ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΤΑ: 124 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής

Πρωτοβουλία

Αναβάθμιση Οδοφωτισμού με Smart Φωτισμό στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Αναβάθμιση Οδοφωτισμού με Smart Φωτισμό στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού, σε πλήρη συμφωνία με τις αρχές της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, υλοποιεί πλέγμα δράσεων, έργων και πρωτοβουλιών αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και η επίτευξη συνθηκών περιβαλλοντικής και αστικής αναζωογόνησης.

Περισσότερες πληροφορίες για το Δήμο:

www.agan.gov.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

O Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού συνεπής με τις στρατηγικές επιλογές του και στόχο την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή έθεσε ως προτεραιότητα την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Φωτισμού.

Καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό (άνω του 50%) της ηλεκτρικής κατανάλωσης στην πόλη προέρχεται από το δίκτυο οδοφωτισμού, η εξοικονόμηση ενέργειας καθίσταται πλέον επιτακτική ανάγκη, τόσο στο πλαίσιο της ορθής χρήσης των πόρων, όσο και σε αυτό της προώθησης της ενεργειακής αποδοτικότητας.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

  • Κάτοικοι
  • Eπισκέπτες
  • ιδιωτικοί φορείς
  • δημόσιοι φορείς 
 

Χρονική διάρκεια

Η υλοποίηση της επένδυσης διήρκεσε 1 έτος.


Περιγραφή

Ο Δήμος ΑΑΚ σχεδίασε, δημοπράτησε και ολοκλήρωσε  ένα καινοτόμο πρόγραμμα για την αντικατάσταση του ενεργοβόρου φωτισμού στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς του. Το συνολικό αντικείμενο της επένδυσης αποτελείται από την ενεργειακή αναβάθμιση φωτιστικών σημείων της πόλης, και συγκεκριμένα, την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση 7.050 φωτιστικών νέας τεχνολογίας (LED). Η ετήσια ενεργειακή κατανάλωση του υφιστάμενου συστήματος ανέρχεται στις 6.406.979,59 kWh, ενώ η αντίστοιχη του νέου συστήματος στις 1.496.789,72 kWh. Με βάση την προηγούμενη αναφορά προκύπτει αρχική εκτίμηση εξοικονόμησης της τάξεως του 77% περίπου. Το αποτύπωμα του διοξειδίου του άνθρακα θα μειωθεί κατά 4.798,94 τόνους CO2 ετησίως ενώ η εξοικονόμηση ανέρχεται στα 224.518,46 ευρώ για κάθε έτος, καθώς μειώνεται το κόστος συντήρησης λόγω της μεγαλύτερης διάρκειας ζωής των φωτιστικών LED.

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η λεπτομερής καταγραφή των στοιχείων Ηλεκτροφωτισμού των Κοινοχρήστων χώρων για το σύνολο της γεωγραφικής περιοχής και η απεικόνισή τους σε ψηφιακό χάρτη, η συλλογή και ανάλυση των δεδομένων της ηλεκτρικής κατανάλωσης των υφιστάμενων συστημάτων οδοφωτισμού του Δήμου, καθώς και η συλλογή και ανάλυση των δεδομένων του κόστους λειτουργίας και συντήρησης που βαρύνουν το Δήμο για τη λειτουργία και τη συντήρηση του συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων χώρων.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο Δήμος προέβη στα εξής:

1.  εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων με σώματα νέας τεχνολογίας LED για την βελτίωση και αναβάθμιση του επιπέδου φωτισμού του Δήμου,

2.  βελτίωση του προγραμματισμού συντήρησής τους, μέσω της λειτουργίας "Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας" (SLMS), στο Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός).


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Τα οφέλη που προκύπτουν για τους κατοίκους και τους φορείς από την ενεργειακή αναβάθμιση του οδοφωτισμού είναι τα εξής:

  • Τα φωτιστικά LED εκπέμπουν πιο δυνατό και καθαρό φως.
  • Κάθε βλάβη-πρόβλημα στον οδοφωτισμό αποκαθίσταται σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 72 ωρών, με τη βοήθεια του συστήματος της τηλεδιαχείρισης που έχει εγκατασταθεί, οπότε δεν επηρεάζεται η αστική καθημερινότητα.
  • Μείωση ατυχημάτων κατά την διάρκεια της νύχτας λόγω της καλύτερης απόδοσης φωτισμού -  ύστερα από μελέτες από διεθνή ινστιτούτα έχει αποδειχθεί ότι τα παλαιού τύπου συμβατικά φωτιστικά με τον υπερβολικά θερμό (κίτρινο) φωτισμό προκαλούν το φαινόμενο της υπνηλίας στους οδηγούς. Το φως ημέρας το οποίο παρέχουν τα νέας τεχνολογίας φωτιστικά και λαμπτήρες LED προκαλεί εγρήγορση στο μάτι του παρατηρητή (οδηγού) με αποτέλεσμα να βελτιώνεται η αντίληψη αυτών.
  • Μείωση της εγκληματικότητας και του αισθήματος φόβου των δημοτών λόγω της αισθητικής και ποιοτικής αναβάθμισης του φωτιστικού αποτελέσματος και του χρώματος φωτός  (φως ημέρας) που εκπέμπουν οι δίοδοι φωτοεκπομπής LED. Έχει αποδειχθεί παγκοσμίως βάση διεθνών μελετών ότι η ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση φωτισμού είναι αποτρεπτική στην εκδήλωση εγκληματικών πράξεων και βίας σε δημόσιους χώρους.


Τόπος Δράσης

Το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας του Δήμου ΑΑΚ.


Συνεργασία με φορέα

Για την υλοποίηση του έργου, o Δήμος συνεργάστηκε με εξειδικευμένο Εξωτερικό Συνεργάτη.

 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Στο σχεδιασμό και υλοποίηση του έργου συνεργάστηκαν στελέχη της Διοίκησης με εργαζομένους της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Δνσης Περιβάλλοντος.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

  • Απελευθερώνονται ανθρώπινοι πόροι (ηλεκτρολόγοι) αλλά και μεγάλοι οικονομικοί πόροι για την κάλυψη άλλων αναγκών του Δημότη, αφού ο Δήμος δεν θα συντηρεί τα φωτιστικά, δεν θα διατηρεί καλαθοφόρο όχημα για τις ανάγκες οδοφωτισμού, δεν θα προβαίνει στην αγορά αναλώσιμων (φωτιστικών, λαμπών, ασφαλειών, κ.ά.).
  • Με τη χρήση σύγχρονων φωτιστικών LED, ο Δήμος θα έχει τη δυνατότητα μελλοντικά να αναπτύξει και να προσφέρει κ εφαρμογές Έξυπνης Πόλης (Έλεγχο Στάθμευσης, διαχείριση Απορριμμάτων, διαχείριση Στάσης και άλλα).

Οι μεγάλης κλίμακας αυτές αστικές δράσεις αξιοποιώντας καινοτόμες και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, είναι πάντα σε πλήρη συμφωνία με τις Κοινοτικές Οδηγίες και βελτιώνουν σημαντικά τη ζωή κατοίκων και επιχειρηματιών.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
"Συμμαχία Θετικών Αγγελιοφόρων για την καταπολέμηση της διαδικτυακής Ρητορικής του Μίσους"

Βελτιστοποίηση ενεργειακής αποδοτικότητας δημοτικών κτιρίων με καινοτομία στη χρηματοδότηση

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Δημιουργία νέας Διαδικτυακής Πύλης Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού

Διαγενεακή Επικοινωνία, Ενεργή Γήρανση και Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης για την Τρίτη Ηλικία

Διαδικτυακό θεατρικό παιχνίδι σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, μέλη του Β' Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Αγίων Αναργύρων του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Εκπόνηση μελέτης με τίτλο "Ανάπτυξη πρότυπου υδροσυστήματος για τη διαχείριση των όμβριων υδάτων της περιοχής Γεροβουνό Δ.Κ. Καματερού και την παροχέτευσή τους στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης "Αντώνης Τρίτσης" στο πλαίσιο υλοπ

Η Συμμετοχικότητα ως βασικός πυλώνας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας

Καινοτομία στη διαχείριση απορριμμάτων

Λειτουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικής διαβούλευσηςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation