ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 343 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προώθηση της Καινοτομίας

Πρωτοβουλία

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας και ποσότητας καυσίμων: Πρόγραμμα Εγγύηση ΕΚΟ

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας και ποσότητας καυσίμων: Πρόγραμμα Εγγύηση ΕΚΟ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

HELLENiQ ENERGY

Ως ηγέτες στον κλάδο της ενέργειας στην περιοχή μας, διαδραματίζουμε καίριο ρόλο στην πορεία προς ένα μέλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Διευρύνουμε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας και, μέσα από ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο, αγκαλιάζουμε την καινοτομία και τον μετασχηματισμό σε όλη μας την παραγωγική αλυσίδα, ώστε να γίνει βιώσιμη.

Όπως αυτές οι αλλαγές συμβαίνουν στο εσωτερικό του οργανισμού, έτσι πρέπει να γίνουν αντιληπτές και από το ευρύτερο κοινό. Γι’ αυτό και η εταιρική μας ταυτότητα έρχεται να επικοινωνήσει το ταξίδι, που έχουμε ξεκινήσει.. Σε αυτό το ταξίδι, διατηρούμε με περηφάνια την κληρονομιά μας και τη χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε το μέλλον.

https://www.helleniqenergy.gr/

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Οι βασικοί άξονες - στόχοι του Προγράμματος Εγγύηση ΕΚΟ είναι:


•    Η διασφάλιση των καταναλωτών, από τη νοθεία και τη λαθρεμπορία των καυσίμων, σε όλα τα στάδια διακίνησης, μέσω διαρκών ελέγχων ποιότητας και ποσότητας.
•    Η ικανοποίηση της ανάγκης του καταναλωτή για ασφάλεια και σιγουριά και η διαβεβαίωσή του ότι μπορεί να είναι σίγουρος για κάθε λίτρο.
•    Η διαφοροποίηση του brand EKO από τον ανταγωνισμό ως μια value for money και αξιόπιστη εταιρεία.

 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το βασικό κοινό-στόχος του Εγγύηση ΕΚΟ είναι πρωτίστως οι καταναλωτές της ΕΚΟ. Mέσω του προγράμματος επιδιώκεται να ενισχυθεί η επίγνωση του καταναλωτή για την υψηλή ποιότητα των προϊόντων που προμηθεύεται. Ωστόσο, βάσει ερευνών που διεξήχθησαν, διαπιστώθηκε πως από το ποσοστό των πελατών τους οποίους η καμπάνια παρακινεί να επισκεφτούν συχνότερα την ΕΚΟ, το 49% δηλώνουν πελάτες ανταγωνισμού και το 67% δηλώνουν την ΕΚΟ ως δεύτερη επιλογή. Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα Εγγύηση ΕΚΟ αφορά και το καταναλωτικό κοινό ανταγωνιστριών εταιρειών, δηλαδή οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται την ασφάλεια που εγγυάται το πρόγραμμα Εγγύηση ΕΚΟ και επιλέγουν τα πρατήριά της για τον ανεφοδιασμό τους.

 

Χρονική διάρκεια

Το πρόγραμμα ξεκίνησε πρώτη φορά το Νοέμβριο 2012 και συνεχίζεται με διαρκή αύξηση των πρατηρίων που συμμετέχουν σε αυτό.


Περιγραφή

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σειρά ελέγχων σε όλα τα στάδια διακίνησης καυσίμου από το διυλιστήριο έως το ρεζερβουάρ του οχήματος του πελάτη. Ειδικότερα περιλαμβάνει:
 

α) Συνεχείς ποιοτικές αναλύσεις καυσίμων στο διυλιστήριο και τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης.
β) Σφράγιση των βυτίων μεταφοράς.
γ) Παρακολούθηση των διαδρομών των βυτίων μεταφοράς με συστήματα εντοπισμού θέσης - GPS.
δ) Έλεγχο και σφράγιση των αντλιών με ταινία ασφαλείας, αποκλειστικά από πιστοποιημένα συνεργεία συντήρησης που έχει ορίσει η ΕΚΟ.
ε) Δυνατότητα ελέγχου ποιότητας από τον πελάτη με τα ΔΩΡΕΑΝ spot test kits.
στ) Απροειδοποίητους ποσοτικούς ελέγχους στα πρατήρια από συμβατικά οχήματα.
ζ) Συνεχείς ποιοτικούς και ποσοτικούς ελέγχους στα πρατήρια από κινητά εξοπλισμένα εργαστήρια του Ε.Μ.Π.
 

Στον σχεδιασμό του προγράμματος περιλαμβάνονται αυστηρά κριτήρια για την ένταξη πρατηρίων σε αυτό, καθώς και εκτεταμένα προγράμματα εκπαίδευσης και ελέγχων. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί απόκλιση από τα κριτήρια (π.χ. παραβιασμένες ταινίες ασφαλείας), το πρατήριο εξαιρείται από το πρόγραμμα. Πρόκειται για ένα καινοτόμο διεθνώς πρόγραμμα ελέγχου καυσίμων το οποίο ήδη εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία στη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου στη Βουλγαρία αποσπώντας το βραβείο “Best Petrol Station Chain of the year 2015”.

 

Παρουσιάζεται αναλυτικά κάθε φάση του προγράμματος με video (σε ελληνική έκδοση):  http://www.eko.gr/eggyhsh/ 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η αγορά των πετρελαιοειδών αποτελεί έναν από τους ωριμότερους και μεγαλύτερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Η ΕΚΟ συνεχίζοντας την πολιτική της για παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και θέλοντας να προσθέσει αξία για τον καταναλωτή και να τον διασφαλίσει έναντι του φαινομένου λαθρεμπορίας και νοθείας, δημιουργεί το πρόγραμμα Εγγύηση ΕΚΟ το Νοέμβριο του 2012, συνεκτιμώντας τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας "Brand Vitality Tracking – Greece".
 

Με το πρόγραμμα αυτό διασφαλίζει τον καταναλωτή μέσα σε ένα ιδιαίτερα ανασφαλές και αναξιόπιστο περιβάλλον, έτσι ώστε να νιώθει σίγουρος για κάθε λίτρο που αγοράζει. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα αγοράς το 47% των πελατών ανταγωνιστριών εταιρειών είναι διατεθειμένο να επιλέξει την ΕΚΟ λόγω του προγράμματος και 57% αυτών που έχουν την ΕΚΟ ως δεύτερη επιλογή ανεφοδιασμού τους προτίθενται να αυξήσουν τις επισκέψεις τους στα πρατήρια ΕΚΟ. Μεγάλη, λοιπόν, επιτυχία-αποτέλεσμα του προγράμματος στο κοινωνικό σύνολο, αποτελεί η εμπιστοσύνη που νιώθει ο πελάτης για τα προϊόντα που αγοράζει από την ΕΚΟ και η προστασία του από τη νοθεία και τη λαθρεμπορία σε όλα τα στάδια διακίνησης. Η προστασία του καταναλωτή από τη νοθεία και τη λαθρεμπορία έχει αντίκτυπο και στο περιβάλλον διότι αποτρέπεται η χρήση στους κινητήρες ακατάλληλων για το σκοπό αυτό καυσίμων (π.χ. πετρέλαιο ναυτιλίας) που δημιουργούν περισσότερες επιβλαβείς εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα.Τόπος Δράσης

Κάθε σημείο της εφοδιαστικής αλυσίδας, από το διυλιστήριο και τις εγκαταστάσεις μέχρι το ρεζερβουάρ του τελικού καταναλωτή, με κεντρικό σημείο υλοποίησης το πρατήριο (spot test kits, σφράγιση αντλιών, έλεγχοι από Ε.Μ.Π).


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Η ΕΚΟ, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων του Ε.Μ.Π., διεξάγει συνεχείς ελέγχους ποιότητας και ποσότητας σε όλη την Ελλάδα, καθόλη τη διάρκεια του έτους, με δύο κινητά συνεργεία σε όλα τα πρατήριά της.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Tο Πρόγραμμα Εγγύηση ΕΚΟ καλύπτει όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, από το διυλιστήριο και τις εγκαταστάσεις μέχρι το ρεζερβουάρ του οχήματος του καταναλωτή, απαιτώντας τη συνεργασία πολλών εργαζομένων από διαφορετικά τμήματα και επίπεδα ιεραρχίας.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Βάσει της έρευνας "Brand Vitality Tracking – Greece" που διεξάγεται ετησίως, διαπιστώθηκε πως το πρόγραμμα Εγγύηση ΕΚΟ:

1. Οδήγησε σε αύξηση του μεριδίου αγοράς μέσα από την ενίσχυση της πρόθεσης των καταναλωτών να επισκέπτονται συχνότερα τα πρατήρια ΕΚΟ. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε σε μία συνεχώς μειούμενη αγορά.
2. Δημιούργησε επί πλέον δυναμική μεγέθυνσης μεριδίου αγοράς αφού περίπου ένας στους δύο καταναλωτές που παρακινείται να επισκεφθεί την ΕΚΟ δηλώνει πελάτης του ανταγωνισμού.
3. Ενίσχυσε τη βεβαιότητα του καταναλωτή πως η ΕΚΟ παρέχει ποιοτικά, αξιόπιστα και value for money προϊόντα βελτιώνοντας την αξιοπιστία της έναντι των καταναλωτών.
 

Πιο συγκεκριμένα:
α) Πριν από το πρόγραμμα Εγγύηση ΕΚΟ, οι πωλήσεις στα πρατήρια του προγράμματος ακολουθούσαν την τάση της αγοράς. Μετά το λανσάρισμα του προγράμματος, εμφανίζεται σαφής βελτίωση με επιβράδυνση της μείωσης των πωλήσεων και, στη συνέχεια, μεγαλύτερη αύξησή τους. Ως άμεση συνέπεια, από το 15,1% το 2012, το 2014 οδηγούμαστε σε κατάκτηση μεριδίου αγοράς 16% και, μάλιστα, με μειούμενο αριθμό πρατηρίων. Τα πρατήρια που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Εγγύηση ΕΚΟ διατηρούν ξεκάθαρο προβάδισμα έναντι αυτών που δεν συμμετέχουν και συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση του συνόλου των πωλήσεων λιανικής ΕΚΟ.
β) Οι συνεχείς έλεγχοι της ποσότητας και ποιότητας των καυσίμων ως προστασία από προσπάθειες νοθείας αποτελούν βασικούς λόγους επιλογής εταιρείας από τους καταναλωτές και καθιστούν την ΕΚΟ αξιόπιστη επιλογή ως εταιρεία με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
DIESEL Avio Double Filtered - Για μεγαλύτερη απόδοση & καθαρότερο κινητήρα!

Άμεση στήριξη των πλημμυροπαθών της Θεσσαλίας προσφέροντας είδη πρώτης ανάγκης σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Ανάκτηση, Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση νερού και πρώτων υλών στα διυλιστήρια

Βέλτιστη πρακτική Βιώσιμης Ανάπτυξης: Βελτιστοποίηση περιβαλλοντικών επιδόσεων, αύξηση απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας με το έργο εκσυγχρονισμού του διυλιστηρίου Ελευσίνας

ΒΙΩΣΙΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Διαχείριση αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία: Πρότυπο πρόγραμμα διαχείρισης αστικών αποβλήτων στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου (ΒΕΑ) του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Δράσεις υπέρ του παιδιού και της οικογένειας Ρομά

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση «Εκπαιδευτική βαλίτσα ΓΗ 2030» του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για τη διάχυση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Δράση Πολιτική Ανταγωνισμού και Εγχειρίδιο Συμμόρφωσης

Δράση Συνεργασίας ΕΛΠΕ-Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής, στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου»

Δυναμικό Μοντέλο Διαχείρισης της Ασφάλειας στα πρατήρια καυσίμων

Εθελοντικές Δράσεις Εργαζομένων: Ανακαίνιση ξενώνα ευάλωτων γυναικών, μαγειρική σε συσσίτιο, καθαρισμός παραλιών και συμμετοχή σε δρομικούς αγώνες.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στελεχών Ομίλου ΕΛΠΕ (EDGE)

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας και επίβλεψη υγείας εργαζομένων

Θωράκιση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2021 περιοχών, με αντιδιαβρωτικά έργα, από 100% οικολογικά υλικά

Κατασκευή τριών πλήρως προσβάσιμων παιδικών χαρών με στοιχεία ΑΠΕ για παιδιά με ειδικές ανάγκες

Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Μείωση - Αποφυγή εκπομπών CO2 στα διυλιστήρια μέσω αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και ιδιοπαραγωγής ενέργειας από μονάδες συνδυασμένου κύκλου

Μείωση ανθρακικού αποτυπώματος των αεροπορικών μεταφορών μέσω βιώσιμων καυσίμων

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΜΕ ΔΙΑΡΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ελαιωδών Αποβλήτων στo Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑNΔΗΜΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)

Πρατήρια καυσίμων με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα κατά τη λειτουργία

Πρόγραμμα «Κύμα ζεστασιάς»

Πρόγραμμα Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων, Ομίλου ΕΛΠΕ

Πρόγραμμα: "Η Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει"

Στρατηγική ενεργειακής μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα

Συστηματικός διάλογος με τους σημαντικούς Κοινωνικούς Εταίρους

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και ΒΡ

Ψηφιακή πλατφόρμα ESG για τη συλλογή, διαχείριση και παρουσίαση δεδομένων ESG στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης

“Youth4GlobalGoals”Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation