ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 333 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δράσεις για τις επιπτώσεις απο την πανδημία του COVID-19

Πρωτοβουλία

ΔΩΔΩΝH: Iσχυρή εφαρμογή στρατηγικών σε θέματα Βιωσιμότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

ΔΩΔΩΝH: Iσχυρή εφαρμογή στρατηγικών σε θέματα Βιωσιμότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Η ΔΩΔΩΝΗ ιδρύθηκε στα Ιωάννινα πάνω από μισό αιώνα πριν. Τότε ήταν μια μικρή μονάδα παστερίωσης φρέσκου γάλακτος, που εξυπηρετούσε αποκλειστικά τις ανάγκες των κατοίκων της πόλης των Ιωαννίνων, συλλέγοντας αγελαδινό γάλα από μικρές φάρμες της περιοχής.

Σήμερα, μισό αιώνα μετά, η ΔΩΔΩΝΗ είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ελλάδα και η ηγέτιδα εταιρεία στις πωλήσεις φέτας ΠΟΠ στην Ελλάδα.Στόχος δράσης

Η ΔΩΔΩΝΗ, η κορυφαία γαλακτοβιομηχανία της Ηπείρου, γνωστή για την παραγωγή 100% ελληνικών ποιοτικών γαλακτοκομικών προϊόντων τα οποία ξεχωρίζουν τόσο για τη γεύση τους όσο και για τα αγνά υλικά τους, έχει υιοθετήσει μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας τόσο της ίδιας όσο και του περιβάλλοντος.

Παράλληλα, υποστηρίζει και δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και συμβάλει σταθερά στην τοπική κοινωνία υποστηρίζοντας τις κοινωνικά ευαίσθητες και ευπαθείς ομάδες.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 • Ευρύτερη κοινωνία
 • Έλληνες παραγωγοί στην περιοχή της Ηπείρου και της Β. Ελλάδας
 

Χρονική διάρκεια

Απο το 2020


Περιγραφή

Διαθέτοντας τη μεγαλύτερη ζώνη γάλακτος στην Ελλάδα, η ΔΩΔΩΝΗ τα τελευταία χρόνια στηρίζει έμπρακτα την περιοχή της Ηπείρου, τον ελληνικό πρωτογενή τομέα αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο μέσα από υπεύθυνες δράσεις και βιώσιμες πρωτοβουλίες που εστιάζουν σε 3 πυλώνες:

 1. Περιβαλλοντική Ευθύνη
 2. Βιώσιμες Προμήθειες
 3. Σεβασμός στα Εργασιακά και Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εταιρικά Πρότυπα.

Περιβαλλοντική Ευθύνη:

Η ΔΩΔΩΝΗ μέσω υπεύθυνων πρακτικών, συμβάλει στην προστασία της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων, ενώ μελλοντικά φιλοδοξία της εταιρείας αποτελεί η ανάπτυξη της, με την ταυτόχρονη μείωση του αποτυπώματος της στο περιβάλλον.

Ειδικότερα, μέσα από συγκεκριμένες πρακτικές η ΔΩΔΩΝΗ θέτει στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και εστιάζει στην μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προέρχονται από την κατανάλωση ενέργειας, νερού και την εκπομπή αέριων ρύπων (GHG), οι οποίοι παρακολουθούνται και αναθεωρούνται σε ετήσια βάση ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Πιο συγκεκριμένα, οι υπεύθυνες  τακτικές που ακολουθεί η εταιρεία και αφορούν το περιβάλλον ξεκινούν από το εργοστάσιο το οποίο είναι carbon neutral για το 2020, με την αγορά carbon credits από τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπρόσθετα, η εταιρεία έχει φροντίσει και έχει προχωρήσει σε δενδροφυτεύσεις 120 δενδρυλλίων σε εξωτερικούς χώρους του εργοστασίου, για να περιοριστεί η ηχομόνωση και να μειωθεί περισσότερο το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

Η μείωση κατανάλωσης ενέργειας και νερού είναι επίσης κορυφαίας σημασίας για την εταιρεία. Πρόσφατα η ΔΩΔΩΝΗ προχώρησε στην αγορά σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού μειωμένης ενεργειακής κατανάλωσης, κόστους 150.000€, και εγκατέστησε επιπρόσθετο εξοπλισμό για την αποδοτικότερη διαχείριση των συστημάτων αυτόματου καθαρισμού και εξυγίανσης του εξοπλισμού του εργοστασίου (CIP), με το κόστος της επένδυσης να ανέρχεται στα 670.000€.

Σχετικά με τη μείωση των εκπομπών σωματιδιακών ρύπων, η εταιρία δεν χρησιμοποιεί πλέον συμβατικά καύσιμα (π.χ. πετρέλαιο). Αντί αυτών, η ΔΩΔΩΝΗ χρησιμοποιεί πλέον αέριο και LPG, τα οποία παράγουν λιγότερους σωματιδιακούς ρύπους και είναι αποδοτικότερα ενεργειακά.

Tέλος, σχετικά με την ανακύκλωση των υλικών που παράγονται, η ΔΩΔΩΝΗ συνεργάζεται με εταιρία ανακύκλωσης και επιτυγχάνει σχεδόν 100% ανακύκλωση των πλαστικών περιεκτών, φιλμ συσκευασίας και των μεταλλικών δοχείων που δεν χρησιμοποιούνται ή/και παράγονται ως ρύπος κατά την παραγωγική διαδικασία.

Βιώσιμη προμήθεια:

Η βιώσιμη προμήθεια είναι απαραίτητη για την υπεύθυνη ανάπτυξη της ΔΩΔΩΝΗ, καθώς κυρίαρχος στόχος της εταιρείας είναι η διατήρηση της μεγαλύτερης Ζώνης Γάλακτος στην Ελλάδα και η αύξηση των συνεργαζόμενων παραγωγών. Σήμερα, με περισσότερους από 5.500 μικρούς και μεγάλους παραγωγούς, κυρίως από την περιοχή της Ηπείρου, υλοποιεί δράσεις που θέτουν στο επίκεντρο τον πρωτογενή τομέα, επιλέγοντας αποκλειστικά 100% ελληνικό γάλα και διαφυλάσσοντας έτσι την άριστη ποιότητα της πρώτης ύλης για την παραγωγή των αγνών προϊόντων της.

Σε συνεργασία με τους παραγωγούς, η ΔΩΔΩΝΗ πραγματοποιεί βέλτιστες πρακτικές εκτροφής, για να βελτιώνει συνεχώς την ποιότητα του γάλακτος. Ειδικότερα, από το 2015 υλοποιεί το καινοτόμο πρόγραμμα «ΔΩΔΩΝΗ 200», που αφορά στην 24ωρη δωρεάν επιστημονική υποστήριξη μονάδων ζωικού κεφαλαίου. Το πρόγραμμα «ΔΩΔΩΝΗ»200 που ξεκίνησε πιλοτικά με μόλις 30 μονάδες, απαρτίζεται από επιστημονική ομάδα έμπειρων κτηνιάτρων και ζωοτεχνών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και η οποία κατάφερε να αυξήσει τον αριθμό σε 300 μονάδες και να επιτύχει μετρήσιμα αποτελέσματα, όπως μέσα σε μία 2ετία την κατά 29% αύξηση της παραγόμενης ποσότητας γάλακτος ενώ βάσει σχετικών αναλύσεων, βελτιώθηκαν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του γάλακτος, η υγεία του ζώου, η μακροβιότητα του, αριστοποίηση της αναπαραγωγικής του λειτουργίας και η οικονομική βιωσιμότητα της παραγωγικής μονάδας

Επιπρόσθετα, η ΔΩΔΩΝΗ εφαρμόζει την πολιτική προκαταβολών στους 5500 παραγωγούς της. Συγκεκριμένα την τελευταία 4ετία η εταιρία έχει διαθέσει ποσά περίπου 10 εκατ. ευρώ για την αγορά ζωοτροφών, κυρίως την περίοδο του βαρύ χειμώνα.

Σεβασμός στα Εργασιακά και Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εταιρικά Πρότυπα.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα δημιουργούν προϋποθέσεις απαραίτητες για την αειφόρο ανάπτυξη της ΔΩΔΩΝΗ. Ειδικότερα η εταιρεία, σέβεται την προσωπική αξιοπρέπεια, το απόρρητο και τα προσωπικά δικαιώματα του κάθε εργαζόμενου, ενώ εφαρμόζει μέτρα προστασίας ώστε να μειώσει τα εργατικά ατυχήματα και να προσφέρει ένα ασφαλές και άνετο περιβάλλον εργασίας που ανταποκρίνεται στα διεθνή standards.  

Αναφορικά με τη διαχείριση του προσωπικού η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι είναι εναντίον οποιουδήποτε διαχωρισμού ή διακρίσεων που σχετίζεται με την εθνοτική καταγωγή, θρησκεία, ηλικία ,αναπηρία, φύλο, και σεξουαλικό προσανατολισμό των εργαζομένων της.

Τέλος, η ΔΩΔΩΝΗ είναι από τις πρώτες ελληνικές εταιρίες που εγκατέστησε και εφαρμόζει την Ευρωπαϊκή πολιτική whistleblower, μία πολιτική η οποία σαν στόχο έχει να αυξήσει τη διαφάνεια και την προστασία των εργαζομένων σε θέματα έκνομων ενεργειών από πλευράς εταιριών.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

 • Περιορισμός της ηχομόνωσης και μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας
 • Aνάδειξη του εργοστασίου ως carbon neutral για το 2020
 • Μείωση κατανάλωσης ενέργειας και νερού με την εγκατάσταση εξοπλισμού για την αποδοτικότερη διαχείριση των συστημάτων αυτόματου καθαρισμού και εξυγίανσης του εξοπλισμού του εργοστασίου (CIP)
 • Μείωση των εκπομπών σωματιδιακών ρύπων χρησιμοποιώντας αέριο και LPG, τα οποία παράγουν λιγότερους σωματιδιακούς ρύπους
 • Ανακύκλωση των πλαστικών περιεκτών, φιλμ συσκευασίας και των μεταλλικών δοχείων που δεν χρησιμοποιούνται ή/και παράγονται ως ρύπος κατά την παραγωγική διαδικασία
 • Αύξηση κατά 29% της παραγόμενης ποσότητας γάλακτος σε βάθος διετίας
 • Διάθεση 10 εκατ. Ευρώ σε προκαταβολές στους συνεργαζόμενους παραγωγούς, για την αγορά ζωοτροφών τα τελευταία 4 χρόνια


Τόπος Δράσης

Ήπειρος, Βόρεια Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα


Συνεργασία με φορέα

Δεν υπήρξε συνεργασία με εξωτερικό φορέα.


Συμμετοχή εργαζομένων

Συνεργαζόμενοι παραγωγοί


Οφέλη για τον Οργανισμό

 • H ΔΩΔΩΝΗ αποτελεί μία υπεύθυνη εταιρεία, που σέβεται την τοπική κοινωνία και λειτουργεί πάντα με ηθικό τρόπο για τους καταναλωτές, τους εργαζομένους, τους προμηθευτές και το περιβάλλον
 • Δημιουργία μιας αλυσίδας αξίας με τους χιλιάδες παραγωγούς της, καθώς διασφαλίζει την συλλογή γάλακτος αρίστης ποιότητας που αποτελεί την βάση για  την παραγωγή προϊόντων που ξεχωρίζουν για την γεύση και την υψηλή θρεπτική τους αξία
 •  Διαρκής ενίσχυσης της Ζώνης Γάλακτος με αύξηση της ποσότητας που προμηθεύεται ετησίως
 • Στήριξη των τοπικών παραγωγών - κτηνοτρόφων  στον τομέα υγείας του ζωικού τους κεφαλαίου, βοηθώντας τους έμπρακτα στην αύξηση και βελτίωση της παραγωγής τους, διαφυλάσσοντας τον πρωτογενή τομέαΣύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation