ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΤΑ: 75 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Υποδομές, Κτίρια & Κατασκευές

Πρωτοβουλία

Βελτιστοποίηση ενεργειακής αποδοτικότητας δημοτικών κτιρίων με καινοτομία στη χρηματοδότηση

Βελτιστοποίηση ενεργειακής αποδοτικότητας δημοτικών κτιρίων με καινοτομία στη χρηματοδότηση
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού, σε πλήρη συμφωνία με τις αρχές της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, υλοποιεί πλέγμα δράσεων, έργων και πρωτοβουλιών αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και η επίτευξη συνθηκών περιβαλλοντικής και αστικής αναζωογόνησης.

Περισσότερες πληροφορίες για το Δήμο:

www.agan.gov.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Για το Δήμο ΑΑΚ, η ολοκληρωμένη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν την ποιότητα του περιβάλλοντος, τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αποτελεί  αποκλειστικό μέλημα καθώς υπαγορεύεται άλλωστε και από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Δ.Α.Α.Κ.) συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο «ENERGY EFFICIENCY PROJECT DEVELOPMENT FOR SOUTH ATTICA -PRODESA» (με αριθμό συμβολαίου 754171). Η εγκεκριμένη πρόταση έχει ενταχθεί στο Μέτρο ΕΕ22 του Horizon 2020, από το οποίο και χρηματοδοτείται 100%.

Το έργο αποσκοπεί στην υποστήριξη επτά μεγάλων δήμων στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας προκειμένου να υλοποιήσουν επεμβάσεις ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ομάδες κτηρίων, χρησιμοποιώντας καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία και προσελκύοντας ιδιωτικές επενδύσεις κυρίως μέσω των Παρόχων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΠΕΥ). 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Κάτοικοι του Δήμου οι οποίοι χρησιμοποιούν τα δημοτικά κτίρια και, βέβαια, οι μαθητές των σχολείων της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων.

 

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια του έργου ανήλθε στους 51 μήνες.


Περιγραφή

Ο Δήμος ΑΑΚ είναι ένας από τους 5 βασικούς Δήμους εταίρους στο έργο PRODESA το οποίο θεωρούμε ότι αποτελεί παράδειγμα για όλο τον Δημόσιο τομέα ειδικά σε μία κρίσιμη περίοδο όπου όλες οι προσπάθειες πρέπει να ενταθούν για να επιτευχθούν οι στόχοι για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης.

Στο πλαίσιο του έργου ο Δήμος έχει εντάξει συνολικά 26 κτίρια (20 σχολικά κτίρια+6 δημοτικά κτίρια) για τα οποία έχουν μελετηθεί οι ενεργειακές επεμβάσεις σε αυτά, κύριο χαρακτηριστικό των οποίων είναι ο εξηλεκτρισμός του συστήματος θέρμανσης και η ένταξη φωτοβολταϊκών συστημάτων στα δώματα των κτηρίων για να εξασφαλίζεται η παροχή ηλεκτρισμού και να καθίσταται το κτήριο σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης.

Η χρήση των φωτοβολταϊκών σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό του συστήματος θέρμανσης μειώνουν σε μεγάλο ποσοστό τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ενώ στην πλειοψηφία των κτηρίων επιτυγχάνεται πολύ καλός ενεργειακός συμψηφισμός με αποτέλεσμα τη μεγάλη μείωση της δαπάνης για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Το σχέδιο χρηματοδότησης που μελετήθηκε στο πλαίσιο του PRODESA για την υλοποίησης του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων βασίστηκε στον συγκερασμό δημοσίων επιδοτήσεων και ιδιωτικών κεφαλαίων.

Το χρηματοδοτικό σχήμα που τελικώς επιλέχθηκε για το Δήμο μας περιλαμβάνει χρηματοδότηση από ίδιους πόρους και από τον Ανάδοχο, μέσω σύμβασης με τη μορφή Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ). Προκειμένου να μειωθεί η περίοδος αποπληρωμής του Εργου και να καταστεί βιώσιμο επιδιώξαμε την άντληση δημόσιων επιχορηγήσεων. Όμως αν και οι προτάσεις μας εντάχθηκαν σε 3 χρηματοδοτικά προγράμματα δυστυχώς αντιμετωπίσαμε τελικώς την άρνηση 2 διαχειριστικών αρχών να εντάξουμε τις χρηματοδοτήσεις στην ενιαία Σύμβαση για τα 26 κτίρια με τη μορφή ΣΕΑ. Ως εκ τούτου προχωρήσαμε στη δημοπράτηση για 19 κτίρια με σύμβαση ΣΕΑ ενώ για τα υπόλοιπα θα συναφθούν οι κλασικές εργολαβικές συμβάσεις.

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Πέρα από το αναμενόμενο ενεργειακό και περιβαλλοντικό όφελος δεν είναι καθόλου αμελητέο το γεγονός ότι η βελτίωση των συνθηκών άνεσης, μέσα από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, θα συνδράμει στην εξοικείωση των χρηστών και ιδιαίτερα των μαθητών των σχολείων, με τις τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, τη χρήση Α.Π.Ε. και, γενικότερα, με την υιοθέτηση συνηθειών φιλικών προς το περιβάλλον.Τόπος Δράσης

Δημοτικά κτίρια (20 σχολικά κτίρια+6 δημοτικά κτίρια) τα οποία βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, για την υλοποίηση του έργου, συμμετέχει σε εταιρικό σχήμα το οποίο αποτελείται από τους παρακάτω φορείς: 

  • Δίκτυο δήμων της Αττικής και ειδικότερα, Άλιμος, Αγιος Δημήτριος, Γλυφάδα, Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη, Παλαιό Φάληρο, Αμαρούσιο
  • Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
  • ΕΥΔΙΤΗ, εταιρεία με εμπειρία στην ενεργειακή απόδοση και την χρηματοδότηση σχετικών έργων καθώς και στην διαχείριση ευρωπαϊκών έργων όπως του Horizon 2020
  • Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
  • ENFINITY NV, εταιρεία με ειδικότητα την χρηματοδότηση ενεργειακών έργων
  • Ευρωπαϊκό Δίκτυο για το Crowdfunding (European Crowdfunding Network)
  • Δικηγορική εταιρεία ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Στην υλοποίηση του έργου συμμετείχαν αιρετοί και εργαζόμενοι της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ΑΑΚ.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Καθοριστική σημασία για το Δήμο ΑΑΚ έχουν τα  αξιοσημείωτα οικονομικά οφέλη από τη δραστική μείωση του ενεργειακού κόστους. Παράλληλα, η υλοποίηση του έργου βοήθησε στη δημιουργία γνώσης με όλες τις διεργασίες που έγιναν στα χρόνια υλοποίησης του, όπως η στενή διαδημοτική συνεργασία, η εμπειρία σε εναλλακτικά εργαλεία χρηματοδότησης όπως το crowdfunding, ο καινοτόμος τρόπος υλοποίησης του έργου μέσω ΣΕΑ και αποτελούν μία σημαντική προστιθέμενη αξία τόσο για τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες όσο και για τους μηχανισμούς του Δήμου.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
"Συμμαχία Θετικών Αγγελιοφόρων για την καταπολέμηση της διαδικτυακής Ρητορικής του Μίσους"

Αναβάθμιση Οδοφωτισμού με Smart Φωτισμό στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Δημιουργία νέας Διαδικτυακής Πύλης Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού

Διαγενεακή Επικοινωνία, Ενεργή Γήρανση και Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης για την Τρίτη Ηλικία

Διαδικτυακό θεατρικό παιχνίδι σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, μέλη του Β' Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Αγίων Αναργύρων του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Εκπόνηση μελέτης με τίτλο "Ανάπτυξη πρότυπου υδροσυστήματος για τη διαχείριση των όμβριων υδάτων της περιοχής Γεροβουνό Δ.Κ. Καματερού και την παροχέτευσή τους στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης "Αντώνης Τρίτσης" στο πλαίσιο υλοπ

Η Συμμετοχικότητα ως βασικός πυλώνας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας

Καινοτομία στη διαχείριση απορριμμάτων

Λειτουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικής διαβούλευσηςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation