργάνωσε το ΜΜΜ για επαγγελματικούς κλάδους (αυτοκινητιστές ταξί, επαγγελματίες ενοικιαζόμενων δωματίων κ.λπ.) την άνοιξη του 2014, πριν την καλοκαιρινή  περίοδο, ώστε να ενημερωθούν καλύτερα για τον τρόπο με τον οποίο μπορούσαν να προωθήσουν τη δουλειά τους μέσω του MILOTERRANEAN
 • Κάθε χρόνο διοργανώνονται πεζοπορικές διαδρομές Miloterranean οι οποίες απευθύνονται στην τοπική μαθητική κοινότητα . Πιο συγκεκριμένα, 350 μαθητές και 40 εκπαιδευτικοί θα έχουν συμμετάσχει συνολικά στα 7 εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώθηκαν το 2016, ενώ για το 2017 προγραμματίζονται 8 προγράμματα με τη συμμετοχή 390 μαθητών και 45 εκπαιδευτικών από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαιδευτική κοινότητα της Μήλου.
 • Πώληση 6.200 χαρτών στη Μήλο μόνο (από το Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου) από το καλοκαίρι του 2013 μέχρι σήμερα (Νοέμβριος 2016).
 • Πολύ θετική δημοσιότητα στα εθνικά και διεθνή έντυπα, ραδιοφωνικά και ψηφιακά ΜΜΕ για τον τουρισμό και τα ταξίδια.


Τόπος Δράσης

Το Νησί της Μήλου στην Ελλάδα. 


Συνεργασία με φορέα

To Miloterranean είναι πρωτοβουλία του Μεταλλευτικού Μουσείου Μήλου με χορηγία της Imerys Βιομηχανικά Ορυκτά Ελλάς Ανώνυμη Εταιρία. Για τη δημιουργία του η Imerys συνεργάστηκε με πολλούς ειδικούς επιστήμονες και επαγγελματίες εκτός της επιχείρησης.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Στη δημιουργία του προϊόντος συμμετείχαν εργαζόμενοι της Imerys. 


Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα οφέλη για την Imerys και για το ΜΜΜ είναι άμεσα και έμμεσα για την αποτελεσματικότητα της Κοινωνικής τους Συνεισφοράς:

 • Το πρόγραμμα βραβεύτηκε στην κατηγορία Community & Social Development στα Greek Tourism Awards 2014
 • To MILOTERRANEAN τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού μετά την επίσημη παρουσίασή του 
 • Περισσότερα από 450 άτομα της τοπικής κοινωνίας παρακολούθησαν τις 3 εκδηλώσεις που διοργάνωσε η Imerys στη Μήλο πριν την επίσημη παρουσίασή του σε εθνικό επίπεδο με στόχο την ενημέρωσή τους για το MILOTERRANEAN.
 • Κάθε χρόνο διοργανώνονται πεζοπορικές διαδρομές Miloterranean οι οποίες απευθύνονται στην τοπική μαθητική κοινότητα. 
 • Για τo πρόγραμμα συνεργάστηκαν εργαζόμενοι της Imerys από διάφορα τμήματα για να πετύχουν αυτό το πρωτοποριακό και μοναδικό αποτέλεσμα.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Pancratium maritimum – Ένα αρχαίο φυτό επιστρέφει στις παραλίες της Μήλου

To φυτώριο της Μήλου ως εκπαιδευτικός προορισμός

YOU@S&B: Η καριέρα σου ξεκινάει εδώ!

«Ας μιλήσουμε για την Πυρασφάλεια στο σπίτι μας». Συνεργασία Imerys Greece – ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. – Myrtillo

«Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ»

Αρώματα και Χρώματα από τα Αποκαταστημένα Ορυχεία της Μήλου

Ασφαλείς Κάτοικοι – Τουρίστες και Εργαζόμενοι : Το σύστημα οδικής διαχείρισης στα ορυχεία Imerys στη Μήλο.

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική Υπευθυνότητα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ»

Δημιουργία μίας νέας οικονομικής, φιλικής στο περιβάλλον δραστηριότητας

Εκμετάλλευση των κλιματικών συνθηκών της Μήλου για την ξήρανση του βιομηχανικού ορυκτού μπεντονίτη

Ενδημικά, σπάνια και απειλούμενα φυτά της Μήλου – Διάσωση του χαμένου θησαυρού στο νησί

Εξάλειψη χωροκατακτητικών φυτικών ειδών από περιοχές αποκατάστασης.

Εφοδιαστική Αλυσίδα: Εμπλέκοντας τους Προμηθευτές μας στις Μακροχρόνιες Δεσμεύσεις μας

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ IMERYS GREECE ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΖΩΝ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ο.ΑΣ.) «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»

Καινοτόμος Εκπαίδευση εργαζομένων σε προγράμματα που μειώνουν τη σωματική καταπόνηση και βελτιώνουν την ψυχική υγεία.

Κοινωνική ένταξη και Ποικιλομορφία

Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου - 20 Χρόνια Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο

Μετεγκατάσταση αρχαίας δεξαμενής στη Μήλο - Η εξόρυξη συμβαδίζει με την πολιτιστική κληρονομιά

Πιο Ασφαλείς Μαζί: Χτίζοντας μια Ισχυρότερη Κουλτούρα Υ&Α

Συμβολή στη Βιοποικιλότητα μέσω της αποκατάστασης ορυχείων στη Μήλο

Συνεργασία εταιριών και ομάδων για τη διάσωση εργαζομένου στη Μήλο – Η Ισχύς εν τη Ενώσει.

Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας «FLU-ACE condensing flue gas economizer» στο Τσιγκράδο της Μήλου

Σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας- Προστασία των Εργαζομένων και της Τοπικής Κοινωνίας

Το ΦΥΤΩΡΙΟ ΤΗΣ IMERYS ΣΤΗ ΜΗΛΟ ως ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Φροντίζοντας τον Πλανήτη μας: Η Στρατηγική Βιοποικιλότητας της ImerysΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation