ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 478 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συνεργασία Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών - Ιδιωτικών Οργανισμών

Πρωτοβουλία

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ IMERYS GREECE ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΖΩΝ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ο.ΑΣ.) «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ IMERYS GREECE ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΖΩΝ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ο.ΑΣ.) «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

O Όμιλος ΙΜΕRYS είναι ο παγκόσμιος ηγέτης βιομηχανικών λύσεων βασισμένων στα ορυκτά, προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις, απαραίτητες για τους πελάτες του. Η Imerys προσφέρει λειτουργικές λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας για ένα μεγάλο αριθμό βιομηχανικών κλάδων, από βιομηχανίες μεταποίησης έως τα καταναλωτικά αγαθά. Ο Όμιλος αξιοποιεί τις δυνατότητές του στην ανάπτυξη εφαρμογών, τις τεχνολογικές γνώσεις και την εξειδίκευση του στον τομέα της επιστήμης των υλικών, για να προσφέρει λύσεις εμπλουτίζοντας τους ορυκτούς πόρους του, παράγοντας συνθετικά ορυκτά και αναπτύσσοντας εξειδικευμένες συνταγές. Η Imerys συνεισφέρει ουσιαστικές ιδιότητες στα προϊόντα των πελατών της, καθώς και στις επιδόσεις αυτών, όπως η αντοχή στη θερμότητα, η σκληρότητα, η αγωγιμότητα, η αδιαπερατότητα, η αντοχή, η καθαρότητα, η ελαφρότητα, η διηθητική, προσροφητική και υδατο-απωθητική ικανότητα. Η Imerys εκπληρώνει φιλόδοξους στόχους για υπεύθυνη ανάπτυξη, με επίκεντρο τον άνθρωπο, το περιβάλλον, την καλή επιχειρησιακή συμπεριφορά και την εταιρική διακυβέρνηση.

www.imerys.com

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Καθώς η ασφάλεια είναι η πρώτη προτεραιότητα για τον Όμιλο της Imerys, για το 2017 οι δράσεις της IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (εφεξής IMERYS GREECE S.A.) εστιάστηκαν σε θέματα οδικής ασφάλειας και ασφάλειας πεζών.

Αυτό το έτος εκπαιδεύτηκαν όχι μόνον οι εργαζόμενοι και συνεργάτες της εταιρίας, αλλά και παιδιά εργαζομένων (ηλικίες 5 – 17 ετών) αφού πεποίθηση είναι ότι πρέπει να «φέρουμε την ασφάλεια στο σπίτι»! Πιστή στις αρχές της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, η IMERYS GREECE S.A. ενέταξε στις δράσεις της και συμμετοχές παιδιών από τα « Παιδικά χωριά S.O.S. Ελλάδος».

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών δράσεων της IMERYS GREECE S.A. που διενεργήθηκαν από το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» συμμετείχαν για το 2017:

 • 550 εργαζόμενοι των εγκαταστάσεων της Κηφισιάς, Μήλου και Kardjali της Βουλγαρίας
 • 60 παιδιά εργαζομένων των γραφείων της Κηφισιάς
 • 40 παιδιά των «Παιδικών Χωριών S.O.S.» Ελλάδος
 

Χρονική διάρκεια

Οι εκπαιδευτικές δράσεις πραγματοποιήθηκαν καθόλη τη διάρκεια του 2017.


Περιγραφή

Οι εκπαιδευτικές δράσεις σε θέματα οδικής ασφάλειας και ασφάλειας πεζών περιλάμβαναν:

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενηλίκων

Πρόγραμμα ενημέρωσης – επιμόρφωσης για την οδική ασφάλεια που περιλαμβάνει θεωρητική ενότητα των Αρχών της Οδικής Ασφάλειας με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων και βιωματική εκπαίδευση, με τη χρήση των προσομοιωτών του Ι.Ο.ΑΣ. . Το βιωματικό μέρος του προγράμματος «συμπληρώνει» τη θεωρία και προετοιμάζει τους συμμετέχοντες για την πρακτική οδήγηση. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει:

 • Προσομοιωτή οδήγησης με 40 διαφορετικά προγράμματα
 • Προσομοιωτή ανατροπής αυτοκινήτου
 • Προσομοιωτή πρόσκρουσης 
 • Συσκευή μέτρησης αντανακλαστικών και υπολογισμού απόστασης ακινητοποίησης
 • «Ζυγαριά» συσχέτισης βάρους ταχύτητας
 • «Γυαλιά» προσομοίωσης μέθης
 • Δραστηριότητα απόσπασης προσοχής

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανηλίκων, ηλικίας 5 – 17 ετών

Πιο συγκεκριμένα, στις εγκαταστάσεις της Κηφισιάς πραγματοποιήθηκε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας για παιδιά (ηλικίας 5-17 ετών) σχεδιασμένο από τους ειδικούς Οδικής Ασφάλειας (Παιδαγωγοί και Μηχανικοί Συγκοινωνιών) του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς»:

•             Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πεζών «Γίνε Ιππότης της Οδικής Ασφάλειας» για παιδιά 5-8 ετών. Με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και υπό την εποπτεία και την καθοδήγηση των παιδαγωγών, τα παιδιά κατανόησαν τους βασικούς κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής με ευχάριστο τρόπο και ενεργή συμμετοχή.

•             Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ποδηλασίας «Ασφαλώς Ποδηλατώ» για παιδιά 9-12 ετών. Σχεδιασμένο από το Ι.Ο.ΑΣ. σε συνεργασία με τη Deutche VerkersWacht (το Γερμανικό Οργανισμό Οδικής Ασφάλειας) και υπό την εποπτεία και την καθοδήγηση των εμψυχωτών, τα παιδιά μυήθηκαν στην ασφαλή χρήση του ποδηλάτου με τέτοιο τρόπο που ενίσχυσε την ομαδικότητα και την ενεργή συμμετοχή.

•             Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής «Καν’ το σωστά» για εφήβους. Το πρόγραμμα αυτό δίδαξε με βιωματικό τρόπο (γυαλιά προσομοίωσης μέθης, ζυγαριά συσχέτισης μάζας - ταχύτητας, επίδειξη χρησιμότητας κράνους και ζώνης) τους εφήβους τις αρχές οδικής ασφάλειας και σωστής συμπεριφοράς στο δρόμο με την καθοδήγηση ειδικού εκπαιδευτή. 

Το πρόγραμμα το παρακολούθησαν 60 παιδιά εργαζομένων και συνεργατών καθώς και 40 παιδιά από τα Παιδικά Χωριά SOS Βάρης.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Οι εκπαιδεύσεις αύξησαν την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε θέματα οδικής ασφάλειας, άλλαξαν τις λανθασμένες συμπεριφορές οδήγησης και αποτέλεσαν τη βάση για περαιτέρω πληροφόρηση σε θέματα σχετικά με οδική ασφάλεια.

Συγκεκριμένα για τους ανήλικους συμμετέχοντες, οι εν λόγω εκπαιδεύσεις έδωσαν το έναυσμα για τη δημιουργία μελλοντικών ενηλίκων που θα επικοινωνήσουν τα θέματα ασφάλειας που διδάχθηκαν.Τόπος Δράσης

Το σύνολο των εκπαιδευτικών δράσεων έλαβαν χώρα στις:

 • Εγκαταστάσεις της Μήλου
 • Εγκαταστάσεις στο Kardjali της Βουλγαρίας
 • Στα γραφεία της Κηφισιάς

Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια και την Πρόληψη & Μείωση των τροχαίων ατυχημάτων “Πάνος Μυλωνάς”».

Κύριος σκοπός του Ινστιτούτου είναι η υποστήριξη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, τη μελέτη, έρευνα, ενημέρωση και εκπαίδευση στοχεύοντας κατ’ εξοχήν στην πρόληψη και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.
Αιτία για την ίδρυση του Ινστιτούτου είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει τη θλιβερή πρωτιά στα τροχαία ατυχήματα στην Ευρώπη, ενώ αφορμή αποτέλεσε η τραγική άδικη απώλεια του Πάνου Μυλωνά ενός νέου και πολλά υποσχόμενου επιστήμονα, με εξαίρετο ήθος και επιδόσεις.

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες στο http://www.ioas.gr/


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Εργαζόμενοι της IMERYS GREECE S.A. που σχετίζονται με τους τομείς Υγιεινής & Ασφάλειας και εκπαιδεύσεων συμμετείχαν ενεργά σε αυτές τις εκπαιδεύσεις στις κατά τόπος εγκαταστάσεις (Μήλος, Kardjali και Κηφισιά). Συνολικά συμμετείχαν 20 εργαζόμενοι στο σύνολο των εγκαταστάσεων.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η IMERYS GREECE S.A. μέσα από το σύνολο των οδικών εκπαιδεύσεων κατάφερε να τονίσει για ακόμη μία φορά τη σημασία της ασφάλειας στους εργαζομένους και επιπλέον να προωθήσει την αντίληψη του «φέρουμε την ασφάλεια στο σπίτι», με τη διενέργεια εκπαιδεύσεων για τα παιδιά των εργαζομένων.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
MILOTERRANEAN Geo Experience

Pancratium maritimum – Ένα αρχαίο φυτό επιστρέφει στις παραλίες της Μήλου

To φυτώριο της Μήλου ως εκπαιδευτικός προορισμός

YOU@S&B: Η καριέρα σου ξεκινάει εδώ!

«Ας μιλήσουμε για την Πυρασφάλεια στο σπίτι μας». Συνεργασία Imerys Greece – ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. – Myrtillo

«Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ»

Αρώματα και Χρώματα από τα Αποκαταστημένα Ορυχεία της Μήλου

Ασφαλείς Κάτοικοι – Τουρίστες και Εργαζόμενοι : Το σύστημα οδικής διαχείρισης στα ορυχεία Imerys στη Μήλο.

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική Υπευθυνότητα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ»

Δημιουργία μίας νέας οικονομικής, φιλικής στο περιβάλλον δραστηριότητας

Εκμετάλλευση των κλιματικών συνθηκών της Μήλου για την ξήρανση του βιομηχανικού ορυκτού μπεντονίτη

Ενδημικά, σπάνια και απειλούμενα φυτά της Μήλου – Διάσωση του χαμένου θησαυρού στο νησί

Εξάλειψη χωροκατακτητικών φυτικών ειδών από περιοχές αποκατάστασης.

Εφοδιαστική Αλυσίδα: Εμπλέκοντας τους Προμηθευτές μας στις Μακροχρόνιες Δεσμεύσεις μας

Καινοτόμος Εκπαίδευση εργαζομένων σε προγράμματα που μειώνουν τη σωματική καταπόνηση και βελτιώνουν την ψυχική υγεία.

Κοινωνική ένταξη και Ποικιλομορφία

Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου - 20 Χρόνια Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο

Μετεγκατάσταση αρχαίας δεξαμενής στη Μήλο - Η εξόρυξη συμβαδίζει με την πολιτιστική κληρονομιά

Πιο Ασφαλείς Μαζί: Χτίζοντας μια Ισχυρότερη Κουλτούρα Υ&Α

Συμβολή στη Βιοποικιλότητα μέσω της αποκατάστασης ορυχείων στη Μήλο

Συνεργασία εταιριών και ομάδων για τη διάσωση εργαζομένου στη Μήλο – Η Ισχύς εν τη Ενώσει.

Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας «FLU-ACE condensing flue gas economizer» στο Τσιγκράδο της Μήλου

Σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας- Προστασία των Εργαζομένων και της Τοπικής Κοινωνίας

Το ΦΥΤΩΡΙΟ ΤΗΣ IMERYS ΣΤΗ ΜΗΛΟ ως ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Φροντίζοντας τον Πλανήτη μας: Η Στρατηγική Βιοποικιλότητας της ImerysΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation