ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 295 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βιώσιμη Γεωργία

Πρωτοβουλία

Το πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας από τους ΜΥΛΟΥΣ ΘΡΑΚΗΣ με χαρακτηριστικά βιώσιμης γεωργίας

Το πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας από τους ΜΥΛΟΥΣ ΘΡΑΚΗΣ με χαρακτηριστικά βιώσιμης γεωργίας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Εδώ και περίπου έναν αιώνα, οι ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ, παράγουν αδιάκοπα μία μεγάλη γκάμα προϊόντων για την αρτοποϊία και τη ζαχαροπλαστική, για την εγχώρια και τις ξένες αγορές.

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

myloi-thrakis.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος είναι: Α) η παραγωγή υψηλής ποιότητας μαλακού σίτου (αλευροποιίας) με ικανοποιητικές αποδόσεις σιτηρών, με αποφυγή πρακτικών που απειλούν το φυσικό περιβάλλον (ρύπανση αέρα, υδάτων, εδάφους), την ανθρώπινη υγεία και τις αγροτικές κοινότητες με αριστοποίηση της λίπανσης και της φυτοπροστασίας προσαρμοσμένων στις κλιματολογικές και εδαφολογικές συνθήκες της περιοχής και με διατήρηση των πολλών μικρών οικογενειακών αγροκτημάτων και Β) η παραγωγή βιολογικού αγριόσταρου (triticum spelta) χωρίς την χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Στους αγρότες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που καλλιεργούν μαλακό σιτάρι.

 

Χρονική διάρκεια

Συνεχής: 2011 - 2018.


Περιγραφή

Οι Μύλοι Θράκης είναι αλευροβιομηχανία εγκατεστημένη στην περιοχή της Δυτικής Θράκης και ιδιαίτερα στον ανατολικότερο νομό, του Έβρου, μια παραδοσιακά παραγωγική αγροτική περιοχή, πλούσια σε γόνιμο έδαφος με πλούσια νερά από τον Έβρο ποταμό και τους παραποτάμους του. Η πεδιάδα του, μαζί με τις πεδιάδες των άλλων δύο Θρακικών νομών Ροδόπης και Ξάνθης, χαρακτηρίζονται από πλούσιο έδαφος ιδιαίτερα ευνοϊκό για καλλιέργεια σίτου αλλά και άλλων αγροτικών προϊόντων όπως καλαμπόκι, βαμβάκι, καπνό, κριθάρι, ηλιόσπορο. Το κλίμα της περιοχής είναι Μεσογειακό και επηρεάζεται από τα βουνά της Ροδόπης.

Η εταιρία Μύλοι Θράκης ξεκίνησε ένα πρόγραμμα συμβολαιακής γεωργίας το έτος 2011 με παραγωγούς της Αν. Μακεδονίας και Θράκης, προσπαθώντας να τους κατευθύνει και να τους εκπαιδεύσει, ώστε να παραχθεί στην περιοχή μαλακό σιτάρι υψηλής ποιότητας και απόδοσης. Εκτός από την παροχή δοκιμασμένων για την καταλληλότητά τους σπόρων, που διέθεσε η ίδια η εταιρία στους αγρότες, σχεδίασε από κοινού με το Πανεπιστήμιο ένα «ημερολόγιο καλλιεργειών», στο οποίο έγινε καταγραφή των σημαντικότερων παραμέτρων της καλλιέργειας ενώ, συστήθηκε και πρόγραμμα επισκέψεων ανά καλλιέργεια προς έλεγχο από ειδικά εκπαιδευμένα άτομα.

Η εταιρία Μύλοι Θράκης με τους γεωπόνους της και με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου ήταν δίπλα στους παραγωγούς για να τους βοηθήσει και να τους εκπαιδεύσει, ώστε να ακολουθήσουν τις κατάλληλες καλλιεργητικές τεχνικές. Οι καλλιεργητές είχαν στα χέρια τους όλα τα εργαλεία για να εξασφαλίσουν την καλλιέργειά τους. Παράλληλα, καθιερώθηκε η καταγραφή των κυριότερων προβλημάτων φυτοπροστασίας των καλλιεργειών που σχετίζονται με ζιζάνια, ασθένειες και εντομολογικές προσβολές. 

Οι ιδέες, οι πρακτικές και πολιτικές, που κυριαρχούν στην εταιρία, έχουν ως βάση την περιβαλλοντική υγεία, την οικονομική κερδοφορία και κοινωνική και οικονομική ισότητα. Η διατήρηση των φυσικών αλλά και ανθρώπινων πόρων είναι πρωταρχικής σπουδαιότητας για την περιοχή. Οι συνθήκες εργασίας και ζωής των αγροτών, οι ανάγκες των αγροτικών κοινοτήτων και η υγεία των καταναλωτών είναι κοινωνική ευθύνη όλων, τόσο για το παρόν όσο και το μέλλον. Το νερό, η ενέργεια, ο αέρας και το έδαφος είναι οι κύριοι πόροι που βοηθούν τη γεωργία και την κοινωνία να ευημερήσει και γι’ αυτό η εταιρία που δραστηριοποιείται στην περιοχή ενδιαφέρεται για την κατάλληλη διαχείρισή τους.

Οι καλλιέργειες εναλλάσσονται από χρόνο σε χρόνο ώστε να προστατεύεται η ποιότητα του εδάφους (καταπνίγονται τα ζιζάνια, τα χόρτα, τα παθογόνα και τα ζωύφια που είναι επιβλαβή στα φυτά). H χρήση της λίπανσης και προστασίας του φυτού γίνεται με φροντίδα για το έδαφος και την παραγωγή υγιούς φυτικής καλλιέργειας, τα νερά, τον αέρα και τους ίδιους τους καλλιεργητές.

Πρωταρχικό μέλημα είναι η διατήρηση των πολλών μικρών οικογενειακών αγροκτημάτων, που είναι γνώρισμα της περιοχής, χωρίς χαρακτηριστικά βιομηχανικής εκμετάλλευσης. Οι Μύλοι Θράκης ως μεταποιητική εταιρία συνεργάζεται σε όλη αυτή την προσπάθεια με τους αγρότες, πανεπιστημιακούς ερευνητές, προμηθευτές και λοιπούς συμβούλους των αγροτών. Η εταιρία βρίσκεται σε συνεχή επαφή μαζί τους με στόχο να συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας του μαλακού σίτου της Θράκης με σεβασμό στο περιβάλλον, την προστασία της υγείας των εργαζομένων καταγράφοντας τις διαδικασίες παραγωγής και με τήρηση των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.

Το πρόγραμμα αναβάθμισης των καλλιεργειών σίτου από τους ΜΘ, από το 2011, είναι συνεχές, εξελίσσεται μέχρι σήμερα και θα συνεχίσει και στο μέλλον εξίσου δυναμικά με σκοπό τη συνεχή επιλογή των καλύτερων ποικιλιών και συνθηκών καλλιέργειας για την παραγωγή σίτου υψηλής προστιθέμενης αξίας. Από τo 2017 η εταιρία επιδιώκει την παραγωγή διαφόρων ποικιλιών μαλακού σίτου με ενδεδειγμένες χημικοτεχνικές ιδιότητες με όσον το δυνατό λιγότερες μονάδες αζώτου ανά στρέμμα με κύριο στόχο την ελάττωση της ρύπανσης του εδάφους και του αέρα για ανάπτυξη φιλικής ως προς το περιβάλλον καλλιέργειας. Γι' αυτό το λόγο, το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της εταιρείας μας βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης τεχνικών για τον περιορισμό της αζωτορύπανσης.

Το 2019 η εταιρεία προχωρά στην καλλιέργεια Βιολογικού αγριόσταρου (Triticum Spelta) σε συνεργασία με τοπικούς αγρότες με σκοπό την παραγωγή βιολογικού αλεύρου κατάλληλο για διάφορες εφαρμογές αλλά κυρίως προσανατολισμένη σε χρήσεις ζαχαροπλαστικής και μπισκοτοποιίας. Η σπορά του εν λόγω σπόρου έγινε το φθινόπωρο του 2018 και η συγκομιδή του αναμένεται το καλοκαίρι του 2019.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Σήμερα παράγεται ένα αγροτικό προϊόν που έχει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για τη βιομηχανία και την τοπική οικονομία δεδομένου ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή αλεύρου για αρτοποιία και αρτοζαχαροπλαστική. Στο παρελθόν ο παραγόμενος σίτος είχε μόνο ζωοτροφική αξία.

Τα οφέλη των αγροτών ήταν πολλαπλά καθώς:

  • Εξασφάλισαν την απορρόφηση της παραγωγής τους (σίτος) με μία σταθερή και εγγυημένη τιμή αγοράς της εν λόγω παραγωγής.
  • Υπήρξε βελτίωση φυτοπροστασίας της καλλιέργειας μαλακού σίτου και επομένως βελτίωσης της ποιότητας και ποσότητας της παραγωγής.
  • Οι αποδόσεις (κιλά ανά στρέμμα) ήταν πιο υψηλές από τις αποδόσεις που επιτύγχαναν προηγουμένως στην καλλιέργεια σίτου.


Τόπος Δράσης

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.


Συνεργασία με φορέα

Συνεργαστήκαμε με το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καθώς και με περισσότερους από 600 παραγωγούς της Θράκης.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Από πλευράς των Μύλων Θράκης για το συγκεκριμένο "πρόγραμμα" εργάζονται 6 άτομα στο χημείο, 4 άτομα στο γεωτεχνικό τμήμα καθώς και άτομα της παραγωγής που είναι υπεύθυνα για τις παραλαβές του σίτου και τη μεταποίησή του. Από το Πανεπιστήμιο, εργάζονται 5 φοιτητές και 2 καθηγητές. Το 2018 δε, έχουμε συνεργασία με περισσότερους από 600 ντόπιους παραγωγούς και 18 εμπόρους σιτηρών και γεωπονικά κέντρα που λειτουργούν ως ενδιάμεσοι φορείς μεταξύ Μύλων Θράκης και αγροτών. Πρέπει να σημειωθεί ότι το 2011 που ξεκίνησε το πρόγραμμα, οι ΜΘ συνεργάστηκαν με 19 παραγωγούς και καλλιέργησαν συμβολαιακά 1.500 ενώ φέτος με τη συνεργασία των 600 παραγωγών καλλιεργήθηκαν 12 διαφορετικές ποικιλίες σε 35.000 στρέμματα.


Συνέχεια…
Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

  • Οι ΜΘ έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται σημαντικές ποσότητες σίτου υψηλής προστιθέμενης αξίας κατάλληλου για αρτοποίηση από ντόπιους παραγωγούς, χωρίς να υποχρεώνονται να τον εισάγουν από το εξωτερικό, με συνέπεια τη μείωση του κόστους της α' ύλης.
  • Επίσης, με τη δυνατότητα πλέον της παραγωγής βιολογικών σιτηρών και την άλεσή τους σε παραδοσιακό πετρόμυλο που διαθέτει η εταιρεία, οι ΜΘ μπορούν να παράγουν και βιολογικό αλεύρι.
  • Τέλος, με το εν λόγω πρόγραμμα οι ΜΘ εξασφαλίζουν τη στήριξη και την εμπιστοσύνη των αγροτών και την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του οργανισμού που προωθεί το υπεύθυνο επιχειρείν.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το μουσείο πάει στους μύλους» από τους ΜΥΛΟΥΣ ΘΡΑΚΗΣ

Η εταιρία ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ I. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. με δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης προσφέρει την αλληλεγγύη της στο κοινωνικό σύνολο στο πλαίσιο της πανδημίας COVID -19

Η εταιρία ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε "Υπεύθυνα απέναντι στις κοινωνίες και τις κοινωνικές ομάδες”

Οι «Μύλοι Θράκης» υποστηρίζουν τους αγρότες της Θράκης σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο ΘράκηςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation