ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 333 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πρωτοβουλία

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική Υπευθυνότητα

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική Υπευθυνότητα
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

O Όμιλος ΙΜΕRYS είναι ο παγκόσμιος ηγέτης βιομηχανικών λύσεων βασισμένων στα ορυκτά, προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις, απαραίτητες για τους πελάτες του. Η Imerys προσφέρει λειτουργικές λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας για ένα μεγάλο αριθμό βιομηχανικών κλάδων, από βιομηχανίες μεταποίησης έως τα καταναλωτικά αγαθά. Ο Όμιλος αξιοποιεί τις δυνατότητές του στην ανάπτυξη εφαρμογών, τις τεχνολογικές γνώσεις και την εξειδίκευση του στον τομέα της επιστήμης των υλικών, για να προσφέρει λύσεις εμπλουτίζοντας τους ορυκτούς πόρους του, παράγοντας συνθετικά ορυκτά και αναπτύσσοντας εξειδικευμένες συνταγές. Η Imerys συνεισφέρει ουσιαστικές ιδιότητες στα προϊόντα των πελατών της, καθώς και στις επιδόσεις αυτών, όπως η αντοχή στη θερμότητα, η σκληρότητα, η αγωγιμότητα, η αδιαπερατότητα, η αντοχή, η καθαρότητα, η ελαφρότητα, η διηθητική, προσροφητική και υδατο-απωθητική ικανότητα. Η Imerys εκπληρώνει φιλόδοξους στόχους για υπεύθυνη ανάπτυξη, με επίκεντρο τον άνθρωπο, το περιβάλλον, την καλή επιχειρησιακή συμπεριφορά και την εταιρική διακυβέρνηση.

www.imerys.com

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος των δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας (CSR) είναι η περαιτέρω ενσωμάτωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στο πλαίσιο της στρατηγικής της Imerys και η προώθηση της συνεχούς βελτίωσης των πτυχών της ΕΚΕ στις λειτουργίες της.  Κατά αυτόν τον τρόπο συνεχίζεται η ελάττωση των κινδύνων, η απελευθέρωση ευκαιριών και η ανάπτυξη ικανοτήτων για μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας.

Η συνεχής βελτίωση, τα νέα έργα και οι επιστημονικές μελέτες θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται βάσει ενός ενισχυμένου πλαισίου σταθερών πολιτικών, διαδικασιών, βελτιωμένων εργαλείων, κατάρτισης, καθώς και μοντέλων ωριμότητας. Μέσω αυτών αξιολογούνται οι εγκαταστάσεις της Imerys και αναπτύσσονται σχετικά σχέδια δράσης.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Οι δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας έχουν πολλαπλούς αποδέκτες και απευθύνονται στο σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών της Imerys. Ο προσδιορισμός των ενδιαφερομένων μερών και η κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών τους είναι ένα κρίσιμο βήμα για την ενθάρρυνση της συσχέτισης ενδιαφερομένων μερών και εταιρίας.

Η λίστα με τα ενδιαφερόμενα μέρη έχει ως εξής:

 • Τράπεζες και ναυλομεσίτες
 • Επιχειρηματικοί εταίροι
 • Ανταγωνιστικές και ομότιμες εταιρίες
 • Πελάτες
 • Εργαζόμενοι
 • Δημόσιοι φορείς
 • Μέλη  τοπικής κοινωνίας
 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ)
 • Μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ)
 • Επαγγελματικές οργανώσεις
 • Μέτοχοι και επενδυτές
 • Προμηθευτές και υπεργολάβοι
 

Χρονική διάρκεια

Οι ενέργειες αυτές είναι συνεχείς και συνεχώς ενισχύονται. Οι στόχοι της ΕΚΕ οδηγούν στη συστηματική συνεχή βελτίωση των πτυχών της ΕΚΕ στη λειτουργία της εταιρίας.


Περιγραφή

Πριν 5 χρόνια, ο Όμιλος ανακοίνωσε την έναρξη το νέου προγράμματος ΕΚΕ με τίτλο “SustainAgility”. Οι φιλοδοξίες αυτού του προγράμματος διαρθρώνονταν γύρω από τρεις κύριους τομείς - άξονες, όπως περιγράφεται στο Χάρτη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Imerys.. Αυτοί'ηταν:

 • Ενδυναμώνουμε τους ανθρώπους μας:  Διασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι και τα άτομα με τα οποία εργαζόμαστε θα παραμείνουν υγιή και ασφαλή, καλλιέργεια των ταλέντων, προώθηση της ποικιλομορφίας και της ενσωμάτωσης, προώθηση του κοινωνικού διαλόγου και διασφάλιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
 • Φροντίζουμε τον πλανήτη μας: Προστασία του περιβάλλοντος, προώθηση της αποδοτικότητας των μη ενεργειακών πόρων, σεβασμός στη βιοποικιλότητα και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
 • Οικοδομούμε το μέλλον: Εταιρική ηθική, δίκαιη λειτουργία, εξασφάλιση υπεύθυνης αλυσίδας εφοδιασμού, αλληλοεπίδραση με τις κοινότητες και προώθηση βιώσιμων προϊόντων και τεχνολογιών.

Εφέτος, 2023,  ο Ομιλος αναθεώρησε τις Αρχές / Αξίες με τις οποίες θα δημιουργήσουμε ενα καλύτερο μελλον για όλους τους εργαζόμενους, τους    πελάτες και τον ίδιο τον πλανήτη

Οι Αξίες μας | Άνθρωποι: Κάθε άτομο μετράει

Πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι μας είναι η μεγαλύτερη δύναμή μας. Αυτό ξεκινά με το να νοιαζόμαστε για την υγεία και την ασφάλεια όλων με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Κάθε φωνή είναι σημαντική και η οικοδόμηση ενός περιβάλλοντος όπου όλοι μπορούμε να ευδοκιμήσουμε θα ξεκλειδώσει τη συλλογική μας αξία.

Οι Αξίες μας | Πελάτης : Συνεργάτης επιλογής

Δεσμευόμαστε να αυξήσουμε τη μακροπρόθεσμη αξία μας με τους πελάτες μας για να αναπτύξουμε αμοιβαία επωφελείς σχέσεις βασισμένες στην αξιοπιστία και την καινοτόμο συνεργασία. Θέτουμε τις γνώσεις και την τεχνογνωσία μας στην υπηρεσία των πελατών μας για να τους βοηθήσουμε να λύσουν τις προκλήσεις του αύριο.

Οι Αξίες μας |  Συνεργασία: Μια ομάδα μαζί

Είμαστε στα καλύτερά μας όταν εργαζόμαστε ως ομάδα, επομένως θα κοιτάμε πάντα πέρα από τα όρια για να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας, με τους συνεργάτες μας και με τους πελάτες μας για να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Οι Αξίες μας |  Επίδοση: Αγωνίσου για το καλύτερο

Αποδίδουμε τα μέγιστα και πρωτοπορούμε με την καινοτομία για να ξεκλειδώνουμε το βιώσιμο δυναμικό των ορυκτών. Προσπαθούμε για συνεχή βελτίωση σε ό,τι κάνουμε και βοηθάμε τους πελάτες μας να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις τους. Είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, μαθαίνουμε από τα λάθη μας και γιορτάζουμε την επιτυχία ενώ προκαλούμε τον εαυτό μας να γίνουμε καλύτεροι.

Οι Αξίες μας |  Βιωσιμότητα: Καθιστούμε δυνατό το αύριο

Θα προστατεύσουμε το μέλλον των ανθρώπων μας, των επιχειρήσεων μας, των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και του κόσμου στον οποίο ζούμε. Πασχίζουμε να ενσωματώσουμε την υπεύθυνη σκέψη σε ό,τι κάνουμε και να γίνουμε μια πιο βιώσιμη επιχείρηση.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

 • 3% βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σχετικά με τα αποτελέσματα της προηγουμενης χρονιάς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εκμετάλλευση των κλιματολογικών συνθηκών της Μήλου για την φυσική προ-ξήρανση του μπεντονίτη, που ισοδυναμεί με περίπου 7.500 MT ετήσιας κατανάλωσης βαρέων καυσίμων, που αντιστοιχούν με τη σειρά τους σε μείωση εκπομπών CO2 κατά 24.000 MT περίπου το χρόνο.
 • Ενίσχυση των σχεδίων διαχείρισης βιοποικιλότητας: «Διάδοση των σπάνιων, ενδημικών και απειλούμενων φυτικών ειδών “και η «Δημιουργία Σαπουνιών από μπετονίτη και από φυτά από τους χώρους της αποκατάστης των ορυχείων»
 • Λειτουργία εξειδικευμένου τμήματος αποκατάστασης τοπίου στη Μήλο, με ιδιόκτητο φυτώριο, στο οποίο γίνεται παραγωγή και προετοιμασία των σπόρων και των φυτών που χρησιμοποιούνται στην αποκατάσταση των εξορυκτικών περιοχών. Το φυτώριο αποτελείται από περίπου 900 είδη φυτών της Μήλου.
 • Λειτουργία βοτανικού μονοπατιού στη Μήλο, το οποίο δημιουργήθηκε από την καλλιέργεια φυτών του ιδιόκτητου φυτωρίου.
 • Δημιουργία αμπελώνα βιολογικής καλλιέργειας στη Μήλο, με φύτευση 22.300 αμπέλων σε έκταση 63 στρεμμάτων, στη θέση ενός σταδιακά αποκαθιστάμενου ενεργού ορυχείου περλίτη στον Τράχηλα.
 • Λειτουργία και υποστήριξη του Μεταλλευτικού Μουσείου Μήλου (MMM), όπου επισκέπτες συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα.
 • Ετησίως, προσφέρονται σε συμμετέχοντες της τοπικής κοινωνίας το ετήσιο βραβείο «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ» καθώς και η υποτροφία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ». Το βραβείο απευθύνεται στους τοπικούς εργαζομένους και στους κατοίκους της Imerys προκειμένου να ενθαρρύνει τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες στους τομείς της κοινωνικής, πολιτιστικής και εθελοντικής συνεισφοράς. Η υποτροφία απευθύνεται σε γυναίκες αποφοίτους των Λυκείων Μήλου/ Κιμώλου, οι οποίες επέτυχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις των πανεπιστημίων της χώρας.
 • Υλική και ηθική υποστήριξη πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) Ειδικού Σκοπού “Myrtillo”, του «Χαμόγελου του Παιδιού», των «Παιδικών χωριών SOS Ελλάδος»,  «Κάνε-μία-ευχή Ελλάδος» (“Make-a-wish Greece”).
 • Συνεχής εκπαίδευση ανά εργαζόμενο για θέματα υγείας και ασφάλειας με συγκεκριμένες εκπαιδεύσεις, όχι μόνο σε θέματα ασφάλειας στη βιομηχανία, αλλά και σε θέματα ψυχικής υγείας καθώς και καθημερινής ασφάλειας των εργαζομένων εκτός εργασιακού χώρου.


Τόπος Δράσης

Οι δράσεις ΕΚΕ αναφέρονται στις εγκαταστάσεις της Imerys στην Ελλάδα (Αθήνα και Μήλος).


Συνεργασία με φορέα

Το πρόγραμμα SustainAgility αναπτύχθηκε λαμβάνοντας υπόψη ένα ευρύ φάσμα εισροών εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερομένων μερών, που συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εκδόσεις επιτροπών εμπειρογνωμόνων, επαγγελματικών ενώσεων, εξωτερικής έρευνας και συγκριτικής αξιολόγησης, επιτροπών κινδύνου, τοπικών forums, μηνύματα πελατών και αγορών και τις αναθεωρήσεις των παγκοσμίων τάσεων της αγοράς.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Το ανθρώπινο κεφάλαιο βρίσκεται στο επίκεντρο της λειτουργίας της Imerys. Οι εργαζόμενοι της εταιρίας είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες του προγράμματος SustainAgility, στους οποίους δίδεται μεγάλη έμφαση.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Στο πλαίσιο του προγράμματος SustainAgility, τα πρόσθετα οφέλη για τις εγκαταστάσεις της Imerys στην Ελλάδα προκύπτουν από τα παρακάτω στοιχεία:

 • Πιστοποίηση του συνόλου των εγκαταστάσεων με Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητα (ISO 9001:2015), Περιβάλλοντος (ISO 14001:2015) και Υγείας & Ασφάλειας (ISO 45001:2018), ενώ εφέτος θα πιστοποιηθεί με σύστημα διαχείρισης ενέργειας ISΟ 50001:2018 
 • Μείωση των ατυχημάτων με απώλεια χρόνου εργασίας (LTA – Lost Time Accidents) για τους εργαζομένους. 8 χρόνια με μηδενικά LTA ατυχήματα που απορρέει και από τη συνεχή εκπαίδευση σε θέματα υγείας και ασφάλειας.
 • Βελτίωση ενεργειακής διαχείρισης και των πρακτικών με το πρόγραμμα “I-Cube” (I^3 - IMERYS Industrial Improvement), το οποίο παρέχει ευκαιρίες για βιομηχανική βελτίωση της παραγωγής, συντήρησης, ποιότητας και εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα μοντέλα ωριμότητας για την επαγγελματική υγεία, τη γεωλογία, το σχεδιασμό ορυχείων καθώς και οι εξορυκτικές εργασίες είναι επίσης πλήρως ενσωματωμένες στην εφαρμογή του προγράμματος «I-Cube».
 • Ενεργή συμμετοχή σε επιτροπές και συμβούλια σχετικά με περιβαλλοντικά, βιομηχανικά και ζητήματα ΕΚΕ.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
MILOTERRANEAN Geo Experience

Pancratium maritimum – Ένα αρχαίο φυτό επιστρέφει στις παραλίες της Μήλου

To φυτώριο της Μήλου ως εκπαιδευτικός προορισμός

YOU@S&B: Η καριέρα σου ξεκινάει εδώ!

«Ας μιλήσουμε για την Πυρασφάλεια στο σπίτι μας». Συνεργασία Imerys Greece – ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. – Myrtillo

«Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ»

Αρώματα και Χρώματα από τα Αποκαταστημένα Ορυχεία της Μήλου

Ασφαλείς Κάτοικοι – Τουρίστες και Εργαζόμενοι : Το σύστημα οδικής διαχείρισης στα ορυχεία Imerys στη Μήλο.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ»

Δημιουργία μίας νέας οικονομικής, φιλικής στο περιβάλλον δραστηριότητας

Εκμετάλλευση των κλιματικών συνθηκών της Μήλου για την ξήρανση του βιομηχανικού ορυκτού μπεντονίτη

Ενδημικά, σπάνια και απειλούμενα φυτά της Μήλου – Διάσωση του χαμένου θησαυρού στο νησί

Εξάλειψη χωροκατακτητικών φυτικών ειδών από περιοχές αποκατάστασης.

Εφοδιαστική Αλυσίδα: Εμπλέκοντας τους Προμηθευτές μας στις Μακροχρόνιες Δεσμεύσεις μας

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ IMERYS GREECE ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΖΩΝ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ο.ΑΣ.) «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»

Καινοτόμος Εκπαίδευση εργαζομένων σε προγράμματα που μειώνουν τη σωματική καταπόνηση και βελτιώνουν την ψυχική υγεία.

Κοινωνική ένταξη και Ποικιλομορφία

Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου - 20 Χρόνια Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο

Μετεγκατάσταση αρχαίας δεξαμενής στη Μήλο - Η εξόρυξη συμβαδίζει με την πολιτιστική κληρονομιά

Πιο Ασφαλείς Μαζί: Χτίζοντας μια Ισχυρότερη Κουλτούρα Υ&Α

Συμβολή στη Βιοποικιλότητα μέσω της αποκατάστασης ορυχείων στη Μήλο

Συνεργασία εταιριών και ομάδων για τη διάσωση εργαζομένου στη Μήλο – Η Ισχύς εν τη Ενώσει.

Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας «FLU-ACE condensing flue gas economizer» στο Τσιγκράδο της Μήλου

Σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας- Προστασία των Εργαζομένων και της Τοπικής Κοινωνίας

Το ΦΥΤΩΡΙΟ ΤΗΣ IMERYS ΣΤΗ ΜΗΛΟ ως ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Φροντίζοντας τον Πλανήτη μας: Η Στρατηγική Βιοποικιλότητας της ImerysΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation