ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 339 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 6. Sustainable Brands / 6.1 Ανάπτυξη Πράσινων Υπηρεσιών και Προϊόντων

Πρωτοβουλία

Δημιουργία μίας νέας οικονομικής, φιλικής στο περιβάλλον δραστηριότητας

Δημιουργία μίας νέας οικονομικής, φιλικής στο περιβάλλον δραστηριότητας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

O Όμιλος ΙΜΕRYS είναι ο παγκόσμιος ηγέτης βιομηχανικών λύσεων βασισμένων στα ορυκτά, προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις, απαραίτητες για τους πελάτες του. Η Imerys προσφέρει λειτουργικές λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας για ένα μεγάλο αριθμό βιομηχανικών κλάδων, από βιομηχανίες μεταποίησης έως τα καταναλωτικά αγαθά. Ο Όμιλος αξιοποιεί τις δυνατότητές του στην ανάπτυξη εφαρμογών, τις τεχνολογικές γνώσεις και την εξειδίκευση του στον τομέα της επιστήμης των υλικών, για να προσφέρει λύσεις εμπλουτίζοντας τους ορυκτούς πόρους του, παράγοντας συνθετικά ορυκτά και αναπτύσσοντας εξειδικευμένες συνταγές. Η Imerys συνεισφέρει ουσιαστικές ιδιότητες στα προϊόντα των πελατών της, καθώς και στις επιδόσεις αυτών, όπως η αντοχή στη θερμότητα, η σκληρότητα, η αγωγιμότητα, η αδιαπερατότητα, η αντοχή, η καθαρότητα, η ελαφρότητα, η διηθητική, προσροφητική και υδατο-απωθητική ικανότητα. Η Imerys εκπληρώνει φιλόδοξους στόχους για υπεύθυνη ανάπτυξη, με επίκεντρο τον άνθρωπο, το περιβάλλον, την καλή επιχειρησιακή συμπεριφορά και την εταιρική διακυβέρνηση.

www.imerys.com

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η μετατροπή μίας βέλτιστης πρακτικής αποκατάστασης τοπίου, η οποία απλώς τηρεί τις περιβαλλοντικές συνθήκες της άδειας εκμετάλλευσης, σε μία νέα οικονομική δραστηριότητα με πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία της Μήλου.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Τοπική κοινωνία της Μήλου.

 

Χρονική διάρκεια

2018 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

 


Περιγραφή

Το 2014, η Imerys Βιομηχανικά Ορυκτά Ελλάς Ανώνυμη Εταιρία αποφάσισε να ξεκινήσει μία νέα οικονομική δραστηριότητα στη θέση ενός αποκατεστημένου ορυχείου περλίτη στη Μήλο. Αρχικά, διενεργήθηκαν μία μελέτη σκοπιμότητας και ένα επιχειρηματικό σχέδιο για να εκτιμηθεί η βιωσιμότητα της πρωτοβουλίας. Στη συνέχεια, τον Φεβρουάριο του 2014, ολοκληρώθηκε η φύτευση 17.500 αμπελιών μίας κυκλαδικής ποικιλίας (Aσύρτικο) στα πρώτα 50 στρέμματα του αμπελώνα της Imerys, ο οποίος βρίσκεται στο αποκατεστημένο τμήμα ενός ενεργού ορυχείου περλίτη στον Τράχηλα, σε άλλα σημεία του οποίου η εξόρυξη του περλίτη συνεχίζεται ακόμα.

Τον Φεβρουάριο του 2016 σε παρακείμενη θέση φυτεύτηκαν 13,1 στρέμματα με ερυθρές κυκλαδίτικες ποικιλίες. Φυτεύτηκαν 3000 φυτά Μαυροτράγανο, 1700 φυτά Μαντηλαριά και 100 φυτά Ψαροσύρικο.

Οι καλλιεργητικές εργασίες στον αμπελώνα συνεχίζονται με αμείωτο ενδιαφέρον καθώς νέες προκλήσεις εμφανίζονται κάθε χρόνο. Δοκιμάζονται νέες μέθοδοι αντιμετώπισης της υψηλής αλατότητας, καθώς και των ασθενειών που αναμενόμενα εμφανίζονται στους αμπελώνες των Κυκλάδων.

Η αμπελοκαλλιέργεια είναι μία από τις παραδοσιακές -αν και σήμερα εγκαταλελειμμένη- οικονομικές δραστηριότητες του νησιού. Ιστορικές πηγές μαρτυρούν ότι το 1930 καλλιεργούντο 2.200 εκτάρια αμπελιών στο νησί με ετήσια παραγωγή κρασιού 250 τόννων. Η αμπελοκαλλιέργεια εγκαταλείφθηκε σχεδόν τελείως λόγω επιδημίας φυλλοξήρας. Η Imerys επέλεξε να αναβιώσει αυτή τη δραστηριότητα, «οικοδομώντας» πάνω σε μία παράδοση ριζωμένη στην ιστορία και τις ιστορικές μαρτυρίες του νησιού.

Η Imerys εφαρμόζει βιολογική/ οργανική μέθοδο καλλιέργειας προωθώντας έτσι την προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος. Το ποτιστικό νερό  (πολύτιμο στις Κυκλάδες που χαρακτηρίζονται από μακρές περιόδους ξηρασίας) ανακυκλώνεται. Η δραστηριότητα έχει στόχο να ενθαρρύνει τους κατοίκους της Μήλου να χρησιμοποιούν περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές μεθόδους. Σε αυτό το πλαίσιο, η Imerys διοργάνωσε ανοιχτά σεμινάρια στη Μήλο για την εκπαίδευση των ντόπιων που ήδη καλλιεργούν ή θέλουν να αναβιώσουν τους μικρούς οικογενειακούς αμπελώνες, προτρέποντάς τους να αρχίσουν να χρησιμοποιούν βιολογικές μεθόδους για την παραγωγή ντόπιου, ποιοτικού βιολογικού κρασιού. 

Η νέα δραστηριότητα στοχεύει ακόμα στην επιμόρφωση και των επισκεπτών σχετικά με τα βιομηχανικά ορυκτά, άφθονα στο νησί της Μήλου. Τα ορυκτά βρίσκονται σχεδόν παντού στην καθημερινή μας ζωή, ακόμα και στην οινοπαραγωγή. Το θείο χρησιμοποιείται στη βιολογική αμπελοκαλλιέργεια για την προστασία του φυτού από τις ασθένειες, ο μπεντονίτης χρησιμοποιείται στη «σταθεροποίηση» του κρασιού ενώ ο περλίτης στη διαύγασή του, και αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα ορυκτών του νησιού που αξιοποιούνται στην αμπελοκαλλιέργεια και την οινοπαραγωγή.  

Τέλος, η δραστηριότητα αυτή μπορεί να  προσελκύσει επισκέπτες στο νησί μιας και η παραγωγή κρασιού είναι συνυφασμένη με τον πολιτισμό, τη φιλοξενία, την ποιότητα και την παράδοση. 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Από το 2018, έως σήμερα έχουν σημειωθεί τα εξής επιτεύγματα:

  • Δημιουργήθηκαν δύο νέες θέσεις εργασίας.
  • Προσφέρθηκαν στους ντόπιους τέσσερα ανοιχτά εκπαιδευτικά σεμινάρια για τις μεθόδους αμπελοκαλλιέργειας (τους μήνες Μάρτιο, Μάϊο, Ιούνιο και Αύγουστο) με αξιόλογη συμμετοχή 60-100 ατόμων κάθε φορά. 
  • Η νέα δραστηριότητα βρήκε πολλή καλή υποδοχή από την τοπική κοινωνία. 
  • Περισσότεροι από 10 κάτοικοι της Μήλου ξεκίνησαν τα 2 τελευταία χρόνια προσπάθειες εγκατάστασης νέων αμπελώνων παρακινούμενοι από τις δραστηριότητες της Εταιρείας στον Αμπελώνα του Τράχηλα.
  • Κάθε χρόνο η συγκομιδή σταφυλιού διεκπεραιώνεται και με την συμβολή ντόπιων εθελοντών. 


Τόπος Δράσης

Ο αμπελώνας της Imerys εγκαταστάθηκε στο ήδη αποκατεστημένο κομμάτι του ενεργού ορυχείου περλίτη στον Τράχηλα της Μήλου. 


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Η Imerys συνεργάζεται με σύμβουλο-οινολόγο, ο οποίος παρέχει  τεχνογνωσία και διενεργεί τα ελεύθερα εκπαιδευτικά σεμινάρια στην τοπική κοινωνία. Μέχρι σήμερα έχουν προσφερθεί τέσσερα ανοιχτά σεμινάρια για τις μεθόδους αμπελοκαλλιέργειας, με συμμετοχή 60-100 ατόμων κάθε φορά.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Στο σχεδιασμό, στην εποπτεία και στην εφαρμογή αυτής της δραστηριότητας εμπλέκεται το Τμήμα Αποκατάστασης Περιβάλλοντος της Μήλου.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα οφέλη για την εταιρεία περιλαμβάνουν:

  • Προσθήκη αξίας σε μία μακρά και επιτυχή παράδοση αποκατάστασης ορυχείων και διαχείρισης της βιοποικιλότητας, κάνοντας το επόμενο βήμα στη δημιουργία μίας δραστηριότητας, η οποία θα προσθέσει οικονομική αξία για την τοπική κοινωνία
  • Περαιτέρω βελτίωση της ήδη άριστη φήμη της Imerys ως εταιρικού πολίτη στην τοπική κοινωνία
  • Δημιουργία ενός επιπλέον εργαλείου για τη μακρά συμβολή της Imerys στον τουρισμό του νησιού, με την προσέλκυση επισκεπτών που ενδιαφέρονται για την οινοπαραγωγή και την οινογνωσία.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
MILOTERRANEAN Geo Experience

Pancratium maritimum – Ένα αρχαίο φυτό επιστρέφει στις παραλίες της Μήλου

To φυτώριο της Μήλου ως εκπαιδευτικός προορισμός

YOU@S&B: Η καριέρα σου ξεκινάει εδώ!

«Ας μιλήσουμε για την Πυρασφάλεια στο σπίτι μας». Συνεργασία Imerys Greece – ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. – Myrtillo

«Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ»

Αρώματα και Χρώματα από τα Αποκαταστημένα Ορυχεία της Μήλου

Ασφαλείς Κάτοικοι – Τουρίστες και Εργαζόμενοι : Το σύστημα οδικής διαχείρισης στα ορυχεία Imerys στη Μήλο.

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική Υπευθυνότητα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ»

Εκμετάλλευση των κλιματικών συνθηκών της Μήλου για την ξήρανση του βιομηχανικού ορυκτού μπεντονίτη

Ενδημικά, σπάνια και απειλούμενα φυτά της Μήλου – Διάσωση του χαμένου θησαυρού στο νησί

Εξάλειψη χωροκατακτητικών φυτικών ειδών από περιοχές αποκατάστασης.

Εφοδιαστική Αλυσίδα: Εμπλέκοντας τους Προμηθευτές μας στις Μακροχρόνιες Δεσμεύσεις μας

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ IMERYS GREECE ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΖΩΝ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ο.ΑΣ.) «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»

Καινοτόμος Εκπαίδευση εργαζομένων σε προγράμματα που μειώνουν τη σωματική καταπόνηση και βελτιώνουν την ψυχική υγεία.

Κοινωνική ένταξη και Ποικιλομορφία

Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου - 20 Χρόνια Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο

Μετεγκατάσταση αρχαίας δεξαμενής στη Μήλο - Η εξόρυξη συμβαδίζει με την πολιτιστική κληρονομιά

Πιο Ασφαλείς Μαζί: Χτίζοντας μια Ισχυρότερη Κουλτούρα Υ&Α

Συμβολή στη Βιοποικιλότητα μέσω της αποκατάστασης ορυχείων στη Μήλο

Συνεργασία εταιριών και ομάδων για τη διάσωση εργαζομένου στη Μήλο – Η Ισχύς εν τη Ενώσει.

Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας «FLU-ACE condensing flue gas economizer» στο Τσιγκράδο της Μήλου

Σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας- Προστασία των Εργαζομένων και της Τοπικής Κοινωνίας

Το ΦΥΤΩΡΙΟ ΤΗΣ IMERYS ΣΤΗ ΜΗΛΟ ως ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Φροντίζοντας τον Πλανήτη μας: Η Στρατηγική Βιοποικιλότητας της ImerysΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation