ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 478 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συνεργασία Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων - Ιδιωτικών Οργανισμών

Πρωτοβουλία

Οι «Μύλοι Θράκης» υποστηρίζουν τους αγρότες της Θράκης σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Οι «Μύλοι Θράκης» υποστηρίζουν τους αγρότες της Θράκης σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Εδώ και περίπου έναν αιώνα, οι ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ, παράγουν αδιάκοπα μία μεγάλη γκάμα προϊόντων για την αρτοποϊία και τη ζαχαροπλαστική, για την εγχώρια και τις ξένες αγορές.

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

myloi-thrakis.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος ήταν η αναβάθμιση των καλλιεργειών στην περιοχή της Θράκης.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Παραγωγοί μαλακού σίτου Θράκης.

 

Χρονική διάρκεια

Συνεχής: 2010 - 2017.


Περιγραφή

Τις τελευταίες δεκαετίες, η αγροτική πολιτική που καθόρισε η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτούσε το σκληρό στάρι, με στόχο την ενίσχυση της ιταλικής βιομηχανίας μακαρονοποιίας. Κατά συνέπεια, οδήγησε στην περιθωριοποίηση της καλλιέργειας μαλακού σιταριού στην περιοχή της Θράκης. Η καλλιέργειά του είναι ανταγωνιστική αυτής του σκληρού, με αποτέλεσμα οι αγρότες να στραφούν στο σκληρό σιτάρι. Οι καλλιέργειες μαλακού σίτου μειώθηκαν αισθητά και, επίσης, οι αγρότες δεν ακολουθούσαν τις ενδεδειγμένες καλλιεργητικές πρακτικές, με αποτέλεσμα η χώρα μας να είναι σήμερα ελλειμματική σε ποσότητα μαλακού σίτου αλλά και η ποιότητα του παραγόμενου σίτου να μην είναι η ενδεδειγμένη. Συνεπώς, η Ελλάδα αναγκάζεται να καλύπτει τις ανάγκες της με εισαγόμενο σιτάρι. Το 2010, η εταιρία "Μύλοι Θράκης" αποφασίζει να ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια ώστε να επανέλθει στη Θράκη η μαζική παραγωγή μαλακού σίτου υψηλής, όμως, ποιότητας άρα και προστιθέμενης αξίας.

Το πρώτο στάδιο ήταν, λοιπόν, να εξασφαλιστεί ότι: το παραγόμενο προϊόν θα έχει όχι μόνο καλά αγρονομικά χαρακτηριστικά στην περιοχή της Θράκης, δηλαδή καλές στρεμματικές αποδόσεις, αλλά και καλή αρτοποιητική ικανότητα. Η έρευνα εστιάστηκε στην εύρεση:

  1. Κατάλληλων ποικιλιών υψηλής τεχνολογίας.
  2. Κατάλληλων καλλιεργητικών συνθηκών (έδαφος, λίπανση, φυτοπροστασία).

Πραγματοποιήθηκαν πειραματικές καλλιέργειες στο αγρόκτημα του Πανεπιστημίου όπου εξετάστηκαν 22 σπόροι διαφορετικών χαρακτηριστικών και προέλευσης, άλλοι υψηλής τεχνολογίας, άλλοι από γηγενείς ποικιλίες. Ολοκληρώθηκε η 1η φάση με την επιλογή των καλύτερων ποικιλιών σύμφωνα με τα αγρονομικά και ποιοτικά κριτήρια που τέθηκαν. Η εταιρία «ΜΘ» εξέτασε τα αρτοποιητικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με την τεχνογνωσία της στο αλεύρι και το Πανεπιστήμιο τα αγρονομικά και από κοινού επέλεξαν τις καταλληλότερες ποικιλίες. Την επόμενη χρονιά (2011) ξεκίνησε, ταυτόχρονα με τον πειραματισμό στο αγρόκτημα του Πανεπιστημίου, ο πειραματισμός σε πραγματικές συνθήκες με 19 επιλεγμένους αγρότες σε 1.500 στρέμματα για τις επιλεγμένες ποικιλίες. Σχεδιάστηκε από κοινού από τους ΜΘ και το Πανεπιστήμιο ένα «ημερολόγιο καλλιεργειών» στο οποίο έγινε καταγραφή των σημαντικότερων παραμέτρων της καλλιέργειας και συστήθηκε πρόγραμμα επισκέψεων ανά καλλιέργεια προς έλεγχο. Υπήρξε μια συνεχής επαφή των γεωπόνων των ΜΘ προς τους καλλιεργητές και το Πανεπιστήμιο το οποίο παρείχε και την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη της εταιρίας στην παρακολούθηση των καλλιεργειών. Με το πέρας του καλλιεργητικού έτους συλλέχθηκαν ξεχωριστά οι ποικιλίες, για τις οποίες υπήρχαν καταγεγραμμένα αγρονομικά δεδομένα και σε πραγματικές συνθήκες και σε ιδανικές (αγρόκτημα πανεπιστημίου), και αλέστηκαν για πρώτη φορά σε βιομηχανική κλίμακα και εξετάστηκαν ως προς τα αρτοποιητικά τους χαρακτηριστικά από τους ΜΘ. Ολοκληρώθηκε, έτσι, η 2η φάση επιλογής ποικιλιών όπου ξεχώρισαν οι καλύτερες από τις ποικιλίες που είχαν επιλεγεί σε 1η φάση ακολουθώντας την ίδια διαδικασία επιλογής.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

  • Το 2004, ο μύλος άλεθε 100% σιτάρι εισαγωγής. Σήμερα πάνω από το 70% της πρώτης ύλης είναι από την περιοχή. Το 2011, οι ΜΘ συνεργάστηκαν με 19 παραγωγούς και καλλιέργησαν συμβολαιακά 1.500 στρέμματα, την επόμενη χρονιά με 90 παραγωγούς και 9.000 στρέμματα, στη συνέχεια με 4.000 παραγωγούς και 18.500 στρέμματα και φέτος με πάνω από 600 παραγωγούς και καλλιεργήθηκαν 35.000 στρέμματα. Το πρόγραμμα αναβάθμισης των καλλιεργειών μαλακού σίτου από τους ΜΘ με τη συνέργεια του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης από το 2010 είναι συνεχές, εξελίσσεται μέχρι σήμερα και θα συνεχίσει με σκοπό τη συνεχή επιλογή των καλύτερων ποικιλιών και συνθηκών καλλιέργειας για την παραγωγή σίτου υψηλής προστιθέμενης αξίας. Φέτος, τα στρέμματα ανήλθαν σε 20.000.
  • Συνάμα με τη συνδρομή του Πανεπιστημίου αριστοποιούνται οι παράμετροι των καλλιεργητικών συνθηκών μαλακού σίτου.
  • Παρέχονται, έτσι, στον παραγωγό όλα τα εργαλεία για να διασφαλίσει την καλλιέργειά του.


Τόπος Δράσης

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.


Συνεργασία με φορέα

Για τη δράση αυτή, οι ΜΘ συνεργάστηκαν με το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και τους παραγωγούς σε μια ολοκληρωμένη δραστηριότητα.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Από πλευράς των Μύλων Θράκης: απασχολούνται 6 άτομα στο χημείο, 4 άτομα στο γεωτεχνικό τμήμα όπως και άτομα της παραγωγής σχετικά με τις παραλαβές του σίτου και τη μεταποίηση, καθώς και μεταφορείς σε αριθμό περίπου 20.
Όσον αφορά το πανεπιστήμιο: ασχολούνται 5 φοιτητές και 2 καθηγητές ενώ, όσον αφορά στους παραγωγούς, φέτος έχουμε περισσότερους από 600 και 18 μεσίτες/γεωπονικά κέντρα που λειτουργούν ως ενδιάμεσοι μεταξύ Μύλων Θράκης και αγροτών.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

  • Το παραγόμενο προϊόν είναι προστιθέμενης αξίας και για τον αγρότη και για την αλευροβιομηχανία.
  • Παραγωγή ειδικών αγροτικών προϊόντων, τα οποία αξιοποιούν οι ΜΘ για να δημιουργήσουν ειδικά άλευρα.
  • Αύξηση της αναγνωρισιμότητας της επιχείρησης και, κατά συνέπεια, των εξαγωγών της.
  • Επαναφορά του πλούσιου σιτοβολώνα από μαλακό σιτάρι υψηλού ποιοτικού επιπέδου, μέσα στον οποίο ιδρύθηκε η εταιρία «Μύλοι Θράκης» το 1977, με έδρα την Αλεξανδρούπολη.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το μουσείο πάει στους μύλους» από τους ΜΥΛΟΥΣ ΘΡΑΚΗΣ

Η εταιρία ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ I. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. με δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης προσφέρει την αλληλεγγύη της στο κοινωνικό σύνολο στο πλαίσιο της πανδημίας COVID -19

Η εταιρία ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε "Υπεύθυνα απέναντι στις κοινωνίες και τις κοινωνικές ομάδες”

Το πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας από τους ΜΥΛΟΥΣ ΘΡΑΚΗΣ με χαρακτηριστικά βιώσιμης γεωργίαςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation