ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 478 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συμπράξεις Ιδιωτικών Οργανισμών

Πρωτοβουλία

Μείωση ανθρακικού αποτυπώματος των αεροπορικών μεταφορών μέσω βιώσιμων καυσίμων

Μείωση ανθρακικού αποτυπώματος των αεροπορικών μεταφορών μέσω βιώσιμων καυσίμων
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

HELLENiQ ENERGY

Ως ηγέτες στον κλάδο της ενέργειας στην περιοχή μας, διαδραματίζουμε καίριο ρόλο στην πορεία προς ένα μέλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Διευρύνουμε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας και, μέσα από ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο, αγκαλιάζουμε την καινοτομία και τον μετασχηματισμό σε όλη μας την παραγωγική αλυσίδα, ώστε να γίνει βιώσιμη.

Όπως αυτές οι αλλαγές συμβαίνουν στο εσωτερικό του οργανισμού, έτσι πρέπει να γίνουν αντιληπτές και από το ευρύτερο κοινό. Γι’ αυτό και η εταιρική μας ταυτότητα έρχεται να επικοινωνήσει το ταξίδι, που έχουμε ξεκινήσει.. Σε αυτό το ταξίδι, διατηρούμε με περηφάνια την κληρονομιά μας και τη χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε το μέλλον.

https://www.helleniqenergy.gr/

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η δράση διάθεσης στην Ελλάδα βιώσιμου αεροπορικού καυσίμου (SAF) σε μείγμα με συμβατικό αεροπορικό καύσιμο  αποτελεί μία πρωτοβουλία που έχει βασικό στόχο να εντάξει την Ελλάδα στο χάρτη των πράσινων αερομεταφορών, αρχικά μέσω του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης από όπου τροφοδοτούνται με SAF  πτήσεις της AEGEAN Airlines.  Με τη δράση αυτή  ανοίγει ο  δρόμος  για την έγκαιρη προσαρμογή της χώρας μας στους στόχους της επικείμενης ευρωπαϊκής νομοθεσίας για υποχρεωτική χρήση SAF 2% το 2025 σε όλες τις πτήσεις από τα αεροδρόμια της ΕΕ, και τίθενται τα θεμέλια για να δημιουργηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις που θα συμπεριλάβουν τη χώρα στον χάρτη των βιώσιμων αερομεταφορών .

Παράλληλα, με τη δράση αυτή, ο Όμιλος HELLENiQ ENERGY συμβάλει στην επίτευξη των στόχων  βιώσιμης ανάπτυξης της αεροπορικής βιομηχανίας χωρίς να απαιτούνται τροποποιήσεις στους κινητήρες των αεροσκαφών  ή σημαντικές αλλαγές στις υποδομές των αεροδρομίων.  Oπως έχει δηλώσει σε σχετικό δελτίο τύπου ο CEO του Ομίλου HELLENiQ ENERGY κ. Α. Σιάμισιης «το κόστος του νέου αυτού καυσίμου είναι τέσσερις φορές πιο υψηλό και η διεθνής παραγωγή πολύ μικρή. Η ένταξη των SAF στον εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό, μπορεί να προσφέρει το αναγκαίο υποστηρικτικό και θεσμικό πλαίσιο και να δώσει επιπλέον κίνητρα για τις σημαντικές επενδύσεις που θα απαιτηθούν για τη παραγωγή τους σε ευρεία κλίμακα».

Απώτερος στόχος της δράσης αυτής είναι η παραγωγή και διάθεση στην αγορά μέσω των  θυγατρικών  της  HELLENiQ ENERGY (ΕΛΠΕ ΔΕΠΠΠ και ΕΚΟ ΑΒΕΕ αντίστοιχα), καυσίμων μειωμένου ανθρακικού αποτυπώματος στα πλαίσια των στόχων SDGs για την καθαρή ενέργεια και το κλίμα.

H δράση αυτή για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των αεροπορικών μεταφορών μέσω βιώσιμων καυσίμων συμβάλλει στην επίτευξη του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UN SDGs) 13 Δράση για το Κλίμα και του Στόχου 9 για Βιομηχανία, Καινοτομία & Υποδομές.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η δράση της διάθεσης  βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων από αεροδρόμιο της Ελλάδας απευθύνεται στους κοινωνικούς εταίρους όπως είναι:

 • Οι αεροπορικές  εταιρείες οι οποίες ενημερώνονται πλέον για τη δυνατότητα μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματός μέσω εφοδιασμού των αεροσκαφών τους στην Ελλάδα
 • Οι επιχειρηματικούς συνεργάτες
 • Οι  Πολιτεία και οι Κανονιστικές αρχές
 • Οι επενδυτές
 • Οι Διεθνείς Οργανισμοί της αεροπορικής βιομηχανίας
 • Το ευρύ κοινό
 • Οι προμηθευτές της HELLENiQ ENERGY
 • Οι εργαζόμενοι στις ομιλικές διευθύνσεις της HELLENiQ ENERGY, της ΕΛΠΕ ΔΕΠΠΠ και της ΕΚΟ ΑΒΕΕ και
 • Οι επόμενες γενιές.
 

Χρονική διάρκεια

Η συνεργασία της ΕΚΟ με την AEGEAN για την τροφοδοσία με βιώσιμο αεροπορικό καύσιμο (SAF) σε μείγμα με ορυκτό αεροπορικό καύσιμο υλοποιείται  στο  αεροδρόμιο “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”  και ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2022 προβλέποντας 2% SAF μέχρι και 31/12/2022.

Η συνεργασία αυτή ανανεώθηκε για την περίοδο 1/1/2023 έως 31/12/2023 προβλέποντας  αυξημένη περιεκτικότητα σε SAF 4% σε επίπεδο έτους . 


Περιγραφή

Η HELLENiQ ENERGY, μέσω της θυγατρικής  της ΕΚΟ ABEE, ανέλαβε να εξασφαλίσει βιώσιμο αεροπορικό καύσιμο (Sustainable Aviation Fuel- SAF) στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο “Μακεδονία"  για τις πτήσεις της AEGEAN Airlines που αναχωρούν από τη βάση της στη Θεσσαλονίκη.

Τα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα  (SAF) παράγονται με διάφορες χημικές κατεργασίες, ανάλογα με τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται . Αυτό που καθιστά τα SAF βιώσιμα είναι ότι παράγονται είτε χρησιμοποιώντας ως  πρώτες ύλες υλικά  που έχουν ήδη παράγει άνθρακα (απόβλητα βιολογικής προέλευσης ή καύσιμα ανακυκλωμένου άνθρακα), είτε δεσμεύοντας άνθρακα για την παραγωγή τους (συνθετικό SAF που παράγεται  με δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα (C02) και  υδρογόνο από ανανεώσιμο ηλεκτρισμό).

Η συνεισφορά  του SAF  στη μείωση των εκπομπών CO2 προσδιορίζεται  στο συνολικό κύκλο ζωής του καυσίμου, από την παραγωγή της πρώτης ύλης (feedstock)  έως και τις εκπομπές από την καύση του.

Σήμερα, η πλέον διαδεδομένη οδός παραγωγής SAF είναι η επεξεργασία λιπαρών οξέων (HEFA) που προέρχονται από 100% βιώσιμες πρώτες ύλες  βιολογικής προέλευσης, εφαρμόζοντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, δηλαδή από  απόβλητα μαγειρικών ελαίων και ζωικών λιπών  από τα οποία παράγεται βιοκαύσιμο με πολύ χαμηλές εκπομπές κύκλου ζωής σε σχέση με το συμβατικό αεροπορικό καύσιμο από ορυκτούς υδρογονάνθρακες.

Τα φυσικοχημικά  χαρακτηριστικά των SAF, βάσει των σχετικών διεθνών προτύπων  που έχουν θεσπιστεί, είναι παρόμοια με των ορυκτών καυσίμων και επιτρέπουν  την ανάμιξή τους με συμβατικά αεροπορικά καύσιμα και τη χρήση από τους κινητήρες των αεροσκαφών χωρίς να απαιτούνται αλλαγές ή τροποποιήσεις στους κινητήρες, όπως έχουν πιστοποιήσει και μεγάλοι κατασκευαστές  κινητήρων αεροσκαφών.

Τα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα με τα οποία η ΕΚΟ τροφοδοτεί τις πτήσεις της AEGEAN από το αεροδρόμιο της Μακεδονίας, παράγονται σε σύγχρονες μονάδες παραγωγής SAF από τις οποίες πραγματοποιεί εισαγωγή  το  διυλιστήριο της ΕΛΠΕ ΔΕΠΠΠ στη Θεσσαλονίκη .

H συνεργασία της ΕΚΟ ΑΒΕΕ με την AEGEAN για την τροφοδοσία των πτήσεων της με SAF από το αεροδρόμιο της Μακεδονίας ξεκίνησε την 1η Μαρτίου του 2022 και προέβλεπε ποσοστό SAF 2% σε πτήσεις της από το αεροδρόμιο "Μακεδονία" μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2022.

Το 2023 η συνεργασία της ΕΚΟ ΑΒΕΕ με την AEGEAN για την τροφοδοσία των πτήσεων της με SAF από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης  ανανεώθηκε προβλέποντας αυξημένο ποσοστό SAF , το οποίο σε επίπεδο έτους θα φθάσει μεσοσταθμικά το 4%.

Για το 9μηνο Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2023, η προσθήκη SAF στις πτήσεις της AEGEAN  από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης  έχει συμβάλει στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των αεροπορικών κατά 557,84 tn CΟ2  την περίοδο  Ιανουάριος- Σεπτέμβριος 2023. 

Σε σύνολο έτους, εκτιμάται ότι το 2023  η μείωση των εκπομπών CO2 από τη δράση αυτή θα  κυμανθεί μεταξύ 750 έως 770 tn  CO2.

Σχετικά με τον τρόπο παραγωγής του SAF και την πιστοποίηση των χαρακτηριστικών βιωσιμότητάς του:

•             H EKO ABEE μέσω της  ΕΛΠΕ ΔΕΠΠΠ εξασφαλίζει την προμήθεια SAF από μεγάλους παραγωγούς που εφαρμόζουν πιστοποιημένο σύστημα βιώσιμων ανανεώσιμων καυσίμων  (κυρίως βιοκαυσίμων, καθώς οι τεχνολογίες ανανεώσιμων καυσίμων μη βιολογικής προέλευσης δεν είναι ακόμα εν γένει ώριμες).

•             Το  ανανεώσιμο μέρος του αεροπορικού καυσίμου παράγεται με βιώσιμο τρόπο χρησιμοποιώντας βέλτιστες πρακτικές και οδούς παραγωγής εφαρμόζοντας αντίστοιχο πιστοποιημένο σύστημα βιωσιμότητας.

•             H πρώτη ύλη (feedstock) που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του ανανεώσιμου καυσίμου παράγεται σύμφωνα με τα κριτήρια βιωσιμότητας που καθορίζει η Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (2018/2001/EU) (“RED II”) και την προβλεπόμενη μεθοδολογία υπολογισμού της μείωσης εκπομπών GHG. Όπως προβλέπεται στην Οδηγία RED II, το ανανεώσιμο καύσιμο θα πρέπει να έχει ένταση εκπομπών  CO2 μειωμένη τουλάχιστον κατά 50% σε σχέση με το ορυκτό καύσιμο.  Ανάλογα δε με την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της εγκατάστασης παραγωγής του ανανεώσιμου καυσίμου η ελάχιστη απαίτηση μείωσης εκπομπών διαμορφώνεται σε 60% για εγκαταστάσεις που άρχισαν να λειτουργούν μετά τις 5 Οκτωβρίου 2015 και έως 31 Δεκεμβρίου 2020, και έως 65% για εγκαταστάσεις που έχουν τεθεί  σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2021.

•             Για όλες τις παραδόσεις αεροπορικού καυσίμου που περιέχουν ανανεώσιμο αεροπορικό καύσιμο (SAF) η ΕΚΟ ΑΒΕΕ εκδίδει  πιστοποιητικό βιωσιμότητας (Proof of Sustainability – PoS) του ανανεώσιμου μέρους (SAF) στο οποίο αναγράφεται  το είδος της πρώτης ύλης, η χώρα προέλευσης, η παραδιδόμενη ποσότητα σε μείγμα με το ορυκτό καύσιμο, η ένταση εκπομπών του  ανανεώσιμου καυσίμου και το ποσοστό μείωσης εκπομπών που επιτυγχάνεται.

•             Μέχρι σήμερα, η ΕΚΟ παραδίδει στην AEGEAN SAF με μείωση εκπομπών πάνω από 80%,  επιλέγοντας  SAF που παράγεται από πρώτες ύλες που δεν προέρχονται από καλλιέργειες  τροφίμων  και οι οποίες δρουν ανταγωνιστικά στην τροφική αλυσίδα, ούτε από υποβάθμιση των δασών  (βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς). Η επιλογή γίνεται αποκλειστικά μεταξύ προηγμένων βιοκαυσίμων (δεύτερης γενιάς), και αυτό αναμένεται να θεσπίσει και ο επικείμενος κανονισμός ReFuelEU Aviation που έχει τεθεί σε διαβούλευση από τον Ιούλιο του 2021 στα πλαίσια της δέσμης μέτρων Fit for 55 για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% το έτος 2030.

•             Η ΕΚΟ ΑΒΕΕ υλοποιεί όλα τα παραπάνω στα πλαίσια  πιστοποιημένου συστήματος βιώσιμων βιοκαυσίμων που εφαρμόζει. Η πιστοποίηση της ΕΚΟ ΑΒΕΕ έχει ληφθεί από  εξειδικευμένο φορέα που  είναι εγκεκριμένος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ η εφαρμογή του  πιστοποιημένου συστήματος βιώσιμων βιοκαυσίμων επιθεωρείται σε ετήσια βάση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα .

Στο παραπάνω πλαίσιο, η ΕΚΟ, όπως και η ΕΛΠΕ ΔΕΠΠΠ, με την πρωτοβουλία αυτή σε συνεργασία με την AEGEAN, ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις από την εφαρμογή του επικείμενου κανονισμού ReFuelEU Aviation για υποχρεωτική προσθήκη  SAF σε όλες τις πτήσεις από κάθε αεροδρόμιο της Ευρώπης από το 2025.

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

 • H υλοποίηση της δράσης βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των αεροπορικών μεταφορών αποτελεί αναγνώριση και στήριξη της νέας αναδυόμενης αγοράς βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων (SAF) από την HELLENiQ ENERGY και τις θυγατρικές της  ΕΛΠΕ ΔΕΠΠΠ και EKO ABEE.
 • Η δράση αυτή συνεισφέρει στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των αεροπορικών  μεταφορών κατά 750 έως 770 tn CO2 σύμφωνα με τα ακόλουθα στοιχεία 9μηνου 2023, και το ποσοστό SAF 4% μεσοσταθμικά για παραδόσεις προς την AEGEAN για τις πτήσεις της από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. 

- Μεσοσταθμική ένταση εκπομπών SAF (Ιανουάριος- Σεπτέμβριος 2023)(gCO2 eq/MJ)

12,05

- Μεσοσταθμική  μείωση  εκπομπών CO2 (Ιανουάριος- Σεπτέμβριος 2023)(%)

87,2%

- Συνολική μείωση  εκπομπών CO2 μέσω SAF (Ιανουάριος- Σεπτέμβριος 2023)(tn CO2)

557,84

 Για την περίοδο Μάρτιος-Δεκέμβριος 2022 και με ποσοστό SAF 2% στις πτήσεις της AEGEAN από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, επετεύχθη μείωση εκπομπών κατά 235,58 tn CO2.

 • Η δράση αυτή αναδύει την ανάγκη ένταξης των SAF στον εθνικό ενεργειακό και κλιματικό σχεδιασμό ώστε να ενεργοποιηθούν οι απαιτούμενες επενδύσεις για την εγχώρια παραγωγή SAF.


Τόπος Δράσης

Η δράση τροφοδοσίας όλων των πτήσεων της AEGEAN με SAF 4% μεσοσταθμικά για το 2023 σε μείγμα με ορυκτό αεροπορικό καύσιμο υλοποιείται  στο  αεροδρόμιο “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” όπου η ΕΚΟ παραδίδει στη βάση της AEGEAN αεροπορικό καύσιμο μειωμένου ανθρακικού αποτυπώματος λόγω του περιεχόμενου SAF.

Στις εγκαταστάσεις της ΕΛΠΕ ΔΕΠΠΠ στο διυλιστήριο της στη Θεσσαλονίκη παραλαμβάνεται το SAF που εισάγεται συνοδευόμενο από πιστοποιητικό βιωσιμότητας (Proof of Sustainability –PoS) βάσει του συστήματος αειφορίας που επίσης απαιτείται να εφαρμόζει ο προμηθευτής SAF.

H ΕΛΠΕ ΔΕΠΠΠ, λαμβάνοντας υπ όψιν και τα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας αποθέματός της σε SAF, εκδίδει μηνιαία πιστοποιητικά βιωσιμότητας προς την ΕΚΟ ΑΒΕΕ. Στη συνέχεια,  η ΕΚΟ ΑΒΕΕ, με αντίστοιχο μηχανισμό μεταφοράς των χαρακτηριστικών βιωσιμότητας των παρτίδων SAF που παραλαμβάνει σε μείγμα με ορυκτό καύσιμο, εκδίδει μηνιαία  πιστοποιητικό βιωσιμότητας προς την AEGEAN για τις παραδόσεις SAF  που πραγματοποιήθηκαν.

Η πιστοποίηση της βιωσιμότητας  του SAF  γίνεται στα κεντρικά γραφεία των φορέων ΕΛΠΕ ΔΕΠΠΠ και ΕΚΟ ΑΒΕΕ, με εφαρμογή ισοζυγίου μάζας για το βιώσιμο καύσιμο (SAF), σύμφωνα με τις προβλέψεις της Οδηγίας 2018/2001/EU) (“RED II”).

Επίσης, η ΕΚΟ ΑΒΕΕ, ως προμηθευτής καυσίμων σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας RED II,  εντάσσει τις  διακινηθείσες ποσότητες SAF  και τα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας τους στην ετήσια δήλωση βιωσιμότητας βιοκαυσίμων που υποβάλει στο ΥΠΕΝ μέσω του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της-υπευθύνου βιωσιμότητας βιοκαυσίμων.

 

 


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

H υλοποίηση της δράσης βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των αεροπορικών μεταφορών έγινε σε συνεργασία με την AEGEAN Airlines.

Όπως έχει δηλώσει σε σχετικό δελτίο τύπου ο Πρόεδρος της AEGEAN κ. Ευτύχιος Βασιλάκης «Στην AEGEAN εργαζόμαστε συστηματικά τα τελευταία χρόνια για περισσότερο πράσινες και περιβαλλοντικά βιώσιμες μεταφορές, τόσο μέσα από το πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου μας όσο και μέσα από την εφαρμογή βιώσιμων και καινοτόμων λύσεων, όπως είναι η διευρυμένη χρήση βιώσιμων καυσίμων στις πτήσεις μας».


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Για την υλοποίηση της δράσης αυτής εργάστηκαν ομαδικά, με ευαισθητοποίηση και εστίαση στις διαθέσιμες τεχνολογίες και στον προσδιορισμό της έντασης εκπομπών που προσδιορίζει την βιωσιμότητα  των SAF, εργαζόμενοι  στην  HELLENiQ ENERGY και στις θυγατρικές της  ΕΛΠΕ ΔΕΠΠΠ και ΕΚΟ ΑΒΕΕ. Την  ομάδα υλοποίησης του έργου προώθησης SAF συνθέτουν εργαζόμενοι και στελέχη από τους τομείς ενεργειακής πολιτικής, εφοδιασμού, διύλισης, εγκαταστάσεων, εμπορίας αεροπορικών καυσίμων και πιστοποίησης  βιώσιμων  ανανεώσιμων καυσίμων. 


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Με τη δράση αυτή η HELLENiQ ENERGY και οι θυγατρικές της ΕΛΠΕ ΔΕΠΠΠ και  ΕΚΟ ΑΒΕΕ συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων τους για  βιώσιμη ανάπτυξη και ιδιαίτερα όσον αφορά το κλίμα και την καθαρή ενέργεια.

Οι στόχοι αυτοί  συνάδουν και με τους στόχους χρήσης ανανεώσιμων καυσίμων στον τομέα των μεταφορών, τους οποίους έχει η EKO ABEE ως προμηθευτής καυσίμων στον τομέα αυτό, στα πλαίσια των προβλέψεων της Οδηγίας 2018/2001/EU) (“RED II”) ..

Παράλληλα , μέσω της συμφωνίας της ΕΚΟ ΑΒΕΕ με την AEGEAN Airlines, τίθενται τα  θεμέλια για να δημιουργηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις που θα συμπεριλάβουν τη χώρα στον χάρτη των βιώσιμων αερομεταφορών ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών αεροδρομίων αλλά και της HELLENiQ ENERGY και της EKO ABEE στον τομέα των αεροπορικών καυσίμων. 

Τέλος, μέσω της δράσης αυτής, η ΕΚΟ ΑΒΕΕ, όπως και η ΕΛΠΕ ΔΕΠΠΠ προετοιμάζονται για να διαχειριστούν τις απαιτήσεις του επικείμενου κανονισμού ReFuelEU Aviation για υποχρεωτική προσθήκη  SAF σε όλες τις πτήσεις από κάθε αεροδρόμιο της Ευρώπης σε ποσοστό 2% τo 2025, 5% το 2030 και προοδευτικά αυξανόμενο στο 38% το 2045 και 63% το 2050, με παράλληλη υποχρεωτική  περιεκτικότητα σε συνθετικό SAF 0,7% το 2030, 5% το 2035 και προοδευτικά αυξανόμενο στο 28% το 2050.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
DIESEL Avio Double Filtered - Για μεγαλύτερη απόδοση & καθαρότερο κινητήρα!

Άμεση στήριξη των πλημμυροπαθών της Θεσσαλίας προσφέροντας είδη πρώτης ανάγκης σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Ανάκτηση, Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση νερού και πρώτων υλών στα διυλιστήρια

Βέλτιστη πρακτική Βιώσιμης Ανάπτυξης: Βελτιστοποίηση περιβαλλοντικών επιδόσεων, αύξηση απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας με το έργο εκσυγχρονισμού του διυλιστηρίου Ελευσίνας

ΒΙΩΣΙΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Διαχείριση αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία: Πρότυπο πρόγραμμα διαχείρισης αστικών αποβλήτων στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου (ΒΕΑ) του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Δράσεις υπέρ του παιδιού και της οικογένειας Ρομά

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση «Εκπαιδευτική βαλίτσα ΓΗ 2030» του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για τη διάχυση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Δράση Πολιτική Ανταγωνισμού και Εγχειρίδιο Συμμόρφωσης

Δράση Συνεργασίας ΕΛΠΕ-Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής, στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου»

Δυναμικό Μοντέλο Διαχείρισης της Ασφάλειας στα πρατήρια καυσίμων

Εθελοντικές Δράσεις Εργαζομένων: Ανακαίνιση ξενώνα ευάλωτων γυναικών, μαγειρική σε συσσίτιο, καθαρισμός παραλιών και συμμετοχή σε δρομικούς αγώνες.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στελεχών Ομίλου ΕΛΠΕ (EDGE)

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας και επίβλεψη υγείας εργαζομένων

Θωράκιση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2021 περιοχών, με αντιδιαβρωτικά έργα, από 100% οικολογικά υλικά

Κατασκευή τριών πλήρως προσβάσιμων παιδικών χαρών με στοιχεία ΑΠΕ για παιδιά με ειδικές ανάγκες

Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Μείωση - Αποφυγή εκπομπών CO2 στα διυλιστήρια μέσω αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και ιδιοπαραγωγής ενέργειας από μονάδες συνδυασμένου κύκλου

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΜΕ ΔΙΑΡΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ελαιωδών Αποβλήτων στo Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας και ποσότητας καυσίμων: Πρόγραμμα Εγγύηση ΕΚΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑNΔΗΜΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)

Πρατήρια καυσίμων με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα κατά τη λειτουργία

Πρόγραμμα «Κύμα ζεστασιάς»

Πρόγραμμα Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων, Ομίλου ΕΛΠΕ

Πρόγραμμα: "Η Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει"

Στρατηγική ενεργειακής μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα

Συστηματικός διάλογος με τους σημαντικούς Κοινωνικούς Εταίρους

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και ΒΡ

Ψηφιακή πλατφόρμα ESG για τη συλλογή, διαχείριση και παρουσίαση δεδομένων ESG στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης

“Youth4GlobalGoals”Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation