ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΤΑ: 134 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συνεργασία με άλλους Φορείς

Πρωτοβουλία

"Συμμαχία Θετικών Αγγελιοφόρων για την καταπολέμηση της διαδικτυακής Ρητορικής του Μίσους"

"Συμμαχία Θετικών Αγγελιοφόρων για την καταπολέμηση της διαδικτυακής Ρητορικής του Μίσους"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού, σε πλήρη συμφωνία με τις αρχές της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, υλοποιεί πλέγμα δράσεων, έργων και πρωτοβουλιών αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και η επίτευξη συνθηκών περιβαλλοντικής και αστικής αναζωογόνησης.

Περισσότερες πληροφορίες για το Δήμο:

www.agan.gov.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Ο  Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού  υλοποιεί  το έργο  “Συμμαχία αγγελιοφόρων για την ανάπτυξη και διάδοση θετικών μηνυμάτων ενάντια στη διαδικτυακή ρητορική μίσους” στα  πλαίσια του ευρωπαϊκού  προγράμματος  “JUSTICE”.  Το  έργο εστιάζει α) στην έρευνα και καταγραφή του προβλήματος της διαδικτυακής ρητορικής μίσους ενάντια στους μετανάστες και πρόσφυγες, καθώς και των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης που λαμβάνει κάθε συμμετέχουσα χώρα και, β) στην ανάπτυξη και προβολή/διάδοση θετικών μηνυμάτων με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Η Διεύθυνση  Κοινωνικής Πολιτικής  του Δήμου έχει ξεκινήσει μία ευρύτερη καμπάνια ευαισθητοποίησης κατά της Ρητορικής Μίσους προς τους κατοίκους της πόλης. Στόχος της καμπάνιας είναι η ενημέρωση των πολιτών για την έννοια της ρητορικής μίσους και ιδιαίτερα στο διαδίκτυο, για τους τρόπους καταπολέμησης αλλά και για την ανάπτυξη θετικών μηνυμάτων που βασίζονται στην ενημέρωση και την εφαρμογή των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην καθημερινή μας ζωή.

 Το Πρόγραμμα  “Συμμαχία Αγγελιοφόρων για την ανάπτυξη και διάδοση μηνυμάτων ενάντια στη διαδικτυακή ρητορική μίσους” συνδέεται άμεσα με τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης και ειδικότερα με τον  Στόχο 10 "Λιγότερες Ανισότητες", Στόχο 3 "καλή υγεία και ευημερία",  Στόχο 16 "Ειρήνη , Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί". Επιπλέον  ο Δήμος ΑΑΚ  εναρμονίζει την Κοινωνική του Πολιτική με τις βασικές αρχές του ΠΟΥ  σχετικά με την προαγωγή της ψυχικής υγείας στα ακόλουθα :

- Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες στο να βιώνουν συνθήκες  ψυχικής ευεξίας  μέσα στα περιβάλλοντα που βιώνουν. 

- Οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας να είναι προσβάσιμες, προσιτές και διαθέσιμες στην κοινότητα ανάλογα με τις ανάγκες.

- Οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας πρέπει να έχουν ολιστικό χαρακτήρα και να συνεργάζονται και με άλλους τομείς. (W.H.O Health Agenda 2020).

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 Η καμπάνια απευθύνεται σε όλες τις ομάδες πληθυσμού όπως επαγγελματίες υγείας και πρόνοιας, μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, ηλικιωμένους, αλλά και ευπαθείς ομάδες όπως μετανάστες, μονογονεϊκές οικογένειες, ρομά, νέους με υψηλά ποσοστά σχολικής διαρροής κα.

 

Χρονική διάρκεια

Η Καμπάνια ευαισθητοποίησης έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 2017 και βρίσκεται σε εξέλιξη έως και σήμερα και θα συνεχιστεί για όσο χρονικό διάστημα υπάρχουν αιτήματα σε αναμονή.


Περιγραφή

 Το πρόγραμμα σχεδιάζεται και υλοποιείται πάνω στους ακόλουθους άξονες:

1. Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση. Η παρέμβαση ξεκινάει με μία σύντομη εκπαίδευση σχετικά με την έννοια της ρητορικής μίσους, τις διαφορετικές μορφές, τους τρόπους αντιμετώπισης και τα αντίδοτα που μπορούμε να χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα μας.

2. Παιχνίδι ρόλων (role palying), δραματοποίηση κυρίαρχων συναισθημάτων, στην περίπτωση που η δράση γίνεται με βιωματικό τρόπο.

3. Χρήση εποπτικών μέσων (προβολή ταινίας, έκθεση φωτογραφίας κα) όταν πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές.

Ειδικότερα έχουν γίνει οι ακόλουθες  δράσεις: 

Ευαισθητοποίηση μαθητών για την  καταπολέμηση της ρητορικής μίσους  μέσα    από βιωματικά εργαστήρια,  συζήτηση  και χρηση  εποπτικών μέσων -  Προβολή    ταινίας- .  Mάρτιος – Μάιος  2018
Παρεμβάσεις  σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως το Σχολείο Β΄ Ευκαιρίας (Μάρτιος 2018). Υλοποίηση του προγράμματος  “Kινήσεις και συναισθήματα για τη ρητορική μίσους μέσα από το βλέμμα του φακού”. Το project σχεδιάζεται πάνω σε τρείς άξονες: ευαισθητοποίηση μέσα από παιχνίδι ρόλων (role palying), ανάδειξη συναισθημάτων, δραματοποίηση, φωτογραφική αποτύπωση,  έκθεση φωτογραφίας, που έλαβε  χώρα  σε όλη την πόλη.
Ευαισθητοποίηση των κοινωνικών επιστημόνων και επαγγελματιών υγείας που εργάζονται στην  Τοπική Αυτοδιοίκηση  και διαχειρίζονται περιστατικά   ρατσισμού και  βίας  αλλά και  των Εκπαιδευτικών  Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  στην πόλη (Οκτώβριος 2017-Απρίλιος 2018)
Βιωματικά εργαστήρια  σε Ομάδες  Γονέων  με θεμα “ όλοι διαφορετικοί – όλοι ίσοι “  Ιανουάριος -Μάιος 2018)
Ευαισθητοποίηση Γ ηλικίας σχετικά  με το  ασφαλές διαδίκτυο και την αντιμετώπιση  της  διαδικτυακής ρητορικής μίσους  ( Δεκέμβριος 2017)


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το πρόγραμμα   “ Συμμαχία Αγγελιοφόρων για την ανάπτυξη και διάδοση μηνυμάτων ενάντια στη διαδικτυακή ρητορική μίσους” συνδυάζει πλήθος ενεργειών και δράσεων που εμπλέκουν διαφορετικές ομάδες πληθυσμού.

Ενδεικτικά αναφέρουμε  :

-Δημιουργία καινοτομικών εργαλείων που περιλαμβάνουν : Εκθεση- περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης  στην Ελλάδα σχετικά με τη ρητορική μίσους , Βίντεο σχετικά με την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, βιωματικές ασκήσεις, παιχνίδι ρόλων, εικαστικές δραστηριότητες.

-Ενημερωτικό έντυπο σχετικά με το πρόγραμμα.

-Υλοποιηθείσες παρεμβάσεις έως και σήμερα:

Παρεμβάσεις σε Eπαγγελματίες Υγείας και Πρόνοιας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (Oκτώβριος 2017). 50 Επαγγελματίες από την Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουν εκπαιδευτεί.
Σχολείο Β΄ Ευκαιρίας (Oκτώβριος 2017- Μάρτιος 2018). 60 μαθητές έχουν ευαισθητοποιηθεί και εκπαιδευτικοί .
Eκπαιδευτικοί της πόλης (Nοέμβριος 2017) 60 εκπαιδευτικοί α΄ θμιας εκπαίδευσης έχουν εκπαιδευτεί.
Άτομα γ΄ ηλικίας ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων (Νοέμβριος 2017). 100 ηλικιωμένοι έχουν ευαισθητοποιηθεί.
Γονείς Α΄ θμιας Εκπαίδευσης της πόλης (Δεκέμβριος 2017- Μάιος 2018). Πάνω από  100 γονείς έχουν ευαισθητοποιηθεί.
Μαθητές γυμνασίων του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού. 1500 μαθητές έχουν ήδη συμμετάσχει σε δράσεις ευαισθητοποίησης ( ενημέρωση σχετικά με τη διαδικτυακή ρητορική μίσους -προβολή ταινίας κλπ)Τόπος Δράσης

Το πρόγραμμα υλοποιείται στην επικράτεια του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού

Τα αποτελέσματα του , όμως , λόγω της δικτύωσης και των ενεργειών διάχυσης αφορούν τον γενικότερο πληθυσμό σε Ελλάδα και Ευρωπαική Ενωση


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος – Ελληνική Αστυνομία

Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου
ΜΚΟ “ASANTE
ΜΚΟ ΠΡΑΞΙΣ
ΜΚΟ AΡΣΙΣ
Youthnet Hellas – Δίκτυο Νέων Ελλάδας


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Διατομεακή Συνεργασία εργαζόμενων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής – Ψυχολόγος, Κοινωνιολόγος, Κοινωνικοί Λειτουργοί, - με τη Διεύθυνση Πολιτισμού, Αθλητισμού (Εμψυχώτρια Παιδαγωγικής Θεάτρου), τη Διεύθυνση Οικονομικών και το Γραφείο Τύπου του Δήμου ( υλοποίηση εργαστηρίου φωτογραφίας Σχολείου Δεύτερης ευκαιρίας)  αλλά και  εθελοντές  κοινωνικούς επιστήμονες. Επίσης η συνεργασία συνεχίστηκε με  εργαζόμενους φορέων   σε τοπικό επίπεδο (σχολεία της πόλης, Σχολείο Β΄ Ευκαιρίας),  εθνικό επίπεδο  (δημόσιους φορείς, ιδιωτικούς φορείς, ΜΚΟ) και ευρωπαϊκό επίπεδο (εργαζόμενοι  ευρωπαικών φορέων και δικτύων) .


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στην επικαιρότητα και στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής μέσα από πολλαπλές παρεμβάσεις.  Οι  παρεμβάσεις αυτές προβάλουν την αξία εφαρμογής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη ζωή μας. Επιπλέον συμμετέχοντας στη συμμαχία αγγελιοφόρων για την ανάπτυξη και διάδοση θετικών μηνυμάτων ενάντια στη διαδικτυακή ρητορική μίσους, συμμετέχουμε σε μία καινοτόμα ευρωπαϊκή καμπάνια και στηρίζουμε χιλιάδες άτομα που επηρεάζονται από τη διαδικτυακή ρητορική μίσους και συμβάλλουμε στο να γίνει το διαδίκτυο ένα πιο φιλόξενο και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον. Μέσα από το πρόγραμμα :

-Επενδύουμε στον άνθρωπο  και δημιουργούμε ένα πλέγμα παρεχόμενων  υπηρεσιών  σε γονείς, εκπαιδευτικούς, μαθητές, ηλικιωμένους.

-Ανάλογα με την  ομάδα πληθυσμού  στην οποία γίνεται η παρέμβαση αξιοποιούμε ποικιλία μέσων  και  τρόπων  έκφρασης αλλά και των υπαρχόντων υπηρεσιών και των διαθέσιμων  πόρων,   

-Σε περιβάλλοντα οικονομικής δυσπραγίας,  δίνουμε την ευκαιρία   στους πολίτες να αποκτούν ανθεκτικότητα στις προκλήσεις  της σύγχρονης εποχής και  να ενεργοποιούν τις δικές τους δυνάμεις.  

-Συμβάλλουμε  στη  διατομεακή συνεργασία και τη δημιουργία  ενός  ισχυρού  πλέγματος  δομών και εξειδικευμένων φορέων αξιοποιώντας το  δημόσιο, ιδιωτικό πυλώνα  και  τρίτο τομέα.

-Μέσα από το  ευρωπαικο πρόγραμμα  έγινε  διασύνδεση, του τοπικού με το εθνικό, το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο επίπεδο

-Τέλος συμβάλλουμε στη δημιουργία μίας πόλης χωρίς αποκλεισμούς, διακρίσεις, φιλικής, και συνεκτικής για όλους και στη δημιουργία μίας κοινωνίας που σέβεται τη διαφορετικότητα.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Αναβάθμιση Οδοφωτισμού με Smart Φωτισμό στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Βελτιστοποίηση ενεργειακής αποδοτικότητας δημοτικών κτιρίων με καινοτομία στη χρηματοδότηση

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Δημιουργία νέας Διαδικτυακής Πύλης Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού

Διαγενεακή Επικοινωνία, Ενεργή Γήρανση και Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης για την Τρίτη Ηλικία

Διαδικτυακό θεατρικό παιχνίδι σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, μέλη του Β' Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Αγίων Αναργύρων του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Εκπόνηση μελέτης με τίτλο "Ανάπτυξη πρότυπου υδροσυστήματος για τη διαχείριση των όμβριων υδάτων της περιοχής Γεροβουνό Δ.Κ. Καματερού και την παροχέτευσή τους στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης "Αντώνης Τρίτσης" στο πλαίσιο υλοπ

Η Συμμετοχικότητα ως βασικός πυλώνας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας

Καινοτομία στη διαχείριση απορριμμάτων

Λειτουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικής διαβούλευσηςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation