ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 466 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δράσεις για τις επιπτώσεις απο την πανδημία του COVID-19

Πρωτοβουλία

Η εταιρία ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ I. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. με δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης προσφέρει την αλληλεγγύη της στο κοινωνικό σύνολο στο πλαίσιο της πανδημίας COVID -19

Η εταιρία ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ I. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. με δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης προσφέρει την αλληλεγγύη της στο κοινωνικό σύνολο στο πλαίσιο της πανδημίας COVID -19
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Εδώ και περίπου έναν αιώνα, οι ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ, παράγουν αδιάκοπα μία μεγάλη γκάμα προϊόντων για την αρτοποϊία και τη ζαχαροπλαστική, για την εγχώρια και τις ξένες αγορές.

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

myloi-thrakis.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η εταιρία ανταποκρινόμενη στις σοβαρές και πρωτόγνωρες προκλήσεις της πανδημίας έλαβε πρωτοβουλίες δράσης για τον μετριασμό των συνεπειών του Covid-19 ενισχύοντας τον τομέα της δημόσιας υγείας στην ευαίσθητη περιοχή της Θράκης εστιάζοντας στην αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης τόσο για το προσωπικό του όπου νοσηλεύονται νοσούντες όσο και για τη διάγνωση και θεραπεία των ιδίων των ασθενών.

Επιπλέον, συνέβαλλε στην ενίσχυση της υλοποίησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Σύνολο πληθυσμού της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Σχολική Κοινότητα.

 

Χρονική διάρκεια

Έτος 2020.


Περιγραφή

Στα πλαίσια αυτά εντός του 2020 προέβη σε:

1. Δωρεά προς τη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων της Β Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου  Αλεξανδρούπολης, μιας συσκευής παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων, ενός φορητού υπερηχογράφου, ενός ηλεκτροκαρδιογράφου, και ενός Doppler περιφερικών αγγείων  συνολικής αξίας 6.000 ευρώ για την αντιμετώπιση των αναγκών ασθενών με COVID-19. Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης έχει οριστεί ως ένα από τα Νοσοκομεία Αναφοράς της χώρας για τη διάγνωση και θεραπεία περιστατικών COVID-19 καλύπτοντας όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι ανάγκες ήταν σημαντικές για τις κλινικές ιδιαίτερα των Μονάδων Ειδικών Λοιμώξεων, έτσι στο κάλεσμα της Β! Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου, η εταιρία ανταποκρίθηκε άμεσα προσφέροντας το ποσό των 6.000 ευρώ για την αγορά μιας συσκευής παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων, ενός φορητού υπερηχογράφου, ενός ηλεκτροκαρδιογράφου, και ενός Doppler περιφερικών αγγείων.

2. Επίσης, στον ίδιο παραπάνω χρόνο, η εταιρία προέβη σε δωρεά προς το ίδιο παραπάνω Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης ποσού 4.000 ευρώ για προμήθεια 500 μασκών υψηλής προστασίας από τη διάδοση του Covid 19 εντός του χώρου του Νοσοκομείου (όπως της υποδείχθηκε για τις ανάγκες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με αποδοχή δωρεάς από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου).

3. Ομοίως, η εταιρία ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Επιμελητηρίου Έβρου με συνεισφορά 1.000 ευρώ, προκειμένου να αγοραστεί για τις ανάγκες της Παιδιατρικής Κλινικής του παραπάνω Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης στην περίοδο Covid 19, ένας φορητός αναπνευστήρας.

4. Διατέθηκε επίσης από την εταιρία χρηματικό ποσό 5.000 ευρώ για αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού σχολείων της επικράτειας με αφορμή την υγειονομική κρίση COVID-19.

Συγκεκριμένα  η δωρεά των 5.000 ευρώ που προσφέρθηκε αφορούσε την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού μέσω του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων, Junior Achievement Greece, προκειμένου αυτός ο εξοπλισμός να διατεθεί σε μαθητές και εκπαιδευτικούς που τον είχαν ανάγκη κατά την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη βάση των οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας. Με τον τρόπο αυτό η εταιρία συνέβαλλε πέρα από τη βοήθεια στην εκπαίδευση και στη δημιουργία συνθηκών για την περαιτέρω ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών των Ελληνικών σχολείων.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η άμεση ανταπόκριση της εταιρίας ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, με την ανωτέρω δωρεά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς και αναλώσιμου υλικού προς το Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, συνέβαλε άμεσα και αποτελεσματικά στην ενίσχυση τόσο των δομών υγείας, όσο και της προσπάθειας των αρχών να προστατεύσουν τον πληθυσμό από τις επιπτώσεις της κρίσης του Covid-19.

Σχετικά με τη συνεισφορά της εταιρίας με την παροχή τεχνολογικού εξοπλισμού στα σχολεία της επικράτειας για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αξίζει να αναφερθεί ότι ο εν λόγω εξοπλισμός διατέθηκε από τις σχολικές μονάδες σε μαθητές ή/και εκπαιδευτικούς για τις ανάγκες αυτού τυου τύπου εκπαίδευσης, όπου αυτή κριθεί απαραίτητη (π.χ. σε περίπτωση μαθητών που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου και δεν μπορούν να συμμετέχουν στο μάθημα με φυσική παρουσία, σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας τμήματος / σχολικής μονάδας). Πιο μακροπρόθεσμα, ο εξοπλισμός που προσφέρεται στα σχολεία θα συμβάλλει στην περαιτέρω καλλιέργεια των ψηφιακών δεξιοτήτων της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Το ύψος της δωρεάς ανήλθε στο ποσό των 16.000 ευρώ.Τόπος Δράσης

Ελλάδα


Συνεργασία με φορέα

Η εταιρία ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ I. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., για την υλοποίηση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας συνεργάστηκε με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου έγινε δωρεά στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων της Β Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής και με το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων, Junior Achievement Greece, για τη δωρεά τεχνολογικού εξοπλισμού σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στήθηκε από τη διοίκηση της εταιρίας και υλοποιήθηκε με τη πολύ σημαντική συνεισφορά του προσωπικού της.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

1. Δημιουργία υπεύθυνου προφίλ για την εταιρία.
2. Σύνδεση με την τοπική κοινότητα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου η διάγνωση και η θεραπεία περιστατικών Covid γίνεται σε μεγάλο βαθμό από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.
3. Αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid, καθώς αυτή αποτελεί ευθύνη όλων μας.
4. Σύνδεση με τη σχολική κοινότητα, μέσω της δωρεάς του τεχνολογικού εξοπλισμού.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το μουσείο πάει στους μύλους» από τους ΜΥΛΟΥΣ ΘΡΑΚΗΣ

Η εταιρία ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε "Υπεύθυνα απέναντι στις κοινωνίες και τις κοινωνικές ομάδες”

Οι «Μύλοι Θράκης» υποστηρίζουν τους αγρότες της Θράκης σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Το πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας από τους ΜΥΛΟΥΣ ΘΡΑΚΗΣ με χαρακτηριστικά βιώσιμης γεωργίαςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation